O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - Aktuální zprávy (31.8.2011)

01.09.2011 10:51

31. 8. 2011

 

SITUACE LIDSTVA A ZEMĚ PO ODCHODU (EVAKUACI ) ANDĚLŮ

ANDĚLÉ A ARCHANDĚLÉ ODEŠLI, ZŮSTÁVÁ SVATÝ VÁCLAV

V NÁVAZNOSTI NA INFORMACI UVEŘEJNENOU NA AKTUÁLNĚ, WWW.AMEZDAS.CZ

Andělé a archandělé opustili bezprostřední prostor Země, ale svoji lásku a péči Zemi neodňali. Oblévají Zemi andělským jasem a posílají k nám posilující duchovní andělské energie.  Vzhledem k silným elektromagnetickým vlnám přicházejícím z kosmu a vzhledem k tomu, že další nutné procesy Země vyžadují určitou razanci, byl již jejich odchod nezadržitelný.

Jejich vzdálení se ze Země mnohým již umožnilo posílit se z únavy a vyčerpání, ve kterém zde již klesali a nemohli nás již dobře chránit. Andělé a archandělé monitorují vše, co se děje na Zemi a s těmi, kteří již dosáhli vyššího duchovního stupně a navázali se svými anděly láskyplný vztah (a někteří dokonce i s archanděly), mohou komunikovat i na dálku, skrze centrum pro komunikaci s andělskými světy, které my, duchovní lidé, máme otevřené. Andělé a archandělé realizují spolu s Vyšší Galaxií pomoc Zemi, kdy ale již vesmírné bytosti z Vyšší Galaxie jsou Zemi blíže než andělé a archandělé, a tudíž do určité míry převzaly některé úkoly, které byly dříve specifikem andělů a archandělů a andělé a archandělé pomáhají a chrání z míst, na nichž nejsou oslabováni do takové míry, kdy by jejich pomoc Zemi byla již málo účinná. Já sama mám s anděly a archanděly nepřetržitý kontakt.

Jediný archanděl, který zůstává v prostoru Země, je vysoký duch, kterého známe z dějin našeho národa jako svatého Václava. Tento duch je svými energiemi a jemnohmotnou aurou propojen s tajemnými energiemi uloženými v prostoru Blaníku. Tyto energie již byly uvolněny na podzim v roce 2010,  aby  ve spojení s duchovními lidmi Českého národa vytvořily kolem území Českého národa ochrannou hradbu. Toto propojení s energiemi a silami Blaníku stejně jako skutečnost, že může pro svoji určitou ochranu použít hrubohmotnější energie vázané na jeho hrubohmotné tělo, v němž kdysi působil jako kníže Václav, mu umožňují zůstat v jemnohmotném prostoru národa, také díky lásce národa, kterou národ k tomuto vysokému archandělskému duchu chová. Úkolem tohoto ducha je realizovat transformaci Země a lidstva skrze Český národ.

V této dramatické situaci se k prostoru Země více přiblížila bytost, kterou známe pod lidským jménem Božena Cibulková. I ona díky lásce svých věrných spolupracovníků na Zemi, i těch lidí na Zemi, kteří se až po jejím odchodu seznamují s jejím dílem a ctí ji a milují, může díky energiím svého hrubohmotného do Země odloženého těla (energiím, z nichž si může vytvořit elektromagnetický ochranný obal) v období těchto dramatických změn k Zemi více přiblížit, stejně jako její spolupracovníci, kteří stejně jako ona byli již odvoláni na tzv. „druhou stranu.“ V této souvislosti se mi vybavují Boženčina slova, kdy již v osmdesátých letech minulého století při jednom z rozhovorů řekla: „Je možné, že budeme někdy v budoucnosti pomáhat při hromadném přesunu lidstva.“

Nevděčné lidstvo si neuvědomuje, že i anděl potřeboval v krutých posledních letech lásku a ochranu, kterou mu člověk svými duchovními energiemi, kdyby je vyvíjel a rozvíjel, mohl dát. Další problém je, že mnozí, kteří si mysleli, že svými technikami andělům a archandělům pomáhají, jim ubližovali, protože používali a používají techniky, které způsobují andělům a archandělům utrpení.

A dále, nevděčné lidstvo si neuvědomuje, že mezi sebou má anděly, kteří se do lidských těl inkarnovali z oběti a lásky k člověku. Že ti andělé v lidském těle, kteří se nenechali svést svůdnými nabídkami a možnostmi světa až tak daleko, že si nechali utlumit svůj andělský jas a stav andělství (protože i tyto případy se v temné hmotě staly) jsou nyní ANDĚLÉ NA ZEMI, kteří lidem na Zemi andělský jas a pomoc andělů Zemi zprostředkují svým vysokým andělským stavem.

To, že lidé již nemají ve své bezprostřední blízkosti anděla, který jim dává vnuknutí „Nedělej to“, když se chtějí dopustit něčeho špatného, a i to, že anděl jim svojí blízkostí a tím, že nastavoval svoje tělo, chránil před negativními energiemi, což tyto lidi ukolébávalo, že je vše v pořádku, dává lidi do pozice samostatnosti a zodpovědnosti, aby ukázali na poslední chvíli  kdo vlastně jsou, co chtějí a co jsou ochotni udělat. Tato zkouška lidí se již děje v uplatnění vyššího kosmického řádu na Zemi, který reprezentuje Vyšší Galaxie. Tento vyšší kosmický řád již začal zasahovat i do života lidí a jejich činností.

V každém případě, odchod andělů a archandělů, který lze chápat také jako evakuaci, znamená, že Zemi očekávají brzy dramatické změny, které se již mohou stát kdykoliv.

 

Převzato z : https://www.amezdas.cz/aktualne.htm

 

Diskusní téma: Amezdas - Aktuální zprávy (31.8.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.