O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: Mayovia

15.01.2012 19:58

15.1.2012 - V sekcii Féva je vložený link na video spracovanie kódov svetla - Interdimenzionálny pohľad z pozície Zeme aj univerza na priebeh vzostupu. V sekcii Mayovia je dnešný výklad - Cauac, vlna vetra, sila obnovy.

 

Féva 15.1.2012 - Interdimenzionálny pohľad z pozície Zeme aj univerza na priebeh vzostupu. - klik pre video

 

 

Výklad mayského kalendáru - 15.1.2012

15.1.2012 CAUAC 1 – SCHYLUJE SE K BOUŘI MODRÝM MAGNETICKÝM VĚTREM
CAUAC – VLNA VĚTRU – SÍLA OBNOVY

 

19

 

TEĎ je nejlepší ČAS změnit přístup k životu!

 

Vlna VĚTRU staví vše do pochybnosti a vyzývá nás udělat mnoho pozitivních změn v životě. Nejpříznivější možnost komunikace s touto ENERGIÍ ČASU, je Vědomí vpustit síly transformace až do podstaty existence. Jakékoliv fyzické či psychické vyčerpání, únava životem, letargie Ducha, pocit vnitřního vyhoření - procházející v TÓNU VĚTRU, projdou procesem regenerace. Zde můžete zažít skoro zázrak. Síla CAUAC reaktivuje všechny impulsy k obnovení plné vitality, je to katalyzátor v procesu transformace, obnova a posílení stavu nervů. V současné době, přijde ještě jeden transformující element, který pronikne do našich těžkostí – velmi jemně nás posune směrem k lehkosti v záležitostech. Bude to síla ÉTERU. 


Dva Galaktické Portály dávají Vlně Větru zvláštní význam. Je to ČERVENÝ HAD 7 a ŽLUTÁ HVĚZDA 10. Dvojnásobně, v ten den Síla HADA 7, dává zvláštní důraz na všechny podněty v oblasti tělesného uzdravení. Jejím cílem je stimulovat oslabené síly života. Zatímco ŽLUTOU HVĚZDOU 10 je charakterizována velká síla výrazu. Energie LAMAT, která o něco později přináší třetí zámek ČASU, má za úkol zharmonizovat všechno, co se dá na Zemi zharmonizovat. Krása a estetika přesune do pozadí VLNU VĚTRU. Nejpříznivější možnost komunikace s energií ČASU je vědomí vpustit sílu transformace až do podstaty existence.

 

JE TO DOBRÝ DEN, ABYSTE SE NA SVÉ ŽIVOTNÍ LEKCE DÍVALI JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA SVÉ NEPŘÁTELE - JAKO NA ANDĚLE. ESENCE CAUAC JE POCIT JEDNOTY MÍRU, BEZPEČÍ V ČASE,KDY BOUŘÍ PROBLÉMY, HNĚV VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ, JE TO DOBRÝ DEN DÍVAT SE NA SVÉ NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLE

 

Nyní přejděte k řešení toho, co už dlouho čeká na řešení. Já jsem ten, kdo se sám přivedl do této situace, ve které jsem nyní a jen já mohu vše změnit, a neúspěch mě neodradí, vím, že proces obnovy může probíhat dost bouřlivě. Dnes stojí vše pod znakem pochybností.


TRANSFORMACE STÍNU

 

Udržujte vzdálenost od každé otázky. Nesuďte lidi, události, osobní zážitky. Najděte přístup ke svému esenciálnímu JÁ, a požádejte, abyste byli bezpečně vedeni všemi potížemi a bylo vám pomoženo léčit negativní emoce spojené s procesem růstu. Nechte řízení ve vašem procesu přechodu vašemu Nejvyššímu Já. Vzdejte se všeho, co udržuje iluze oddělenosti od klidu Bytí.


Obnova,nezávislost….


