O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (15.2.2012)

15.02.2012 16:48

15.2.2012 - Do srdca som vpustil lásku, udáva tón a rytmus. Letím láskou cez priestor srdca, k jedinému cieľu a tým je jednota srdca vo všetkom, čo je, so všetkými, kto sú, pretože my sme jedno. V sekcii Féwa je vložený dnešný odkaz.

 

 

 

Féwa 15. 2. 2012

 

Zemská os tvorí súčasť časovej diery, ktorá je medzi zemskými pólmi Zeme 3D reality. Táto časová diera prechádzajúca stredom Zeme je energeticky prepojená so stredom Galaxie. Vibrácia zemskej osi je ako anténa nových tónov a frekvenčných zvukov cielene nastavená na zvyšujúce sa vibrácie novej frekvencie. Tým sa posúva zľava doprava, aby ubrala záporný náboj a znásobila plus náboj. Je to približujúci sa kontakt s inou civilizáciou, s inou sférou a tým i hustotou vedomia.

 

Vy všetci, ktorí zápasíte s temnou silou Vašej 3D Zeme ste kontaktovaní s inou časovou sférou do ktorej vstupujete. Tento kontakt je záležitosťou vedomia. Keď dosiahnete konkrétnu hladinu frekvencie, Vaše vedomie načíta ďalší stupeň. Zemská os sa posúva ďalej doprava, smerom k piatej magnetickej sfére. Je to zákon príťažlivosti magnetického jednopólového vedomia a prebieha celoplošne. Preto je potrebné vedieť že i Vy, ktorí neveríte, akoby nič nevidíte, alebo máte pocit, že nič nerobíte ku prospechu vzostupu vedomia - čiže ste len súčasťou prebiehajúceho procesu - že i Vy svojím konaním, dôverou a vierou znásobujete evolučný vzostup. I Vy ste dôležití. Každý jeden z Vás. Pretože akonáhle nasmerujete svoju pozornosť na pozitívny spôsob života, stávate sa súčasťou magnetického sveta v zmysle zákona akcie a reakcie. Vaše vedomie tiež napočíta ku prospechu Zeme ďalšie nové stupne. Vieme, že Vy, ktorí váhate, pochybujete o dôvere všetkého čo je Vám hovorené v zmysle vzostupu Zeme, ste rovnako dôležitým článkom mohutného reťazca múdrosti. I Vy ste prišli na Zem, aby ste pomohli uskutočniť kvantový skok vedomia. Aj Vy, každý jeden z Vás nesiete svoju úlohu v sebe. Len na Vás záleží, či ju opäť prijmete, odtiahnete závoj. Otvoríte svojím duchom, ktorý čaká na Vaše prebudenie svoj srdcový chrám. Viete, Vaše vedomie bolo zastreté závojom nevedomosti, keď ste prichádzali na Zem a dotkli sa tela, ktoré ste si vybrali. Vaše mozgové závity sú cez energetický svetelný systém, tvoriaci centrálne vedomia, spojené s vedomím, ktoré v sebe na Zemi nesiete. Je to kontakt s inými mnohodimenzionálnymi sférami v zmysle pomoci a zvládnutia posunu Zeme do nového času.

 

Každý uzol vedomia multidimenzionálneho sa postupne prepája na uzlíky Vášho vedomia. Jedná sa o nastavenie v čase pre Vás teraz ťažko pochopiteľné. Vo svete v ktorom žijete. Vaša polarita bude nanosekundovým prekódovaním premietnutá do multidimenzionálneho sveta. Je to 5D sféra, jej mriežka, jej sieť, ktorá je postupne aktivovaná.

 

Váš celosvetový systém, ktorý teraz na Zemi vládne a je v rukách iného princípu, bude okamžite oddelený a zostane v realite tretej dimenzie. Vy postúpite vyššie do inej časopriestorovej mriežky, kde už čas a priestor - dá sa povedať - nič neznamená. Je jeden. Stanete sa osvietení, to znamená, že budete ďalej žiť vo svojich  telách, ale už v spiritualite. Spiritualita je súbor všetkých doterajších zákonov a pravidiel jemnohmotného nedualitného sveta, kedy Vaše zemské Ja splýva s nadpozemským a stáva sa jednotným Ja jedného mnohofrekvenčného sveta.

