O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - PŘEVZETÍ SPRÁVY ZEMĚ DUCHOVNÍM ČLOVĚKEM

16.05.2011 11:55

Upozorňujeme na další aktuální zprávy na webu Amezdas. Dejte si prosím tyto zprávy z poslední doby z Amezdasu i od nás do širších souvislostí a uvidíte i odpor entit a skupin nepřejících lidstvu tento optimistický vývoj. Indícií je mnoho, např. viz Útok mimozemšťanů na tajné technologie NASA , návazně na Světoví vůdci se stahují do Afghánistánu po objevu „studny času“

Právě tento týden (16-21.5.2011) se koná na americkém středozápadě v oblasti seismicky aktivní zóny New Madrid obrovské cvičení mnoha bezpečnostních a záchraných složek USA oficiálně presentované jako příprava na potenciální velké zemětřesení v této oblasti. Jakousi "velkou náhodou" se již několik velkých tragédií událo právě v době podobných simulací ... V této souvislosti je třeba připomenout proroctví, které měl mít např. známý "spící prorok" E.Cayce nebo náš současník G.M.Scallion, že při velkém zemětřesení dojde k oddělení východní části Spojených států od zbytku USA a moře z Mexického zálivu se propojí až s velkými jezery na pomezí USA a Kanady. ... Že by někdo chtěl za každou cenu naplnit proroctví, které má již mizivou pravděpodobnost aby nastalo ? ...

PN

 

 

Zde však již novinky z Amezdas :

 

15. 5. 2011

„KVĚTINOVÁ ZMĚNA“ - PŘEVZETÍ SPRÁVY ZEMĚ DUCHOVNÍM ČLOVĚKEM STANE SE

Toto je vysvětlení k události půlení buňky, jak mi bylo „ukázáno“ se sdělením, které jsem přinesla na Aktuálně na www.amezdas.cz dne 30. 4. 2011 v textu „Půlení buňky a ochrana“. Váhala jsem dát tento konkrétní pohled na web a informovala jsem pouze ty, kteří jsou se mnou neustále v kontaktu nebo na v poslední době probíhajících seminářích. Dnes jsem však dostala pokyn zveřejnit tento pohled na web Amezdas, přestože jsem se obávala neporozumění, strachu či nervozity, které by tento pohled mohl u některých „čtenářů“ vyvolat.
Kristus dal pokyn archandělům a andělům, aby připravili převzetí správy Země duchovním člověkem; konkrétní datum této události zatím nebylo sděleno a je pravděpodobné, že bude ponecháno jako překvapení.
Veškeré dnešní technologie na Zemi a veškerá zemská technika vznikly z inspirace ducha pádu, který měl na Zemi do nedávné doby právo a vystupoval v roli jejího Stvořitele. Větším problémem než je starý systém, jehož techniku inspiroval Duch pádu (který se již dnes po svém vstupu do pokání jmenuje Luciel), jsou však technologie a technika inspirované astrálními technickými inteligencemi a astrálními entitami.
 Problém je, že hmotná buňka jimi inspirované techniky se půlit nemůže, ale naopak působí jako svod jejich vibrací. I kabel, který není zapojen do zásuvky, tyto vibrace, pro nás dnes již jedovaté, vydává. Vzhledem k tomu, že se jedná o dílo astrálních techniků nebo vzhledem k tomu, že je to dílo Ducha pádu, a tudíž astrální technika se může skrze ně projevovat, je skrze tyto výrobky napojena na jejich síť každá část či součást zemské techniky. To, jestli je technický výrobek zapojen do technické zemské sítě nebo je součástí přístroje do zemské sítě zapojené, je tedy naprosto nepodstatné, co se týče astrálního vyzařování, které na náš systém v situaci půlení buňky a vůbec v situaci tvorby nového jemného těla již negativně působí.
 Hmotná buňka zemské techniky se totiž „nepůlí“, jelikož do ní nebyla vložena částice nesmrtelnosti Božství Krista. Během toho, co nazývám „půlení“ buňky, se totiž vysunuje ta polovina buňky, která je „hlubinná“ a do níž Kristus vložil svoje Světlo nesmrtelné buňky Svého umučeného Těla a Svojí prolité Krve; do této hlubinné podstaty hmotné buňky těla člověka, a skrze tělo člověka také do Země, vložil v úkonu „nebesko zemské eucharistie“ nesmrtelnost.
 Hlubinná část původní hmotné buňky se vysunuje tak, jak se vysunuje spodní část pohovky či skládacího křesla a vysunuje se směrem doprava. Stále však zůstávají spojující „ramena“ či „držáky“.
 Vzhledem k tomu, že astrální technologie a technika mohou být vytvořeny pouze v hrubo hmotné přírodě, nemohou být ani ve své nejminiaturnější podobě promítnuty do jemno hmotné přírody, která se již ve velmi blízké budoucnosti v určitém okamžiku ve své celistvosti otevře. Před tímto okamžikem jemno hmotná příroda příjme duchovní mřížku s okopírovanými důležitými informacemi, neboli novou informační databázi Země. Informační mřížka byla snesena anděly a přáteli z Vyšší Galaxie dne 17. 4. 2011, viz text „ Rozpuštění ezoterické mřížky a zrušení matrixu“, Aktuálně, www.amezdas.cz, 2. 5. 2011. Duchovní informační mřížka obsahuje informace podstatné do budoucnosti, přesněji řečeno informace, které na základě Božího soudu mají do budoucnosti člověka s jeho vstupem do vyšší formy vědomí přejít. Tato duchovní informační databáze začne fungovat jako informační systém Země ve chvíli, kdy dojde k odpojení hrubo hmotného technického systému a tím i systému informačního. Stane se tak v okamžiku, kdy se otevře lůno jemno hmotné přírody. V tom okamžiku se po celé Zemi rozprostře jemno hmotná technická síť.
 Všechny výše uvedené děje se odehrají v okamžiku, kdy se hmotná buňka ve svých dvou buněčných systémech rozepne do stanovené míry. V tom okamžiku duchovní lidstvo Země totiž vstoupí do vyššího vědomí ještě zde na Zemi, neboť její hmotná buňka pro transformaci určená bude v úrovni vyššího vědomí. I ateistům a velkým hříšníkům se otevře nový pohled na strukturu hmoty a života. Rozumět nové situaci, orientovat se v ní a působit v ní však budou schopni nejlépe ti, kteří dosáhnou vyššího stavu vědomí.
K této proměně života na Zemi tedy dojde v okamžiku, kdy se otevře lůno jemno hmotné přírody a celá jemno hmotná příroda se propojí s již do určité míry vytvořeným novým systémem těla duchovního člověka. Radiace aktivované jemno hmotné přírody zneutralizuje škodlivé vibrace, radiaci a výpary vycházející z techniky a technologií starého systému. Zatím nám tyto škodlivé látky pomáhají neutralizovat naši přátelé z Vyšší Galaxie
Do vyššího stavu vědomí se má přesunout po rozevření lůna jemno hmotné přírody zhruba jedna třetina lidstva. Přestože se v této fázi do vyššího vědomí přesune zhruba pouze jedna třetina lidstva, padnou staré systémy činností, správy a řízení, to znamená, padnou dosavadní ekonomické systémy se svými peněžními a bankovními systémy; padne systém dosavadního zdravotnictví, průmyslů, včetně farmaceutického a potravinářského, lépe řečeno budou transformovány do nových podmínek, bude-li jich ještě zapotřebí. Se změnou pohledu na život a jeho zákonitosti změní se všechny pohledy a přístupy, včetně dosavadních náboženských a církevních. Ti, kteří ještě nedosáhli vyšší stavu vědomí, budou mít možnost se duchovně vzdělávat a urychlit tak svůj vývoj. Květinová změna je radostná zpráva pro každého, neboť znamená šanci pro každého.
V tom okamžiku bude rozpuštěna přepážka bránící duchovnímu člověku vnímat vyšší dimenze a komunikovat s nimi. Bude přinejmenším částečně rozpuštěna i u těch, kteří tonou v ateismu anebo jsou velmi provinilí.
 