Dny MODRÉHO VĚTRU se mohou projevit neklidem či nervozitou. Síla jeho dopadu může spustit dramatické změny v životě. Tak jako vždy bude úkolem CAUAC přestavba. Aby mohlo přijít NOVÉ musíme nejdřív odstranit to, co je STARÉ. Čím více STARÉHO musí být odstraněno z cesty, tím silnější bude impuls CAUAC. Metody řešení mohou být velmi nepříjemné, často bolestivé, ale nenechme se unést a nenegujme změny, navzdory že jsou bouřlivé.


Pokud jste zadali vašemu Vyššímu Vědomí být na vyšší úrovni, není třeba se držet starých věcí. MODRÝ VÍTR vám přinese geniální řešení. Bezbolestně odstraní všechny nepotřebné věci z vašeho života, odsune STARÉ a přináší NOVÉ, zejména tam,kde je to důležité pro osobní rozvoj. 


Chybí-li vám síla ke změně ve vašem životě a víte co by se mělo změnit, věnujte zvláštní pozornost DNI MODRÉHO VĚTRU. Pošle vám zápalnou sílu a dodá odvahu udělat potřebný krok vpřed. Vězte, že každá stagnace je důsledkem nedostatku životní energie. Dejte šanci obru CAUAC, aby rozdrtil všechny překážky a přivedl vás do širokých spokojených vod.


1.MAGNETICKÝ TÓN SÍLY PŘITAHUJÍCÍ CÍL

 

Otevřete svoje srdce bezpodmínečné lásce. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste jediným kdo může změnit směr cesty. Ciťte vibrace svého JÁ. Ciťte uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte hluboko do svého Vědomí. Spatřete záři bezpodmínečné lásky. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Buďte cele ve svém pozemském vtělení, které vám umožňuje rozvíjet vaše Světelné Tělo. Objevte tajemství paradoxu oddělenosti vašeho JÁ v Jednotě Bytí. Vy jste jediný, kdo může najít cestu, vy jste zároveň vrcholným bodem konce, možná se budete cítit osamělí, nebo odpojeni od Zdroje. Jestli ano, podívejte se na sebe jedinečností Světelného Těla. Představte si,že jste existencí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.


VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

 

TÓN PRVNÍ představuje Prasílu, což znamená že je přiřazen ke ZDROJI, nebo útvaru, která v daný moment je ZDROJEM. Síla jeho akce se zaměřuje na sílu OHNISKA, nebo jinak – na přípravu proměny CENTRA projeveného DUCHA ve hmotě. Tady se nachází síla počátku – síla běhu začínající evoluce. Zdrojem obsahu, který má být odhalen se projeví pouze ve spojení Tónu s Pečetí. TÓN MAGNETICKÝ zde představuje původní Zdroj, ze kterého jdou všechny další impulsy do pole definované skrze pečeť.

 

Energie TÓNU JEDNA nám oznamuje, abychom začali NOVOU ETAPU. Téma pečeti se bude realizovat v příštích dvanácti dnech Vlny.

 

Autor Monika Czyrek

Preklad Lenka Sýkorová

 

 

 

Výklad mayského kalendáru - 14.1.2012

ETZNAB 13 KOSMICKÁ PRAVDA BÍLÉHO KOSMICKÉHO ZRCADLA - 14.1.2012

 

18


TŘINÁCTÝ den se odhalují slabá místa,na kterých je třeba pracovat a které si nechcete připustit.
ETZNAB NÁM PŘINÁŠÍ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ JE TO DOBRÝ DEN VĚNOVAT SE REFLEXI A RETROSPEKCI. KRYSTAL ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

 
Teď rozpoznáme, co je pro nás užitečné a vhodné pro život, o čem nepotřebném a bolestném TEĎ víme, čeho se nechceme vzdát, čeho se držíme, k čemu se stále vracíme. V životě jsme se nedopustili žádných hříchů, jen mnoho neúspěšných pokusů. Dnes projdeme zkouškou dospělosti, měníme vztah k penězům, rozloučíme se a žehnáme starým hodnotám vycházejícím ze zklamání a rušíme pocit neochoty lidí.


TRANSFORMACE STÍNU


Lidé, které potkáváme v našem životě, jsou naším obrazem a mají velký přínos pro náš život. Podívejte se na ně jako na sebe. Spatřete v nich sebe. Uvidíte, jak si pěstujete iluzi o životě. Použijte přirozenou schopnost spravedlivého rozhodnutí. Použijte MEČ PRAVDY a rozhodnutí PŘETNOUT vše, abyste mohli odpustit a ukončit spory v životě.


Identita, pravda, reflexe…


Pečeti BÍLÉHO ZRCADLA připadá speciální role – role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTOLY KVALITY. Vše bude znovu dáno pod lupu, velmi pečlivě testováno, nejen pro zdraví celého světa a kolektivního Vědomí, ale především pro nastupující etapu Evoluce.


Nikdo by se proto neměl cítit uražený, pokud ve dni BÍLÉHO ZRDCADLA, bude podroben osobní kontrole. Kromě nejdůležitějšího hodnocení, bude prosvícena i zdánlivě vedlejší pozornost – a popřípadě poslano zpět k nápravě. Dny ETZNAB jasně zdůrazní všechny rozdíly, všechny chyby myšlení. BÍLÉ ZRCADLO je absolutně spolehlivé, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Příklady jiných lidí ETZNAB, nám ukazují naše výhody, nevýhody, nedostatky, které si nechceme přiznat. Jestliže nám někdo leze na nervy, znamená to, že problém je v nás ne v tom člověku. Pokud si myslíme, že je někdo špatný – my jsme ti špatní, jen to nechceme, nebo nedokážeme vidět. Tento člověk nám přišel do cesty jen proto, aby nám odrážel náš vlastní charakter. Nic se neděje bez příčiny. Během života jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Pochopení a přijmutí této skutečnosti v původní realitě je prvním krokem k probuzení nových schopností jako je telepatie. Dni ETZNAB přináší neocenitelnou pomoc.
Kdo je ochoten podívat se na svoje odrazy a získat informace BÍLÉHO ZRCADLA, ten spatří krásné pilulky na uvolnění stresu. Čím dříve porozumíme smyslu odrazů, zareagujeme co nejrychleji, tím dříve dosáhneme harmonie, pocitu vnitřního bezpečí a tím snadněji budeme bojovat proti propuknutí infekce - odstranit co nás ruší - a tak budeme připraveni překročit práh evoluce.


BÍLÉ ZRCADLO je naším největším spojencem na cestě k Osvícení, zkoumající Vyšší Pravdu a tajemství osudu. Duchovní motto ETZNAB zní: Jen to, co jde jako po másle, to je pravda. To co naráží na překážky, se musí vrátit zpátky pod lupu.


13.KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMAČNÍ SÍLA VESMÍRNÉHO POHYBU


TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. TŘINÁCTÝ TÓN uvede do pohybu všechno, co se brání změně, co je přecitlivělé a vymknulo se vaší kontrole. TŘINÁCTKA může přinést něco, co dramaticky změní váš život. Věřte, že jste očišťováni Nejčistší Energií Vesmíru a nová sebeidentifikace se snaží rozjasnit vaše Vědomí, pomáhajíc se otevřít darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili do akce na zdokonalení vyšších vzorců vašeho esenciálního JÁ a pro dosažení cíle vašeho Světelného těla. Přemýšlejte o tom jak jste na tom s důvěrou k lidem a přirozeným procesům života. Věnujte pozornost okolnostem, které se najednou objeví před vašim duchovním zrakem.
TŘINÁCTKA má moc přesunout úrovně i změny v CELISTVOST. Pošle vám nejnovější zprávy, nové výzvy, nové příležitosti. Staňte se nebeským poutníkem! Buďte otevření a flexibilní! Dovolte přicházejícím situacím, stát se vašimi dynamickými spojenci!