 

Vy sami Vašu Zem posúvate do nového vedomia. Zápasiac s entitami, ktoré sú súčasťou hrubozrnného sveta v ktorom zrná, ich tvrdosť, ich štruktúra im dáva možnosť existencie. Fyzického i nefyzického vlákna tvoriaceho v 3D realite jednu bunku. Je to jadro i obal ich tela. Kedy jadro ako jednotná energia sveta spirituálneho je obalené energiou hmotna. Atómami inou rýchlosťou vibrujúcimi, ako je rýchlosť - frekvencia - piatej dimenzie. Je silou, hustotou, ktorá dáva možnosť sa fyzickému zraku prezentovať. Či už slovne, násilím, agresivitou. Spiritualita týchto bytostí zadaná prvotnou expanziou svetla do priestoru, ukotvila v nich pevný svetelný bod. Ale oni budú v rámci svojej evolúcie potrebovať ešte dlhý čas, aby sa táto energia svetla prejavila. 

 

Srdce je centrálnym orgánom vedomia, aj keď vo Vašom svete dávate na prvé miesto mozgový systém. Spôsob funkcie mozgu je dočasný, v zmysle Vašej 3D reality. Je potrebný pre Vašu existenciu v polaritnom svete, pretože tretia dimenzia je elektromagnetická - dvojpólová - sféra. Preto je Váš mozog funkčne delený na ľavú a pravú hemisféru. Pravá / vo vašom svete akoby zaspala/ je centralizovaná so srdcom a prepájaná na multidimenzionálny jednopólový svet. Kde neexistuje čas ani priestor a vedomá láska, ktorou tento univerzálny svet funguje je jednotná pre všetky tu žijúce bytosti.

 

Vaše srdce, jeho chrám - čiže jeho stredová slza vysokofrekvenčného svetla sa otvára, rozžiaruje. To znamená,že aktivuje cez nervové vlákna zbiehajúce sa v srdci a rozbiehajúce sa zo srdca - telesný bezpolaritný systém v prepojení na nové vlákna DNA, v prepojení na nové vlákna Vášho svetelného tela. Mer-Ka-Ba, pulzujúca vibrácia svetla okolo Vášho tela sa rozžiaruje a aktivuje. Súčasne tým aktivuje - dlhým procesom príprav - zámerne nachystané a udržiavané mimofyzické štruktúry. Sú to cielene pripravené svetelné dráhy vedené pozdĺž fyzických nervových dráh. Tieto sú prepojené do nadfyzickej vrstvy svetelného tela cez jednotlivé body. Aktivácia prebieha postupne pribúdajúcimi vibráciami. Telo tým priebežne zjemnohmotňuje /i keď fyzickým zrakom tento proces nie je postrehnuteľný/. Mení sa, pripravuje sa na kontakt s inou sférickou hustotou novej dimenzie. Všetko čo je Vám vysvetľované je súčasťou gigantického projektu pomoci ľudskej populácii a jej prekrásnej Zemi. Sme vysoko vyvinutou civilizáciou s predstaviteľmi Plejádskej únie svetla a tým sú čiatočne pre Vás pochopiteľné možnosti realizácie celého projektu.  

 

Ako sme to urobili ? Ako sme vytvorili v rámci pomoci celý tento komplikovaný systém ? Mnohému ešte nerozumiete - mnohé pochopíte. I skutočnosť, že celý zázrak zázračnosti vzostupu nesiete v sebe. Princíp pripravenosti spočíva v delení buniek. Každá bunka Vášho tela má jadro a bunečný obal. Obal je samozrejme nedeliteľnou súčasťou bunkového jadra. Žiarenie fotónov väzbou na solárne žiarenie a na chemické prvky Vašej sféry, ktoré sú súčasťou i Vášho fyzična, sme energeticky prepojili cez frekvenčný časový segregátor. Napojením na kolektívnu sieť. Táto sieť je zložená z veľkého počtu bodov /uzlov/. Je to bodový systém celého Univerza na základe ktorého sa vo vesmíre tvorí i premiestňuje. Týmto spôsobom Váš vesmír i ďalšie vesmíry fungujú. Každý z Vás je jedným bodom energetickej siete vedomia okolo Zeme. Tvorí tým energetický uzlík kolektívneho vedomia. Každá informácia sa cez túto sieť prenáša. 

 

