O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - Země Nová (Svíce Andělů a Mimořádný den)

21.12.2010 17:52

20. 12. 2010

V 15:26 středoevropského času jsem přijala sdělení, že 1. 1. 2011 vyšlou spřátelené civilizace signál planetě Zemi.

Signál  bude intenzivní a vibračně dostatečně silný, aby ho zachytila pozemská technika.

 

 

 

TAJEMNÁ SVÍCE ANDĚLŮ

Boj o duchovní vánoce 2010 vedou duchové negace zavile a urputně. Bez pomoci andělů splýváním těl a duší by mimořádné duchovní vánoce 2010 a transformace dle plánu nebyly možné.

Po oznámení aktu splývání duší a těl andělských s lidskými na úrovni Amezdas, mi byla ukázána tajemná Svíce Andělů. Skrze tuto Svíci Andělů je realizováno splývání duší a těl andělů s lidskými. Prostupuje buňku i duši člověka. Svíce je širších rozměrů, nikoliv úzká a vysoká. Část, kterou rozumově u svíce vnímáme jako část z vosku, je nesmírně teplá a hebká, přitom neprostupná. Vyzařuje jemné matné světlo. Vnímám, že je tvořena andělskými těly, neboť její stěny zdobí křídla, vystupují z ní. Na vrcholu svíce plane, lépe řečeno vydechuje do prostoru spanilost a něhu  malý plamínek. Představujte si, uvědomujte si, prožívejte tuto Svíci Andělů.

 

                                                  

  

MIMOŘÁDNÝ DEN 18. 12. 2010

BOŽSKÝ NESMRTELNÝ PRINCIP VLOŽEN DO LIDSKÉHO HMOTNÉHO SYSTÉMU. TAJEMSTVÍ KRVE

                                                                                                                                      

Při setkání 18. 12. pro přípravu zahájení mimořádného období vánoční milosti jsme zástupně za všechny duchovní lidi prožili v eucharistickém přijímání chleba a vína dotek Krista, kterým do tohoto chleba a vína vložil Božský prvek nesmrtelnosti. Tento Božský prvek nesmrtelnosti mohl Kristus do eucharistického chleba a vína vložit z hlubin mysteria svojí krve prolité na Zemi na golgotském kříži. Křesťané v období oficiálních církví většinou chápou eucharistii jako přijímání skutečné krve a těla Krista vzkříšeného, sedícího po pravici Otce na nebesích. Již na jaře 2010 nám Kristus ukázal, že krev z jeho těla prosákla Zemi, a v ní neviditelná lidskému vnějšímu oku zůstala až do jara 2010 skryta a lidmi zapomenuta. Ježíš v evangeliích říká: V krvi je tajemství života. V krvi Ježíše, který svým propojením s Božstvím a realizací Synovství Božího na Zemi, přijal jméno Ježíš Kristus, je prvek Božské nesmrtelnosti uchován a nedotčen lidskými smysly vnějšími a dokonce ani duchovními, jako skrytý poklad pro člověka, Zemi, hmotu a celý hmotný vesmír. Na jaře 2010 skrze záři svojí golgotské krve Kristus při eucharistickém přijímání chleba a vína aktivoval transformační centra v buňce hmoty, která nám v lidské krvi byla označena jako peptininy a v ostatních částech lidského hmotného systému jako eraneny. Tato aktivace umožnila zprůsvitnění první hladiny hmoty na konci června 2010.

Dne 18. 12. Kristus položil prvek nesmrtelnosti do pokrmu a nápoje v eucharistickém obřadu. Po té, co jsme chléb požili a pozřeli nápoj v podobě červeného vína, Božské prvky nesmrtelnosti, aktivované v eranenech jako červeno - růžové světlo a v peptininech jako modré světlo, se v systému duchovního člověka rozhořely a hoří.

Opěrný kosterní systém začíná být pružnější. Se siloproudy v kosterním systému se spojují duchovní nebeské substance, které jsme zástupně přijali od Krista v podobě bílého závoje prostoupeného bílými „mžitkovými“ jiskrami a záblesky. Tento závoj se v opěrném systému proměňuje v substanci podobnou stříbrnobílému brokátu.

O transformaci systému člověka  je stále lítý boj.

Od andělů jsme pro zdárný průběh transformace zástupně pro každého  duchovního člověka zahrnutého do programu Amezdas, přijali substance v podobě jakoby bílé průsvitné koule (z jemnohmotného skla) strukturované z temně stříbrných až do barvy temného kovu přecházejících vláken. Vložili jsme je do oblasti reaktorově funkční kostrče a do oblasti mozku, neboť ty jsou v současné době napadány negací a znečišťovány. Tyto substance v těchto oblastech byly aktivovány a působí jako „čistička negativních vibrací a clon“ do systému vysílaných a vyzařovaných od duchů odporu.  

Děkujeme Kristu a andělům!

 

Převzato z : https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

 

Diskusní téma: Amezdas - Země Nová (Svíce Andělů a Mimořádný den)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.