O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (1.3.2012)

01.03.2012 23:48

1.3.2012 - Vstúp bránou človek, zaraď sa srdcom, nalaď sa láskou na tón jednoty. Smiechom, tancom, radosťou. Ty si, my sme a počujeme hudbu sŕdc. V sekcii Féwa je vložený dnešný odkaz od Maha Cohena cez Féwu. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

 

Féwa - 1. 3. 2012

 

Zem sa zarovnáva. Od jadra. Hojdajúc sa sem a tam, vyrovnávajúc nultým časom čas nultého absolútna. Zacvaknutím kríža dejín ľudstva. Ste ako jabĺčko otočené stopkou hore, do ktorej prúdi nová energia - silou svetla.

 

Nachádzate sa v priestore času, ktorý je "položený" presne oproti vstupu do nového času Zeme. Zemským magnetizmom. Dvíha sa tlaková vlna zo stredu jadra, aby pozdvihla nádej a pochopenie súčasne s uzemnením sa so Zemou. Z kráterov stúpa láva k povrchu sopiek. Na jednej strane sa valí vlna násilia - na druhej strane je magnetizmom zastavovaná. Jeho vlnou svetla. Úzkosť priestoru v ktorom sa nachádzate je malosťou i veľkosťou Vášho vedomia, uvedomujúceho si, že čoskoro sa otvorí nová cesta. Tlačiac pred sebou nálož dynamitu a na druhej strane prúdiac kalibrom svetla. 

 

Vždy, keď sa obzriete späť, zbadáte len deštrukciu a beznádej. Ale keď sa pozeráte pred seba, do diaľky Univerza, osvieti Vás jeho svetlo. Nie beznádej, ale láska. Nie nemohúcnosť, ale odvaha. Vaša satisfakcia. Váš čas vyprchal, Vy hrubo - hmotní. Vy, ktorí sa neustále snažíte dokázať, že časť z Vás temných na povrchu Zeme zostala. Tápete, vysmievate sa, násilím prichádzate so zbraňou v ruke, aby ste sami sebe dokázali, že Vy ste tí mocní a slávni. Ale už nie....už nie. Len sami sebe dokazujete svoju nemohúcnosť. Brániac sa násilím proti svetlu, ktoré vie, že čas temna je už u konca. Skutočnosť, že sú tu mnohí, ktorí sa snažia zápasiť so svetlom a vyhrať...ale samozrejme. Prečo by mali prichádzať o všetko čo doteraz brali iným. Prečo by mali ťažko pracovať a trpieť nedostatkom. Veď ich team má iný cieľ. Dobývať, rozkazovať, užívať si svojho materiálna....ktoré patrí iným. Ľuďom, všetkým, ktorí žijú na tejto zázračnej Zemi. Plnej bytostí, ktorých svetlo svieti a žiari ...a nechápe, nerozumie hrubo - hmotnej tvári. Že doteraz len tíško čakali, že pochopíte.......Vysvetľujúc rovnice inej jemnohmotnej kategórie, neznamená, že ďalej len čakať budú. I v nich sa zdúva vlna protestu. I v nich rastie tlaková vlna, ktorá nedovolí brať tomuto svetu čo mu spravodlivo patrí. Aj oni sú bytosti Zeme, aj keď len na čas poslané - zastupujúc inú realitu. Aj oni sú schopní merať si sily s násilím. Svojou svetelnou odvetou, svojou satisfakciou. V presnom strede rohu času kvantového uzla nula. Nultého času ľudského vedomia.

