O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Agape Brno: DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ - 7. (Trávení, Játra, Ledviny)

12.04.2011 07:54

Nemoci trávicího aparátu.

Trávení potravy hmotným tělem znamená přijímání, štěpení, vstřebávání potřebných součástí hmotného těla a vylučování nepotřebného. Analogicky je tomu i v rovinách duše. Životní podněty a zážitky jsou přijímány, analyzovány, vstřebávány a přežité poznatky vylučovány. Proto pohled na jídelní stůl nám vypovídá i o duši člověka: jak k jídlu, tak k dílu. Pikantní potrava svědčí o touze po barvitém a vzrušujícím průběhu života. Konzervativní lidé vyžadují stravovací stereotyp. Zájmem o způsob výživy začíná zájem o poznání smyslu života.


Štěpení přijaté stravy v žaludku a dvanácterníku odpovídá analýze životních zkušeností. Jestliže je někdo nadměrně analyzuje a navíc se sžíravou energií, prozrazující nedostatek lásky k analyzovanému, vytváří si předpoklad pro překyselení žaludku a žaludeční vřed. Ne nadarmo se říká: "zchladit si na někom žáhu". Kdo nemůže trávit, má málo žaludečních a slinivkových šťáv, v duchu odmítá životní události analyzovat, vyhodnotit, poučit se z nich. Většinou tak dělá proto, že by objevil něco, co by si nezdůvodnil. Proto se říká: "leží mu něco v žaludku".


V tlustém střevě je vstřebávána hlavně voda. V symbolice je voda symbolem pružnosti, ochoty přizpůsobit se, ochoty přijmout duchovní pravdu (Ježíš u studny v Samaří). Nedostatek životní energie v tlustém střevě, kolitída, je projevem odmítání pružnosti a vývoje v životě. Ve zhoubné formě je to úplné odmítání pravdy života.


Zácpa je už porucha posledního úkonu, vylučování. Vyjevuje navenek nechuť nositele k vydávání hmotného, nadměrnou šetrnost. Je to už do tělesnosti pokleslá nechuť dávat, chtivost držet dosažené.


Hlavní duchovní příčiny onemocnění horní části trávicího traktu: nadměrná rozumová kritičnost, není lásky ke kritizovanému, existenční strachy, neschopnost přijmout některé jevy života.

 

Průměrný podíl příčin: 5% dědičnost, 50% duchovní vada, 30% výživa, 7% geopatogenní zóny, 8% nedostatek pohybu.

 

Doprovodná léčba onemocnění horní části trávicího traktu:
Výživa - vegetariánská výživa, všechny včelí produkty, vit. C, A, E, B2, B6, kys. panthotenová, cholin, dostatek plnohodnotných tuků. Vůně - bazalka, šalvěj, pelyněk. Barva - zlatožlutá. Strom - černý bez. Kámen - magnetit, růženín.

Hlavní duchovní příčiny onemocnění dolní části trávicího aparátu (zácpa, kolitída): hmotná a duchovní lakota, nepružnost v životě, snaha zalíbit se za cenu ztráty sebe sama, materiální přivázanost.

 

Průměrný podíl příčin: 5% dědičnost, 50% duchovní vada, 30% výživa, 7% geopatogenní zóny, 8% nedostatek pohybu.

 

Doprovodná léčba onemocnění dolní části trávicího aparátu:
Výživa - bezezbytková strava, vit. A, C, E, B, švédské kapky.
Strom - černý bez.
Vůně - heřmánek, rozmarýn.
Barva - fialová, tmavě modrá.
Kámen - růženín.

 

Léčba duchem nemocí horní části trávicího aparátu (vředová choroba, slinivka).
Bože, dejž ať pochopím, že nepříjemné věci v životě jsou vyváženy příjemnými, že pocit nepříjemnosti vlastnosti jiných je dán některou vlastností mé duše. Stačí změnit úhel pohledu a věci ztratí svou palčivost. Bože, dej mi schopnost nadhledu z hlediska věčnosti, dej mi dostatek pradůvěry v Tvou spravedlivost a mé vlastní obavy a úzkosti z jakékoliv budoucnosti se rozplývají.

 

Léčba duchem u zácpy.
Bože, jak velkolepé divadlo je Tvoje stvoření tím, jak vše protéká, vše koluje. Všechny Tobě podřízené síly neustále přijímají, aby mohly vydávat, neustále vydávají, aby mohly přijímat. Nechť i do mojí duše se obtiskne tento koloběh a já si uvědomím, že nic hmotného nemohu nahromadit, že je nutně vydávat.


Léčba duchem u kolitídy.
Bože, jak jsem hrdý na to, že jsem rovnocenou společností duchů, které se vyvíjejí k Tobě. Chci se stále nově učit dělat to, co mi běh života přináší a poznávat další stránky denního běhu. Měřítkem mi budiž pouze Tvé hodnocení, nikoliv hodnocení nadřízených či členů rodiny.

 

 

Nemoci jater a žlučníku.

Játra plní v hmotném těle funkci střediska metabolismu a depotního centra, tlumící všechny poruchy rovnovážného přívodu živin. Starají se o nutriční rovnováhu vnitřního prostředí. Jsou regulátorem složení krve.


Z toho lze analogicky odvodit, které procesy tomu odpovídají v rovině duševních a duchovních dějů. V první řadě je to všestrannost a vyváženost zpracování obrazu světa, hospodaření s rezervami duševních sil, vyciťování úměrnosti a závažnosti věcí, schopnost udržet duševní rovnováhu. Na tyto příčiny poukazuje nejen dnešní, ale i medicína starého Řecka. Dávají do spojitosti činnost jater a žlučníku s hněvivostí, s přemrštěnou, na možnosti duševních rezerv se neohlížející reakcí. Žlučovitý člověk je pojem sám o sobě. Hněv je citová reakce na něco, co bylo vyhodnoceno vytržením ze souvislostí, je viděna jen jedna rovina problému. Hodnocení postrádá rezervu.


