O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - Země Nová (VÁNOČNÍ POSELSTVÍ KRISTA )

23.12.2010 16:39

 

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ KRISTA

VÁNOCE VESMÍRNÉ RODINY BYTOSTÍ

 

 

Drazí čtenáři webových stránek Amezdas,

 

V dojetí vám tlumočím vánoční prosbu od Krista, jeho andělů a pomáhajících vesmírných bytostí.

 

Za sebe a za všechny moje spolupracovníky Vám přeji hluboké smysluplné prožití vánočního času.

Vaše Ludmila Kozáčková

 

 

                                            

 

Prosba a výzva Krista ve vybičovaných dnech rozhodujících o mapě vesmíru:

 

Duchovní lidé, věřící v mou pomoc a ve spásu všech doufající!

 

Věnujte pozornost svému myšlenkovému poli a poli citu. Je o ně sváděn boj v každé sekundě vaší existence i během spánku. Vaše vítězství v tomto boji je tím největším darem pro vaše blízké i pro všechny bytosti. Spojujte se s Kristem, spojujte se s jeho anděly přes významový vizuální obraz Amezdas. V energiích tohoto obrazu a rovněž skrze Tajemnou svíci Andělů, jejíž hořící plamen je moje světlo – Světlo Krista, které andělé v bytostném propojení snášejí dolů ke člověku, najdete vždy posilu. V těchto mystických pro vás zatím jenom duchovních obrazech, které jsou v duchovním světě hmatatelnou realitou, se spojíte ke spolupráci s anděly i vesmírnými bytostmi a především se mnou. V současné době je Amezdas především energetickým a silovým polem pro spolupráci člověka s anděly a vesmírnými bytostmi. Je to vznikající Nové Nebe Vesmírů. Vzpomeňte si na moje slova v Novém zákoně: „Nebe i Země pominou, ale moje slova nepominou“ a „Aj činím věci nové“. Chtěl jsem tím říci, že absolutní platnost má pouze moje tvůrčí moc. Vyzařuji pokoj a mír do vašich duší a srdcí, ale mně ani mým Andělům a vesmírným bytostem, které se přidaly k akcím pro záchranu existenčních a transformačních struktur člověka není možno spočinout v krásách a klidu. V okamžiku, kdy bychom tak učinili, vítězství transformace by bylo ztraceno. Proto Vás prosím, pracujte s námi, myslete na nás, spojujte se s námi a především, držte stráž nad svojí myšlenkou a citem. Jakmile jimi probleskne zákal, Váš duch začne upadat do stavu omámení jako člověk vystavený jedům. Jeho duchovní čidla se otupí, duchovní centra se zahalí clonami. Rozkládající se hmotná buňka starého systému vašich těl uvolňuje jedy rozpadu a také jedy do ní infikované útočníky ze strany negace. Probíhají klíčové záchranné akce a opatření, a to ne jenom pro člověka. Těmto záchranným akcím je duchy negace kladen zběsilý a sveřepý odpor. Vaše vnitřní bdělost je záruka úspěchu těchto akcí.

V tento vánoční čas vydávám mimořádné dary milosti:

Vkládám obraz Bohočlověka do duší lidských bytostí Země a dále vkládám vydobyté poklady lásky a pomoci do životů a činností těch, za něž byly vzneseny neegoistické modlitby; takové, které mohly být jako modlitba za druhé přijaty.

Lidé, slyšte vámi doposud netušenou vánoční zvěst:

Přináším vám také dary modliteb vašich andělů a spřátelených vesmírných bytostí za Vás, za které byly vzneseny. Všechny modlitby a prosby za člověka, národy a instituce, tvorstvo Země, za problémy Země, vznesené ústy člověka, anděla a vesmírné bytosti ve stavu nezištné univerzální lásky, jsem vložil do svého srdce, ztotožnil se s nimi, a mnou umocněné předložil Otci. Otcem posvěcené je položím v tomto čase vánočním pod strom života lidstva i jednotlivých bytostí.

Vzpomeňte si prosím svým darem lásky i vy na ty, které jsem vám poslal ku pomoci: Vyšlete láskyplné myšlenky  na anděle,kteří o vás bojují v potu tváře a rovněž na zúčastněné vesmírné bytosti, které v těchto dnech na spočinutí v odpočinku nemohou ani pomyslet. Buďme v tento vyjímečný vánoční čas jedna vesmírná rodina milujících se bytostí.

Vás, kteří jste již s námi začali spolupracovat, povzbuzujeme úsměvem: Nepodléhejte únavě. Cíl je tak blízký!

Lidé Země, pokoj vám.

 

Převzato z : https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

 

Diskusní téma: Amezdas - Země Nová (VÁNOČNÍ POSELSTVÍ KRISTA )

Datum: 17.02.2012

Vložil: Daniela

Titulek: Vánoční poselství Krista.

Paní Kozáčková,prosím přijměte naše vřelé poděkování za vzkazy a informace,které nám dáváte.Daniela,Jarda a Renata.