O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas.cz - pokračování odkazu Boženy Cibulkové

17.09.2010 10:00

Redakce : V souvislosti s připomenutím díla a odkazu paní Boženy Cibulkové jsme na internetu našli také (i pro nás dosud neznámé) web stránky www.amezdas.cz . Autorka těchto stránek sama sebe uvádí :

"V době, kdy jsem pracovala ve skupině Boženky Cibulkové, Boženka mi tlumočila oznámení z duchovna, že realizací transformačních programů, které přináší a které jsou plánovány na pozdější dobu, budu pověřena na lidské straně já. Také mi řekla: Vidím tě psát, vidím tě dělat v budoucnosti to, co nyní dělám já i když ne již v tak obrovské šíři a rozsahu.  ... "

Vnímáme informace na těchto stránkách jako vysoce pravdivé a také velmi aktuální. Je škoda, že tyto stránky mají tak minimální návštěvnost na rozdíl od mnoha jiných rádoby duchovních avšak navštěvovaných webů. Navazují a doplňují jiným způsobem informace, které uvádíme na našich stránkách. Pro mnohé to navíc bude možná i stravitelnější forma podání informací, neboť náš způsob podání někteří považují za "čínšťinu"  ( 乔治一样的命运 )  :-)

Pokud určité věci vnímáte, můžete na webu Amezdas i zpětně porovnat, co se událo v duchovních sférách od roku 2009 doteď  (A je zde naznačen i další běh aktuálního dění). Především si ale zkuste texty na stránkách Amezdas sami procítit svým duchovním srdcem ! Pokud stránky Amezdas shledáte přínosnými, prosíme podpořte jejich návštěvnost tím, že je doporučíte ve svém okolí. Za to předem díky.

 

Dovolujeme si níže přetisknout úvodní článek z tohoto webu. Pro další články a především aktuální informace o dění v nás i kolem nás, Vás však již odkazujeme přímo na zmíněný web.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítám vás na stránkách Amezdas

 

  Jménem archandělů a andělů zemi pomáhajícím,

  jménem duchovních správců planet Slunečního kosmu,

  jménem civilizací Zemi pomáhajících

  a jménem mých blízkých lidských spolupracovníků a jménem svým.

  Jmenuji se lidským jménem Ludmila Kozáčková.

 

       Po mystických prožitcích v posledních letech mi toto jméno již připadá cizí, tak jako brzy mnohým z vás, kteří tyto stránky budete číst, bude připadat nebo již dnes připadá cizí vaše pozemské jméno. Každé zemské jméno obsahuje tajné kódy, které spolu s datem našeho narození vytvářelo či stále pro někoho ještě vytváří zemský vstupní karmický kód života.

       V době proměn Země, které jsem Kristem pověřena oznamovat, již působím ve svém novém duchovním jménu. Tato situace probíhá u duchovních jedinců zrozených ve jménu Kristovy mise na celém světě, ale vzhledem k transformačnímu procesu, rovněž všichni, kteří jsou do něho zahrnuti, již dostali nebo postupně dostávají nová jména.

       Na Zemi platí duchovní zákon, že vše, co se má duchovně z vůle Boha uskutečnit, musí být oznámeno lidským slovem. Tento zákon vyplývá z tajemného aktu stvoření Země a člověka.

       Vzhledem ke Kristově misi, která se ve hmotném a jemnohmotném světě zrcadlí a je protisknuta v Zemi a nad Zemí, jsou a budou zásahy Krista pro budoucnost Země,  Slunečního kosmu, vesmíru i nebes všech kategorií oznámovány ze Země – dnes již Země Nové zvané Amezdas - lépe řečeno z nejvyššího transformačního pásma Země duchovnem již nazývaného Amezdas. Neboť tak jak se mění cesty člověka, mění se cesty nebeských těles naší Sluneční soustavy, včetně těch, které do ní sice patří, ale byly  kdysi včleněny do „nižší astrální“ sféry Sluneční soustavy a do jejího původního starého systému. Je to např. Lilit, Nibiru, Nemesis a Kyzidos, přičemž Nibiru je planeta „hraniční“, to znamená může se projevovat jak v hrubé hmotě, tak v jemné hmotě.

