O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelska.sk: 3D a 5D realita je definitívne oddelená ...

10.09.2011 22:21

Tak tyto nové zprávy z Anjelska.sk jsou opravdu zásadního charakteru, potvrzují i naše informace, zveřejněné o několik dní dříve:

 

10.9.2011 - Nastala posledná fáza Vzostupu, nedeľnou polnocou a pondelkovým splnom budem svedkami zázrakov. 3D a 5D realita je definitívne oddelená a každý už kráčame cestou ktorú sme si vybrali. Sústreďte sa na prítomný okamžik Tu a Teraz a buďte plne uzemnení. Informácie zo všetkých zdrojov sa plne prelínajú a majú rovnaký význam. Pokiaľ máte doma nejaké kamene, polodrahokami, tak ich zajtra umyte 2 minúty pod tečúcou studenou vodou a položte ich na Slnko až do večera. Budú takto prekódované na najnovšie vibrácie. V sekcii Féva sú vložené odkazy z 9. a 10. 9.2011.

 

 

Féva 10.9.2011
Napsal uživatel Amia   
Sobota, 10 Září 2011 19:40

Trajekt vedomia a jeho sféry - 10.9.2011

Všetko čo sa dialo, čo prebiehalo v zákulisí dejín vesmíru bolo cielene zameriavané na zmenu organizmu a vedomia populácie. Všetko čo doposiaľ prebiehalo v súvislosti so zmenami tela, jeho jednotlivých orgánov, bolo postupujúcou zmenou  všetkých organizmov, ktoré sa na Zemi nachádzajú. Bol to projekt pomoci ľudskej populácii, ktorým nanebovzatí majstri zúčastňujúci sa života na Zemi v ľudských telách prispeli k zavŕšeniu procesu vzostupu vedomia do inej vedomej sféry. Sú prítomní na Zemi všetci majstri, ktorí sa spolupodieľali na postupnosti zmien svojím poslaním. Vyslaní z mnohých sfér vedomia univerza. V utajení, alebo cielene zviditeľňovaní podľa dôležitosti svojho poslania.

     

Anjelske energie liečili telo i dušu človeka. Éterické bytosti vstupovali do pásma Zeme, aby pomáhali svojou energiou liečiť človeka i Zem. V mnohom sa zúčastňovali na vzostupe, vývoji populácie. Cielene zameriavali svoje energie na miesta na Zemi, ktoré potrebovali najväčšiu silu čistenia, liečenia minulosti. Či už zásahom človeka, alebo inými bytosťami univerza. V mnohom Zemi a človeku pomáhali, aby sa jej a jemu podarilo dospieť do štádia záveru, kedy všetko čo sa doposiaľ udialo bude spečatené jedným záverečným kódom - kódom nanebovstúpenia. Rozdelenia Zeme na dve časti vedomia a vedomím vzostupu selektované na bytosť a Zem kryštalickú a súčasne na bytosť a Zem hrubohmotnú.

     

Je to proces, ktorý Vy Vaším uvažovaním a myslením považujete za nepredstaviteľnú zmenu. Váš zrak sa mení / sú to i teraz prebiehajúce problémy s očami/, Vaše myslenie, konanie, prístup jedného k druhému,... Jedná sa o selekciu vedomia, ktorá rozdiferencováva vedomie hmotné a transparentné. Vedomie zjednotené s mimotelovými čakrami človeka, kedy sa stáva bytosťou univerza, bytosťou zjednotených národov galaxie. Galaxia je celok polarít, kde sa vesmírom pohybujú mnohí, ktorí tieto polarity predstavujú. V mnohom podobní Vám, ale i mnohí odlišujúci sa vzhľadom i konaním od pozitívnej vibrácie. Preto bolo potrebné urobiť v rámci projektu krok, ktorý by zabezpečil absolútnu ochranu Zeme pred vstupom iných negatívnych entít a energií do jej priestoru. Tento krok v rámci projektu zamedzuje prístup a vstup neorganizovaných planét v galaktickom usporiadaní rady do kvadratúry Zeme počas jej vzostupu. 

