O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Amezdas - Země Nová (ZRUŠENÍ ZISKŮ SKRZE „ÚLITBY BOHŮM“ A „DYNAMIZACI EGA“)

08.04.2011 08:11

7. 4. 2011

 

ZRUŠENÍ VÝDOBYTKŮ A ZISKŮ SKRZE

„ÚLITBY BOHŮM“ A „DYNAMIZACI EGA“

 

Řekl Pán:

Ruším všechny výhody a výdobytky včetně vztahových vazeb, které byly získány „úlitbou bohům“ či „dynamizací ega“ ve vyslaném přání do prostoru či tzv. vesmíru. Výdobytky získané skrze tyto akty byly vždy násilným energetickým zásahem do dění ve struktuře lidského vědomí a činností a jejich výsledkem byl zisk či výhoda na úkor někoho jiného. Jak „úlitby bohům“ tak tato „dynamizace ega“ znamenaly vždy úmluvu duše s duchem nemoci, kdy za poskytnutí zisku či výhody v lidském světě na Zemi tyto lidské bytosti poskytly svoji energii duchům negace a zavázaly se mu sloužit, tudíž nechat ovládat svoje vědomí, tak aby je duch destrukce mohl použít pro manipulaci s nimi a skrze ně také manipulovat dění na Zemi. Posoudil jsem, zda se jedná o provinění, přestupek či omyl podle toho, jestli tyto úlitby „bohům“ a „dynamizace ega “ byly učiněny z naivního pohledu na život a na jeho zákonitosti nebo s vědomím, že takový zisk je na úkor někoho jiného či dokonce z touhy po moci a ovládání. Podle mého posouzení o rozhodnutí se budou vyvíjet v následujících dnech vztahy a činnosti lidských bytostí, které řád daný pro kolektivní lidské vědomí a společné soužití přestoupily nebo se proti němu hrubě provinily.

 

7. 4. 2011

 

 

ŘEKL PÁN:

 

 

Nechť dnešním dnem do státnosti českého lidu vstoupí duchovní sloupy státnosti českého národa – duchové nebeští, kteří jsou v historii země české a moravské známi jako Sv. Václav, Sv. Ludmila a Anežka Česká. Nechť do ní vstoupí a promění její strukturu ve vůdčí majestát vlády duchovní, která mne plně a odevzdaně přijme jako Pána a Vladaře vesmírů.

 

Diskusní téma: Amezdas - Země Nová (ZRUŠENÍ ZISKŮ SKRZE „ÚLITBY BOHŮM“ A „DYNAMIZACI EGA“)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.