 

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI

KTERÁ NABÍZÍ VESMÍRNÝ POHYB VAŠEMU VEDENÍ


Ve TŘINÁCTÉM TÓNU pulzuje Energie, jejíž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE a transformace přeměn. Bez nichž by nemohlo vzniknout NOVÉ. Jestliže jsme v minulosti měřili čas v rytmu „12“, znamená to, že jsme se mohli točit jen dokola, ačkoliv jsme chtěli vše lépe, rychleji a víc – ale nic esenciálního z toho nemohlo vzniknout. Léčba „13“ se nazývá Božským faktorem.

Jiné školy mluví o „13“ jako o Léčení osudu.


Dny s TÓNEM TŘINÁCT mohou být velmi přetížené svým obsahem, že přicházející energie, by mohla být pro člověka zdrcující. Může dojít k pocitu lenosti, rozptýlení, nebo předtucha něčeho nového, co “visí ve vzduchu“. Nezapomeňte, že ve TŘINÁCTÉM TÓNU je obsažen TÓN PRVNÍ, což zvěstuje cosi nového.


TÓN TŘINÁCTÝ je spojený s fází přechodu – opuštění STARÉHO a vstoupení NOVÉHO, čili SÍLA TRANSFORMACE. Totéž platí pro třináctý měsíc v roce.

 

Preklad Lenka Sýkorová

Autor Monika Czyrek 

https://monikaczyrek.blogspot.com/2012/01/140112-13-etznab-kosmiczna-prawda-biae.html

 

 

 

Výklad mayského kalendáru - 13.1.2012

CABAN 12 – VYŠŠÍ PRAVDA O NAŠEM POZEMSKÉM ÚKOLU SKRZE ČERVENOU KRYSTALICKOU ZEMI

 

17


DVANÁCTÝ DEN Třinácti Spojenců nám ukazuje, že není vina mimo nás,my sami si přinášíme harmonii do světa, ve kterém žijeme.

Portálem je ČERVENÁ KRYSTALICKÁ ZEMĚ v DVANÁCTÉM TÓNU.V tento den jsou specificky pozvedané vibrace planety. ČERVENÁ ZEMĚ přináší spoustu informací týkajících se programu léčení, ať chceme nebo nechceme, bezprostředně to souvisí s tím, jak dlouho budeme ještě chodit po této Zemi – tento den máme bezprostřední vhled do Akášické Kroniky Lidstva ( kniha inkarnací na Zemi). Můžeme více prosvítit náš individuální závazek k CELKU. Otevřít portál, protože se zvyšuje schopnost rozpoznat několik odkazů. Z tohoto důvodu hraje jedinečnou roli TŘINÁCT SPOJENCŮ TZOLKINU. Na jedné straně je síla, která pomáhá vyrovnat závaží, na druhé straně Správa Portálu umožňuje pohled dovnitř a může se objevit vaše role na Zemi. Ve DVANÁCTÉM DNI byste měli zvážit, zda ve vaší bezprostřední blízkosti byl zahájen proces oddělení od minulosti, nebo vyjasnění nějakého komplikovaného případu, nebo se projevilo něco nového,či jestli už víte, co byste měli nechat odejít,abyste zrealizovali na Zemi svůj Světelný Kód.


DOBRÝ DEN PODĚKOVAT SE MATCE ZEMI ZA VŠECHNY DARY


CABAN to je strážce Zahrady Země spojení přírodních cyklů a energie stvoření na Zemi, dávající sílu tvořivosti starověké moudrosti. Teď vidíme,jak dosáhnout stability a dosáhnout splnění slibů. Dnešní situace nám ukazují, čemu je třeba se vyhnout a co podpořit. Dnes dáváme pozor na znamení zvenku, na červené a zelené světlo na silnici,buď směle vyrazíme,nebo trpělivě počkáme.


TRANSFORMACE STÍNU


Zaměřte se na přítomný okamžik. Podívejte se na svůj život bez ukvapených závěrů. Přemýšlejte o svých osobních plánech. Uvědomte si, že VY sami jste se z vlastní vůle rozhodli inkarnovat na Zemi v této velmi zvláštní době. Připomeňte si proč jste TADY!

Souznění, vývoj, spolupráce….


V pólu ČERVENÉ KRYSTALICKÉ ZEMĚ se zametají individuální zóny Vědomí. Ukazuje se tu užitečnost či škodlivost vlivu individuálního JÁ pro skupinu – celek. Všechny pocity ve dnech CABAN - posuzují se vztahy a osobní rezonance s CELISTVOSTÍ. CABAN také zkoumá vztah člověka k přírodě,protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa.Nezapomeňte, že biologická rovnováha v přírodě je více narušená než rovnováha v lidských vztazích.


Kdo se naučil vidět sám sebe jako součást CELKU, ten přestává předpovídat o lidech, protože ví,že každý člověk se setká jen s odrazen svého vlastního JÁ. Léčení světa a kolektivního Vědomí, by mělo začít organizací pořádku na našem vlastním dvorku. Právě zde mohou narůstat problémy v kruhu rodiny, přátel ale také profesního prostředí. V takových případech se síla CABAN, stává navigací pozemským zástupcům, síla, která nenechá své studenty na scestí a na každé křižovatce u nich nastaví osobní milníky.


Pokud chceme získat pro své duchovní JÁ Všemohoucí Integrální Energii, zaměříme se na DNY ČERVANÉ KRYSTALICKÉ ZEMĚ,ale ne tak, abychom posílili své postavení, nebo se hrnuli do popředí, ale abychom šli za účelem řešení problémů v životním prostředí.
Socializace je velmi důležitým krokem v duchovním růstu. To znamená,že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout zdravou formu,aby mohl být přijat do JEDNOTY.

12.KRYSTALICKÝ TÓN BILANCE SÍLY VYŠŠÍHO VĚDOMÍ


Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda plynoucí z polarizace.Prýští odtud silou vytrvalosti – podpora, která po celý náš život rytmicky pulzuje. Život ve světě dvou polarit s Vědomím, že vše, co patří k JEDNOMU celku,zachycuje naše osobní vzory. Polarizace je hologram vytvořený překrytím různých světů a jiných realit.DVANÁCTKA se snaží přimět vás k odhalení této pravdy.Poznání je otázka schopnosti vnímání. Podívejte se na pevnost tlaku průniku, kdy a kde se chováte svobodně,bez zjevných komplikací a bez zjevných nedostatků.Kdy se cítíte volný?Použijte póly polarity pro poznání,že stejná pravidla vás omezují.Jako Člen RODINY SVĚTLA sjednoťte mystickou moudrost,spojte dva póly,rozšiřte obzory Ducha a horizonty svého života.

 

ROZŠIŘTE SVOJE PROSTORY

UDRŽUJTE ROVNOVÁHU TAJEMNÉHO VESMÍRU


V DVANÁCTÉM TÓNU dosáhne každá vlna splatnosti. Slovo KRYSTALICKÝ tady znamená jasnost vhledu, čistota obrazu, pohled do jednotlivých uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO TÓNU, nám ukáže, co se dělo v celé Vlně. Tak, jak dalece jsme byli uvězněni v karmických vazbách, to nám ukazuje síla pohledu. TÓN DVANÁCTÝ preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁVÁNÍ.Všechny dny kalendáře s TÓNEM DVANACT, přináší mnoho vysvětlení dosud nevysvětlitelných postav, obrazů, pocitů,které se objevili v předchozích dnech Vlny.DVANÁCTKA je také definována jako SÍLA SPOLUPRÁCE, podporující vztahy mezilidské,nutí nás k vytváření dialogů,ukončení sporů, pomáhá nám při harmonizaci sociálních aspektů v rodině a společenském kruhu.

 

Preklad - Lenka Sýkorová

Autor textu – Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com/

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: Mayovia

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.