O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelska.sk aktuálně

01.07.2011 09:01

30.6.2011 - To čo sa zdalo nedosiahnuteľným snom, je dnešnou polnocou Tu. Svetlo rána a vôňa domova. Féva pre nás prijala nádherný odkaz od Thovta, a v galérii sú vložené nové kódy.


29.6.2011 - Nastáva prerod a prepojenie na najsilnejšiu vlnu Lásky a Svetla. Mandala č. 125 - Hod kockou Svetla (po vystrihnutí si môžete poskladať kocku)

 

28.6.2011 - Oddychujte, vypúšťajte posledné bolesti zo Srdca. Sústreďte sa na seba, ak je to možné choďte do prírody. Prebiehajú v tichu všetky potrebné prepájania vo všetkých smeroch. Mandala č. 124 - Prerod v Jednotu.


27.6.2011 - Prepájanie energií. Bola otvorená nová vibrácia Srdca, skrz ktorú prúdi Hojnosť pre Všetkých, kto Sú. Zhmotňujte si Srdcom bez prestania, všetko k vám prichádza. Čas odhalení a Pravdy. V galérii sú pre nás nové kódy od Févy.

 

 

Féva 30.6.2011
Napsal uživatel Amia   
Čtvrtek, 30 Červen 2011 19:39

 

Čakra ôsma - 30.6.2011

 

Človek a Zem sa menia. Aby zmenili seba i iné planéty Slnka. Je to proces premeny každého jednotlivca smerovaný zo zákulisia vesmíru, jeho galaktického stredu. Jeho Slnka, ktoré vie čo je potrebné urobiť, aké zmeny uskutočniť, aby človek dokázal preklenúť úsek svojej cesty premeny na nového, iným spôsobom uvažujúceho  a mysliaceho jedinca. Bytosť univerzálnej jednoty. 

 

 

Thovt : 

 

 

" Som tým, ktorý kedysi žil na Zemi, aby pretváral vedomie ľudí. Aby skúsili pochopiť v čom tkvie dôležitosť všetkého diania vo vesmíre. Som ten, ktorý neustále veril a vieru nestrácal aj keď boli chvíle ťažké, prelomové v mojom živote. Aj keď som mnohokrát trpel ich nedôverou. Spolutvorím novú Zem s majstrami nebeských plání. Spoluzjednocujem týmto procesom premenu všetkého čo ste doposiaľ poznali. Som len závojom, energetickým vibrovaním svojho poľa, ale verte, že som pri Vás a viem čo je dôležité a v čom potrebujete pomôcť a povzbudiť."

 

 

Život na Zemi nie je náhodou ani skúškou. Je rozhodnutím. Byť tu, pri tom a veriť v lepší svet. Ste spútaní treťou dimenziou. Tlakom hmoty, ktorý pociťujete v každom kĺbe, svalu, ale i v srdci. Ste veľmi zaťažení prívalom vibrácií z galaktického stredu, ale je to potrebné a dôležité. Jedine toto žiarenie, jeho vibrácia má schopnosť meniť. Každý atóm, bunku, čakru celého hmotného systému. Je to vibrujúca špirála svetla, ktorú nevidíte. Tvorí častice, ktoré v zlúčení so žiarením Slnka a jeho škálou spektra zlaďujú svetelný tok, ktorý má schopnosť pretvárať na novum. Po častiach, po troškách, vedené postupnosťou.

 

 

Nie je to náhoda, že ste všetci tu. Je to dohoda. Tých, ktorí chceli prísť a vrátiť sa spolu späť. S Úsmevom na perách z vydareného šťastia. Splnenia všetkého čo chceli a mali.

 

 

Sen stáročia, ba tisícročia snívaný každým srdcom vesmíru. Každej jeho bunky, túžiacej po zjednotení všetkých, ktorí tam ešte nepatria, ale majú silu a snahu vstúpiť.

 

 

Váš svet, Vaša ilúzia sa mení. Naberá silu reality natáčaním všetkého čo s Vaším svetom súvisí do novej roviny a hladiny. Vibráciou kozmických nanočastíc, začleňujúcich sa do Vašej prapôvodnej prapodstaty buniek a atómov. Vibrujete novou energiou, silou, ktorou zvládate záverečný krok síce do neznáma, ale známeho svojou frekvenciou. Ona Vám ho pripomína, lúšti. Aktivuje každú bunku tela, ale i vesmíru. Planét, patriacich do kruhu nového času.Aby ste sa včlenili medzi tých, ktorí jeho vôňu poznajú vo svojom srdci. Vôňu domova. Skúste si predstaviť seba ako sa vraciate domov po dlhej púti. Cez prekážky, skaly, pohoria, ale i slnečné stráne. Chvíľu tak a chvíľu inak. Ale zvládajúc s odvahou každý úsek, vedomí si toho, že keď cestu prejdete, budete opäť tam, kde to tak milujete. Kde stráne majú inú farbu aj kvet. Kde stromy svojimi listami rozozvučia vzduch tečúci okolo. Kde deti sa smejú ako dospelí a dospelí ako deti jednotným smiechom šťastia. Tam je Váš domov. Pôvodný, stratený, hľadaný a túžobne očakávaný.

 

 

Zmes trápenia a situácií, ktorými ste prechádzali, zvládali ich na hranici síl, bola potrebná. Bolo to očisťovanie od všetkého čo ste kedy na Zemi prežili, čím ste pochybili, čo ste nedokončili a opäť boli nútení tým prejsť.

