O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (16.3.-17.3.2012)

17.03.2012 20:02

17.3.2012 - Otvára sa čakrálny kanál naplno a ním sa vlieva "extra" dávka svetla. Dôležité je sa ukotvovať v srdci, piť veľa vody a oddychujte. V sekcii Féwa je vložený dnešný odkaz pre vás. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad. 

 

 

16.3.2012 - V sekcii Féwa sú vložené dva odkazy z 15. a 16.3.2012. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

 

 

Féwa 17.3.2012

 

Budú padať mosty duševných zábran, aby človek danú realitu pochopil. Meniacu všetkých a každého zvlášť - odhodlaním sa zmeniť. Vytvoriť na Zemi nový projekt lásky.

 

Tento stav, ktorého predzvesťou bola zmena nálad, sa ukotvuje dnešným dňom v každom z Vás. Týka sa jednotne každého jednotlivca, tvoriaceho svoju realitu. Uvedomením si kto vlastne som a čím - a - čo tvorím na svojej Zemi. Záplavou spomienok, ich listov - 2000 rokov starej knihy - ktorá sa zatvára. Máte ju už prečítanú. S väčším, či menším pochopením. Aby sa otvorila nová perspektíva. Vás, každého zvlášť. Vášho spoločne jednotného života, ktorým budete ďalšou individuálnou cestou kráčať. Už nie sami s pocitom opustenia a oddelenosti, ale spoločnou nohou a rukou klásť dôraz na ľudské pochopenie. Princípom lásky. Ešte tu a tam sa dnes a zajtra niečo zachveje, zavíri, rozozvučí, ale už jedným spoločným zvonom ľudského srdca.

 

Mnohí z Vás sú ešte stále tí podozrievajúci. Mnoho z Vás si odmieta dať z krku dole šatku, ktorá im skrývala piatu čakru. Aby vypovedali všetko čo majú na duši. Aby sa otvorili ako vesmírna brána a vpustili cez ňu svoj vysnívaný sen a zrkadlením čakry ho zo seba vyplavili. Vyslovili, vyspievali, vyhrali kaskádou tónov z ktorých každý jeden tón má svoj ďalší....a ďalší....a ďalší. Nekonečnou záplavou žiarivých fotónov, ktoré z Vás vystreľujú všetko, čo ste doteraz mali na duši a obávali sa to povedať. Vy a Váš ľudský faktor človečenského človeka. Ulpievajúci po stáročia na ťarche hmotna, ktoré Vás so sebou vlieklo a válcovalo. Zakrývalo oči, držalo na krátkej uzde. Poznania, ale pritom nepochopenia.

 

To všetko sa vo Vás miesi, aby poprehadzovalo, prevrstvilo, preskladalo to, čo preskladané a upratané má byť. Aby ste pochopili, či treba niečo doliať, ubrať, či doplniť. Vo vlastnom tuneli času a jeho bránach, smerujúcich raz doprava - raz doľava.

Je čas lásky a Vy to viete. Toľko Vám bolo už povedané, vysvetlené, naznačené. Aby ste konečne pochopili. Že nielen jeden človek má svoj vysnívaný sen podľa ktorého sa snaží po Zemi kráčať. Ale i mnohí ďalší, ktorí žijú okolo Vás. Či už ich stretávate, alebo spolu s Vami zdieľajú Váš čas. Toľko túžob a predsavzatí. Toľko lásky vyrozprávanej dávaním samého seba. Na počkanie....na stretnutie. Toľko úžasných vecí darovaných Vám, ľuďom. I Vašej Zemi. Zo strany svetelného človeka. Brániaceho svoju vlastnú Zem i telo pred hrôzami i násilím, ktorým držalo v zovretí nepochopenie lásky. Toľko sľubov a závratných skokov v čase, ktoré potrebovali absolvovať. Aby prišli a opäť sa vrátili. Vždy vnoci odchádzali - nad ránom cestovali späť do svojho tela. S novou múdrosťou, novými správami o svetle, ktoré prichádza.

 

Je čas si spomenúť, milovaní. Je čas naplno rozovrieť viečka svojich snov, nočných výjazdov do svetelného sveta. Plného všeobjímajúcej lásky. Je čas svetla - vstupujúcou svetelnou prítomnosťou, ktorá dáva na svojich krídlach šancu pochopiť tým posledným nechápajúcim. Je čas víl a motýľov, čas spevu vtáka, ktorý tiež svojou novonarodenou silou máva krídlami. Ľahkosťou vážky i motýľa. Odhodlaním orlov, majestátne krúžiacich nad svojou Zemou, kontroľujúcich jej stav. Tou silou teraz vládnete. Tou majestátnou silou pochopenia i lásky. Dovoľujúc druhému uchopiť jeho vlastným vedomím každý doteraz nakreslený detail, dospievanú pieseň, dohraný akt, dopovedané slová.

