O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelska.sk - Človeku

24.08.2011 15:35

Tento text jsme převzali hlavně pro jeho poetičnost a byť události (viditelné i neviditelné) nabírají na rychlosti, v tuto chvíli je ještě poněkud předbíhá ....  :-)

Pavel N.

 

 

Féva 22.,23.8.2011      
Napsal uživatel Amia   
Úterý, 23 Srpen 2011 07:28

Človeku - 22. a 23. 8. 2011

Všetko čo je vo Vás generáciami nesené a pečatené je svetlom.  Sami ste ním. Je v každej  Vašej bunke, prežiarujúcej Váš svet. Je tu i všadeprítomné. Na Vašej Zemi i v celej galaxii a galaxiách ďalších, ktoré tvoria jednotný univerzálny svet. Svet svetla.

     

Informácie, ktoré prúdia vesmírom sú svetlom nesené. Vaše čakry sú neustále svetlom napĺňané. Vaše telo je ním vedené a riadené. Ste to Vy, ktorí svetlo tvoria.  Je Vás veľa, sú Vás milióny a miliardy iskričiek svietiacich na cestu sebe i druhým. Aby správne videli, aby nezakopávali, poznali čo je v živote dôležité , poučili sa, naplnili múdrosťou a odovzdávali ju ďalej. Svojim potomkom.

     

Ste tu a stojíte na prahu svetelného tisícročia vedúceho Vás späť i ďalej - rastúcim vedomím. Do prapodstatného bytia, do existencie národov galaxií i Vás samotných rozpamätávaním sa na všetko prežité, túžbou načerpané, presiaknuté láskou. Sme všetci neustále vibrujúcim svetom atómov. Každý s inou vlnovou dĺžkou. Vy i náš svet v ktorom každý má svoju úlohu, miesto i cieľ. Vibrácia spájajúca vibráciu do jedného spoločného prúdu domestikáciou lásky. To je spoločný cieľ. Vytvoriť svet bez polarít v ktorom každý bude žiť, tvoriť, milovať a pomáhať sebe navzájom. Svetielko svetlu a naopak. Stojíte na prahu novopočiatku podprahovo vnímajúc každý jeho záchvev. Každý pulz a vibráciu prichádzajúcu z galaxie. Aby jednotila, pomohla rásť. Sú mnohí, ktorí nechápu a patria do sveta polarít. Sveta nepochopenia svojím stupňom vedomia. Nič to, oni to zvládnu nabudúce. Je ťažké tu existovať, zápasiť a vysvetľovať čo všetko je potrebné a dôležité. Je to nepochopenie samého seba vlastným prístupom. Nie ste tu, aby ste presviedčali, ale tvorili. Nie je už čas nechať sa unášať hnevom, neporozumením ľudí, ktorí neveria. Je to ich spôsob života, ich polaritný svet. Vy všetci, ktorí ste tu na Zermi, aby ste svet viedli,  "svietili"  mu, to viete.  Nie je náhodou, že ste tu. Je to Vaša voľba, Váš súhlas. Ste najlepší z najlepších. Vybraní pre Zem, aby mohla ísť ďalej. Preklenula prah a svietila iným svetlom. Transparentne bezpolaritným. Ste prskavkou vo svete hmoty a každá jej iskrička dopadajúca do tmy rozsvecuje ďalšiu. Je Vás veľa na Zemi. Prešli ste bránou a stojíte pred mostom svojich snov. Už sa otvára, už svieti dúhovou kupolou zaháňajúc chmurné predstavy, únavu a žiaľ na Vašej tvári. Neúnavne ste si k nemu kliesnili cestu, kým sa začal črtať nad obzorom. Teraz skúste zastať. Vnímajte jeho dĺžku, jeho svetelnú dráhu. Sledujte každý bod - i ten v diali. Je to osnova po ktorej pôjdete. Stupnica tónov jednej spoločnej piesne o láske, spojení, kráse, nadšení, ktoré sa vo Vás budí. 