 

 

Horiaca fakľa človeka a národov hodená na rôzne miesta Zeme. Zaliata vodou, ktorá zmyla nečistotu. Odstránila zlobu, nenávisť tam, kde to bolo potrebné. Víchricami odviala, rozptýlila v prachu aktívnych vulkánov. Vy sami ho máte v sebe. Vulkán vibrujúcich čakier, ktorý za posledné dni rozvíril hladinu Vašich tiel tokom energií, aby presunul čakry vyššie - spojil sa s ôsmou. Zosúladil ich do jednotnej pozície, ktorá je predpokladom vstupu do kruhu nového času. Vaše telo zladilo svoj mechanizmus. Vaša duša sa prispôsobuje. Váš zrak premieta pred očami film nového začínajúceho sveta farbami oblohy, života okolo Vás. Ste tu, aby ste to vnímali. Zažili tento meniaci sa svet. Prepojením na ôsmy kanál stávate sa múdrejší, vedomejší si svojho ja, pripravení na spustenie vibrácie najvyššej, ktorá zjednotí do línie všetko a všetkých, ktorí predstavujú nové vedomie.

 

 

Dnešnou polnocou všetky čakrálne systémy človeka, počínajúc čakrou prvou a končiac siedmou sa zladia do jednotnej vibrácie s čakrou ôsmou. To znamená, že tí, ktorí sú vo vibrácii svetla, zjednotia svoj telesný systém s čakrami Univerza, aby vytvorili novú podobu sveta, seba samých a jeho zrkadlením i druhých, ktorí sú jeho súčasťou. Je to proces prebiehajúci v každom organizme zjednocujúcom sa s pomocou Univerza s jednotným nastavením srdca a jeho vedomia.

 

 

Ste tu, zažili ste a teraz stúpate vyššie, aby ste sa začlenili do odvekej múdrosti, ktorá v Zemi pramení ako čistá kryštálová voda dávajúca napiť unavenému pútnikovi po dlhej a náročnej ceste.

 

 

Ste tu, aby ste privítali nový svet vesmírneho spojenia. Spájajúc ho so svojím srdcom do jednotnej reťaze lásky. Verte, že to čo príde už bude iné. Lepšie, krajšie a zmysluplnejšie. Už nebudete trpieť tak ako kedysi, keď tí čo nechápali, nevedeli, nepoznali, Vás tvrdou rukou 3. dimenzie odstraňovali a zosmiešňovali. Verte, že to nové, začínajúce, javiace sa ešte ako neznáme a vzdialené je už tu. Blízko Vás a čaká na otvorenie čakrálneho kanálu cez ôsmu čakru ukazujúcu cestu pre Vás. Aby ste svojou múdrosťou, transparentnosťou vedomia a lásky sa začlenili medzi ostatných a odovzdávali im posolstvá univerzálneho sveta. Svietite, žiarite ako kryštál vedomia vedený každým kto vesmír predstavuje a tvorí. Jeho bunkou, vedomím, čakrálnym kanálom dosahujúcim do všetkých častí a čiastočiek nového sveta. Prenikajúci tým čo je tvorivé, láskyplné, milujúce, pripravené pomôcť, ale súčasne prijímajúce za svoju múdrosť a obetavosť odmenu, ktorú Vy hodnotíte vo Vašom svete peniazmi. Začína čas, kedy všetci ktorí tvorili stupne vedúce k poznaniu druhých budú odmeňovaní rovnakým spôsobom a dielom. Za svoju prácu majúcu mnohokrát vyššiu náročnosť a navodzujúcu väčšiu únavu ako práca vo Vášom hmotnom svete.

 

 

Deň D. Deň návratu, daru, deň zvestovania pravdy cez posvätnú geometriu nesúcu kódy nanebovstupovania. Procesu premien. Deň, ktorý bol otvorený kľúčom Févy, zlatou vibráciou svetla, aby ste mohli vstúpiť a odkryť to tajomstvo lásky všetkým. Svojím vedomím. Jeho návratom.

 

 

Vstúpte a vnímajte každú časť sveta v inom svetle polarít. Inou polarizáciou vedomia. Iným zjemnohmotnením všetkého a všetkých, ktorí tento svet tvoria a chápu. Zakliesnení do času 3D, ale uvolňujúci jeho tri obruče. Zo srdca, pása hlavy. Zem Vás drží a nepustí, kým sa nespojíte s jej jednopólovou polaritou a neprenesiete svoje plne pripravené telo a vedomie do nového času a nových transparentnejších, ale žiarivých šiat.

 

 

Deň D - zjednotenie vibrácií cez lásku detí a lásku k deťom. Myslite na to, uvedomte si dnes čo všetko robia, čo prinášajú tomuto svetu i keď s ním mnohokrát zápasia, bojujú, znevažujúc jeho spôsob, systém, predstavu. Pretože vedia.

 

 

Je to zápas dvoch vibrácií snažiaci sa dokázať a ukázať svojimi očami, kde a aká je pravda. Vedú Vás, milujú a nemajú to ľahké. Mnohokrát nevedia ako to vyjadriť. Len ich oči. Stačí sa pozrieť aj keď nenachádzajú správne slová.

 

 

Pristupujte k nim s láskou. Nie zlobou. Potrebujú to i keď možno mnohí sa dnes nevrátia domov s veselou tvárou.

 

 

odovzdávam Vám dnešné posolstvo Thovta a bytostí svetla

 

s láskou Féva

 

Ilona Pálušová


Článok je možné ďalej šíriť len bez zmeny obsahu, určený k nekomerčným účelom, s uvedením zdroju www.anjelska.sk

 

https://www.anjelska.sk/

 

Diskusní téma: Anjelska.sk aktuálně

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.