O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - VYTVÁŘEJÍ SE ZÁKLADY RADIACE JEMNOHMOTNÉHO TĚLA

23.05.2011 14:40

22. 5. 2011

TRANSFORMAČNÍ DĚJ - VYTVÁŘEJÍ SE ZÁKLADY RADIACE JEMNOHMOTNÉHO TĚLA

Od čtvrtka se Země naplňuje velkým radiačním jasem a uprostřed odpojujících se (půlících se) buněk látkového systému (dosavadní starý systém) těla člověka se odpojila spirálovitá vibrační jemnohmotná konstrukce, která působí jako pohonný systém pro transformaci těla z látkového na tělo silové a která v těchto dnech koordinuje transformaci mozkové oblasti a kostního nosného podpěrného systému. Tento „pohonný systém“ se propojuje s vibracemi jemnohmotné přírody. Tento pohonný systém je systém přechodové fáze mezi hrubohmotným a jemnohmotným éterickým tělem. Zpracovává světelnou zář vycházející z otevírající se jemnohmotné přírody a převádí ji do vytvářejícího se nového systému, který je světelný. Od čtvrtka vnímám, jak z přírody vyšlehávají paprsky, které se propojují s lidskou buňkou a vstupují do tohoto pohonného systému. K tomuto procesu dochází jenom u duchovně probuzených lidí. Intenzita světelného vyzařování zjevu, stejně tak jako krása jednotlivých lidských bytostí bude úměrná jejich vztahu ke Kristu. Stejně tak tento proces samotný a jeho realizace v plnosti jsou v přímé závislosti na vztahu každého jednotlivého člověka ke Kristu, na lásce k Němu a tudíž na hloubce a kvalitě propojení s Ním, neboť On transformaci naprogramoval, On je její Nejvyšší Programátor a Realizátor. On je Světlo a Krása.

 

Pomoc Michaela

O zahájení výše uvedeného procesu proběhl mezi duchovními pracovníky na straně andělské i lidské velký zápas. V pondělí 16. 5. se mi poprvé ukázal archanděl Michael bez helmy a bez pracovní „rytířské uniformy“. Byl to malý okamžik odpočinku před velkým zápasem, do kterého pro naši ochranu a realizaci transformace opět vstoupil. Prožila jsem, jak ještě více umocnil svůj znak, skrze který nás chrání a který mu na Zemi umožňuje pracovat. Potom záhy začal útok na Zemi a na transformační proces. Útok se u některých projevoval nemocí – napadením dýchacích cest, jelikož do lidského prostoru byl vhozen astrální černý prach, který způsoboval problémy s dýchacími cestami. Dalším projevem bylo jitření a otupování lidského citu. Ve čtvrtek již prostor prostoupilo uklidnění a uvolňování „transformační radiace,“ které se plně otevřelo v neděli 22. 5. Děkujeme Michaelovi a všem andělům, archandělům a samozřejmě také přátelům z Vyšší Galaxie za pomoc. Díky a chvála Kristu!

 

Současné transformační příznaky

Silná radiace způsobuje „točení hlavy“, které je někdy rychlé, závratě a těžkou chůzi. Může také způsobit zvýšení tlaku. Není dobré pít kávu. (Káva „trhá“ jemnohmotné tělo. Doporučuji léčivou radiaci, minerál návykové látky). Na výše uvedené příznaky dnešních dnů doporučuji transformační minerál 3 a 4, fotosyntetickou radiaci 4 a 7, růži 23.

Není dobré pít kávu

Na závratě při radiaci – transformační minerál 3 a fotosyntetická radiace – ozářený list.

 

zdroj : Amezdas

Diskusní téma: Amezdas - VYTVÁŘEJÍ SE ZÁKLADY RADIACE JEMNOHMOTNÉHO TĚLA

Datum: 23.05.2011

Vložil: jindřich jindřich

Titulek: láska k Bohu Ježiši Kristu

Drazí přátelé jsem vám moc vděčen,že všechno co děláte pro tuto krásnou naší planetu Bůh vás ve všem pomáhej Jindřich.děkuji!!