O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (14.2.2012)

14.02.2012 12:05

14.2.2012 - Féwa : Prosím všetkých. Kým dopíšem včerajšie dlhé info, potrebujete čo najskôr vedieť, že prebieha posledný zápas dvoch titánov. Zápas temných a svetelných síl. Sú to predovšetkým entity /Drakoni a Reptiliáni/, ktoré sa snažia napojiť na energetický systém Vašich tiel a tým Vás ovládnuť. Dôvodom je, že sa k Zemi blíži fotónova vlna, ktorá je súčasťou vzostupu - posunu vedomia do vyššej sféry. Ich snahou je zabrániť vzostupu, pretože tým momentom sa ich sila stráca. Dajte bokom akýkoľvek strach, obavu a negativitu. Pre tieto bytosti s absenciou akéhokoľvek citu

je to potrava. Živia sa Vaším strachom. Vzhľadom na to, že sa snažia napojiť na energetický telesný systém, je potrebné vytvoriť si okolo tela farebný ochranný obal. Smerom od tela - 1. ružová, 2. zlatá, 3. biela. Vzhľadom na časopriestorovú mriežku v ktorej je momentálne Zem, máte možnosť si okrem toho zavolať anjelskú svetelnú sféru 5D. A to energiu Ra /zlatá/ a Maat /červená/ a poprosiť o ochranu. Tento spôsob môžete použiť taktiež u svojich blízkych. V sekcii Féwa je vložený odkaz z 13.2.2012.

 

Napsal uživatel Amia   
Úterý, 14 Únor 2012 09:20

Prosím všetkých. Kým dopíšem včerajšie dlhé info, potrebujete čo najskôr vedieť, že prebieha posledný zápas dvoch titánov. Zápas temných a svetelných síl. Sú to predovšetkým entity /Drakoni a Reptiliáni/, ktoré sa snažia napojiť na energetický systém Vašich tiel a tým Vás ovládnuť. Dôvodom je, že sa k Zemi blíži fotónova vlna, ktorá je súčasťou vzostupu - posunu vedomia do vyššej sféry. Ich snahou je zabrániť vzostupu, pretože tým momentom sa ich sila stráca. Dajte bokom akýkoľvek strach, obavu a negativitu. Pre tieto bytosti s absenciou akéhokoľvek citu - je to potrava. Živia sa Vaším strachom. Vzhľadom na to, že sa snažia napojiť na energetický telesný systém, je potrebné vytvoriť si okolo tela farebný ochranný obal. Smerom od tela - 1. ružová, 2. zlatá, 3. biela. Vzhľadom na časopriestorovú mriežku v ktorej je momentálne Zem, máte možnosť si okrem toho zavolať anjelskú svetelnú sféru 5D. A to energiu Ra /zlatá/ a Maat /červená/ a poprosiť o ochranu. Tento spôsob môžete použiť taktiež u svojich blízkych.

 

Féwa 13. 2. 2012

 

Celý svet čaká zmena. Celý galaktický svet. V pozitívnom zmysle slova pre všetkých, ktorí vo svojom diskrétnom mieste - vo svojom vnútornom vesmíre - sú vzájomnosťou bezpodmienečnosti lásky prepojení s jej nadsférickým časom Zeme. Objímajú, liečia, načítavajú svojou srdcovou bránou čas nový, čas prichádzajúci. Ukotvujete sa svojím vlastným svedomím v stupni pochopenia prichádzajúceho času a jeho miery. Svojou láskou k sebe i každému ďalšiemu jednotlivcovi. Ukotvujete sa k Zemi i prichádzajúcemu času Zeme novej. Vaším stupňom vedomia srdca. Jeho hladinou v ktorej sa individuálne nachádzate. Každý sám za seba, každý sám v sebe. Svojím vlastným svedomím.

 

Je to nová Zem a jej časová brána s názvom svetelná. Má mnoho časových sfér, ktoré sú súčasťou mnohodimenzionálneho sveta. Má mnoho brán, kedy každá brána je bránou Vášho srdca. Individuálne a súčasne jednotne ukazujúceho smer - sever. Severný smer Zeme. 