     

Ste celí celučičkí naplnení svetlom Vášho srdca. Tak ako Zem. A držíte sa za ruku svojho srdca. Pevne ukotvení. Prijímajte dary prírody, buďte často s ňou. Objímajte stromy. Dotýkajte sa listov. Dovolte vode, aby Vás omyla. Zmyla z Vás všetko negatívne. Spojte sa s prírodou. Ona vie ako pomôcť ťažko skúšanému telu - vysokou vibráciou. Už sa nezamýšľajte nad všetkým negatívnym čo tvorí tento svet. Už ste inde, ste už iní. Bezpolaritní. Vedení a vedúci láskou. "Facky" tých, ktorí sa snažia Vám ešte ublížiť už nemajú váhu ani dosah. Sú už len ich svetom, ktorému sa bránia ani o tom nevediac. Pretože sú tiež tým istým svetlom prvopočiatku. Ako Vy. Len ešte neprišiel ich čas. Ešte nedokážu  znovu sa vrátiť, pochopiť. Svojím vedomím hmotna.

     

Stojíte a čakáte pred mostom - do univerza. Spájajúcim krajiny nových svetov. Dýchajte zhlboka. Vaše telo potrebuje kyslík, jeho najdôležitejšiu výživu. Teraz čerpáte energiu. Mnohí z Vás začali prijímať viac stravy. Kombináciou rôznych druhov a chutí. Ako sa hovorí - jedno cez druhé. Je to v poriadku. Vaše telo sa pred  "štartom" teraz nielen  čistí prírodnou stravou, ale potrebuje i hutnejší energetický náboj. Akceptujte to. Aj skutočnosť, že máte chuť viac na sladké. Celý proces prebieha cez centrálnu nervovú sústavu a je náročný.

     

Nezúfajte, všetko sa zmení. Telo sa nastavuje na nové. Na jeho nový svetelný kód. Váš i Zeme. Akceptujte potrebu spánku, ste unavení. Nič neriešte príliš veľkou námahou. Oddychujte ako sa dá. Ste akoby v spánkovom stave. Euforickí, nalaďujúc sa na stav nový.

 

23.8.2011

 

Kryštalická Zem piatej vrstvy času  -  piatej dimenzie rozkvitnutá z púčika ruže a vlievajúca svoj sladký nektár do každého lístku, stromu i Vás. Svojou láskou. Svojou farebnosťou, svojím nanebovstupovaním.

     

Len sen dokáže vnímať tú krásu, ktorú ešte nevidíte, ale cítite ju. Jej teplý dych, keď Vás ráno hladí svojím vánkom. Zohrieva lúčom, spojená so Slnkom, otočená k nemu svojou tvárou. Len sen to dokáže... Vidieť, cítiť, vnímať.

     

Ale Vy ste tu, na Zemi, vo dne i vnoci. Každý z Vás pripútaný k jej teplej náruči, striebornou niťou ovinutou okolo pása, aby Vás držala, podržala. Tak ako včera - i dnes - i zajtra. Je sama pevne spätá so svojou praexistenciou. Tieňohrou lásky. Kedy tieň má svoj tieň a ten zase ďalší a tak krúži vesmírom držiac vždy svoje deti pevne na rukách.