 

Váš svet, milované deti Zeme sa delí. Rozdeľuje. Vlnou magnetizmu - strelkou času, ktorá v predchádzajúcich dňoch prenikla na Zem. A rastie, narastá svojou jednopólovosťou. Že sú tu mnohí, ktorí bojujú, bijú sa a zápasia s pravdou, ťahaní nitkami temna, je ich spôsob vedomia padajúceho na Zem dopadom magnetizmu svetla. Že nechcú popustiť zo svojich požiadaviek , ale zastaviť časový harmonogram žiarenia - je ich výsmechom. Nie Vaším, bytosti svetla. Skáču, preskakujú kameň ležiaci na kameni, domnievajúc sa, že svetelná vlna ich nezaplaví. Ale pravda je iná. Mýlia sa všetci tí temní, neustále sa snažiaci dokázať s výsmechom v očiach svoje "sväté" právo. Mýlia sa tí, ktorí nie sú poslaní na Zem ako vláda lásky. To je teraz ich akútny problém. Že majú na očiach hrubohmotné pásky ich neospravedlňuje. Ak si ich dajú dole, pochopia, že tento svet už hovorí o inom. O láskavom, šťastnom, bezproblémovom svete ľudí a ich budúceho pokolenia. Preto teraz, keď rozkvitá celosvetové vedomie a jeho láska, snažiaca sa ešte o láskavé vysvetlenie ... pokúšajúca sa nájsť spoločnú reč jedného i druhého sveta - preto teraz je tá chvíľa, ten posledný ich moment. Kedy už odsúvaní bokom, intenzitou svetla, majú ešte šancu pochopiť. Kľaknúť na kolená, odprosiť svet za príkoria, násilie, branie základných ľudských práv a požiadaviek. Teraz je ten čas, milovaní. Uvedomiť si v čase nula, že svetlo sa zastaviť nepodarí. Zápas a boj nie je výhrou v lotérii. Pretože čas pravdy prichádza. Delením dvoch časov - časom absolútna. Prienikom reality iného sveta zázrakov.

 

Že sa Vy, zástupcovia temných síl teraz opäť len smejete, vysmievate spravodlivosti a na rozdiel od Vás tým odvážnym, je len Vaším vzájomným zrkadlením. Vášho despotického sveta. Ale vedzte, že nie každý strom môže mať krídla a letieť svojou korunou vedomia do šťastia. Že nie každá bytosť Zeme rozžiari svoje svetlo v čase nula ak je dopovaná násilím a nenávisťou. Je to satisfakcia vlny žiarenia vlniacej sa iným spôsobom ako to bolo doteraz.

 

Je potrebné si uvedomiť, že čas má svoje pravidlá. Navíjaním sa na časovú os. Táto línia svetla má schopnosti, gracióznosť a silu doteraz Zemou nepoznanú. A povznesie Vás, ktorí tvoríte zástupy lásky. Tí temní sa vrátia tam odkiaľ prišli. Na temné stránky ich knihy života.

 

Biela a čierna. Ako mandragora, ktorá má časť tela pod Zemou - časť nad Zemou. Svojou nadpozemskou časťou čerpá svetlo lásky, svojou druhou stranou sa živí inou potravou. Ale jedna i druhá tvorí celok tejto Zeme. Ako jin - jang. Ako čchi. Ako energetická energia prúdiaca sem a tam, udržujúc rovnováhu. Ak je rovnakou mierou delená. Ak nie, nastáva chvíľa, kedy utrpenie sa zákonom vesmíru - akcie a reakcie - stáva utrpením tých, ktorí ho spôsobujú. Nehodnotiac pozemský čas, ktorí ste si sami vytvorili. Pretože čas Univerza je jeden. A ten je jednotný.

 

Takže ak sa Vám zdá, Vy, ktorí podporujete násilie, že Vám doposiaľ všetko vychádzalo - neznamená to, že Váš deštrukčný čas bude doterajším spôsobom pokračovať ďalej. Tma priťahuje tmu. Svetlo sa so svetlom spája. Začal sa čas svetla - magnetosférický.

