O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Agape Brno: DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ - 6. (Astma, Revma, Infekce, Plíce)

31.03.2011 08:10

Redakce Rahunta (Pavel N.) : Předkládáme Vám v několika pokračováních ukázky textu z materiálu "DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ A JEJICH LÉČENÍ.pdf" (viz sekce "Studijní materiály") autorů Josef Staněk a Jana Brzobohatá, kteří působí ve sdružení nazvaném AGAPE Brno (viz jejich stránky zde). I když používají jinou slovní terminologii než my na Rahuntě, v mnohém se s námi prolínají a obecně docházejí k zajímavým závěrům. Jejich práci proto můžeme doporučit k Vaší pozornosti.

 

Alergické nemoci, astma.

Alergie je zhmotnělá agrese. Organismus reaguje zběsilou reakcí na něco, co je v podstatě pro něj neškodné. Nejčastěji jsou to zvířecí chlupy, pyl, kousky těl domácích roztočů, či obvyklý prach. Nověji také rezidua chemických látek a léky. Odkud se vzala tato "nesmyslná" reakce ? Proč byla v minulosti vzácná a nyní nabývá masového charakteru ?


Vše, co v přírodě existuje, existuje z vůle Boží a obsahuje tedy lásku Boží. Člověk se má snažit lásku i ke všemu existujícímu napodobovat. Člověka však zachvátila touha "hospodařit" si ve světě podle svého. A tu mu začínají některé věci (zvířata, rostliny, materiál) překážet, "lézt na nervy". Časem sestoupí tato neodůvodněná nenávist ze zářivých obalů duše do imunitní soustavy a manifestuje se agresivní alergickou reakcí. Proto se alergie prakticky nevyskytují ani u přírodních národů, ani u volně žijících zvířat. Alergie je zhmotnělá nenávist vůči něčemu v okolí.


Astma má alergický základ. Platí pro něj výše uvedené. K tomu přistupuje několik dalších špatných reakcí lidského ducha. První je snaha oddělit se od nenáviděného zevního. Ale takový úmysl znamená zbavit se dechu. Druhou špatnou reakcí je snaha nabrat a podržet (rozedma). Ale zákon života je proudění, po příjmu následuje výdej ! Třetí vadná reakce je pocit vnitřní nadřazenosti astmatika nad nehodným okolím. Ale každý je vždy jen jeho součást.

 

Hlavní duchovní příčina: nedostatek lásky k některým součástem stvoření v okolí.

 

Průměrný podíl příčin: 10% dědičnost, 30% duchovní vada, 15% výživa, 45% toxické vlivy prostředí, alergeny.

 

Doprovodná léčba :
Výživa - převážně vegetariánská strava, dostatečný přívod vit. C, B5 (panthotenová kys.).
Byliny - kopřiva, eukalypt, měsíček.
Strom - tůje.
Barvy - červená (astma), oranžová, purpurová (alergie).
Vůně - heřmánek, meduňka. Senná rýma - blahovičník, růže, cedr.
Astma - levandule, majoránka, meduňka.
Kameny - tygří oko, jíl ve váčku na těle měněný po týdnu (alergie).

 

Duchovní léčba alergických nemocí, astma.
Vše, co mi vadí v mém okolí, má důvod pro svou existenci. Vadí mi to proto, že chci uskutečňovat své představy, ne vůli Boži. Jsem moudřejší ? Nechť ode mne odstoupí tento pocit ! Mám rád vše ve svém okolí, jsem s tím spojen a chci tomu pomáhat, dávat. Být součástí Božího výtvoru je krásné !

 

 

Revmatismus a motorická onemocnění. (Klouby, svaly).

Tvořivá součást Boží trojsíly, popsané v prologu, musí být člověkem uskutečňována v tvořivém myšlení, v tvořivém pohybu. Jakmile lidský duch špatným chtěním blokuje plynulost toku tvořivosti, v místě, kde je zastavována, vzniká porucha. Je-li tato zástava již v myšlení, objeví se porucha v mozku a nervech (obrny, mrtvice, záněty a degenerace mozku, sklerosa multiplex, Parkinsonova choroba, atd.).


Je-li tvořivá Boží síla blokována až v provádění fyzických úkonů, způsobí tento blok poruchy distribuce životní energie ve svalstvu, pojivové tkáni a kloubech. Vzniká komplex tzv. revmatismu. Nemoc začíná ranní ztuhlostí a nepohyblivostí. Postupem času vede ke vzniku zánětů spojených s bolestí. Typické pro revmatický původ bolestí je zlepšení rozhýbáním, což nám naznačuje příčinu (lenost, nechuť k pohybu) a způsob léčení. Největší počet takto nemocných lidí se regrutuje z řad bývalých špičkových sportovců a lidí s velkou pohybovou aktivitou. Jejich aktivita prudce upadla, jakmile ztratili vnitřní popud pro pohyb. Trvá-li to delší dobu, během několika let se objeví nemoc. Kvalita jejich vnitřního popudu k pohybu neobstála v působení času.