        Přijetím nových jmen přestává již samozřejmě působit karma a duchovní člověk již nepodléhá nižším vlivům planet a hvězd, s nimiž jé kódově propojen, ale propojuje se s vyšším kódem těchto nových jmen pro svoji fascinující a nádhernou cestu Mléčnou dráhou.

       Cílem těchto stránek je informovat o tom, co má být známo lidem, alespoň těm, kteří pro přijetí těchto informací již dospěli, nebo postupně dospívají. 

       Lidstvo dostává v posledních kosmických hodinách Země milost pro svůj vývoj než bude nad každým vyřčen soud, - jinými slovy adresa jeho dalšího pobytu.

       Tuto mimořádnou milost dostává lidstvo vzhledem k tomu, že mělo nesmírně velké a přetěžké překážky pro svůj duchovní vývoj pod tvrdými nánosy zemské hmoty, kdy zrození do Země i pro duchovní bytost v době jejího starého systému znamenalo usnout, ztratit duchovní vědomí a potom nastoupit těžkou a bolestnou cestu probuzení. Vždyť probudit se rychle k vědomí existence Krista a spojit se s ním, bylo i pro vyspělé duchovní bytosti rodící se do Země z oběti pro pomoc lidstvu, velmi těžké. Pokud se událo, událo se většinou cestou velkého strádání či utrpení a v první řadě vždy cestou hluboké kajícnosti a pokání.

       Tato podmínka hluboké kajícnosti a pokory zůstává i ve fázích proměny zásadní pro náš duchovní vývoj a pro to, kam půjdeme, jak budeme vypadat a jak můžeme příznivě ovlivnit budoucí osud našich blízkých a všech. Kdo uznává reinkarnaci, uznává logicky i myšlenku, že právě ten, který je v jeho okolí jako soused či pouhý náhodný známý, může být jeho otec či matka, bratr či sestra, syn či dcera z minulého života a je blízko doba, kdy se do tohoto stavu poznání a pochopení probudíme a obejmeme z radosti nad shledáním. Toto vědomí nechť nás vede k vroucnější modlitbě za všechny.

       Současný člověk toužící po duchovním poznání se setkává s představou Krista prezentovanou církvemi a jelikož vnímá, že se dějí události, které církve nepostihují, hledá ve všech možných směrech vysvětlení a poučení. Tato poučení dnes přinášejí různí jednotlivci a skupiny a v poslední době se zaměřují na prezentaci transformace těla člověka a Země. Přijetí těchto poučení většinou vysvětlují svým kontaktem s mimozemšťany či vyspělými duchovními bytostmi Zemi pomáhajícími, někteří uvádějí jako zdroj informace anděle. Kdo ale ví, že transformace je programem Krista a že jeho oběť na Golgotě byla spojená s jeho transformačním programem Země, člověka a celého kosmu?

       Cítím jako svoji povinnost oznámit, že program transformace Země, Slunečního kosmu a tělesného systému člověka vyhlásil a vysvětlil Duch projevující se v tomto věku pod jménem Ježíš Kristus již v roce 1974 přes svého prostředníka – ženu žijící v České republice – Boženu Cibulkovou. Přes tuto vyjímečnou bytost oznámil a vysvětlil další fascinující děje. Vzhledem k vyjímečnosti a závažnosti duchovních dokumentů byly a stále ještě z velké části jsou tyto dokumenty uchovávány v tajnosti a nebo předávány s velkou opatrností.

       Vzhledem k tomu, že více a více lidí vnímá jsoucno v jemnohmotnu a jsou lidé, kteří již navozují kontakty, je nutno postupně i když opatrně tyto informace odtajnit a zpřístupnit, neboť čas trvání Země a starého hmotného systému člověka je přesně vyměřen a lidé na Zemi většinou nevědí, kolik kategorií bytostí existuje za „stěnou hmoty“. V radosti z toho, že za zdí slyší někoho, domnívají se, že ten, kdo s nimi komunikuje, je na vyšší úrovni, a tudíž, že s ním jsou v bezpečí.