     

Je výzvou, je túžbou, je čakaním až otvorí sa brána mostu. Svätožiarou nad každým i ňou samou, aby mohli kráčať, držiac sa za ruky všetci, ktorí vidia tú nádhernú farebnú dúhu pred sebou. Splnenie túžob a želaní. Vo svetle Slnka, hviezd, v jednom nekonečnom prúde idúcom k Vám. Poste restante lásky.....Doplnením toho čo ešte máte vedieť a prijať, kým most otvorí svoju dúhovú bránu. Stojíte pred ním. Už o chvíľu ho uvidíte. Ešte kráčate podopierajúc sa pocitmi samého seba. Neohliadajúc sa za seba, pozerajúc dopredu a držiac sa Zeme. Ona vie....vie koľko málo síl už máte. Snaží sa Vám pomôcť ako vládze. Lesom, stráňami plnými plodov a kvetov, včelím medom, studničkou s kryštálovou vodou. Tou jedinou, ktorá ešte zostala takmer nedotknutá. Aby Vás osviežila, naplnila silou Zeme. Ona vie čo potrebujete a čo Vám pomáha. Jej jadro je kryštálom a prerastá k povrchu Zeme, aby sa dotklo Vašich bosých nôh, keď po nej kráčate. Spojilo Vás. Ešte lepšie ukotvilo. Jeho trblietavé lúče sa odrážajú v každom z Vás. Spájajú sa s Vaším srdcom. Jednotlivo i spolu. Sila jadra srdca. Sila prenikajúca horninou i žulou. Derúca sa k nebu a spájajúca sa s ním do jednotného dychu. So svojím hologramom. Prenesením lúk a strání, chodníkov i ciest, ktoré vedú poliami k Vášmu novému miestu žitia. Tam, v drevenej chalúpke "stojí"  on. Ten, ktorý Vás viedol, ukazoval čo treba a čo je nevyhnutné pustiť. Čo dotvoriť, dopísať, dokresliť. Váš sen, ktorý sa stáva realitou.

     

Most po ktorom budete kráčať nemá váhu, nie je hmotný. Je energiou lásky. Dúhovým mostom všetkého čo ju tvorí. Svetielkujúcim chrámom z kryštálu vedúcim dnu i von. Vstupom a výstupom z brány do sveta šťastia. Tam na druhej strane mosta už to bude iné. Čarovné a čarujúce. Harmonické a ladiace s každým z Vás.

     

Chcete to skúsiť ? Tak poďte.... Zavrite oči a dýchajte. Zhlboka, hlbšie a ešte raz. Vdýchnite vôňu nového rána a otvorte srdce. Ako vejár slnku. Ktoré doň vstúpi, aby rozžiarilo každú jeho bunku. I tie sú Vaším srdcom. Každá pozná jeho pulz pulzujúcej lásky a spojením so Zemou sa prenáša ďalej a vyššie a hlbšie. A Vy vnímate ako rastie tráva, ako šumia kríky rozprávajúc sa medzi sebou. Ako list padajúci k zemi si vzdychne. Ako odtrhnutý kvet krváca. Ako voda spieva pieseň miliónov kvapiek. Spoločne tečúc jedným smerom vo svojom prúde. Ako motýľ mávne krídlom a rozvlní vzduch tak kryštalicky čistý. A Vy to všetko vidíte svojím srdcom.

     

Ste doma, stojíte na zápraží svojho nového domova, ktorým je les i lúka. To všetko Vám patrí. S nikým sa nemusíte deliť o to....či to. Je to všetko Vaše.....Vás. Váš dom, či strom, či kvet patrí Vám všetkým. Vy ste si ho postavili svojím vedomím zajtrajška. Preniesli zo Zeme na Zem novú, aby ste sa mali kde ukotviť. Kde a s kým žiť. Je celučičký nový. Tak ako Vaše srdce, žiarivé ako kryštál novej Zeme. Kryštalické a múdre, celé sfarbené do tyrkysova. Tak ako Zem. Ste tu, dýchajte vôňu nového sveta, aby ste vedeli čím vonia. Vidíte tú stráň ?  Lúku ?  Je inak zelená. Viac modrá. Má iný odtieň lásky. A Slnko ? Aj ono má modrastý nádych. Nie tak ako Vaše terajšie. Je pokryté priesvitnou blanou chrániacou pred žiarením a vytvárajúcou ovzdušie teplé ako je Vaše telo. Už nie  je zima ani mráz....len vlažné, vlažné podnebie. Umožňujúce kvitnúť i rásť všetkému čo nový svet dáva ako dar človeku. Zavlažované láskou, polievané pránou. Cítite ten rozdiel ? Tu, kde Vás všetko bolí a trápi a nedá spať......a tam......kľud a vďačný spánok za opäť s láskou prežitý deň. Vás všetkých, ktorí novú Zem tvoria. To je Váš sen, Vaša nová kryštalická Zem, ktorá čaká za dúhovým mostom na odpečatenie posledného kódu. Tela Zeme i človeka. Pečaťou svetla.

