O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - Aktuální zprávy

01.07.2011 09:19

29. 6. 2011

TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY TĚCHTO DNŮ

Změna drah planet může způsobovat křeče v pravé polovině těla, která je méně produchovnělá. (Pravá polovina těla nesouvisí s částí buňky posunující se doprava. Tento proces se totiž děje v pravé i levé polovině těla). Patrně někteří z vás pociťují křeč nebo bolest v kostech, zejména těch jemných na prstech pravé ruky – je to pocit, že máte prsty zlomené nebo že jsou kosti prstů drceny. Dalším příznakem může být bolest v kostech rukou a paží až po záda do lopatek. Doporučuji transformační minerál 3 a 4, růži 14 a fotosyntézu 2.

 

25. 6. 2011

SLUNOVRAT LÁSKY

Světlo Krista se vyzářilo do transformující se levé části buňky a adekvátně do transformující se přírody.  Jemnohmotný transformující se aspekt planety Jupiter, nesoucí jméno Juvelinus, se překryl s Amezdas a současně se ve vztahu muže a ženy začal do té doby energeticky odloučený mužský princip propojovat s ženským principem. Tento proces je prostupován Světlem Krista. Tato situace umožní zlepšení a zkrásnění vztahů mezi mužem a ženou na Zemi. Světlo Kristovo začalo prostupovat také všechny vztahy na zemi: mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci, přáteli, spolupracovníky...

Slunovrat lásky znamená změnu pozic Slunce a planet vůči sobě a především vůči Amezdas. Vůči duchovnímu člověku v jeho již transformovaném těle původní slunce změnilo pozici a jejím Sluncem se stal Kristus: On jemnohmotnou vytvářející se Amezdas prozářil a učinil ji tak středem sluneční jemnohmotné soustavy. V tom okamžiku nastoupily stáčení drah všechny planety se svými tělesy. Dne 25.6. stočily své dráhy takto:

Amezdas (Nová Země) překrývající se s Juvelinem (Nový Jupiter) a naproti ní Marseo (Nový Mars) překrývající se s Liveou (Novým ženským aspektem měsíce – Lunou). Mezi nimi do kruhu jsou stočeny zbývající planety klasické sluneční soustavy, včetně Nimirana (Nová Nibiru). Uprostřed tohoto kruhu je Darias (Nová Polárka). Tato pozice není konečná. Brzy nastane stáčení astrálních planet a meziplanetárních sfér a podsfér, které jsou  vázany  na tento transformační proces a dráhy vytvářejících se jemnohmotných planet naší soustavy se opět dají do pohybu.

V jemnohmotné Amezdas člověk bude přijímat světlo a teplo od Krista a postupně bude Světlo a teplo z Amezdas přijímat celá sluneční soustava a později i transformovaný vesmír.

 

zdroj: www.amezdas.cz

 

Diskusní téma: Amezdas - Aktuální zprávy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.