 

Hlboko pod morom je kovový "chrám" vedomia Zeme. Chrám vedomej sféry ukrytý na dne severného mora. Je to galaktický čln ponorený pod hladinou, aby načítaval nový čas. Je pomocou ľudskej populácii. Prepája cez jadro Zeme všetky vibračné stupne, ktoré cielene načítavajú čas, ktorý zostáva i prichádza. Je to súčasť jedného celku segregátora umiestneného aj vo voľnom priestranstve univerza v blízkosti Alcyonu. Tieto dva diely sú prepojené množstvom častíc, ktoré sú frekvenčne napojené na fotónové svetlo, vlnu, ktorá je neustálou súčasťou súhvezdia Plejád. Je to svetlo, ktoré má inú štruktúru ako žiarenie Vášho Slnka. Toto frekvenčné zariadenie sa zameriava na časové frekvencie Univerza. Jeho funkcia spočíva v prenose dát ľudského vedomia - jeho hutnosti. Jedná sa v podstate o ladičku frekvencií, ktorá ľuďom pomáha tým spôsobom, že zmierňuje žiarenie do maximálne možnej únosnosti ľudského tela. Signalizačným faktorom je vedomá sféra Zeme. 

 

Kristovské vedomie - čiže energetická krištalická sieť okolo Zeme - ktoré ako svetelná matrica zostúpilo na Zem v zmysle aktivácie krištalickej siete, je prepojené na tento frekvenčný segregátor. Kedy načítavaním jednopolaritnej sféry sa Zem postupne ponára do bezpolaritného vedomia. Je to časová hranica v ktorej teraz žijete, ukotvujúca konzumnú spoločnosť, ktorá má predpoklad vzostúpiť do nového vedomia tým spôsobom, že akonáhle bude väzbou na kristovskú sieť plne ukotvená svojím vedomím, dosiahne iný rozmer myslenia. Je to zámer. Kristovská matrica je sľubom vysokého vedomia. Sľubom návratu na Zem. Má svojich predstaviteľov, ktorí cielene Zemi pomáhajú. 

 

Je bezpodmienečne nutné, aby sa človek zameral na svoje srdce. Na jeho stred, na bod v ktorom sa celý proces načítavania odohráva. Pretože len ľudské srdce pozná tento harmonogram. Je vedomím človeka nového sveta. Je bez akýchkoľvek zábran hrubohmotnej reality. Jednoducho len vnímať, sledovať, prijímať prichádzajúce vibrácie. Vpúšťať ich do srdca, kde sa ukotvujú. Ak budete racionálne rozoberať situácie, ktoré sa dejú a zápasiť, bojovať akýmkoľvek spôsobom, ktorý je vo Vašom svete bežný a naučený, nebudete mať možnosť dosiahnuť - Vy, ktorí sa na svet pozeráte len z ľavej hemisféry - svoj cieľ. To znamená, zlúčiť sa s jednotou jednotného multidimenzionálneho sveta. Je potrebné, aby túto pravdu každý z Vás poznal. Je potrebné, aby načítaval čas srdca každý sám sebou. Bieda a utrpenie, vzájomné ubližovanie ako aj ubližovanie vlastnej Zemi - to nie je cesta.

 

Každý jednotlivec sa prispôsobuje zmenám, ktoré na Zemi prebiehajú. U každého zvlášť sa načítava a odpočítava čas Zeme. Súčasnej i novej. Preto je potrebné, aby každý z Vás priložil ruku /srdce/ k dielu. Je to vo Vašom záujme. Ak nechcete zostať stáť ako súčasť 3D reality. Ale majte prosím na pamäti, že čistenie 3D Zeme bude radikálne. Nechceme Vás strašiť. Nechceme, aby ste sa báli. To v žiadnom prípade, pretože strach a obava blokuje celý Váš energetický systém. Ale v tejto chvíli je už potrebné, aby túto skutočnosť pochopil každý z Vás. Pretože fotónová vlna blížiaca sa k Zemi už postupne aktivuje zemský čakrálny systém. Rovnakým spôsobom ako je touto vlnou aktivovaný každý z Vás.