 
 

13. 5. 2011

NECHŤ SE NA DUCHOVNÍ PLATFORMĚ SJEDNOTÍ LID SLOVENSKÝ, MORAVSKÝ A ČESKÝ

Praví Pán:
Tři zlaté paprsky, tři pruty Svatopluka přeneseno do duchovní symboliky, mohou obstát v časech těžkých a rozhodujících jenom semknuty. Jak text slovenské hymny vypovídá o hromech a blescích a nakonec o vítězství Božského Slova v člověku, tak jméno Bratislava věští slávu bratrství a jednoty.
Tři do individuality spějící paprsky se v časech těžkých mají vždy spojit v ochranný trojpaprsek, vítězný oblouk, ochranný štít. Tento čas nastal. Duchovní člověk nevzpomíná na křivdy a nevyčítá, ani se nevyvyšuje, nekritizuje, nesoudí. Nechť toto je platforma, na které se duchovní výkvět lidu Slovenského, Českého a Moravského vždy sejde a semkne! Nechť duchovní Lid Slovenský, Český a Moravský se v tento čas posledních dnů Země semkne v jednotný Lid Boží!

Poznámka: Vice o národu Slovenském najdete na Národ Slovenský, www.amezdas.cz

 

 

Diskusní téma: Amezdas - PŘEVZETÍ SPRÁVY ZEMĚ DUCHOVNÍM ČLOVĚKEM

Datum: 18.05.2011

Vložil: janko

Titulek: satelity

Dík za optimistický článek, docela rezonuje s tím, jak mi kdysi vlezlo do hlavy, že u každého našeho satelitu je ještě jeden schovaný, mimozemský. A až doba dozraje, tak ty skryté převezmou vysílání. A to by mohlo být docela zajímavé, pro nás, obyčejnou populaci snad i veselé.
je nás už dost, kdo víme, že vše, co člověk dělá a myslí - lze od určité informační gramotnosti na planetě sledovat. Navázáním se na frekvenční pásma našich vysílačů. V podstatě by mohlo stačit všechny satelity "přetaktovat" půlením či násobkem nosných kmitočtů, na kterých satelity pracují.
Líbí se mi i datum 9.9.2011, v září by třetina "duchovního ČLO/věk/a" mohla trochu záři/t .....