O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - Země Nová (Kosmický Exodus)

29.12.2010 10:24

29.12.2010

EXODUS 2011 A KOSMICKÁ PROPAST

 

Lidstvo, to je ti, kteří neztratili jméno člověk (viz Transformace činností, Dokument z 2.10.2010) prodělají v roce 2011 EXODUS z lineárního času, který lze také nazvat časem rozpadu. Lidstvo v tomto čase a jemu odpovídajícímu prostoru bylo odsouzeno k prožitkům smrti těla a životy i činnosti procházely karmickými cykly poznávání příčin a následků, které poznamenaly osudy národů i dosavadní ekonomické systémy.
Tento Exodus z lineárního času se postupně také stane EXODEM z dnešního hrubohmotného vesmíru, který lze nazvat vesmírem vznikání a zanikání, vesmírem počátků a konců, vesmírem bez řádové a existenční stability, jelikož je dílem inteligence nazvané padlý anděl.
Nový čas, do kterého se vědomí lidstva (kategorie člověk Země ) přesune po poslední sekundě starého roku 2010, je v duchovnu nazýván časem otevřených cyklů hodnot. To znamená, že člověk již přijímá zdroj měření prostoru a času nikoliv ze světla a zákonitostí hrubohmotných kosmických těles, ale přechází na „duchovní měřící systém“, kdy „posun vpřed“ je možný pouze realizací pozitivních hodnot a jakékoliv měření času a prostoru z hlediska hodnot a jejich souvislostí. Je tam možný také posun zpět, jsou-li realizovány negativní hodnoty. Na základě duchovních zákonitostí vydobytých hodnot a dluhů, jejichž zhodnocení a „soupis“ dostali za úkol andělé na podzim 2010 (viz Transformace činností, Dokument z 2. 10. 2010) se přesuneme do nové časové a posléze i prostorové reality. Vzhledem k tomu, že přesun do nového času se odehraje nejdříve ve vědomí lidstva, a to pouze u těch lidí, kterým nebylo odňato jméno člověk Země, po nějakou dobu budou vedle sebe fungovat reality dvou prostorů a dvou časů. Starý zemský časoprostor se postupně ve vědomí lidstva stane trestnou zónou, kterou sice odedávna je, ale lidmi doposud takto není vnímán.
 
                                                                                       
        Takzvané jemnohmotné duplikáty jsou určeny pro umožnění pokračování transformace těla a jsou rovněž určitou přestupnou stanicí, kam se člověk přesune a odkud jeho cesta zamíří do Kristem jemu určených destinací. Toto pomyšlení může u některých lidí vyvolat strach z přetrhání rodinných pout a z loučení. Život ve vyšších dimenzích toto loučení nezná. I když se může stát, že některé bytosti z rodinného kruhu půjdou do jiné dimenze, rodiny přesto zůstanou spolu. Proto se tohoto okamžiku nebojte. Pokud se o někoho z vašich blízkých bojíte pro jeho nízký stav, stále máte možnost za něho prosit a pracovat až do posledního okamžiku Země.
Ze Země vede do vyšších dimenzí cesta pouze přes kosmickou propast zlého myšlení. K tomuto přechodu se duchovní člověk již přiblížil. Podmínkou pro zvládnutí cesty je intenzivní ušlechtilý lidský cit lásky. Aby tento cit otupěl a uhasl, je přáním a záměrem útočících vesmírných démonických bytostí. Duchové lásky Serafíni pro zdolání nebezpečných situací démonickými duchy navozovanými opět přicházejí se svojí pomocí láskou. Úkony pro spolupráci se Serafíny najdete na stránce Pomoc Serafínů.

Převzato z : https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

Diskusní téma: Amezdas - Země Nová (Kosmický Exodus)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.