O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - Aktuální zprávy

09.05.2011 08:22

Vážení čtenáři a čtenářky, na ://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm přibyly další novinky, které zde přinášíme s radostí. Já tedy osobně jsem opravdu rád, že došlo ke změnám v platnosti působení Zodiaku jako celku, ale především ustanovením trůnu v souhvězdí LVA, odkud přicházeli z oblasti M65 dost silné ataky, které podporovali místní "Novátory". Ono to koresponduje i s Českou republikou, můžete si to vyhledat v patřičných programech s nebeskou tématikou, ale i ve Wikipédii...

LK

 

 8. 5. 2011

AKTUÁLNÍ MINERÁLY V DNEŠNÍCH DNECH NA ZÁVRAŤ A KŘEČE V NOHOU

Již probíhající transformační proces můžete pociťovat jako křeče v nohou a výraznou závrať. Na závrať pomáhá Růže 2 v projektu Květinová lázeň a na křeče v nohou doporučuji Růži 21, transformační minerál 3 a minerál na svaly v projektu Léčivá radiace. Tento minerál na svaly doporučuji dělat také z tohoto důvodu, že pro transformační proces celkově je již nežádoucí prudký pohyb, ale pro zdravou funkci našich svalů a také pro výživu našich svalů pohyb byl a je důležitý, lépe řečeno nutný. Má však být ladný a pomalejší, harmonizující. Řešením je radiace přicházející přes minerál pro svaly, která léčí a vyživuje a nahrazuje tak zvaný tělocvik nebo sport či rychlý tanec. Zpevňuje také svaly na obličeji, a tak společně s minerálem pro tkáň poskytuje kosmetický „facelifting“. (pozvednutí a zpevnění ochablých svalů v obličeji). Klidnou pomalou harmonickou chůzi a ladný nebo harmonizující pohyb pažemi jistě každý dokáže provést.

Jestliže pociťujete jakékoliv transformační příznaky, je doporučena klidová poloha nebo se alespoň v těch chvílích, pokud je to možné, vyhněte těžké manuální práci.

 

6. 5. 2011

Nad přírodou Země se rozprostřel nebeský závoj a ona se rozjasňuje a rozechvívá sama v sobě i v duchovním člověku zároveň. Již brzy nastane okamžik, kdy se závoj snese dolů a přírodu zahalí.

2. 5. 2011

ROZPUŠTĚNÍ EZOTERICKÉ MŘÍŽKY A ZRUŠENÍ MATRIXU

Když jsem duchovním zrakem pohlédla za oponu poselství v kruzích obilí dávanou do souvislosti s „poselstvím“ mayské civilizací, uviděla jsem obraz jejich vůdce, který se mi ukázal jako lebka podložená kostmi v černém démonickém jiskření. Mayové měli kruté formy lidských obětí, jedna z nich byla skrze míčovou hru. Uviděla jsem spojitost mezi míčovou hrou a pohrávání si mimozemské entity s lidmi nazývanými Mayové. Na základě výsledku míčové hry byl obětován jeden nebo možná i více lidí. Tato míčová hra evokuje kruté počítačové hry a videohry dnešních dnů. Bylo mi ukázáno, že má kořeny v mayské kultuře. Hráči již nejsou obětováni, ale vstupem do určité formy matrixu se vzdávají svojí energie emocionální i racionální. Mayové dostali vysoké astronomické poznání s pohledem na Zem směrem z vesmíru, nebyli však duchovně svobodni, byli ovládáni. Bůh Otec pro velký počet duchovních cest v Novém zákoně říká „Z Egypta jsem povolal Syna svého.“ Egypt měl spojení s vyspělými civilizacemi, které dnes pomáhají. Sumer a Mayové byli tzv. okupační civilizace.

V roce 2007, kdy se kruhy v obilí a UFO začaly více objevovat, nastala na Zemi intenzívnější přítomnost destruktivních agresivních sil. Obrazce v obilí nemusí být dílem inteligence projevující se v plavidlech, které známe jako UFO. Za určitých podmínek na Zemi, kdy se již křížily dráhy planetárních mezisfér, bylo možno tyto obrazce výšlehem energie vytvořit. UFO se totiž materializuje a zanechává potom i určité fyzické stopy techniky, nikoliv pouze obrazec v obilí. Obrazec v obilí může vytvořit jenom ten, kdo vytvořil a kontroluje matrix.

