O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Hudební a meditační okénko (vliv hudby na meditaci a vize)

21.04.2011 08:06

Vážení čtenáři a čtenářky, protože vím jaký má účinek hudba v meditaci a protože pan V.L. má velice dobrou vnímavost, požádal jsem ho, ať zkusí si pustit opakovaně tuto níže uvedenou skladbu od Al Bana Carissi, z alba Concerto Classico, která má sice jiný text (nenašel jsem nikoho, kdo by mi tento krásný text přeložil přesně z italštiny a strojový překlad není úplně to ono), ale v meditaci přece jen více závisí na hudbě a její asociaci na dané téma.

Podívejte se tedy na video písničky a pak na to co pan V.L. dostal ve své vizi a jaké odpovědi dostal od svého vyššího Ducha na dané symboly…..

 

Zde je odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=fgR2HUNelwc

   

Dov'e la gente che cantava per la gioia

ridammi un mondo dove l'armonia non muoia

e tutto quel paradiso artificiale finira

tieni lontano il male dalla vita mia

ritrova il cuore dei persi, metti i diversi in sintonia

brucia questa noia e dona il canto della gioia

Guardati intorno quanta gente resta sola

ed ogni giorno quanti te ne perdi ancora

tu cancella questa follia, da soli noi non si potra

fermaci tu e dai la pace e l'allegria

 

ORCHESTRA

Vogliamo un mondo che davvero sia migliore

che giri attorno al grande perno dell'amore

ti chiedo che i tuoi figli abbiano appigli intorno a se

che abbia un senso ancora il canto della gioia

 

CORO: Cantiamo ancora insieme il canto alla gioia

Cantiamo ancora insieme il canto alla gioia

Kde jsou lidé, kteří zpívali pro radost

Dej mi zpět svět kde harmonie nezemřela

A všechen ten vyumělkovaný ráj skončí  

Drž zlo daleko od mého života

Najdi ztracené srdce, dej jinou melodii

Spal nudu a daruj píseň radosti

Podívej se kolem sebe, kolik lidí zůstane samo

A o kolik ještě přijdou 

Zruš to šílenství, my samotní nemůžeme

Zastav se a dej pokoj a radost

 

Orchestr

Chceme svět, který je opravdu lepší

Který se točí kolem velkého klínu lásky

Ptám se tě, jestli tvoje děti drží spolu a jestli

Má ještě smysl píseň radosti 

 

Sbor: Ještě spolu zpíváme píseň radosti,

Ještě spolu zpíváme píseň radosti

 

 

Zde je překlad z německého originálu a převzal jsem to zde:

https://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=186736

 

Óda na radost

Radosti, ty jiskro boží,
dcero, již nám ráj dal sám!
Srdce vzňaté žárem touží,
nebeská, v tvůj krásy chrám.

Kouzlo tvoje opět víže,
co kdy čas tak dělil rád,
zástup lidstva sbratřen blíže
cítí van tvých křídel vát.

Komu štěstí v žití přálo,
v příteli svůj štít že máš,
komu vnadnou ženu dalo,
mísit pojď se v jásot náš!

Sám byť jenom jednu duši
svoji na tom světě zval!
V díle tom kdo nezdar tuší,
od nás ber se s pláčem dál!

Radost každá bytost sáti,
přírodo, chce z ňader tvých;
zlý a dobrý chce se bráti
v jejích stopách růžových.

Révy žár nám, pocel smavý,
na smrt věrný přítel dán;
vášně plam dán červu žhavý,
světlý cherub dlí, kde Pán.

Dál, jak jeho sluncí roje
nebes modrou nádherou,
spějte, bratři, drahou svou
směle, jak by rek šel v boje.

V náruč spějte, miliony!
Zlíbat svět kéž dáno nám!
Bratři! Hvězd kde žárný stan,
dobrý Otec zří z mlh clony.

Dlíte v prachu, miliony?
V bázni tvůrce tuší svět?
Pátrej, hvězd kde bezpočet!
V záři ční tam božské trůny.


 

19. 4. 2011

Albano - Canto alla Gioia

 

Kristus schází po bílém zářícím schodišti a vedle něj jde krásná žena také v bílých šatech barokních s vějířem. Lidé se klaní. Dáma se proměňuje v animovanou postavičku mění se od holčičky až po stařenku.

 

Pak vidím další schodiště z mnoha jemných stupínků sjíždí na něm Kristus na černém oslu vážený a v zápětí seskakuje a v rukou má plyšové hračky pro děti …

 

Je to slavnost, veselí, cirkus, výzdoba okolo, vzadu vidím velkou bílou ruku, která se snaží udržet pod poklopem ohnivou figuru, která se snaží vylézt ven …

 

Pak už se zdá, že se to podařilo, ale v zápětí se poklop rychle otevře a vyskočí jakoby takoví Cerberus po třech přivázaní na vodítkách a zuby chňapli po lidech  a několik jich stahují k poklopu …

 

Po chvíli už nestahují přímo lidi, ale jen jakousi pavučinu  bílo šedou nataženou nepříjemnou z nich a tu si berou dolů do podsvětí …

 

Pak při závěru hudby vidím, jak všem klečícím lidem v davu je zťata hlava a jejich těla volně padají na zem a to je vše.

 

  

 

Meditace k prožitkům při písni „Albano - Canto alla Gioia“

Obraz páru sestupujícího ze schodů:
„Matka a Otec=syn Otec a Syn jedno jsou“
žena a její proměny:
„žena Maminka, její krása – je třeba zdůraznit“
proměny:
„Měla všechny role během času, nyní je vás všech.“
Příjezd Krista na Oslu:
„Mojžíš a Ježíš Jedno jsou, přináší dary milosti pro děti, pro ty jenž hřešili. Budiž jim odpuštěno láskou Boží a milosrdenstvím.“
„Toto je vzkříšení Krista!“
„Mé dary jsou vašimi dary, láskou a požehnáním.“
Symbol ohnivé postavy z poklopu:
„Učím vás, jak se vyvarovat zlu, jenž vás stahuje zpět na tuto Zem“(v její současné vibraci).“
„Vaše hlavy = vaše vědomí. Opusťte tuto mysl a budete svobodni.“
„Já jenž hřešil se nyní pokám k žalu svých blízkých. A cestu ke svobodě hledám, kde milost a tvář Boží nacházím.“
Pavučina:
„Stupně vašich vývojů jsou smazány!“
„Shledávám všechny rovnými.“
„Budiž bez vůle cesta tvá.“
AMEN
 
S pokorou a přáním co nejčistší informace
VL

 

Diskusní téma: Hudební a meditační okenko (vliv hudby na meditaci a vize)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.