O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Aktivované krystaly na Zemi. Přívalové vlny

26.10.2010 08:27

Na Zemi se nachází devět hlavních krystalů, které byly aktivní v době Atlantidy. Leží v oblasti Arkansasu (USA) - Modrý krystal moudrosti a vědění, Smaragdový krystal lásky a léčení, Platinový krystal komunikace; Bimini (Bahamské ostrovy) - Rubínový Ohňový krystal energie; Minas Gerais (Brazílie) - Zlatý krystal léčení a regenerace, Fialový krystal zvuku; Jezero Titicaca (Centrální Andy, rozléhající se mezi Peru a Bolívií) - Sluneční a Měsíční krystal světla, Krystal Thota; Mount Shasta (Kalifornie, USA) - Om krystal multidimenzionality. Jsou to obrovské krystaly, některé dosahují délky až 40 metrů. Dne 9. 9. 2009 došlo k rozsáhlé aktivaci těchto krystalů, což zapříčinilo počátek křišťálového věku.

Rezonance Smaragdového krystalu lásky a léčení vyslala elektro-křišťálovou vlnu, která okamžitě aktivovala další atlantské krystaly. Po této aktivaci je na Zemi nejúčinnější křišťálová energie od doby Zlatého věku Atlantidy. Tyto krystaly podporují aktivaci a spojení 12 multidimenzionálních vláken DNA, což umožňuje ukotvení vyššího Já v těle. Tyto Velké Atlantské Chrámové krystaly zářily velkolepým světlem a božskou energií v Chrámu Léčení, Chrámu Jednoty a Chrámu Vědění. Dohlíželi na ně kněží - vědci z Alta - Ra. Alta-Ra žili v jednom těle 6000 let, někteří až 12 000 let.  Všichni křišťáloví mistři, kteří jsou v současné době na planetě jako "earth-keepers" a "lightworkers", spolu s bytostmi ze souhvězdí Sírius a Plejády, tvoří spojenectví nelineární multidimenzionality. Spousta lidí se podílí na probuzení křišťálového věku, protože to kdysi dávno slíbili. Bude se jednat o dovršení, dokončení. Tento věk se plně rozvine v roce 2012.

Přístup k atlantské křišťálové moudrosti Zlatého Věku Atlantidy se postupně uvolňuje. Tato křišťálová přeměna zvyšuje vnímání lidí na Zemi ze 3D na 12D a dále. V současné době je tato síť aktivní na 84%. Je to jako kdybychom změnili přijímání televizního kanálu přes starou anténu a na přijímání signálu pomocí satelitního přijímače. Přijímání signálu pomocí satelitního přijímače označuje život v křišťálovém věku. Nepřísluší nám, abychom aktivovali tyto krystaly, ani neukotvovali tuto energii na Zemi. Je třeba sladit svou energii s energií tohoto komplexu, což dopomůže urychlit osobní a planetární vzestup.

Bohové kdysi doprovázeli lidi na Zemi. Všichni lidé tenkrát znali radost a věděli. Byl to posvátný čas, kdy se lidé rodili jako Děti hvězd. Později si vybrali inkarnaci do fyzického těla a procházení lekcemi a reinkarnacemi na Zemi. Atlanťané byli asi 3 metry vysocí, byla to zlatá rasa, s Plejádským původem, a měli sídlo v hlavním městě Atlantidy. Byla to rasa obrů, kteří se věnovali kulturním, uměleckým a vzdělávacím záležitostem. Nad Atlantidou se vznášel Velký křišťálový satelit, který se nazýval Druhým měsícem Atlantidy. Fungoval jako přijímač a zesilovač a odrážel čistou energii ke krystalům, které ji užívaly pro různé účely - pro učení na univerzitách, pro nemocnici, školy, úřady, továrny, regeneraci organismu, zemědělství, urychlení a podpoře růstu krystalů.