Souběžná strnulost kloubů naznačuje ztrátu pohyblivosti v duchu. Dotyčný se domnívá, že o životě a světě všechno ví, nikdo mu již nic nemusí vykládat, on nechce již nic měnit, ničemu se přizpůsobovat. V duchu vykazuje strnulost, neohebnost, neochotu.


Při křečových žilách je situace podobná. Nohy jsou zatěžovány naprosto jednostranně, stagnačně. To přímo signalizuje tíhnutí ducha ke stereotypu, jednostrannosti a stagnaci. Léčením je poznání pestrosti a proměnlivosti života, všestranná chůze v terénu, cvičení a masáže. Přírodní národy křečové žíly neznají.


Hlavní duchovní příčiny: ztráta chuti k tělesnému pohybu, často ztráta pohnutek k pohybu (není již možné se předvádět jako mistr). Ztráta pohyblivosti v nohou - nechuť k pohybu v životě, k přijímání nových myšlenek, poznávání dalších oborů stvoření. Pocit, že všechno vím, nic mě nemůže překvapit, nikam není nutno chodit. Kyčelní klouby - ztrnulost v duchu, kolena - nedostatek pokory, nemoci lýtek, kotníků - neochota vyjít vstříc, pocit nadměrné jistoty v životě, ztráta pohyblivosti v rukách - neochota tvořit, manuelně pracovat, ramena - obliba v převaze nad druhými, loket - potlačená agresivita vůči druhým.


Průměrný podíl příčin: 10% dědičnost, 40% duchovní vady, 20% geopatogenní zóny, 30% nedostatek pohybu.

 

Doprovodná léčba:
Výživa - hojnost syrové stravy, vyloučit cukr a nahradit včelími produkty, vit. E, C, pangamin.
Byliny - bříza, přeslička, třezalka, americký kaktus Yucca. Strom - tis.
Barva - revmatismus - červená, ostatní růžová a zelená. Vůně - levandule, jalovec, kafr, cypřiš, jedle. Kámen - křišťál, magnetit.

 

Léčení duchem revmatismu a motorických onemocnění.
Jak neuvěřitelně proměnlivý a pestrý je svět kolem mě. Jaké neuvěřitelné jsou možnosti v poznávání druhých stránek známých věcí, pro mne zcela nových dimenzí bytí, zcela nových oborů tvořivosti jiných lidí. Jak krásné a harmonické je moje tělo, kdy každý pohyb je symfonii svalů a kloubů. Jak je krásné tuto harmonii vylaďovat harmonizačním cvičení těch partii a svalů, které jsou obvykle zanedbávány. (Např. "Pět Tibeťanů"). Všechny bolestivé svaly a klouby s láskou hladím, magnetizuji a masíruji, abych s radostí se mohl pohybovat v životě.

 

 

Nepravé infekční nemoci.

Klasické infekční nemoci, jak je známe z přírody, kde jsou regulačním mechanismem proti přemnožení druhu, klasická medicína a hygiena prakticky potlačila. Ty nemoci, které jsou dnes lidmi nazývány infekční, jako chřipky, angíny, rýmy a nemoci z nachlazení nejsou pravými infekčními nemocemi. Příčinou jejich vzniku není přítomnost infektu, ale kolaps imunitního systému. V případě jejich výskytu musíme mluvit o příčinách selhání imunity.


Pohleďme nyní na člověka jako na celek. Ze zevního prostředí stále atakují hmotné tělo člověka cizí živé organismy. Podle zákona života se musí každý živý celek bránit proti jiným živým organismům. Síla odolat a nebýt sněden jinými je dána touhou po životě a radostí ze života, což je u člověka konkrétní projev vděčnosti Stvořiteli. Jestliže impulz z ducha ve formě touhy po životě a radosti z něj zeslábne, zeslabuje se příkon životní energie do obranných mechanismů. Chuť rvát se se životem vede životní energii rovněž do čelistí a zubů. Proto zuby a čelisti jsou odjakživa ukazatelem vitality.


Každému onemocnění chřipkou, angínou a nemocí z nachlazení předchází období omrzelosti životem, jakési únavy v duchu. Nemoc nám připomene hodnotu života a zdraví.