     

Bolo vytvorené okolo Zeme energetické pásmo, ktoré by sa dalo špecifikovať Vami ako zrkadlová plocha, ktorá negatívne entity nevpustí do zemského pásma. Bol to dôležitý krok, ktorý zamedzil ich prístup a zabránil vniknutiu ich vibrácií, ktoré by celý proces pozastavili v snahe udržať Zem v jej doterajšej pozícii. Rada galaxie rozhodla, že všetko čo bude na Zemi prebiehať v rámci vzostupu, bude korigované bytosťami svetla iných systémov vlnou bezpodmienečnej lásky - tachyónovej energie - ktorá neustále prúdi až k zemskému jadru a spája sa vibráciou s jej kryštalickým stredom. Vy tento kryštalický stred Zeme nevidíte, pretože Váš zrak je zameraný na trojdimenzionálne videnie. Toto kryštalické jadro odráža vibráciu spätne k povrchu Zeme a vytvára svetelný obal napájajúci sa na svetelnú sieť vedomia. Okolo Zeme je týmto spôsobom vytvorené svetelné vakuum, ktoré Zem chráni pred zásahom z vonkajšej strany univerza. Tento vakuuový obal tachyónovej energie je prepojený spinálne svojou výškou vibrácií na jednotlivé planéty Vášho solárneho systému, ktoré regulujú vesmírny priestor celej slnečnej sústavy a impulzom vedeným zo stredu Slnka, ktoré je centrálnym vedomím solárnej sústavy, prepojeným srdcom galaxie, odstraňuje akýkoľvek hroziaci zásah z priestoru univerza. Kontaminuje tým všetko v okolí Zeme najvyššou vibráciou. To znamená, že zastavuje vstup nielen negatívnym bytostiam, entitám, energiám, ale i hmotným súčastiam vesmíru, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom Zem ohroziť. / kométa Elenin bola zničená.../ Je to ochrana Zeme v čase vzostupu národmi galaxie.

     

Vy viete, že bezpodmienečnosť lásky je základným princípom univerza. Že svet, ktorý stojí na rozhraní dvoch časov prešiel dlhým obdobím evolúcie, aby vstúpil na svojej vývojovej ceste do sveta galaktickej jednoty a stal sa jeho súčasťou. Aby vyplnil holografickú kolónku pripravenú pre tento čas, kedy Zem vzostúpi do novej sféry existencie.

     

Vy všetci, ktorí ste spolučlánkom tohto procesu nanebovstupovania ste prišli preto, aby ste ho zažili, aby ste sa zúčastnili tohto kolosálneho vzostupu planéty - jej vedomia. Triedenia vedomia spirituálnej a hmotnej sféry.

     

Oblaky na ktoré sa dívate túto sféru predstavujú. Je to iný čas, sú to iné dimenzie, ktoré Vy Vaším zrakom nevidíte. Nad Vami je štvordimenzionálny svet, nad ním päťdimenzionálny a tak ďalej. Každá planéta ho má smerom od hmotnej prvej vrstvy jadra. 

     

Každé takéto nadplanetárne pásmo sa spája, zjednocuje svojím vedomím s časmi, vrstvami vedomia univerza. Rastom vedomie s nimi splýva a vzostupuje doň. Stáva sa dosiahnutím frekvencie impulzmi srdca, ktoré vedomie tvorí, jeho súčasťou. To znamená, že každá planéta tak ako bytosť má svoje vedomie a každá má svoj časový fraktál s ktorým je spojená a po ktorom postupuje vyššie a súčasne hlbšie do stredu svojho "Ja".  Smerujúc k božskej prapodstate. Je to "krúženie" vesmírom po špirále jeho centrálneho vedomia tvoriaceho jeho hlavný univerzálny kanál času. Dalo by sa prirovnať k mieche z ktorej vybiehajú miliardy nervových dráh, vlákien, vlásočníc spájajúcich celý vesmír do jedného celku. Kedy každá bunka tvorí jeho súčasť expanziou do priestoru a opäť po špirále časových vlákien sa k nemu - tejto mieche - vracia.

     

Každá bytosť na planétach univerza predstavuje taktiež daný fraktál. Ako v malom - tak vo veľkom a naopak. Ladí s vedomím planéty a má vždy dve varianty cesty. Pôvodnú a jej vzostupujúci jemnohmotný hologram. Postupnosťou zmien sa na tento hologram napája. 