 

Ste v čase, ktorý Vás bezpodmienečne objíma svojím intenzívnym žiarením. Dávajúc životu zmysel. Napĺňajúc ho pochopením a prijatím všetkého, čo doteraz možné nebolo, alebo ste sa tomu bránili. Po schodoch svetelnej pyramídy lásky ste kráčali a stúpali, liezli a posúvali sa vyššie. Miestami nevládne a bez vlády nad sebou. Chvíľami si nervózne hryzúc nechty a dúfajúc, že možno....zajtra...snáď to už bude iné. Lezúc po bruchu, zakopávajúc o kamene a skaly, predierajúc sa húštinou nepochopení.

 

Ale to už končí, milovaní. Už začína čas iný. Ešte tápe okolo seba, nasadzujúc si tmavé okuliare, pretože rastúca sila Slnka, jeho striebristo - bielych lúčov mu nedovoľuje pozrieť sa priamo do jeho stredu. Tomu, kto doteraz odmietal počúvať slová o svetelnej bráne...o chráme lásky....o dýchajúcej Gáji....o Vašej múdrosti a jej pocitoch v trojrozmernej realite.

 

Je čas návratov. Na Zem i nad Zem. Každého - jeho frekvenčnou rýchlosťou. Naberajúc ju plným priehrštím do svojej vlastnej dlane. Prichádzajúcim stredovým žiarením bezpodmienečnosti. Je čas lásky a jej ozvien, zrkadlacich sa na celej Zemi. I v tôňach a močiaroch. I v centrách veľkomiest. V strede každého srdca. Zeme, kontinentu, štátu, národa, človeka, bunky, atómu, jadra. V absolútnom strede každého stredu tvoriaceho jednotne stred spoločný. Prechádzajúc zákrutami fraktálov a fraktálu a z neho sa uberajúc ďalej. Bližšie ku stredu a jeho ďalším stredom.Nekonečnou cestou evolúcie.

 

List točiaci sa do kruhu, tvoriaci vejár - vejárovite sa roztáčajúci špirálou galaxie. Jej slnečným stredom. A po jeho okraji vlniacich sa letopočtov pláva Zem i človek. Vytvárajúci zázračnú krajku návratov domov. Do stredu všetkých stredov lásky. Kĺbením buniek človeka i Zeme, tvoriac po ich bunečných okrajoch krištalickú krajku. Novým priezračným svetlom. Doménou lásky a jej vzácnych tvarov. 

 

To všetko sa teraz deje a prebieha. Krištalizujete do nového zemského i nadpozemského človeka. Každý svojimi životmi, každý svojím životným spôsobom a priestorom. Každý svojím stupňom múdrosti vo veľkom štýle dotvárate - dokrištalizovávate svoju bezpodmienečnú lásku. Vyslovením svojich túžob a želaní celému svetu. Nirvánou piesne zatvárajúceho sa tunelu pôvodného 3D času, aby rozkvitol nový kvet života. Novou oktávou nového songu už iným spôsobom spievaného ako doteraz.

 

Je čas lásky a zázrakov, milované deti Zeme. Je čas, kedy sa vlastným pričinením vrátite k pôvodnu, podstatnu, prioritnu života a jeho existencie. Nechávajúc za sebou zapadnúť závory nepochopenia, mosty skúšok - nahradiac ich mostom slávy. 

 

Už nič Vám nebráni prejaviť sa. Už žiadne útoky zo strany temných, ktorí dobre vedia, že ich čas sa skončil. Zavreli sami seba svojím rozhodnutím vládnuť tak, ako tomu bolo doteraz. Degradovaním, ponižovaním, zosmiešňovaním, ubližovaním láske, ktorá jediná dáva človeku čo skutočne k životu potrebuje. Vedomie, že je. 

 

A to ste Vy, ktorí teraz zo seba chŕlite nevychŕlené. Dusené, ukladané do vrstiev srdca a jeho blany. Raz doprava, potom doľava, hore, dole, blížiac sa k jeho stredu. To ste Vy, milovaní, ktorí ste sami sebou niesli lásku na podnose pochopenia. Či sa niekto ponúkol a sám poďakoval láskou...alebo iný len bral a bral...je už jeho problém. Pre toho druhého je podnos prázdny. Už mu niet čo povedať, odovzdať. Už nie, pretože tento čas skončil. Závratnou rýchlosťou svetelnej nirvány, ktorá vstúpila do brány ľudského i zemského vedomia. Prísľubom, že bude rovnakou láskou ako nesú v sebe svetelní ľudia. Hladkajúcou, nežnou, harmonickou.

