O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - Země Nová (k událostem v Japonsku)

17.03.2011 13:10

Dovolujeme se Vás upozornit na novinky na www.Amezdas.cz, které se věnují událostem v Japonsku a souvisejícím věcem. Doporučujeme přečíst, neboť některé informace jinde nenajdete a přitom jsou skutečné ...

PN

 

16. 3. 2011

EXISTUJE GEOFYZICKÁ ZBRAŇ, KTERÁ MŮŽE ZPŮSOBIT PŘÍRODNÍ KATASTROFY?

K těmto úvahám sděluji to.
Na jaře v roce 2009, když po zvládnutí prvního úderu útoku z kosmu v březnu 2009, mi bylo Kristem ukázáno, že Země je v nebezpečí vzhledem ke srocování a sjednocování zemských mágů za účelem ovládnutí planety. Bylo mi ukázáno, že část zemských mágů za účelem ovládnutí planety vědomě spolupracuje s útočícími mimozemskými civilizacemi a část zemských mágů vědomě spolupracuje s mimozemskými civilizacemi proti duchovním lidem, neboť věří, že jsou špatní a měli by být potlačeni v zájmu „spravedlnosti“. Scestná cesta tak zvané černé magie jim totiž vytvořila centra, skrze která pociťují bolest, když jsou v přítomnosti duchovního člověka, který je spojen s Kristem. Zrada planety se tak odehrála na několika úrovních.
Proti programu zemské mafie, která mimo jiné vytvořila a chce ve velkém použít geofyzikální zbraň, jejíž účinky by umocnily útočící mimozemské inteligence, protože o existenci tohoto počínání věděly a projevily se zde dokonce jako inspirátoři a pomocníci při výrobě takové „zbraně“, dal Kristus lidem přes mne celkem pět mystických úkonů. Jedním z nich je mystika uvědomování lidí o jejich kódové charakteristice 24 Božích jmen, (viz stránka ) a čtyři úkony, které jsou vlastně kódy k prahmotě.
Útočníci z vesmíru i ti, jejichž činnost byla označována jako černá magie totiž mohli manipulovat s hmotou, protože pádem člověka – jeho podlehnutím svodům tak zvaného prvního anděla Jitřenky (v dějinách křesťanství označovaného jako Lucifer, dnes však již nastoupil cestu k Bohu zpět a nese jméno Luciel). Jeden z mystických úkonů daných Kristem a nazvaných Úkony pro časy nejtěžší“ mimo jiné utišuje a likviduje účinek takových zbraní.
Tyto geofyzické zbraně neměly být používány jenom ze Země ale měly být používány také samostatně z kosmu. Situace je taková, že se tyto mystické úkony pro časy nejtěžší mají dále dělat (zvyšují vibraci hmoty a tím ji také posouvají mimo dosah těchto zbraní. I když Kristus 26. 2. 2011 vykázal duchům destruktivní nemoci jejich místo v kosmu a oni museli Zemi opustit, vzhledem ke zjemňování těl a hmoty Země a také vzhledem k tomu, že se dějí posuny sfér a mezisfér ve vesmíru a vzdálenost je v současné etapě také „ relativní pojem, tito duchové stále pro nás představují potíže, jelikož oni sice odešli do vykázaných míst, ale pokračují ve vysílání destruktivních energií.
Dále, na Zemi stále zůstává pro existenci Země a zdařilou transformaci nemocná část lidské posádky. Co se týče očistných karem a osudů národů a jejich provinění, nemá smysl se na to dívat tak, který národ je lepší či horší. Lidstvo bylo kdysi dávno vystaveno „explozi destruktivního náboje“ pro jsoucno a někteří této explozi byli blíže, někteří byli ve vzdálenějším dosahu. Tak to proběhlo. Když se něco takového stane, někdo je zákonitě blíže epicentru, někdo dále. Slovanské národy byly této explozi vzdálenější, zejména český národ, proto mají skryté dispozice (přestože se v nich shromáždila opozice vůči tomuto úkolu), které mají vydat pro tento čas a použít je. Aby Bůh zajistil tento zdárný průběh, tyto dispozice během celé cesty vzniku a vývoje národů od té doby chránil a zejména český národ vedl cestou, aby tyto dispozice mohly být v této době otevřeny a použity. To je ta vyvolenost. Jestliže Bůh někoho nebo národ vyvolí, aby bylo splněno, co splněno má být, a dá pro to požehnání a ochranu, pro tak zvané vyvolené to znamená oběť a usilovnou práci, která má být přínosem a pomocí pro všechny.
Možnosti tak zvané psychotroniky a magie nejsou oficiálně vládami zemí zveřejňovány, i když se zákonitě předpokládá, že jsou studovány alespoň v zájmu obrany země. Vždyť již to je alarmující, jakým informacím jsou vystaveni lidé na internetu. Problém je v tom, že se o tyto praktiky zajímá více a více lidí a provozuje je. Na jedné straně vlády řeší odzbrojení co se týče hmotných zbraní, které mají pod kontrolou, a mohou tudíž tak učinit. Nemají a nemohou mít však zatím pod kontrolou to, co dělají některé skupiny lidí na planetě či příslušníci národa na jejich území, a tudíž za to, pokud to není s jejich souhlasem a podporou nemohou nést zodpovědnost.
Jediná ochrana každého národa a planety je její duchovní lid. Sůl, jak známo absorbuje škodlivé látky. Ježíš Kristus svým učedníkům v novém zákoně říká: Jste solí Země. Aby bylo duchovní soli Země na naší planety málo, vznikly rafinované akce opoziční nemocné strany v podobě scestných duchovních cest, které se klamně jeví jako správné. Jsme v době, kdy v řešení některých palčivých problémů nepomůže armáda, ani poznatky a technika psychotroniky, ale správný myšlenkový a citový pohyb v duchovním srdci. Je to záležitost vnitřního boje každého z nás individuálně na základě informací o duchovních zákonech a současných procesech. Záleží na tom, jak hluboký jsme si v rámci univerzální lásky vyvinuli cit a jak ho zjemnili.
A co je nejdůležitější: Bez Krista není možno se ubránit. Lidí, kteří situaci takto chápou je relativně málo. Kristus nás však všechny, kteří toto chápeme, spojil mystickou cestou, ať se nacházíme kdekoliv na této planetě. Naše úsilí posílil a energeticky „rozmnožil“ tak jako kdysi Ježíš rozmnožil chléb a víno. Splní-li alespoň hrstka lidí podmínky, Kristus tak může učinit. Kristus je s námi. S Kristem jsme již nyní vítězní. V posledních dnech vnímám příliv mocného světla z nebeských sfér.
Slovy Boženy Cibulkové: Kristus zachraňuje, ochraňuje a vítězí.

