O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - ZAHÁJENÍ SOUDŮ BOŽÍCH (zásadní zpráva)

08.04.2011 20:38

Na webu Amezdas se dnes objevila následující nová zpráva. Zapadá jak obsahově, tak načasováním, i do našich poznatků a informací. A protože ji považujeme za velice důležitou a zlomovou upozorňujeme na ni netradičně ještě tento páteční večer.

Redakce Rahunty (LK, PN)

 

 

8.4. 2011

ZAHÁJENÍ SOUDŮ BOŽÍCH

 

Řekl Kristus:
 
Začínám soud nad Zemí, jejími obyvateli a jejich věcmi. Do prostoru České země snáším svůj Trůn. Nechť Česká země je místem soudů Božích. Proto posouzení a vynesení soudů situuji do České země. Posouzení činnosti a stavu každého obyvatelstva začínám od těch, kteří pracují a působí v České zemi.
 
Proto již dnes v České zemi ruším účinnost těch soudů lidských a lidských závazků, které byly vyneseny nebo vznikly na základě řádu zemského, v němž do nedávné chvíle vítězili a zaujímali výhody a mocenské pozice ti, kteří šli cestou magie, nečestnosti a vážných provinění včetně nemilosrdenství.
 
Ruším útisk a utlačování a utrpení těch, kteří prožívají těžké nebo neúnosné situace a stavy jako následek tohoto bezpráví.
 
Ruším veškeré výhody a zisky těch, kteří šli cestou nešlechetnosti a velkých provinění proti Božímu řádu.
 
Povolám duchovní lid země české k vytvoření nové duchovní struktury vědomí a činnosti národa.
 
Nechť Česká země a její lid vstoupí do úlohy, kterou jsem jí na počátku časů určil. Je to role národa, skrze který přicházím ve svém druhém příchodu k Zemi a v něm a s ním dál k celému vesmíru.
 
V předvelikonočním období tohoto roku se v prostoru Země naposledy na krátkou chvíli promítne Jeruzalém, kterým jsem procházel na svojí pozemské Golgotské cestě a potom tento obraz již navždy uzavřu. V okamžik nikomu nesdělený uzamknu bránu destrukce do nedávné doby nazývané satanismem, která se nachází přímo pod jeruzalémským chrámem.
 

Převzato z : https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

 

Diskusní téma: Amezdas - ZAHÁJENÍ SOUDŮ BOŽÍCH (zásadní zpráva)

Datum: 09.04.2011

Vložil: Guyver

Titulek: Uzavření brány destrukce

Toto bych viděl jako velice zásadní sdělení. Podle toho co o tom vím, měla by ta brána být na Golgotě, v místech kde byl zasazen kříž, čili chrám, o němž je řeč, musí být Chrám Božího hrobu, nikoli Šalamounův chrám.

Datum: 09.04.2011

Vložil: LK pro Guyvera

Titulek: Re: Uzavření brány destrukce

Milý G. přesně tak, je to tak závažné sdělení, že většina těch co si to přečetli a přečtou to nepochopí co se opravdu již stalo a začalo dít. Včera jsem prožil takové věci, že mnozí by to nepřežily, ikdyž to bylo nádherné ... viděl jsem jeho příchod na Zem a slyšel celý den po tomto zážitku mnoho hlasu jako jeden: "Pán sestoupil!" Napomahači temnoty, budou velice neradi z toho co nastává a co bylo předpovězeno...

Datum: 03.07.2011

Vložil: jar.mrazova@centrum.cz

Titulek: Re: Re: Uzavření brány destrukce

Dobrý den měla bych zájem se s vámi zkontaktovat za učelem ducch.spolupráce.Dříve jsem spolupracovala s inkarnací Apoštola Filipa ale ten
v roce 2007 odešel na druhý břeh a já zustala na vše sama.Děkuji za odpověď