U dětí k tomuto faktoru přistupuje pocit nedostatečné pozornosti a lásky ze strany rodičů. Ditě musí být neustále laskáno, hlazeno, chváleno, neboť tím je energeticky doplňováno. Má-li v tomto směru podvědomě pocit nedostatku, zajistí mu onemocnění chřipkou, angínou, atd. přívod pozornosti a lásky. (U nedozrálých dospělých totéž ze strany partnera).


Imunitní soustava člověka vede trvale boj s infekty v trávicím traktu. Miliardy zárodků trávicího traktu se však rozlišují stupněm "nebezpečnosti" pro člověka, stupněm náročnosti na odpor jeho imunitní soustavy. Proto chceme-li imunitní soustavě pomoci, potlačíme nejnebezpečnější zárodky ve střevě dietou (z hniloby masa a špatně stravitelných potravin). Dieta s rýží Natural umožňuje přežívání pouze celulolytických zárodků, pro tělo neškodných. Po třech dnech této diety jsou hnilobné bakterie prakticky z těla vytlačeny. Pro imunitní soustavu se tak jakoby uvolní "jedna fronta" a může se plně soustředit na obnovení "vnitřního pořádku", to jest zdraví. Vhodné zejména při přetrvávajících slabostech a zvýšených teplotách večer po těžkých chřipkách.

Hlavní duchovní příčiny: ztráta radosti ze života v důsledku jeho naplňování přízemními a ducha neosvěžujícími cíly. Život je přeplněn činností, která vnitřně neuspokojuje.

 

Průměrný podíl příčin: 5% dědičnost, 40% duchovní vada, 25% výživa (přejídání, maso), 30% škodlivé vlivy prostředí (nachlazení).

 

Doprovodná léčba:
Výživa - dieta - pouze rýže Natural (tři dny pouze neslazená a nesolená vařená rýže Natural (ne loupaná !) s vit. C. Žádné přílohy !), čaj s citronem a medem, vit. A, C, pangamin, propolis. Při horečce rozvařený jablečný kompot s medem a hojnost vit. C, lipový med. Při opakovaných infekcích kúra americkým kaktusem YUCCA k vyčištění těla.
Byliny - borové jehličí, černý rybíz, česnek, propolis, řeřicha, šalvěj. Strom - borovice. Barva - zelená, tyrkysová.
Vůně - yzop, cypřišek, levandule, majoránka, eukalypt, oregáno. Kameny - olivín, beryl, klencový kalcit, stříbro.

 

Léčba duchem nepravých nemocí infekčních.
Lidský duchu, pohlédni na krásu, proměnlivost života kolem, který čeká na to, abys ho poznal a obdivoval. Pohlédni na bližní, kteří touží po tom, aby ses jim dal a oni dávali tobě. Neboť Stvořitel s radostí dělá totéž !

 

 

Nemoci plicní.

V bibli se dočítáme, že Bůh vdechl člověku život. Všechny národy používají v rčeních synonyma dech - duch, život. U nás jsou běžná lidová rčení: "od prvního dechu, do posledního dechu, nenechat někoho dýchat".


Onemocnění plic signalizuje nechuť k přijímání života, poruchu v příjímání prány. Čínská medicína odedávna spojuje nemoci plicní se smutkem v duši, neboť tento stav duše se projevuje zeslabením meridiánu plic v akupunktuře. Obecněji lze orgánovou slabost plic spojit také s poruchami přijímání svobody vlastní i jiných lidí. Časté nádory plic souvisí s egocentrickým pojetím svobody jednotlivce, zápaly plic s chtěním uchopit od života více, než je samovolně přinášeno. Tbc plic signalizuje špatnou reakci na svobodu jiných.


Hlavní duchovní příčiny: nerespektování svobody ducha jiných lidí, vnucování vlastních názorů, smutek v duši.


Průměrný podíl příčin: 10% dědičnost, 50% duchovní vada, 10% výživa, 10% geopatogenní zóny, 20% nedostatek pohybu.

 

Doprovodná léčba:
Výživa - všechny včelí produkty.
Byliny - tymián, sléz.
Strom - borovice.
Vůně - yzop, levandule, bazalka, máta.
Kámen - turmalín.

 

Léčba plicních nemocí duchem.
Bože, jak krásný je život ve vši své pestrosti, barevnosti, mnohoúrovňovosti. Kolik možností se mi skýtá v poznání nového. Cítím se svoboden, neboť to, co pociťuji jako omezení, si ukládám sám. Svobodně dýchám uprostřed svobodných lidí. S radostí se nechávám unášet proudem života.

 

Diskusní téma: Agape Brno: DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ - 6. (Astma, Revma, Infekce, Plíce)

Datum: 19.09.2013

Vložil: waltr

Titulek: mantry

tyto motlitby jsou mantry velmi učinne zaklinadla a energie ducha
nicmene je třeba sebereflexe a vira