O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas novinky 28. 2. 2011 (transformační příznaky a řešení)

01.03.2011 08:36

Vážení čtenáři a čtenářky zpravidla nedávám zde články o tzv. transformaci, respektive rádoby příznacích, ale tohle je skutečnost, kterou jsem měl možnost včera sám prožít, aniž bych o tom jen trochu věděl. Provedl jsem při těchto příznacích vše co bylo potřeba a přesto to v podstatě nezabralo.

Teprve když jsem uvolnil svou mentální matrici a astrální pouta, které drží 3JD v 3JT, okamžitě bolest srdce přestala a nevolnost jako taková ustoupila. Pod článkem je návod jak uvolnit mentální matrici  a astrální pouta, což se hodí i pro mentální exteriorizaci bez použití formulí....

LK

 

TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY „BUDE TO VYPADAT JAKO NEMOC, ALE NEBUDE TO NEMOC.“

Transformační příznaky se mohou projevovat v dost nepříjemné podobě. Ježíš Kristus v 80. letech minulého století o těchto příznacích přes Boženu Cibulkovou řekl: „Bude to vypadat jako nemoc, ale nebude to nemoc.“ Dal pokyn, aby se ti, kteří transformační příznaky výrazněji pocítí, snažili zůstat v klidu a pokud možno, v ty chvíle nevykonávali těžkou fyzickou práci. Od včerejšího dne se zvýšily transformační impulsy srdce. Tyto impulsy mohou u některých jedinců vyvolat i pocity bolesti a silné nevolnosti. Tato informace je dána do rozumného posouzení každého z vás a rozlišení, zda potíže, pokud se u vás projevují, jsou transformačního rázu nebo zda jsou příznakem problému vyžadujícího lékařskou pomoc.

 

Převzato z : https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

 

Poznámka redakce

Jak uvolnit mentální matrici a astrální pouta:

1. spojit se V-IST a provést všechny úkony v IST  a v CHDS v IST.

2. spojit se a ztotožnit se buď s V-3JD a nebo s V-BD (osobně jsem to udělal přes V-BD) a odtud dávat příkazy:

a) mentální matrici - " Zpřítomňuji si V-MM!" a dále po zpřítomnění si tohoto vědomí "V-MM uvolni mou MM!" (podle účelu více nebo méně, zde podle toho jak budete cítit subjektivní příznaky. Stejně tak můžete si posilnit a zpevnit MM!!!)

b) astrální pouta - " Zpřítomňuji si V-astrálních pout (astrální tělo = CET+nižší část DT)!" a dále po zpřítomnění si tohoto vědomí "V-astrálních pout uvolni mou MM!" (podle účelu více nebo méně, zde podle toho jak budete cítit subjektivní příznaky. Stejně tak můžete si posilnit a zpevnit působení astrálních pout.... je to jako byste se uzemnili!!!)

.... přeji vám ať vám to pomůže....

 

Diskusní téma: Amezdas novinky 28. 2. 2011 (transformační příznaky a řešení)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.