O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

AMEZDAS - (nové informace)

03.02.2011 08:33

Vážení čtenáři a čtenářky, zde je další velice zajímavá informace ze stránek AMEZDAS. Osobně dostávám úplně jiné časové údaje na toto téma, ale nicméně to nesnižuje informační a obsahovou hodnotu uvedeného. Jen si všímejte jak se začal již před několika dny měnit čas, respektive vnímání času a prostoru...!!! Od těchto dnů to bude stále zřetelnější a zřetelnější. Podle mne do konce tohoto měsíce, každý člověk na planetě Zemi zaznamená tuto změnu, která je změnou od TERRA ke GAIA pod přímým dohledem IENTA (jména Matky Země pro jednotlivé úrovně existence: nejnižší, střed a nejvyšší)

LK

 

2. 2. 2011

JE UZAVŘENA KOLEKTIVNÍ TRESTNÁ KARMA LIDSTVA

 

Dnešním dnem se kolektivní karma lidstva, kdy jednotlivci, národy či rody byly svojí karmou provázáni s kolektivní karmou lidstva. Končí také kolektivní čas karmy lidstva. Tento karmický čas byl spojen se scénářem karmických osudů jednotlivců, národů a skupin. Pro ty, kteří byli zahrnuti do počtu Lidu Božího, to znamená, že jejich aktivita na Zemi a životní cesta nebudou propojeny s doznívajícími karmickými trestnými osudy a na ně vázaným časem, a tudíž zdržovány či zadržovány vazbou stejného starého času.  Tato provázanost časů a osudů by bránila, anebo zpomalovala realizaci transformace lidských činností.

 

2. 2.2011

JE SPOJEN ČAS BOHOČLOVĚKA A BOHOANDĚLA NA ZEMI

Dále dnešním dnem dochází k překrytí času otevřeného cyklu hodnot a starého času na Zemi a času andělů pomáhajících člověku. Vzhledem k tomu, že andělé mají čas rychlejší (10 let dopředu v budoucnosti před naším dosavadním lidským časem na Zemi, andělé myslí z našeho hlediska v budoucnosti.

 Obrazy myšlení andělů vždy jako první přijímali duchovní lidé. Dnešním dnem je spojen i v dimenzi času duchovní předvoj lidstva, který je nazván Novým Bohočlověkem s pomáhajícími anděl, kteří jsou nazváni Novými Bohoanděly. Jinými slovy, od dnešního dne budou působit ve stejném čase.

Z hlediska času otevřeného cyklu hodnot končí staré životy těch, kteří se do Země zrodili z oběti; kteří z oběti žili život dle starého řádu karmy a starého řádu Země. Začíná jim nový život v novém řádu Božím na Zemi ve smyslu času i průběhu života.

Karmické osudy těch, kteří se do Země zrodili kvůli svému vlastnímu provinění se budou dále odvíjet, ale bez jakéhokoliv propojení s těmi, kteří se do Země zrodili obětí.

 

Převzato z : https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm