O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: FEVA - 25.9.2011

26.09.2011 21:07

Agrosymbolika - 25.9.2011

V mnohom ste pochopili, mnohé je ešte pre Vás otázkou. Všetko čo odovzdávame Vašej populácii, akoukoľvek formou a spôsobom je dôležitým symbolom, symbolikou, písmom, ktoré vnáša osvietenie. Stupňami rastu vedomia sa dokážete v tomto čase nanebovstupovania, to znamená zlaďovania sa s frekvenciou vyššieho vedomia, zamerať na všetko čo prichádza z iných subatomárnych sfér vesmíru. Máte už schopnosť skúmať, hľadať a nájsť odpoveď. Je medzi Vami poslaného veľa svetla a tí, ktorí poznajú tajomstvo uhlov a tvarov vedia čo znamená ten či ten kód.

     

Mnoho z Vás čelí útokom zo strany racionálneho chápania geometrických obrazov či už na poliach, v hline, na snehu, alebo v ľade. Vytvorených nami. Vytvarovaných formulou svetla, matricou hviezdnych kódov. Všetky symboly, ktoré Vám zanechávame hovoria o zmene, ktorá prichádza. O vzostupe populácie. Počas prebiehajúcich zmien pridávame ďalšie a ďalšie kódy, aby ste sa naučili ich postupne chápať a rozumieť im. Ukazujú Vám smer. Sú cielene zamerané na Zem a planéty slnečnej sústavy. Otvárajú vedomie srdca. Vo chvíli, keď tento symbol uvidíte a šírite ho ďalej medzi populáciu, otvára sa Vám ďalší stupeň pochopenia. Odkódovávajú sa informácie, ktoré v sebe nesiete už tisícročia a v tomto čase evolúcie ste schopní im porozumieť a čítať ich.

     

Človek, ktorý sa pozerá na kód na pôde Zeme sa aktívne vedomím "prenáša" do stredu galaxie. Cítite to, keď stojíte uprostred kruhov. Dejú sa Vám veci, ktoré si nedokážete vysvetliť. "Vznášate" sa, hojdáte, máte migrénu, pocit, že niekam stúpate, alebo padáte. Na niekoho pôsobí tento stav pozitívne, harmonizuje ho, na niekoho opačne. Dôvodom je skutočnosť, že človek ako organická bunka je v tejto sfére hustejšieho, hmotného tela. Jeho vedomie ho ukotvuje v pásme 3D reality. Človek, ktorý je schopný sa meditačne uvolniť, pobyt v obrazci mu navodí pocit kľudu, šťastia. To znamená, že vie, vnútorne cíti vibráciu, energiu, žiarenie, ktoré v kruhoch zostáva ukotvené. Akoby sa nadnáša, uvoľňuje a súčasne drží ukotvený so Zemou. Je to odľahčujúci pocit, ktorý na človeka pôsobí pozitívne. Vlieva mu do tela energiu, ukľudňuje ho a dodáva pocit radosti a šťastia. 

     

V opačnom prípade je dôvodom nedostatočné ukotvenie so zemským jadrom. Toto nedostatočné ukotvenie je spôsobené prílišnou zaujatosťou samým seba, izoláciou od okolia, odmietaním prijímať zmeny, ktoré sú súčasťou jeho vývoja a rastu. Jednoducho povedané, človek musí byť spojený s hmotnom svojho tela, aby dokázal postúpiť vyššie. Ukotvenie je dôležité pre každého kto žije na Zemi. Pretože je jej súčasťou. "Nelieta" nad ňou. Tvorí s ňou jeden celok. Človek je dôležitým prvkom, článkom jej spoločnej existencie. Preto je potrebné si túto pravdu uvedomiť. Je veľa meditácií, veľa spôsobov ako docieliť stav uzemnenia a súčasne mať schopnosť svoje vedomie i telo povznášať vyššie do iných, nových sfér.

     

Agrosymboly sú tiež posvätnou geometriou prenášanou týmto spôsobom do kolektívneho vedomia. Je potrebné začať ich čítať od stredu. Nech majú akékoľvek tvary a "písmo". Mnohokrát sa Vám javí symbol nerozlúštiteľný. Ale nie je to tak. Je vcelku jednoduchým stupňom Vášho chápania. My vieme, že konáte, vnímate a tvoríte ľavou hemisférou. Pracujete tým spôsobom, že nepoužívate pravú časť mozgovej sféry, ktorá Vám dá odpoveď na mnohé čomu nerozumiete. Zapojte city, emócie, zapojte srdcové vnímanie a uvidíte, že rozlúštite písmo, ktorému ste nerozumeli.

 

Konštrukcia schém obilných a iných geometrických tvarov :

     

Agrosymboly vznikajú prenášaním vibrujúcich fotónových častíc, ich cielene vytvorených zväzkov geomanticky prenášaných na povrch Zeme za pomoci gama lúčov, spôsobom prijateľným človeku. To znamená, že máme vytvorenú matricu, ktorá je uložená v spodnej časti našich lodí, ktoré majú rôznu veľkosť podľa účelu, funkcie. Telemetricky projektujú pomocou zhlukov fotónov žiarením do polí obrazce, pričom matrica tvarov je umiestnená na spodnej časti lodí. V spojení so žiarením a intenzitou tlakovej vlny vytvárajú kódy posolstvá populácii. Vytvorenie týchto obrazcov je pre nás technický detail. Pretože fotóny sú miniatúrne inteligentné častice, schopné cielene sa pohybovať a nasmerovaním vytvoriť objektívnu kresbu. Je to ako keď Vy chcete pocukrovať koláč a predtým naň položíte šablónu, ktorou chránite iné miesta. Tak aj my rotáciou spodnej časti lodí aktivujeme stĺp žiarenia, konkrétne zacielený na časť Zeme. Fotóny môžu modelovať tvar na akomkoľvek povrchu. Prenikajú i cez hrubú hmotu. Či je to kov, alebo iný materiál. Väzbou početnejších zväzkov väčšou intenzitou preniknú danou látkou, miestom, ktoré je potrebné zmeniť, alebo prispôsobiť inému tvaru.

 

Nanodimenzionálna sféra, ktorú tvoríte Vy, ľudia, je multiciplitne premietaná do sféry planét. Vy, každý zvlášť, akoby jedna planéta univerza, kráčate vývojom vyššie a ďalej tak ako Zem na ktorej žijete. Tak ako iná planéta. Planéty  -  rovnako ako Vy  -  tvoria symbiózu celého univerza. Sú taktiež krížením, spleťou energií, vibrácií. Všetko so všetkým ladí a vytvára jeden celok vesmíru. Je to vesmírne spájanie, "posúvanie" centrálnym okom univerza do vyššieho a vyššieho vedomia. Agrosymboly Vám ukazujú smer Vašej cesty. Do ďalšieho stupňa.  Okrem množstva geometrických tvarov sa vyskytuje i tvar hlavy bytostí  iných svetov. Tváre, ktorá Vám chce akoby niečo povedať. Tieto tváre sú odpoveďou na otázku, či existuje iný svet ako Váš. Iné spoločenstvo vesmíru. Áno, je to tak. Na mnohých frekvenciách času sú bytosti, ktoré žijú a tvoria tak ako Vy aj keď iným spôsobom. Neukvapujte sa v záveroch, že svet, ktorý sa Vám takouto formou  predstavuje a snaží sa Vám pomôcť je negatívny.  

 

Všetky upozornenia, ktoré vnímate zo strany Vášho sveta sú zámerom, hrozbou, strachom navodzujúcim nekľud a disharmóniu, ktorá sa okamžite premieta do kolektívneho vedomia a nedovoľuje mu rásť. Je to snaha tých, ktorí chcú ovládať. Myšlienkou, činom. Verte, že každý z Vás má v srdci plamienok lásky, ktorý neustále horí a radí čomu má a nemá človek veriť. Nenechajte sa prosím ovplyvniť strachom. Strach je vo Vašej sfére emóciou, ilúziou vytvoreným pocitom, že niečo sa stane, čo sa stať nemá. A Vy sami si takto navodíte strach z neznáma, neskutočna, nereálna.  Vy sami ho preto máte schopnosť vymazať, vygumovať zo svojho vedomia. Skúste to všetci a uvidíte, že sa to dá. Pristupovať s čistým srdcom, s láskou, s pozitívnou mysľou a tvorením ku všetkým.

     

Je to hra svetiel a tmy, kedy tma nechce dovoliť svetlu "svietiť" a rásť. Zintenzívňovať jeho bezhraničnú farebnosť trblietavých úlomkov lásky, ktoré vesmír tvoria a snažia sa včleniť tam aj Vás. Po kúskoch, po častiach vedomia a jeho lásky. Verte, prosím sami sebe. Vy, ktorí viete že svet nezaniká. Len rastie, vyvíja sa, kráča vpred. 

     

Ste už iní, mohutne rozžiarení každým z Vás. Tvoríte jedinečnú svetelnú žiaru. Vy viete, ktorí  ste sem prišli. Vy viete, že už je čas "svietiť" svojou čakrou osvietenia. Mnohí už nereagujú na Váš hlas, či pohyb, či tvár,....Sú už iní. Nevnímajú rastúci čas. Ani Vás, ktorí k nemu patríte. Je to zvláštny proces, kedy ste i nie ste prítomní na tejto Zemi. Kedy o Vás vedia i nevedia a strácate sa im pomaly z očí. Nadobúdate iný tvar, rozplývate sa akoby v okolí vstupovaním do nového svetla. Kontaktom s inou sférou. Viete, že človek je schopný vnímať zrakom svet v ktorom žije a iný nie. Je to stupeň akomodácie tejto dimenzie. Ale viete už i to, že sa mení zrak. Pohľad na tento svet, túto realitu sa mení i Vaším zrakom, ktorý prijíma vibrácie inej dimenzie. Je to prienik realitou. Váš zrak sa prispôsobuje inému videniu sveta v pozitívnom slova zmysle a súčasne prebieha premiestňovanie do vyššej sféry. Ste tu i tam. Prítomní aj neprítomní. V dvoch sférach súčasne. Ani si to neuvedomujete. Mnohým to pripadá divné, scestné, neuveriteľné. Ale deje sa to. Verte. My vieme ako celý proces prebieha. Zaostrujete na budúcnosť. Strácate sa postupnosťou zmien, aby ste sa ukotvili vyššie v čase. Hľadáte odpoveď na Vaše pocity a stavy, ktoré teraz prebiehajú. Dejú sa Vám vo dne vnoci. Nespíte, bdiete keď máte spať a cez deň naopak. 

     

Preto tak často teraz potrebujete jesť, lebo Vaše telo je aktivované centrálnym kódom, aby v závere bolo ukotvené na inom mieste času. Strava pomáha kompenzovať energiu, ktorá rozpúšťajúcim fyzičnom uniká do priestoru 3D reality. Strava Vám pomáha sa aj uzemňovať.

     

Viete, celý proces je pre Vás nepochopiteľný, ale nutný k premene tela. Aby ste zvládli ukotvenie. Vy to ešte nevidíte, nemáte predstavu ako  prebieha. Uvedomíte si až v závere, kedy sa aktívnym prepojením cez čakrál ukotvíte v inom pásme času. Sami sebou. Záver bude rýchly. Dva dni tmy, dva dni svetla.

 

                                                                                                                                     

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Diskusní téma: Anjelská.sk: FEVA - 25.9.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.