 

Celá Zem je pokrytá konkrétnym počtom pyramíd. Tvoria jednotný reťazec a pokračujú ďalej na ďalšie planéty Vašej slnečnej sústavy. Každá pyramída je prepojením kristovskej siete. Každá jedna z tohto reťazca, ktorý je rozvrstvený nielen na povrchu Zeme, ale i na dne morí a oceánov, načítava čas nového vedomia. Všetky pyramídy sú vzájomnou väzbou prepojené. Pripomínajú energetický náhrdelník. Každá - podotýkame - každá pyramída má hlboko pod svojou základňou prepojenou s jej stredovou líniou smerujúcou k jej vrcholu krištalický fragment, ktorý reaguje na meniacu sa vibráciu. Všetky fragmenty sú prepojením s krištalickou sieťou Zeme. Vzniká tým energetická sieť celej Vašej slnečnej sústavy. Je to postupne aktivovaná sieť prepojená na piatu dimenziu prostredníctvom časového segregátora.

 

Blížiaca sa fotónová vlna postupne aktivuje jednotlivé fragmenty pyramíd, presnejšie povedané modifikátory frekvencie. Tým sa tiež plynule postupnosťou aktivuje celá sieť. A rozžiaruje. Každý z Vás je súčasťou siete vedomia. Každý z Vás je prepojený matricou svojho tela na matricu siete vedomia. Cez svoju srdcovú a korunnú čakru. Či chcete, alebo nie. Je Vaším cieľom zvládnuť vzostup. Tento gigantický kvantový skok. Sami ste sa tak rozhodli, keď ste na Zem vstupovali do svojich predinkarnačne dohodnutých životov. Kedy každý z Vás mal svoju úlohu, konkrétny program, aby Zemi pomohol. 

Zem ako planéta je veľmi dôležitou bunkou vesmíru. Je síce na okraji Mliečnej dráhy, ale súčasne stredom vesmírnych ciest. Naviac má najoptimálnejšie podmienky vývoja. Je ako koráb, ktorý sa plaví na svojej obchodnej ceste vesmírom. 

 

Z jedného do druhého života. Z jedného do druhého sveta. A univerzum dobre vie, aká je dôležitá. Preto sa všetky zraky upierajú k Zemi. 

Je potrebné Vám proces vysvetliť. Zem ako brána do novej dimenzie s jej severným pólom, ktorý sa postupne otvára, aby jemnohmotná vibrácia ľahšie splývala so zemskou časovou bránou tvoriacou jej medzipólový stred - načítava vibrácie novej frekvencie cez pyramidálnu sieť, ktorá je tetraedericky prepojená na zemskú Mer-Ka-Bu. To znamená na oproti sebe rotujúce dva tetraedery. Pričom Zem sa nachádza v ich strede. Tieto tetraedery sa zvyšujúcimi sa vibráciami roztáčajú. Tým vznikajú i svetelné anomálie /polárna žiara, akoby zdvojené videnie planét a hviezd, atď./ To isté sa deje aj Vám. Vaše telá sú taktiež súčasťou dvoch rotujúcich tetraederov. Týmto procesom sa mení Vaše vedomie /čiže i videnie, vnímanie, sluch...rozširuje sa. Vidíte, počujete...javy, zvuky...čo pred tým nebolo možné/. Je to načítavanie novej časovej sféry aktivovaním kristovskej energetickej krištalickej siete a aktivovanie Mer-Ka-By. A to v rámci Zeme aj každého bioorganizmu. Je to tetraederická konštanta rastúceho vedomia. Kedy sa tetraedericky po jednotlivých stupňoch načítava čas cez kristovskú krištalickú sieť. Inými slovami povedané - multidimenzionálna sféra. Aktiváciou jej jednotlivých bodov. 

 

Vy ste tými bytosťami, ktoré sa rozhodli proces vzostupu zvládnuť. Vy, ktorí viete, vnímate, pracujete vedome či podvedome s celým systémom zmien. Ale je medzi Vami mnoho entít v ľudskej, alebo inej podobe, ktoré sa snažia vzostupu zabrániť. Uvedomte si to prosím. Len Vaše srdce Vás vedie a dá vždy odpoveď kto je kým. Len silou Vašej lásky - ktorú nepredstierate, ale skutočne preciťujete, prežívate, tvoríte ňou v akomkoľvek smere a oblasti - dokážete tieto entity zmiesť "zo stola". 