Postupne rastúce vibrácie /zintenzívňujúce sa žiarenie/ kontaktujú sieť, ktorá sa postupne aktivuje. Prenikajú cez Vaše telá. Ako aj telo Zeme. Frekvenčne sa tým štiepi bunkové jadro. Nastáva lézia i fúzia súčasne v jednom momente. Vaše telo zložené z určitého počtu buniek sa týmto procesom postupne aktivuje v stupňoch novej frekvencie. Aktivuje sa súčasne Mar-Ka-Ba i jemnohmotné telo. Vrstva medzi fyzickým a nefyzickým telom je úloha, ktorú sme mali. Premostili sme svetelnými vláknami /kedy sa postupne aktivujú jednotlivé uzly jedného i druhého tela/ túto najkritickejšiu vrstvu v zmysle prekódovania. Táto vrstva je akoby vaakuová hladina dvoch tiel a je rozhodujúca. Vždy sa prosím pozerajte na celý proces v rámci mikro- a makrokozmu. To znamená, že táto situácia je rovnaká i v pohľade na Zem tvoriacu bunku Univerza. V tomto prípade - v pohľade na vrstvu 3D a 5D reality. To je ten dôležitý priestor vzostupu. Z tohto priestoru /v prípade nedostatočnej výšky Vašej frekvencie srdca/ môžete "spadnúť", čiže vrátiť sa do 3D reality. Alebo sa "uchytiť" Vašou frekvenciou vedomia v novej mriežke 5D siete Zeme. 

 

Prosím, uvedomte si, že všetko čo je Vám z rôznych strán Zeme vysvetľované tými, ktorí vedia, nie je prezentáciou "hercov" na pódiu zemského vedomia. Že čas Zeme sa skutočne kráti. Čas vzostúpenia do jej novej reality. Áno, sú tu tí, ktorí na Vašu Zem nepatria a svojou hutnou vibráciou, žiiviac sa Vaším strachom a nedôverou sa snažia zastaviť Váš vzostup. Je to pochopiteľné. Odídete - zostávajú bez energie. Oni k Vám síce nepatria. Prišli z iného časového miesta, aby dopĺňali vo Vašom polaritnom svete svoje energie. Nie je to ale ich Zem. Je to Vaša Zem. Zem bytostí svetla. A aj keď sa usilujú /či už vo fyzických, alebo nefyzických telách/ Vás ovládnuť svojím spôsobom - je to na Vás. A nie je pravdou, že Vás nemusia zaujímať....že sa jedná o ich boj. Sú súčasťou Vášho 3D sveta. A ich snaha je jednoznačná. Jediným slabým miestom, ktoré majú je srdce. Jeho stred, nech už je u nich na ktoromkoľvek mieste  - jeho nirvána. Ich telá, ich city sú mŕtve - na rozdiel od Vás. Svoj bod si síce nesú, ale ešte dlho potrvá, kým pochopia. Vy viete, že keď vizualizáciou rozžiarite za pomoci rastúcej vibrácie Vaše srdce z miesta jeho bodu nula, pôjde jeho žiara ďalej ako nirvána. Z tohto nultého bodu všetkého čo JE. A bude prenikať k ďalšiemu a ďalšiemu človeku. Rozvibrovávať, aktivovať celý svet, celú Vašu Zem. Aktívne tým budete spoluvytvárať väzbou na vysokofrekvenčné žiarenie schému multidimenzionality. Posúvať sa vyššie a negovať energiu temných síl. S ľahkosťou preniknete do novej vedomej vrstvy, čiže na novú Zem, ktorá nie je ničím iným ako projekciou cez fraktálovú  špirálu času do novej časopriestorovej hladiny. 

 

Tento proces si môžete jednoducho predstaviť ako padáčiky púpavy. Jej odkvitaním sa žlté lístočky menia na ľahučké biele. Uvolňujúce sa zo zovretia hmotnej Zeme. Nesúc so sebou svoje jadro /semeno/ ľahkosťou bytia na iné miesto, kde sa opäť usadia v rovnako ľahúčkej, jemnohmotnej sfére. Takto to bude vyzerať. Vystrelení vlastnou nadobudnutou frekvenciou vedomia, reagujúc kontaktom záverečného nepredstaviteľne vysokého stupňa žiarenia. Splynúc s ním a špirálou času - prienikom do inej časovej reality - "pristanúc" v novom časovom pásme svojej novej hustoty.

Jedná sa o preklopenie času o 90 stupňov smerom doprava, časovou vlnou. V rámci posvätnej geometrie vesmíru je to matematicky polomer Vašej Zeme krát 2,5. Celý proces prebieha binárnou postupnosťou cez frekvenčný časový zlatý rez. Nanosekundou najvyššej frekvencie.

 

Energetický systém temných entít je citlivý na svetlo, ktoré v sebe nesiete. Radujte sa, vysielajte šťastie, vystrelujte gejzíry lásky zo srdca do všetkých svetových strán Vašej Zeme a ďalej do Univerza. Vy to viete, Vy to dokážete, Vy to zvládnete. Vy nesiete spolu so Zemou Vašu i jej lásku. Vy všetci ste novou svetelnou vládou. Vy všetci máte právo rozhodovať o sebe.....o Vašej Zemi. Vy sa posuniete vyššie a Zem bude môcť dokonať svoj časový okruh. Svojím planetárnym vedomím.

 

S láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (15.2.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.