 

Maha Cohen

s láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

 

 

1.3.2012 8 CHICCHAN ČERVENÝ GALAKTICKÝ HAD

 

5

 

DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A PROUDĚNÍ ENERGIE

SOUSTŘEĎTE SE NA VNITŘNÍ MOUDROST SVÉHO TĚLA

 

POHYB, TVOŘENÍ ČASU, SPRAVEDLNOST

 

Naše tělo je nádherná banka informací. Dnes uvidíme stav našich nervů, abychom poznali co, nebo kdo, nás vyvádí z rovnováhy. Dnes zjistíme naše postavení a vyvodíme závěry, přemýšlíme, zda naše víra je, či není založena na tom, co je správné a co říkáme. Dnes se otevřeme vnuknutí intuice, projevíme toleranci. Dnes zachováme umírněnost a nadhled, důkladně rozpoznáme co nám v tom překáží.

 

TRANSFORMACE STÍNU

Použijte svoje tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Následujte svůj instinkt. Poddejte se vnitřnímu řízení. Věřte ve své přirozené schopnosti v tom okamžiku.

 

Instinkt, vitální síla ….

 

ČERVENÝ HAD náleží k nejrychlejší síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie ČERVENÉHO HADA dodá člověku dokonalou psychickou i fyzickou kondici. Zatímco ten, kdo se řídí pravidly stanovenými Egem, by neměl být překvapen, pokud ho HAD konfrontuje se skutky sobeckého jednání. HAD postupuje velmi přísně k chování lidského Ega, jelikož v samovůli Ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech ČERVENÉHO HADA jsou nedostatkem lásky k lidem a k sobě.

 

Kdo je v souladu se svým Vnitřním světem, kdo respektuje svoje zdraví a kondici těla, tomu pošle HAD sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzické a úrovni emocionálního těla. HAD vás za laskavý přístup k vlastnímu životu a k životu ostatních lidí obdaruje dobrou náladou. Pamatujte si, že laskavost a dobrá nálada je tak poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarování jejich energií v podobě úsměvu.


Osoby pohrdající darem života, zlozvyky, sklony ke špatné výživě, nedostatkem hygieny nebo negativním přístupem k vlastnímu tělu, by se měli spojit s pomocí ČERVENÉHO HADA, než propukne nemoc.

 

Síla našeho Ducha se odráží v každodenním životě. Bez těla není život. Ve zdravém těle zdravý Duch – nyní se budeme starat o naše tělo, budeme vše dělat umírněně, nic na sílu. Dnes zachováme umírněnost v tom, co jíme,co děláme jak myslíme.

 

8.GALAKTICKÝ TÓN HARMONIZACE SÍLY SPOJENÍ

 

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte všemocnou sílu díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte propozice OSMIČKY, věnujte pozornost tomu, co vás přitahuje, protože to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte krásu přirozené rezonance s něčím jiným, pro vás úplně NOVÝM. Buďte přístupní a beze strachu!


Vy držíte v ruce kouzelnou hůlku. VY spojujete svět fyzický s tím co je BEZ HRANIC. Vneste harmonii do celého vašeho života i do situací, v kterých se nacházíte. Osvoboďte se od egocentrizmu a slepého Ega.

 

VY STANOVUJETE ÚROVEŇ HARMONIE VE SPOJENÍ SE STVOŘITELEM

DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

 

Tón OSMÝ má moc umožňující splnění záměrů. V této pozici se koncentruje Nejvyšší síla úspěchu.


Dny s tónem OSM se vyznačují extrémní aktivitou. Takže nebuďte zaskočeni, pokud jejich účinky pocítíte ve svém prostředí. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou vpleteny procesy karmické. Pokud v této Vlně běží tento proces, může se tón OSMÝ projevit velmi nepříjemně. Bolest a utrpení se mohou projevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, ale také v podobě překážek nebo nepříznivého průběhu věcí,nešťastnými událostmi doma, v práci ve společnosti. Práva spirituální jsou velmi konzistentní. Vymáhají od nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

 

Autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com/

Překlad Lenka Sýkorová

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (1.3.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.