O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelska.sk - aktuálně

07.06.2011 08:42

6.6.2011 - Boli vymazané strachy z otvorenia sa Láske. Láska všetko vylieči, vymaže a otvorí Všetko, čo Je. Zabudnite na minulosť, neriešte čo bude zajtra, je len Tu a Teraz. Kvantový skok Lásky, plné Kristove energie prúdia do našich Sŕdc. Prepájame všetky Srdcia Láskou, pretože My Sme Jednota. V sekcii Féva je vložený nový odkaz. Mandala č. 112 - Prúdom Lásky vidím vo Všetkom, čo Je, Lásku, pretože Ja Som Láska.

 

5.6.2011 - Bolo dočistené a vypustené všetko potrebné. Boli uvoľnené posledné strachy aby mohla začať prúdiť plná Hojnosť vo Všetkom, čo Je. Tancujte, uvoľnite sa a dôverujte vo Všetko, čo Je. V sekcii Féva je vložený nový odkaz pre nás. Do 15.6.2011 budú dobiehať posledné planetárne dočisťovania a nastane čas zázrakov. Celý mesiac jún je v zmysle energetického dočisťovania mužskej energie ako takej. Mandala č. 111 - Mandala Radosti a Hojnosti.


4.6.2011 - Bol daný pokyn na odhalenie a uvoľnenie všetkej falošnosti a pretvárky medzi ľudmi a vo Všetkom, čo Je. Budú vznikať už len nové väzby na základe Srdca a Svetla. V sekcii Féva je vložená aktuálna správa o dnešných energiách - Polarizácia zlatým rezom. Prepojte sa so Slnkom a svojim Srdcom. Pyramída/mandala č. 110 - Presun dimenziami - energia presunu.


3.6.2011 - Bol daný pokyn na vymazanie všetkých 3D záznamov ublíženého mužského Srdca, bol daný pokyn na plné otvorenie mužských Sŕdc voči ženskej energii a láske, aby Srdcia mohli splynúť do Jednoty. Pridaný nový príspevok od Févy - Univerzum človeku. Mandala č. 108 - Zlúčení v Jedno - My Sme Svetlo, Pyramída/mandala č. 109 - Pyramída nesúca Svetlo cez dimenziu Hviezdnej Brány.


2.6.2011 - Bol daný pokyn na vymazanie nepochopenia u ľudí a medzi ľudmi. V sekcii Prijaté odkazy som pre vás vložila nádherný text od Žofie, ďakujem anjelik. Dočisťuje sa posledné z posledného.

 

 

Féva 6.6.2011

Napsal uživatel Amia   
Pondělí, 06 Červen 2011 19:42

Tok času proti sebe idúci. Jeho vlnenie približujúce sa k stredu. Tlak dimenzií a Vy v strede medzi tým. Tlak nedefinovateľných pocitov  vo Vašom srdci - vedomí. Chvíľku s nadvládou jedného, chvíľku druhého času. To všetko sa vo Vás spája so snahou o svoju prevahu. Chvíľu veselí, kľudní a odrazu ponorení do stavu apatie, smútku, nevediac ako ďalej a čo s tým. Je to stav, ktorý Vás núti rozmýšľať, konať, riadiť svoj život a situácie pod vibráciou svetla -tvorivosti, obohacovania svojho života láskou, ale súčasne brzdiaci Váš krok rozhodovaním sa v hmote. Sú to situácie, ktoré nemajú nič spoločné s Vaším zdravotným stavom. Kedy si poviete - "Je to vôbec možné ? Je to normálne, to čo prežívam a cítim ? Som v poriadku ? Nemám nejaký problém ?" Je to stav ilúzie a reality. Stav, kedy do Vás "vrastá" iný rozmer času. Do Vášho vedomia globálneho, kolektívneho.


Tento stav je prispôsobovaním sa  žiareniu vo vlnách dopadajúcich na Zem, kedy chvíľu ste tu, chvíľu tam. Chvíľu v eufórii a odrazu  tvrdým pádom na zemi. Nezamýšľajte sa nad tým. Prečo, ako, načo. Je to zbytočné trieštenie Vašej mysli.


Bezpodmienečnosť času jeho spájaním. Času prichádzajúceho a odchádzajúceho z Vášho vedomia. Času blížiaceho sa a súčasne utekajúceho preč. To všetko sa postupnosťou vo vlnách deje cez Vás. Cez Vaše telo, vedomie, energetický systém.


Vzájomne sa trieštiace dve polarity časov, snažiace sa naladiť na jednotnú vibráciu kozmu. Človek, ktorý pred ním uteká - nevyhráva. Bojuje, zápasí s tým čo prichádza, aby si udržal svoju navyknutú pozíciu neuvedomujúc si, že to je zbytočné. Že čas svojou vibráciou predstavuje všeobjímajúci a všetkým prenikajúci stav, ktorý väzbou na staré a už nepotrebné má svojou energiou jednoty - jednotného času Univerza - prevahu.