Na podzim v roce 2009 nastala transformace Zodiaku a duchovní část lidstva byla vyjmuta z vlivu doznívající staré formy zodiaku. Zůstávaly však dvě další formy nebezpečí: ezoterická mřížka a matrix.

2. 5. 2011 došlo ke dvěma významným událostem, které byly podmínkou pro další transformační proces: Byla rozpuštěna ezoterická mřížka, kterou různé ezoterické skupiny vytvářely v dobrém úmyslu skrze krystaly, jež byly vytvořeny ze substancí pro zemi škodlivých. Dále byl zrušen matrix. Rozpuštění ezoterické mřížky předcházelo snesení nové informační databáze rovněž ve formě mřížky, která uvolnila svíranou hmotnou buňku, takže mohl začít proces půlení. Snesení informační mřížky se odehrálo dne 17.4. 2011. Ezoterická mřížka byla tedy nejdříve informativně a kódově vyhodnocena skrze duchovní informační mřížku, neboť skrze tu ezoterickou mřížku její iniciátoři manipulovali s lidstvem a chtěli mít pod kontrolou vývoj Země, aby byla znemožněna její transformace a aby s lidmi manipulovali jako s otroky. Skrze ezoterickou mřížku sice lidem nechali prožít existenci energií, ale byla to forma pokusu o okupaci Země skrze vymývání mozků a manipulaci stejně jako ovlivňování transformačního procesu Země. Ezoterická mřížka svírala hmotnou buňku a bránila jejímu transformačnímu pohybu. Duchovní informační mřížka vyhodnotila informace o působení ezoterické mřížky a převzala z ní ty informace, které mají být zachovány pro další činnost lidstva na Zemi. Tato databázová mřížka tyto informace uvolní v okamžiku, kdy duchovní částí lidstva převezme na Zemi správu činností. Toto převzetí nastane na pokyn Krista, a to v okamžiku, kdy se oddělující poloviny buňky dostanou do určité vzdálenosti. V tom okamžiku nastane tajemný děj v přírodě, kterým budou zviditelněni ti, kteří jsou nemocní a ti, kteří spolupracují s vysokým duchovnem.

Dne 2.5. došlo k velkému shromáždění všech civilizací Země a civilizací, které z vesmíru Zemi ovlivňovaly. Důvodem tohoto shromáždění byla zásadní vývojová změna: zrušení kříže jako symbolu utrpení a oběti. Přišla také pohanská božstva, kterým byla obětována zvířata a lidské bytosti, včetně božstva, které například Řekové uctívali jako bohyni lovu, Minerva. Naposledy vzplanul rudý plamen obětního ohně všech pohanských civilizací, které se shromáždily k nebesko kosmické eucharistii, kterou vykonal na Zemi duchovní člověk v zástupu za všechny bytosti ve vesmíru.

Vůdce a inspirátor falešné (ezoterické) mřížky Země Ionel poklekl před Kristem a před národy Země a poprosil o odpuštění a zařazení na vzestupnou cestu. Přijal tím nové jméno Afean. Inspirátor strašlivých lidských obětí a vůdčí osobnost, která vedla z neviditelna mayskou civilizaci učinil totéž a přijal jméno Perenses. Rudý plamen krvavých obětí, který ještě v prostoru Země planul jako nezrušený, se pokynem ruky Krista proměnil v bílý čistý plamen.

Během nebeské kosmické eucharistie vytvořili archandělé a andělé ve spojení se zástupci planet a entit zařazených do transformačního procesu dvojstuhu z kosmických a nebeských substancí a spustili ji do struktury ezoterické mřížky. Tímto aktem byla ezoterická mřížka rozpuštěna.

V mystickém procesu nebeské kosmické eucharistie byl rozpuštěn matrix.

Nová jména planet sluneční soustavy viz Transformace Zodiaku, Nová jména zodiakálních planet a hvězd sluneční soustavy.

Diskusní téma: Amezdas - Aktuální vzprávy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.