 

 

16. 3. 2011

PROHLUBUJÍCÍ SE ASYMETRIE LIDSKÉHO TĚLA SOUVISÍ SE STÁČENÍM ZEMĚ DOLEVA. RADIOAKTIVITA UVOLNĚNÁ VÝBUCHEM V JAPONSKÝCH ELEKTRÁRNÁCH HRAJE ROLI PŘI GRADACI TRANSFORMACE HMOTY.

Informace o stáčení Země doleva od pátku 12. 3. 2011 (viz článek níže) vysvětluje prohlubující se asymetrii mezi levou a pravou částí těla, a to zejména v oblasti mozku a obličeje, což se již u některých může dosti výrazně projevit v jejich vzhledu. Již v pátek možná někteří z vás postřehli, že se vaše levá část obličeje mírně protahuje – uvolňuje a jemní. Také je možné, že v levé části obličeje a mozku a vůbec v levé části těla pociťujete mrazení, chvění, nebo lechtivé pocity.
Radioaktivita uvolněná do prostoru Země výbuchem, který zasáhl dvě japonské elektrárny rovněž hraje významnou roli v transformačním procesu Země. Spojujme se s léčivými energiemi archanděla Rafaela a posílejme je lidem žijícím v postižených oblastech. I když by se ty události odehrály nezávisle na tom, zda existuje transformační proces nebo ne, uvědomme si, že jsme jeden člověk, milujme Japonsko. Nedívejme se na jeho osud z hlediska jeho karmy, ale z hlediska přínosu posledních událostí, které Japonský lid prožil a prožívá.
 

 

15. 3. 2011

ZEMĚ JE STÁČENA DOLEVA

Když se mne lidé ptali, co znamená poslední zemětřesení a tsunami v Japonsku, andělé mi sdělili: „Stáčíme Zemi doleva.“ Bylo mi ukázáno, že se to děje v souvislosti s očistnou karmou postižených obyvatel, kteří měli tuto katastrofu ve svém karmickém scénáři. Andělé a archandělé této okolnosti využili pro mohutnější pohyb stočení Země směrem doleva, neboť se blížíme k zahájení nového astronomického roku, který již by měl být co se týče přesného měření „metrického času“ ignorován. Jak bylo dříve oznámeno, vstupem do roku 2011 lidstvo vstoupilo také do „času otevřeného cyklu hodnot“ a Země a velká část lidstva již funguje také v tak zvaných jemnohmotných duplikátech.
Vysílejme soucit a modlitbu do postižených oblastí Japonska.

 

Diskusní téma: Amezdas - Země Nová (k událostem v Japonsku)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.