O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - Země Nová (Start odhmotňování v podobě energetické a funkční exteriorizace)

22.12.2010 17:41

21. 12. 2010

PŘESKUPENÍ FUNKCÍ A SYSTÉMU DO JEMNOHMOTNÝCH DUPLIKÁTŮ V OKAMŽIKU  POSLEDNÍ

SEKUNDY STARÉHO ROKU 2010 A PRVNÍ „SEKUNDY“  NOVÉHO ROKU 2011.

STANE SE TAK VE STŘEDOEVROPSKÉM ČASE.

 

Vzhledem k zahájené transformaci mozkové oblasti systému a celkově buněčného systému, dýchacího systému, systému sexuální oblasti i systému srdce a břišních orgánů, dojde v okamžiku časové proměny - přechodu z roku 2010 do roku 2011- k přeskupení dosavadních vazeb a struktur a vznikne duplikát systémů, do něhož se již duchovní lidé budou moci alespoň částečně podle stupně dosažené úrovně existenčně - funkčně i svojí činností přesunout. Ve stejném okamžiku vznikne jemnohmotný duplikát Země. Ve stejném okamžiku se rovněž vyčlení duplikáty nebeských těles zahrnutých do nové “mapy“ „ soustavy“, jejímž centrem je Amezdas, neboť se stane domovem Krista, který vydává Světlo a životodárné síly. Tak po určitou dobu budou ještě stará Země se svým duplikátem Zemí novou existovat po určitý čas v symbióze. Do tohoto duplikátu Země se nemohou přesunout lidé z nejnižších pater.

Vidím obyvatele Země jako by cestující ve vzdušném balónu. Samotný balón, díky jemuž se plavidlo pohybuje a vznáší vzhůru jsou andělé a lidé ve stavu vzájemného propojení a prolnutí. Tento balón nese nižší patra a ta nejnižší, která jsou naprosto temná a černá jsou uvolňována a opouštějí plavidlo. Jinými slovy, nedostávají se do tohoto duplikátu, neboť tento duplikát již vznikl díky přesměrované buňce. Buňka starého systému se ve svém centru do 18.12. stáčela směrem dolů do existenční propasti. Duplikát vznikne již díky buňce, jejíž centrum má kód spirálového vývoje směrem nahoru, to znamená do vyššího stavu existence. Tento duplikát Země ještě není samotná Amezdas a duplikáty systémů nejsou ještě transformované systémy. Vzhledem k bojům o Zemi a poškozenou strukturu buňky starého systému je to jediné možné řešení. Něco jako transformační mezistupeň. Konkrétnější informaci zatím nedostávám, patrně ještě není rozhodnuta finální alternativa. To mimo jiné také znamená, že není ještě rozhodnuto, do jaké míry či vůbec bude použita, či budou použity určité možné katastrofy. Toto přeskupení planet v jejich duplikátech a přeskupení funkcí tělesných systémů v jejich duplikátech znamená rovněž to, že budou přeskupeny hvězdné brány Země a všechny její další průchody. Na duplikátní mapě dojde k přeskupení hraničních systémů s jinými vesmíry a dimenzemi. Toto přeskupení v duplikátech je nečekané nepříjemné překvapení pro útočníky z astrálu i z jeho skrytých hlubin stejně jako z hlubin Země. Oni se totiž na zániku hmotné buňky dlouhodobě a systematicky podíleli. Zánikem hmotné buňky by se okamžitě mohli zmocnit zemských zdrojů a energetického potenciálu člověka. Dokud buňka není transformována plně, stále mají tu možnost. Protože viděli katastrofální stav Země a hmotné buňky, nevzdávali se boje, jelikož pevně věřili ve své vítězství. Vytvoření duplikátů je zdařeným experimentem spolupráce andělů s vesmírnými civilizacemi. Na tomto experimentu začali pracovat na základě vyhlášení Univerzálního Dne vesmírných národů a předtím Univerzálního dne Andělů.  

Toto přeskupení vy tvořených duplikátů a skrze vytvořené duplikáty umožní, aby byl uskutečněn první kontakt skrze dostupnou dnešní zemskou techniku se spřátelenými vesmírnými civilizacemi. První signál vyšle Andromedas 1.1.2011 jako „novoroční pozdrav Zemi, tedy ve stejný „den“, kdy bude dar duplikátů Zemi „předán“ . Neboť tyto duplikáty jsou darem vesmírných civilizací obyvatelům Země.

 

Převzato z : https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

Diskusní téma: Amezdas - Země Nová (Start odhmotňování v podobě energetické a funkční exteriorizace)

Datum: 22.12.2010

Vložil: LK

Titulek: upozornění

podívejte se prosím na tento předcházející článek: Děje se něco? 24 (Očekávané biologické a citové změny lidstva).... uvidíte korespondenci toho co je řečeno v tomto článku.....