O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - Země Nová (Přechod z hmotné na silovou podobu)

20.12.2010 13:59

Vážení čtenáři a čtenářky, jak vidíte docela synchronně uvádíme, jak pracovat s SVV DNA  v úrovni 1. D, kde v podstatě Vědomě přecházíte z Korpuskulární Energetické Mřížky (KEM) na čistě EM, což je Energetickou Mřížku. Začalo skutečně  veliké období a pokud můžete, buďte spoluúčastni na tomto v plné a vědomé účasti...

LK

 

MIMOŘÁDNÝ DEN 18. 12. 2010

 

VÝMĚNA „STRÁŽÍ“ U LIDSKÉHO TĚLA

 

V posledních dnech vypukl lítý boj o duchovní vánoce 2010. Vítězství, přestože boje pokračují, začalo již aktivací transformace kostního starého opěrného systému, neboli  jeho proměnou z podstaty a podoby látkové na podstatu a podobu silovou. Transformace hmoty celkově včetně transformace přírody je vázána  na duchovního člověka – duchovní síly a kódy přijímá nejdříve duchovní člověk a nebo, pokud zásah přichází přímo do přírody či do hmoty, musí tato informace projít vědomím duchovního člověka. Zahájení proměny opěrného kostního systému v silový znamená zahájení transformace hmoty Země. Kosterní systém člověka má analogii v systému propojení buněk a molekul hmoty. Díky první fázi transformace kosterního systému dochází k transformaci buněčných vazeb v těle duchovního člověka. Zpružnění kosterního systému a do pohybu již uváděné siloproudy, umožňují přiblížení andělů s jejich těly i duší. Doposud se andělé mohli umístit za buňku duchovního člověka, ale nemohli  ji prostoupit. Vazby starého systému do té doby zavíraly hmotnou buňku do propastné sráze s existencí ducha negace a stahovaly ji karmickým kódem neustále spirálovým pohybem dolů, jsouce otevřeny přijímat a rozvíjet kódy nemoci a poškození. V posledních dnech v průběhu Dne Andělů na Zemi v rámci Dne Milosti Boží, andělé začali splývat svými těly s duchovním tělem člověka, prostupujíce buňky jeho těla v láskyplném splývání duše člověka a anděla. 

 

18. 12. Jsem uviděla ohromující obraz. Nastala výměna bytostí dotýkajících se těl člověka a to i na nižších úrovních než je Amezdas,  včetně neduchovních, s vyjímkou velkých provinilců a těch, kteří dle Dokumentu z 2. 10. 2010 (Viz stránka Transformace lidských činností) byli jakkoliv, částečně či zcela, vyjmuti z kolektivního vědomí či kolektivního těla lidstva, či odsunuti za ochranné bariérové pole.

Doposud se lidských těl ať již duchovních lidí či neduchovních dotýkal svým tělem padlý anděl. Silným Kristovým impulzem byl tělesný kontakt padlého anděla s člověkem zrušen a místo padlého anděla zaujali andělé světla – andělé Boží. Oni se po celou dobu existence člověka na staré Zemi až do 18. 12. dotýkali těl všech lidí.

 

Duchům  negace sídlícím na Zemi a v Mléčné Dráze tlumočí archanděl Michael tuto výzvu:
 "Opusťte Mléčnou dráhu a planetu Zemi. Andělé z říše Michaelovy vám ukazují cesty a průchody a jménem Krista vás odvedou na místa přechodná, určená pro další vyjednávání o vašem pobytu a činnosti. Síly člověka, které jste z něho doposud brali a které byly vaší stravou nezbytnou pro vaši existenci, jsou vám dnešním dnem vzaty a uzavřeny." 

Tímto aktem nastává zároveň etapa proměny struktur těl a existenčních systémů těchto duchů negace. Jelikož již nemohou brát sílu z člověka, budou nuceni hledat sílu u Boha, pokud nechtějí zahynout. Aby splnili tyto podmínky, budou muset nastoupit cestu pokání a nápravy, posléze služby. Ti, kteří jednání s týmem archanděla  Michaela odmítnou, budou v okamžiku ukončení existence Staré Země vyhoštěni do speciální vakuové oblasti Vesmíru, v níž není vývoj a život, ani světlo a ve stavu prožívání nekonečného umírání budou čekat předlouho na svou novou existenční šanci, až bude vykrystalizována podoba Vesmíru  s kódem čísla 8. Dobrovolný přesun duchů negace sídlící v Mléčné Dráze a na Zemi má být ukončen do konce ledna 2011.

 

Převzato z : https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

Diskusní téma: Amezdas - Země Nová (Přechod z hmotné na silovou podobu)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.