 

Fotónová vlna a jej frekvenčné vlnenie bude priamo kontaktovať pravú hemisféru, mozgový kmeň a srdcovú oblasť. Týmito centrami ľudského tela prenesie človeka vyššie - negujúc ľavú hemisféru. Akonáhle sa načíta výška vibrácie päť- dimenzionálnej frekvencie, nastane kontakt s vyššou sférou vedomia a bude aktivovaný jemnohmotnejší obal Zeme, predstavujúci frekvenciu 5D reality. Nastáva vzostup tých, ktorí svojím vedomím potrebnú frekvenciu dosiahli. 

 

Vo Vašom záujme buďte prosím neustále aktívni. Tvorte a nesústreďujte sa len na zmeny, ktoré sa budú diať. Neupadajte do pasivity. Niet dôvod takto konať. Venujte sa sebe, svojim deťom, svojej rodine. Pristupujte ku každému s láskou. Túto lásku odovzdávajte a vysielajte i k Zemi. Je tiež Vašou matkou. Nezamýšľajte sa nad deštrukciou. 

 

Čas, ktorý prichádza je časom nového vedomia, nových pravidiel a systému všeobjímajúcej lásky. Ak sa na jej frekvenciu naladíte s doširoka otvoreným srdcom, slovom, objatím plným lásky a to nielen ku prospechu seba, ale všetkých ľudí na Zemi - nemusíte mať žiadne obavy. Máte obrovskú pomoc Univerza. Prvýkrát v dejinách ľudskej populácie. Ale súčasne ste to Vy, každý jednotlivec, ktorý svojou srdcovou bránou aktivuje vzostup. 

 

Nedovoľte, aby do Vás ktokoľvek vnášal strach a vyhrážal sa Vám. Buďte sebaistí, vedomí si svojho srdca a jeho sily. Sú tu mnohí, ktorí by sa chceli o to pokúsiť. Máte oporu veľkého počtu bytostí nielen na Zemi, ale i nad Zemou, kde chránia Vašu Zem zhora. Ale taktiež si buďte vedomí skutočnosti, že Vás síce chránia a pomáhajú Vám - tak ako sa to dialo mnohé minulé roky - ale nemôžu vstupovať do Vášho vývoja. Do Vašej evolúcie. Čiže nečakajte, že Vás príde niekto zachrániť. Prebieha evolúcia ľudskej rasy, evolúcia Zeme planetárne. Akýkoľvek zásah by bol zasahovaním do tohto vývoja. Formou pomoci, v zmysle vyššieho vedomia, prijatím Vášho srdca, môžu vstúpiť na Vašu Zem. A naučiť ľudí pomocou svojich vedeckých teamov optimálnejším spôsobom žiť a tvoriť ku prospechu seba i ku prospechu Zeme. A tým i celého Univerza.

 

S láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (14.2.2012)

Datum: 15.02.2012

Vložil: VIERA

Titulek: ZAPAS TEMNYCH A SVETELNYCH BYTOSTI

AHOJ,NEDA MI NEODPOVEDAT NA TENTO CLANOK,KTORY MI POSLALA PRIATELKA.MUSIM PODOTKNUT ZE MNA SA TO DOTKLO,TENTO BOJ,BOLA SOM TRI DNI VELMI UNAVENA NEDOKAZALA SOM SA SUSTREDIT NA NIC IBA NA TO AKO PRIDME Z PRACE A LEZAT A ODPOCIVAT,STRACH SOM NECITILA IBA SOM TROSKU POCHYBOVALA,ALE MOJA VIERA PROSBA MOTLITBY MA OCHRANILI A PO TRETI DEN SOM SA ZNOVA CITILA VYBORNE,DAKUJEM VYSSIM SFERAM ZE MI POMOHLI,A DAKUJEM AJ MOJMU SRDIECKU ZE MA NESKLAMALO A JE NADALEJ V NOM LASKA,S KTOROU MI POMAHAJU NIELEN ANJELI