O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (10.10.2011)

10.10.2011 14:23

10.10.2011 - Uvoľnuje sa posledné zovretie "hmotou", spúšťa sa naplno posledná fáza vzostupu. Všetko je chránené a dokonalo zariadené, sústreďte sa na seba, svoje srdce, robte si radosť a veľa oddychujte. Sme súčasťou nádherného procesu, znovuobjavenia svojej sily srdca a rozpomenutia sa na to kto v skutočnosti sme. Staré systémy dneškom definitívne započali svoj pád. Staré odchádza aby mohlo prísť nové. Pocity nekľudu a napätia sú v poriadku, prijmite ich a uvoľnite. Deje sa toho tak veľa ale vy viete, že je čas zmeny. Nechajte sa viesť srdcom a nebojte sa byť znova deťmi, o ktoré je bezvýhradne postarané. Deti vyslané na Zem, prevzali teraz naplno svoju úlohu a nás "vedú domov". Otvorte sa naplno múdrosti vašich detí a nezabúdajte sa hrať srdcom.

 

Féva 10.10.2011      
Napsal uživatel Amia   
Pondělí, 10 Říjen 2011 11:34

Centralizácia Zeme jej subjektívnou a objektívnou realitou 10.10.2011

Na Zemi včerajším dňom, polnocou, započal proces centralizácie. Zem sa akoby zarovnáva podľa dvoch vibrácií. Spirituálnej a hmotnej. Táto centralizácia je na energetickej úrovni a je človekom preciťovaná ako "rozhojdaná" myseľ i telo. Človek i Zem sú spoločne "vťahovaní" do jednotného nultého pásma vedomia tvoriaceho stred. Stredovú realitu oboch častí. Je to  evolučná matrica /šablóna/ do ktorej natáčaním, zarovnávaním, kĺzaním v čase - zapadáva, zarovnáva sa Zem i človek.

     

Súčasne sa jedná o zarovnávanie s časovou bránou, ktorá jednotne oddelí potrebný počet vzostupujúceho i zostávajúceho vedomia populácie. Brána je tvorená kanálom kozmu, univerzálnym tunelom času, ktorým prechádza každý na svoju pôdu, svoju Zem.

     

Zem kryštalická je aktivovaná aktivovanou časovou bránou do ktorej zapadajú jednotlivé kryštály vedomia všetkých, ktorí trajektom univerza prechádzajú na vyšší stupeň.  "Vyplnením" týmito kryštálmi sŕdc sa vytvorí celok svetelnej jednoty a brána sa zviditeľní. Ten istý pohyb prúdom energií prebieha u človeka 3D Zeme. Aktiváciou hrubohmotných častí jej hologramu.

     

Je teraz mimoriadne dôležité držať sa svojho srdca. Udržiavať neustále jeho vibráciu láskou, svetelnosťou, ktorá vypĺňa svetelnú bránu vedomia. Byť si vedomý skutočnosti kto som a prečo tu som, čo je mojou úlohou na Zemi. Cítiť svoju silu vedomím srdca všade kde sa nachádzam. V každej chvíli a v každej situácii svojho bytia.

     

Dá sa povedať, že Zem tancuje pasodoble. Každá jej časť, začleňujúca sa svojou vibráciou cez časovú bránu do príslušného hologramu.

 

A ešte moja osobná poznámka:

Pasodoble je latinskoamerický tanec. Je oslavou víťazstva. Má 2/4 rytmus /Zem sa delí dvomi, do dvoch hologramov/

Má takt 60  

Proces centralizácie sa začal 10.10.2011 

Má trvať do 29.10.2011, kedy vedomie dosiahne najvyššiu vibráciu spojením s univerzom

Číslo 11 - okrem toho, že tvorí nový začiatok - je zakódované do vedomia človeka ako dôležitý moment zmeny.

11.11.2011 sa otvára portál. A ešte jeden dôležitý detail - dlho mi je už oznamovaný čas  11:11.

 

                                                                                                                                         

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (10.10.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.