        Tak, jak oblast ducha vede od nebeských andělských rovin bytí k rovinám existence padlého anděla a démona či dokonce elementární bytosti tak i tzv. jemnohmotno má svoje patra, které svojí úrovní spolupracují s rozsáhlou hierarchií bytostí v duchovním jsoucnu, která hodnotově odpovídá bytostným kategoriím v duchovém jsoucnu.

        Země vplouvá do jemnohmotna zatím se všemi svými patry – na horním patře duchovní člověk rozvíjející lásku, na spodním patře černý mág, vrah a člověk propadlý tvrdému mamonu-….

        Definitivní „příjezd“ do jemnohmotna však nebude pro všechny stejný. Každé patro Země má v jemnohmotnu jinou adresu. Problém je, že s člověkem dnešní Země se snaží komunikovat bytosti ze všech pater jemnohmotna a že se úmysly některých diametrálně liší. Problém je, že přes dosavadní zeď,  kterou je dnešní tvrdá hmota, nelze patra jemnohmotného světa a jejich obyvatele vidět.

       Lidé také nevědí, jak nesmírně důležitá je Země díky Kristově misi pro celý vesmír a že kromě bytostí, které pomáhají, jsou v jemnohmotnu také bytosti, které se Země chtějí zmocnit, a také bytosti, které k ní upínají oči v naději. Vyšší vyvinuté civilizace dnes Zemi pomáhají, ale i ony ji vidí do budoucnosti vzhledem k jejím kódům a misi Krista, který do ní vtiskl nebeské Božské kódy jako svoji naději. Jako ubohá a pohrdání hodná se může jevit jen pozemšťanům. Těm zvenku se již jeví jako Popelka, která rozlamuje oříšky a začíná se odívat do skvostných šatů.

       Poznání je pro duchovní vývoj člověka zásadní a může nesmírně urychlit duchovní vývoj  - v  posledních okamžicích Země nesmí být člověku upíráno i když se riskuje zlehčení či zesměšnění.

       Protože se již jedná maximálně o několik let, riziko zlehčení a zesměšnění nevyváží zodpovědnost za stav člověka, neboť o tom, kam člověk půjde a jaký bude mít dlouhodobě vzhled a funkci, se rozhodne v těchto dnech podle dosažené úrovně každého jednotlivce. Toto poznání a vzdělání je umožněno člověku také proto, že v roce 2009 a 2010 došlo k několika mimořádným událostem.

       V době, kdy jsem pracovala ve skupině Boženky Cibulkové, Boženka mi tlumočila oznámení z duchovna, že realizací transformačních programů, které přináší a které jsou plánovány na pozdější dobu, budu pověřena na lidské straně já. Také mi řekla: Vidím tě psát, vidím tě dělat v budoucnosti to, co nyní dělám já i když ne již v tak obrovské šíři a rozsahu. Když mi tehdy takové věci říkala, v podstatě mi to tehdy připadalo neuvěřitelné, nemožné.  Rozhodně nic takového jsem nikdy neměla sama na mysli, ani po tom netoužila. Věděla jsem, kolik strastí Božence její vnímavost a duchovní senzitivita přinášely a i já jsem vzhledem ke svojí vnímavosti již tenkrát pokládala svůj život za těžký. Pravda je, že když jsem poprvé Boženku navštívila v jejím bytě, překvapilo mne, že měla naprosto stejný psací stůl, jaký jsem měla já.  Nicméně, kromě tohoto Boženčina oznámení, jsem v životě prožila několik mimořádných mystických zážitků, které mne na moji dnešní roli připravovaly.

       Na těchto stránkách budu oznamovat aktuální dění a budu se je, pokud to bude v mých silách, snažit prezentovat v návaznosti na Boženčino dílo.

 

Diskusní téma: Amezdas - pokračování odkazu Boženy Cibulkové

Datum: 26.10.2010

Vložil: Zdeňka Matýšková jun.

Titulek: Komentář

Dle vlastního přesvědčení a osobního poznávání díla Boženky Cibulkové musím konstatovat, že Amezdas NENÍ POKRAČOVÁNÍM DÍLA B.C., nýbrž samostatnou duchovní cestou Lidušky Kozáčkové. Dílo, které nám Boženka odkázala bylo jedinečné a neopakovatelné, jakož i její osobnost byla zcela vyjímečná a neopakovatelná.