     

Ak v danom živote evolučného vzostupu dosiahne vedomím výšku holografického fraktálu, kóduje sa jeho vedomie do systému jeho tela, už vyššej vibrácie, tak ako planéta sa stáva súčasťou vyššej časti fraktálu. Ak nedosiahne potrebnú vibráciu vedomia, zostáva v pôvodnej časti a pokračuje vývojove do ďalšej evolúcie. 

     

Je to zákon univerza podľa ktorého postupuje rebríčkom vedomia všetko čo univerzum tvorí. Je to akoby fraktál vo fraktáli, fraktál vo fratáli, fraktál vo fraktáli. Planéty, človeka,univerza - všetkých bioorganizmov i energií vesmíru.

     

Všetky evolučné procesy sú vedené centrálnym trajektom vedomia univerza, ktoré koriguje evolučnými kódmi procesy nanebovstupovania, čiže postupného splývania s prvotným vedomím, s prvotnou bunkou, nesúcou centrálny kód, od ktorého sa všetko vyvíja.

 

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

Féva 9.9.2011
Napsal uživatel Amia   
Sobota, 10 Září 2011 18:57

Algorytmus Zeme - 9.9.2011

Zem je ukotvená vo svojej trojdimenzionálnej vibrácii, ktorá predstavuje jej otáčanie okolo osi. Zemská os je nastavená na žiarenie prichádzajúce zo stredu galaxie a reaguje tým na jeho intenzitu. To znamená, že podľa výšky vibrácie sa mení sklon zemskej osi smerom doprava. Je to proces, kedy všetko a všetci sú postupne prepólovávaní na pravú hemisféru. Ťažisko tak zvyšujúcimi sa vibráciami spočíva viac a viac na pravej hemisfére Zeme. Tento proces sa samozrejme rovnakým spôsobom týka i človeka - jeho myslenia. Pravá hemisféra svojou štruktúrou a mozgovou funkciou je prepojená na pravú srdcovú komoru, kde je vrstva päťdimenzionálneho chápania, vnímania, myslenia. 

     

Srdce je stredom vedomia a jeho vibrácia, jeho impulzy prevyšujú impulzy mozgu. Preto je dôležité si uvedomiť, že tento proces zmien, ktorý prebieha, je zmenou vedomia, nastavením cez stred galaxie na novú vibráciu /intenzitou žiarenia/ 5D. Je to kódovanie jednotlivých bodov univerzálneho grafu rastom vibrácií. Premiestňovaním zľava doprava. Ľavá hemisféra - mužská vibrácia - zodpovedá racionalite 3D. Pravá hemisféra - ženská vibrácia - zodpovedá láske, tvorivosti, empatii, emocionalite 5D.

     

To čo sa v tejto chvíli deje je prudký rast ženskej energie, ktorá vnáša do procesu zmien bezpodmienečnosť lásky ako hlavnú prioritu. Ste vo fáze, kedy sa svet radikálne mení prijímaním vysokej vibrácie nastavenej na piatu vrstvu vedomia, na piatu dimenziu. Tí, ktorí vibrácii výškou vedomia nezodpovedajú zostávajú vo vibrácii pôvodnej, prepojení na 3D hologram reality. Vaše telá sú akoby rozdvojené.  Delené na dve časti. Tú pôvodnú a novú. Cítite to vlnou energií, ktoré "doťahujú" viac či menej u každého jedinca všetko čo je potrebné. U 3D vedomia prebieha poučenie o láske, ktoré ešte v tomto štádiu do absolútneho vzostupu potrebujú doplniť. U ostatných, ktorí sú novým vedomím, novou realitou, nastáva osvietenie, kedy sú si plne vedomí seba, svojho ja, svojich schopností a výšky vedomia. Všetkého čo pre túto Zem a jej realitu znamenajú a akú pomoc prinášajú. Je to "zelená" pre všetkých, ktorí svetlo tvoria a nesú. Je to ukotvenie vibrácie - jej výšky- cez stred vedomia, stred galaxie, stred Zeme a 3. čakru človeka v prepojení na celý čakrálny systém. Jeho osvetlenie vibráciou žiarenia.