     

Vidíte čo všetko sa dá v univerze. Keď človek nájde svoju bránu srdca a sám ju otvorí, kráčajúc po rebríčku hodnôt správnym smerom až do jej dverí, na most, ktorý ním postavil. 

     

Už zostáva len jedno. Vnímať svet, ktorý príde a prijímať ho s kotvou svojho srdca ukotveného v Zemi. Spolu, spoločne, jednotne, každý s každým kto vie, "vládze" a chce na most vstúpiť svojím vedomím.

     

A čo deti ? Poznajú a vedia. Vracajú sa späť.

     

A čo muži ? Budú vedieť ako ísť a čo treba urobiť chrániac svojou energiou Zem i tých, ktorí k nej patria.

     

A čo ženy ? Budú objímať svojou láskou a nehou všetkých. Doplňujúc pránu svojím srdcom. Držiac most od jeho začiatku až po koniec.

 

Tak všetci pôjdu spolu, držiac sa za ruku, na svoju novú svetelnú Zem. Po moste popísanom láskou, v jej objatí.

 

 

                                                                                                                                     

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk 

 

 

Diskusní téma: Anjelska.sk - Človeku

Datum: 24.08.2011

Vložil: Emil

Titulek: Zaseklá hrací skříňka

Od dob Iva Bendy nic nového pod Sluncem...https://www.vesmirnilide.cz/default_cz.htm

Datum: 25.08.2011

Vložil: LK pro Emila

Titulek: Re: Zaseklá hrací skříňka

Opravdu máte zajímavý pohled na význam slova "analogie", ale co se také od vás jiného dá očekávat, krom jedu a špinění.... jinak díky za zajímavý odkaz, osobně IB znám, ale o těchto stránkách jsem nevěděl a jen díky vám to budu moci zde zveřejňovat.... :-)

Vážení čtenáři a čtenářky, nebojte se nebudu nic takového dělat, na rozdíl od některých vydavatelů, jako například ten co má 100.000 návštěvníků měsíčně, nebudeme "originální" za každou cenu. Máme své zdroje, své potvrzené informace a svůj způsob přípravy na události....

Datum: 25.08.2011

Vložil: Emil

Titulek: Re: Re: Zaseklá hrací skříňka

Samo že jej znáte. Jako byste jedno byli...

Ehm...Máte také tak rád Krtečka jako Aštar Šeran?

Datum: 25.08.2011

Vložil: LK pro Emila

Titulek: Re: Re: Re: Zaseklá hrací skříňka

...ale no snad máte na více než jen takového repliky - podpásovky :-)

... představte si , že krtečka jsem měl a mám rád dopsud, protože to byla oblíbená postavička mých dcer, když byly malé. Opět jste podle mne dost mimo mísu i s tímto, ale což, jen pokračujte a obnažíte se do morku kosti.... :-)

Datum: 26.08.2011

Vložil: Emil

Titulek: Re: Re: Re: Re: Zaseklá hrací skříňka

Jestli on Krteček taky není vysoký zasvěcenec. (Nic proti večerníčku...)

To je v pořádku. Vy jste zase podle mě v míse, jen o tom nevíte...

No nic. Pojďme si alespoň potrénovat asociační schopnosti:

https://youtu.be/sMtvcGL1euI