Je to časová tsunami berúca so sebou každého, koho stretne. Nepýta sa človeka, pýta sa jeho vedomia. Či chce. Ak súhlasí, vezie ho na svojej vlne ako surféra. Hladko sa plaviaceho na tejto vlne času až k novému brehu, kde jemne pristane s očami naširoko otvorenými, udivený nádherným svetom a vďačný vlne času, ktorá ho zobrala so sebou.

Už nič nerieši, nemusí. Už neprepadá panike zo zajtrajšieho dňa. Necíti bolesť ani chlad. Nevníma drámy všedných dní. Nepovie už dosť, stačilo ! Už nevládzem ani o krok ďalej v tomto svete polarít. Kde jeden nerozumie druhému a ubližovaním sa snaží dokázať svoju silu tým ako koná, rozmýšľa a napreduje. Je to realita tohto sveta polarít tretej dimenzie. A vy ste v ňom. Žijúci, konajúci podľa jej pravidiel. Nemáte inú šancu. Tento svet Vám udáva pravidlá.


Mnoho z Vás - i keď prosperujúcich - sami v sebe vedia, že to ako žijú, "lámu" rekordy v rôznych oblastiach života, je síce stav, ktorý im zabezpečuje blahobyt a hmotne kľudný život. Ale spýtajte sa  po čom túži ich srdce. Čo by urobili, keby mali šancu všetko odložiť a robiť to čo chcú. Mnoho je takých. Len Vy to neviete. Vidíte len obal, blýskavý povrch.

 

Na druhej strane sú tí, ktorí neváhajú pošliapať kohokoľvek. Vypočítavosťou, zápasom, vynaliezavosťou šplhať po rebríčku svojich životných hodnôt, ktorý má opačne obrátené póly. Aby dosiahli to čo chcú, ponorení do hmoty, zatvorení do peňazí. Bez lásky, s jediným hmotným cieľom, spokojní s tým čo dosiahli a akým spôsobom sa im to podarilo.

Poviete si - áno, ale taký je tento svet. Svet ľudí cítiacich krivdu napriek pozitívne ladenému srdcu, snahe pomáhať bez ohľadu na to či môžu. Pomáhajú tak ako vládzu. A svet opačne ladený. Smejúci sa bolesti a nedostatku druhých.

 

Chcete vedieť prečo to tak je ? Pretože svet Váš nepozná zákon príťažlivosti lásky. Vo Vašom svete tretej dimenzie existuje len jeden zákon. Zákon príťažlivosti hmoty. A na ňom všetko funguje. Vedomie uvažuje v hmote, hmotným vedomím koná, rozdeľuje a zúčastňuje sa na každom dni života. Tento zákon neplatí v dimenziách nad Vami. Nad Vaším hmotným svetom. Jeho hranicou končí a nemá viac silu dláždiť si cestu touto svojou pravdou. Tí, ktorí žijú vo svete ilúzií tretej dimenzie sú z dvoch časov. Času hmotného a času multidimenzionálneho. Každý z nich svojou vibráciou pôvodu si kliesni cestu životom. Čím jemnohmotnejšie je "nastavený", o to ťažšie sa mu hmotno prijíma. Čím viac rezonuje so svojím pôvodom, tým menej tento svet chápe. Pochopí ho len ten, kto sem patrí. Je s hmotnom zrastený. Ale práve tí, ktorí pochádzajú z iných miest vesmíru a majú v tomto svete /nastavením srdca, jeho vibrácie/ nie ľahký život, sú tu so svojí súhlasom dávno daným Univerzu, aby ukazovali ako treba žiť, konať. Aby ukazovali cestu. Usmerňovali svojou vibráciou srdca ostatných, ktorí sa blížia k rozhodnutiu či v tomto evolučnom čase vykročia do novej vibrácie - do jeho nových pravidiel existencie.


Čas sa blíži, kráti. Je čas sa rozhodnúť či vstúpiť, alebo zostať. Uvedomujúc si všetko čo čaká tam aj tam. Rozhodnutím svojho vedomia.


Čas sa zmení pokynom Univerza. A tí, ktorí v hmote hrali prím pochopia princíp evolúcie. Otvorením žaluzií láske.

 

Zahľadte sa do očí dieťaťa, srnky, svojho milovaného psíka. Nasmerujte zrak ku bezstarostne letiacim motýlim krídlam a vtákom. Započúvajte sa do detského smiechu a smejte sa spolu s ním. Je to príprava na novú vibráciu času.                                                                                                                                             

                                                                                                                

S láskou Féva

Ilona Pálušová

  

https://www.anjelska.sk/

 

Diskusní téma: Anjelska.sk - aktuálně

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.