     

To znamená, že sa nachádzate v univerze v časovom tuneli, čo je spektrum žiarenia fotónového  v kombinácii so spektrom žiarenia solárneho a jeho väzbou. Ste v štádiu vysokej vibrácie, zodpovední sami za seba, vedení svojím "Ja" a vedomí si všetkého čo s touto vibráciou súvisí. 

     

Približujete sa plne pripravení a ukotvení k vibrácii najvyššieho "Ja", jeho stredovej línie - kmeňa - prechádzajúceho univerzom a tvoriaceho prepólovanie Zeme do jej dvoch hologramov. Súčasne prebieha odchádzanie bytostí Zeme, ktoré vibračne udržiavali doterajšie frekvencie v súvislosti s väzbou na frekvenciu  novú - najvyššiu. Väčšina týchto ľudí je sústredená do stredu kontinentov, kde je centrálne prepojenie na univerzum. Centrálny kontinentálny kód  Zeme.

     

Informácie, posolstvá, ktoré dostávate k Vám prúdia zo všetkých sfér a vrstiev vedomia. Vrátane vedomia najvyššieho. Zo sféry jemnohmotnej -  anjelskej, archanjelskej, nanebovstúpených majstrov, ale aj kozmickej- sveta bytostí Vám podobných.  Spájajú sa tak všetky pomocné energie do jedného mohutného prúdu v prepojení na jednotlivcov, ktorí na Zemi univerzum zastupujú, aby ľudí s jeho pomocou viedli k záveru. Vzostupu vedomia a prechodu do novej sféry, do jeho novej vrstvy.

     

Stojíte na prahu evolúcie, ktorá Vám ukazuje Váš budúci svet /snami, víziami, emóciami,.../. Už jej doslova hľadíte do očí. Je to kontakt s novou sférou. Ste akoby všadeprítomní - aj tu na svojej Zemi, aj tam na Zemi novej troj-  a päťdimenzionálnej a rátate "minúty", ktoré zostávajú. Aby ste "preskočili" do nového sveta a ukotvili sa v ňom svojím vedomím i telom. Je to všadeprítomnosť Vášho vzostupujúceho "Ja", vedúceho Vás za ruku. Aby ste "nespadli", pochopili a uvedomili si všetko a všetkých, ktorí súvisia s výškou vedmia starého i nového. Je to temporálny nanebovstupujúci čas dimenzií svetla a hmoty.

 

Eustachova trubica 

je priamo prepojená na vibráciu žiarenia a oznamuje vždy jeho zmenu pískaním, šumením, .... v ušiach, ktoré nie je lekársky vysvetlené - lekársky nález je negatívny. Cez štruktúru vedomia, cez mozgové blany je refrakčne vibrácia prenášaná na ušný bubienok, do stredného ucha, prepojením na mozgové žľazy.

 

                                                                                                                                     

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

Diskusní téma: Anjelska.sk: 3D a 5D realita je definitívne oddelená ...

Datum: 11.09.2011

Vložil: vlastaHoneggerova

Titulek: otazka ku zmene

Neviem či to je zmenami srdce mi stoji asi 3 dni akoby v hrdle-ale nie je to bolest ale cítim zretelne ze ho mám v hrudi čo nie je vždy citelné -inak som z toho všetkého pozitívne naladená a už dlhšiu dobu nejaká vyrovnaná mám nejaký zvláštny pocit radosti........Pekný deň Vam

Datum: 11.09.2011

Vložil: LK pro paní Vlastu

Titulek: Re: otazka ku zmene

... podobné pocity nás provází a nejsme sami jak je vidět... něco velkého se s námi děje ... no uvidíme kam až dojdeme, dnes jsem dostal briliantovo-smaragdové vejce Znovuzrození, a věděl jsem že musím ještě narychlo srovnat ve spánku své DT v 7.D... stalo se a Znovuzrodil jsem se do stavu vnitřního Krista... takže uvidíme co bude dál :-), protože pocit vznešenosti, čistoty a bezbřehé radosti mám nyní neustále.... Přeji všem pěkný podvečer , noc a krásné více spektrální ráno... (úsměv)