Nemoci jater signalizují neschopnost vyváženého zpracování dějů vnějšího světa ! V pozadí se skrývá světonázorová nevyváženost, přehnané expanzní touhy, extrémně vysoké - z reality jednostranně vytržené - ideály, velkofantazie. Nesprávné a nepřiměřené zpracovávání životních dějů do obrazu světa přivodí dříve nebo později nemoc jater. Všimněte si názorů alkoholiků než onemocní na játra !


Hněv, tj. nenávistí vedená reakce nepřiměřená skutečnosti -pravdě, se posune do nepřiměřenosti vyprazdňování žlučníku při trávení potravy. Výsledkem je jeho vyčerpanost, atonie. Přidá-li se kolísání složení žluči v důsledku kolísání životní energie v játrech, vznikají kameny. Různé typy žlučníkových kamenů jsou podle různých typů nadměrnosti a neúměrnosti.


V rovině chtění ducha, prvotních nejvnitřnějších pohnutek, nacházíme u nemocných na játra neochotu přijmout složku harmonie a rovnováhy z Božího trojvyzařování.


Hlavní duchovní příčiny onemocnění jater a žlučníku:
neschopnost vyváženého zpracování dějů vnějšího světa, hněv jako reakce nepřiměřená skutečnosti - pravdě.

 

Průměrný podíl příčin: 10% dědičnost, 40% duchovní příčiny, 20% výživa, 30% škodlivé vlivy prostředí.


Doprovodná léčba:
Výživa - netučná a nedráždivá strava, lecitin, vit. řady B.
Byliny - ostropestřec mariánský, list pampelišky.
Vůně - oregáno.
Strom - dub, oliva.
Barva - žlutá.
Kámen - býčí oko, citrín.

 

Léčba duchem nemocí jater a žlučníku.
Bože, jak plynulé a vyvážené je plynutí sil, jež jsou napájeny Tvým vyzařováním. Dejž, nechť Tvá vyváženost mne prostoupí, nechť vidím všechny jevy kolem sebe z mnoha úhlů, nechť nasazuji své vlastní síly k ovlivnění věcí v úměrnosti k jejich přirozenému toku.

 

 

Nemoci ledvin a močového ústrojí.

Hlavní funkcí ledvin a močového ústrojí v hmotném těle je udržování složení krve a tím vnitřního životního prostředí vylučováním nadbytečných a nepotřebných látek. Proudění krve v celku (organismu) symbolizuje tok života ve společnosti, soupatřičnost, společenství. Odtud u všech národů se říká: "pokrevní bratr, hlas krve (kmene, společnosti)". Není myšlen genetický základ, ale pocit stejné pospolitosti. Společenský život je vlastně koloběhem krve ve větším celku.


Aby bylo snazší nekonfliktně spolunažívat, přátelit se, je nutné projevit snahu po pružnosti (vodě). Ta odplaví vše, co by sblížení překáželo. Vztahy se projasní. Proto lidé ve všech dobách a kulturách ve společnosti pijí ! Voda je symbolem přizpůsobivosti, flexibility, schopnosti kompromisu. Toho všeho je třeba ve společnosti (také východní medicína spojuje ledviny se symbolem vody).


Nemoci ledvin signalizují poruchu lidského spolunažívání. nemocný má špatný přístup k životu ve společnosti, k bližním. Nejčastěji nedovede "zapomenout" prošlé věci, odpouštět. Neustále je připomíná a oživuje. Pak jeho ledviny ztratí schopnost vylučovat přežité a opotřebované !

 

V případech vysoké náladovosti ve společnosti, šokových proměn chování, spojených se sarkasmem a agresivitou, je stejně energeticky šokována činnost ledvin, což má za následek porušení stability rozpustnosti soli v moči. Objeví se kameny. Proto musí nemocní na ledviny pít a pít, to jest vyplavovat, a učit se od vody pružnosti.


Hlavní duchovní příčiny: Ledviny - neschopnost rozeznat dobré a zlé ve vztazích mezi lidmi, neochota zbavit se starého a přežilého v mezilidských vztazích, neochota odpustit, pichlavá agresivita k lidem.
Močový měchýř - strach v souvislosti se stykem s lidmi.


Průměrný podíl příčin: 5% dědičnost (karma), 40% duchovní příčina, 25% výživa (přetěžování), 30% škodlivé vlivy prostředí (toxická rezidua a geopatogenní zóny).

 

Doprovodná léčba:
Výživa - omezit maso, solení, hojnost vit. C, A, kys. panthotenové, pangamin, hořčík.
Byliny - petržel, celer, medvědice, celík zlatobýl, přeslička, jalovec, truskavec.
Vůně - cedr, blahovičník, santalové dřevo, jalovec, meduňka.
Strom - vrba.
Kámen - turmalín, obsidián.

 

Léčba duchem nemocí ledvin a močového ústrojí.
Bože, cítím, že jsem součástí celku společnosti kolem mne. Ostatní, tak jako já, při plynutí k Tobě se dopouštějí občas chyb, jimiž se postihujeme navzájem. Snažím se usilovně rozpoznat, co je správné ve vztahu k ostatním, abych se toho mohl vyvarovat. Pokud cítím, že se chyb dopouští ostatní, snažím se je opravit s láskou. Nemám žádný strach ze styků s bližními, i když se jedná o zkoušky nebo vyšetřování. Každý z ostatních je Tobě osobně odpovědný jako já.

 

Diskusní téma: Agape Brno: DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ - 7. (Trávení, Játra, Ledviny)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.