Chrám Léčení, Chrám Jednoty, Chrám Vědění, Chrám Zvuku, Chrám Regenerace, Chrám Manifestace a další chrámy byly postaveny podle poznatků posvátné geometrie a znalosti architektury. Spousta velkých chrámů bylo pokryto křišťálovou kupolí, která zesilovala světlo. Dalo by se to přirovnat ke třpytivému silovému poli. Tyto kupole byly různých barev a svítily ve dne i v noci. Lišily se podle účelu daného chrámu. Některé chrámy projektovaly kupole určitého vibračního světla (barvy) a zněly frekvencí určitých zvuků tak, aby zesilovaly vnímavost smyslů a čaker. Další kupole zesilovaly schopnost učení, další umocňovaly multidimenzionální vědomí, další umocňovaly schopnost komunikace a cestování. Většina velkých měst během Zlatého věku Atlantidy mělo nad sebou křišťálovou silovou klenbu energetického pole. 

V době Zlatého Věku Atlantidy byly stavěny trojstranné a čtyřstranné pyramidy. Byly vyrobeny z mramoru, žuly nebo velkých krystalů. Trojstranné pyramidy byly užívány jako antény, které přitahovaly a znásobovaly energii, a vytvářely tak energetické pole pro různé účely, a tu odebíraly domácnosti, továrny atd. Velký Křišťálový satelit byl užíván tak, že odrážel vlny směřované hvězdné energie do této trojúhelníkové rozvodné sítě. V Atlantidě bylo přes 100 trojúhelníkových komplexů pyramidové sítě. Byly sestaveny v soustředěných trojúhelníkových vzorech po celé planetě. Vytvořily tak hemisferickou síť křišťálové a elektromagnetické energie, která působila na oblasti Atlantidy, Ameriky, Afriky, Středozemní Evropy a Jižní Ameriky, a to do různých demografických středů - pro zásobování energií center populace, pro úpravu počasí, přílivů a odlivů atd. Oblasti Mongolska a Tibetu byly také části tohoto komplexu, a byly s nimi spojené interdimenzionálními podzemními liniemi. Nicméně největší seskupení mělo místo v Atlantidě. Čtyřstranné pyramidy byly chrámové komplexy, byly postaveny jako osmistěny a Atlanťané je užívali k léčení, učení, regeneraci a ke spirituálním účelům. Byly postaveny na vrcholu hory nebo podél pobřeží, aby přijímaly telurovou a božskou energii. Část pyramidy byla pod zemí, a tak energeticky spojili "to nahoře i dole". 

Přívalové vlny 11. 11. 2011 a 12. 12. 2012. Tyto vlny energie začaly 01-01-2001 and 02-02-2002. Pokud jste zachytili tyto přívalové vlny, posunuly vás na vaší cestě, a to velmi hladce a příjemně. Místo toho, abychom zápasili o každý kousek světla, je nám v tyto dny dána velká míra potřebné energie pro vzestup. Předtím, než přijde tato vlna, přijde proud, který nás očistí, což může být velmi nepříjemné - můžete pociťovat nepříjemné emoce, svoji strnulost, neschopnost se pohnout, vztek atd. Pokud vám to pomůže, neprocházíte těmito pocity sami. Uvolnění těchto emocí je nezbytným evolučním krokem.  Dále můžete cítit, že vaše energie je vám odebírána, místo toho, aby vám byla posílána. Nicméně čím více se očistíte, tím více může do vašeho těla přijít energie vyššího Já. Tato nová forma energie přináší podporu, možnost uvědomit si svou krásu a pracovat s vysokofrekvenčním světlem v běžném životě. Dělejte to, co máte rádi. Uvědomte si, že jste mistr. Přijměte, kým jste byli v minulých životech, přijměte energii vašich předků a uvědomte si svou sílu.

Poznatky převzaty -  https://www.earth-keeper.com/

 

Převzato z:https://www.lightworker.cz/Article.aspx?id=10115

Poznámka redakce: Vřele doporučujeme tyto stránky navštěvovat, najdete zde mnoho zajímavých článků a pozvánek na kurzy.

Tomuto tématu se budou věnovat na kurzu 13. - 14. 11. 2010 v Praze a 4. -  5. 6. 2011 ve Zlíně s názvem Krystaly

Více informací.