 

Je čas ukotviť sa so Zemou. Je čas na ňu pokľaknúť a pozrieť sa zblízka na rôznorodosť jej kmeňov. Či už národov, alebo štátov. Na kontinentálnu väzbu láskou. Opatrne zatvárajúc poklop jednej, či druhej strany hrubozrnnej Zeme, preosievajúc svetlom jej kmeň. Svetelný kmeň národa a národov. Držiacich fakľu žiariacim srdcom, vystreľujúcim z vedomia do vedomia toho nechápajúceho - svetelný paprsok. Hľadajúc svoj konkrétny cieľ, aby ukotvil čo ukotvené ešte nebolo a navliekol Zem ako gorálku národov na jeden žiariaci bunkový kmeň. Spoločnou láskou rozžiarujúcou sa cez solárny stred. 

 

Je biely a vyzerá ako snehová vločka obalená krajkou. Je Váš, milovaní. Vás, ktorí ste doteraz trpeli a boli ponižovaní za lásku. Aby osvietil svojou žiarou a pochopením celý zvyšok sveta. Zabielil svojou farbou, trblietajúcou sa prskavkami Vášho sveta. Stretom a stredom dvoch farebných škál a ich tónov.

 

S láskou Féwa

 

 

 

Féwa 16. 3. 2012  Déja vu - univerzálnou projekciou lásky. 

 

Zem rozkvitá miliónmi svetiel, prenikajúcimi cez hmotnú realitu Zeme. Absorbujúc temnú stránku Vašich životov. Začalo sa delenie /planetárne/ východnej a západnej časti Zeme. Smerom severozápad a juhovýchod. Žiarenie vstupujúce cez zemské póly sa väzbou s jadrom Zeme spája a zrkadlí do opačných zemských strán. To znamená, že energia prúdi súčasne dvomi smermi. K jadru a od aktivujúceho sa jadra. Zeme i človeka. Mohutným tokom fotónov, prinášajúcich lásku a porozumenie. Zjednocuje sa tak syntézou hmotný i jemnohmotný svet. Stredom hmotného jadra i stredom jadra krištalického. Tvoriaceho stred zemskej i ľudskej Mer- Ka-By. Je to zjednotenie /syntéza/ dvoch polarít, dvoch vzájomne sa ddeľujúcich realít. Každá z nich je pritom svojou frekvenciou pripútaná k Matke Zemi, Gáji. To znamená ľudia, ktorí sú bytostne spojení s jej hmotnou frekvenciou - zatiaľ neschopní dosiahnuť vyššiu realitu. A tí druhí, ktorí kĺžu po hranách Mer-Ka-By /jej lomoch štiepiaceho sa svetla/, vzostupujúc súčasne nad hrubozemskú sféru. Do jej jemnohmotna.

 

Svetlo a tma je syntéza dvoch pólov i polarít. Je to teraz denná i nočná pozícia Zeme a jej častí. Pravej a ľavej hemisféry. Pravá pologuľa je cielene osvetlovaná prúdom žiarenia. Premieta sa a ukotvuje v jej ľavej časti. Pravá zemská hemisféra je svetlom omývaná, svetlo po nej kĺže a dopadá na ľavú zemskú časť. Je to silné magnetické prúdenie, vstupujúce do pravej pologule. Týmto postupujúcim žiarením sa zjednocuje zemský jin-jang, 4 časti Mer-Ka-By a súčasne všetky hmotné zemské časti. Proti sebe prúdiacou frekvenciou hmotnej a jemnohmotnej sféry. Človeka i Zeme. Severná zemská pyramída sa prúdiacim žiarením aktivuje /miesta, kde je deň/. Otáčaním Zeme sa postupne žiarenie navíja a projektuje na protiľahlých stranách Zeme. Všetko čo súvisí so Zemou sa dostáva do jednoty a prekrištalizováva. Cez jeden /hmotný/ i druhý /jemnohmotný/ svet a jeho sféry. 

