O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Ájurvédské nauky-III

23.05.2010 18:43

Filozofie ájurvédy

U zdravého člověka jsou bioenergie v rovnováze.

Podle klasické ájurvédské sánkhjové filozofie (teorie evoluce) existuje 25 základních substancí, které jsou rozděleny do skupin:

 • Antihmota se dá označit jako životní jiskra, princip, jenž tvoří rozdíl mezi mrtvými a živými těly, resp. buněčnými jednotkami
 • Prahmota, tvoří základ pro veškeré fyzikální a chemické procesy ve vesmíru. Její množství je neměnné. Lze ji přiřadit tři tzv. omnisubstance: světlá (sattva) je blíže antihmotě, těžkopádná (tamas) je blíže prahmotě a dynamická (radžas) je v napěťovém poli. Pokud je narušena rovnováha při nesmírném napětí mezi hmotou a antihmotou dochází k expanzi prahmoty a nastává evoluční proces, který se projevuje od jemnohmotnosti k hrubohmotnosti.

Tzv. jemnohmotné tělo tvoří:

 • Ego tzv. nositel rozhodnutí
 • Inteligence, mezi jejíž funkce patří např. vnímání, pozornost, rozvažování, paměť, racionalita a schopnost abstrakce
 • Psýché se nachází v každém těle a je v době života s tělem neodlučitelně spjata. Vzruchy vnímané smyslovými orgány vede dále k činným orgánům v těle. Lze ji označit jako trojdílnou podle vlivu tří omnisubstancí: čistou, veleaktivní a těžkopádnou. Svou povahou je psýché čistá, tělo a duch se nacházejí ve stadiu minimální pozitivní aktivity. Těžkopádná a dynamická omnisubstance působí na psýché patogenním způsobem.

Další skupiny tvoří:

 • Smyslové předměty: zvuk, konzistence, tvar a barva, chuť, vůně
 • Prvky, které ale v přírodě nenacházíme v čisté formě. Základní nauka ájurvédy nemá tedy nic společného s učením Řeků ani Římanů, kteří znali pouze čtyři prvky, ani s moderní fyzikou, která zná prvků přes  sto. Každé lidské tělo, rostlina, zvíře, ale i minerály se skládají z těchto pěti prvků. Pokud je jeden, nebo více prvků v nadměrném množství, porušují přirozenou individuální rovnováhu a působí choroby:
  • prostor, éter (ákaša) má jenom jednu kvalitu - zvuk. Je lehký, jemný, hladký, měkký. Je propustný, měkce a lehce působící. Zaujímá největší prostor, protože atomové částice jsou rozptýleny velice tence.
  • vzduch (váju) označuje veškeré plynné elementy a spojení. Je lehký, studený, suchý, drsný a jemný. Jeho působení je aktivující, podněcující pohyb, lehce a drsně působící.
  • oheň (tédžas) označuje jas, teplo, barvu, tvar. Je horký, ostrý, jemný, lehký suchý, jasný. Jeho působení podněcuje trávení, podporuje vyzařování, produkuje teplo.
  • voda (áp) označuje všechny tekuté elementy. Je tekutá, olejnatá, studená, pomalá, měkká, hlenovitá, tekoucí. Její působení je zvlhčující, soudržná, rozpouštějící.
  • země (prthiví) označuje všechny tuhé elementy. Je těžká, drsná, tvrdá, pomalá, stabilní, pevná, hrubá, jasná. Její působení je stabilizující, podporující růst, posilující, podporující kompaktnost. Zaujímá nejméně místa, protože její atomy jsou rozloženy nejhustěji.
 • Smyslové orgány: uši, pokožka, oči, jazyk, nos shromažďují vjemy ze svého okolí a předávají je psyché
 • Činné orgány: orgán mluvení, orgán uchopování, orgán slyšení, vylučovací orgán, rozmnožovací orgán jsou orgány motorické a začínají působit na příkaz "shora".

Aby se tekutiny a živiny dostaly k buňkám, aby byla udržována buněčná struktrura..., aby naše tělo vůbec fungovalo, k tomu je potřebná energie. Podle ájurvédské filozofie je celý vesmír souhrou energií pěti prvků. Složitost zjistit, který prvek je v nerovnováze a v jaké, včetně nespočetných nepřímých příčin nemocí, vedly ájurvédské lékaře k vytvoření jednodušší metody třídění fyziologických funkcí a jejich patologických faktorů, k metodě tří bioenergií, které jsou kombinacemi pěti prvků a tvoří vše kolem nás:

 • Pohyb - bioenergie váta, vzniká kombinací éteru a vzduchu
 • Proměna - bioenergie pitta, vzniká kombinací ohně a malá části vody
 • Tvarování - bioenergie kapha, vzniká kombinací vody a země

U zdravého člověka, jsou tyto tři bioenergie v rovnováze. Pokud je jejich rovnováha narušena nadbytečnou, nebo naopak nedostatečnou funkcí některé z nich, může vzniknout nemoc. V tomto nerovnovážném stavu se tři bioenergie nazývají dóši

Podle odborných materiálů zpracovala ing. Tatiana Flanderková

Převzato z https://www.terapie.aztip.cz/