 

Dostávate sa do absolútneho stredu absolútna. Vzájomne sa zjednocujúcimi frekvenciami. Či chcete, alebo nie. Je to sled udalostí, ktoré Vás vťahujú do seba a súčasne vystreľujú nad hmotné zemské dianie. Stávate sa hmotne-pozemskou i nadpozemskou realitou. Jedni i druhí, frekvenčne napojení svojím vedomím na svoju sféru. Je to "kontaminácia" svetlom....osvietenie...ožiarenie, môžete tento proces či stav pomenovať každý svojím výrazom. Jasný prúd prenikajúci do najtajnejších zemských i ľudských zákutí . Človek sa tým stáva akoby "priesvitný". Ukotvenie tohto procesu nastane zajtra. Bude to citeľný zásah do vedomia nechápajúcich. Odmietajúcich pokoru pred univerzálnou jednotou lásky. Nie fyzickou bolesťou, ale uvedomením si existencie svetla. A tým aj všetkých jeho predstaviteľov, ako i všetkého čo doteraz na Zemi vytvorili. Ich ponorenie sa do seba /tých hrubohmotných/, uvedomenie si ich vlastných chýb a konania.  

 

Planetárne sa jedná o stredovú časť zemskej Mer-Ka-By, pričom sa v rovníkovom pásme vytvára energeticky tvar otáčajúcej sa slnečnice. Ktorej stred tvorí zemské jadro. Všetky línie prechádzajúce pozdĺž hrán Mer-Ka-By budú aktívne. A to hmotne i jemnohmotne. Syntéza týchto hrán bude projektovaná vyššie do nadzemskej sféry, kde sa nachádza jej 5D vrstva. A aktivovaná zemským krištálom a magnetizmom. Je to svetelná Mer-Ka-Ba, rozžiarujúca všetko čo so Zemou súvisí. Svojím magnetickým svetlom. Ako polárna žiara, dúha, odlesky a trblietanie. Rôznych odtieňov svetelných farieb. Za bránou času dimenzie. Svet sa zmení aktiváciou žiarivých svetelných vlákien vystupujúcich zo Zeme a súčasne do nej vstupujúcich z Univerza. Jedná sa o diametrálne prebiehajúci proces.

 

Svetlo a jeho osvietenie je v podstate žiarenie prenikajúce z galaktického stredu do náručia Zeme. Aby sa spolu objali a vytvorili jednotnú svetelnú sieť hrou pôvodných i nových farieb a ich odtieňov. Nemusíte sa báť, že Vám ublíži. Netreba čakať, že Vás zasype lavína meteorov. Jedná sa o proces zjednotenia na úrovni vedomia a jeho vzájomnej lásky. Pochopenia - čo všetko v skutočnosti s planetárnou sieťou i sieťou vedomia súvisí.

 

Chce sa Vám plakať i smiať súčasne. Vzájomne sa na seba pozerajúc. Pocitom prijímania reality, ktorá bola doteraz niektorými z Vás chápaná ako snová a nereálna. Je to vstup do nového časového pásma, rešpektujúci tú časť populácie, ktorá rešpektovaná nebola. Postoj dvoch ľudských frekvencií stojacich oproti sebe. A Zem, pozerajúca sa na svoju novú tvár. S láskou a pochopením. Uvedomením si svojej dôležitosti, významu a spôsobu tvorenia. Či už hmotným, alebo jemnohmotným spôsobom.

 

Láska a jej tvorenie za účelom dosiahnutia zjednotenia všetkých, ktorí ju cielene protežujú. S jedným spoločným zámerom, ktorým je svet bez vojny, zápasov o prežitie, bez nadvlády jedného nad druhým človekom. Či už sa jedná o bytosť zemskú, alebo nadpozemskú. Jednotne splietajúc osmičkou nekonečna svoj záverečný skok do svetla. Jednotným žiarením lásky. Takto by sa mohol momentálny stav formulovať. Prebieha geo- i homo- syntéza esencionálnej prapodstaty. Vytváraním ľudskej i zemskej rovnováhy. Ženského i mužského princípu - ich energií. S vedúcou úlohou ženy, jej sily i postavenia v ľudskej spoločnosti. Súčasne sa koriguje vzťah bytostí zemských i bytostí vyslaných do hrubohmotnej reality za účelom pomoci.

 

Všetky stavy i situácie, ktoré ste počas týchto dní prežívali /predovšetkým Vy, ktorí tvoríte iným ako hrubohmotným spôsobom/ , kedy ste si naplno uvedomovali mimoriadnu dôležitosť Vašej práce ako i nerovnováhu Vašej pozície v hmotnej realite - s týmto procesom zmeny súvisia.  

 

S láskou Féwa

 

 

 

Féwa 15. 3. 2012

 

Tlačí na Vás čas, vstupujúci cez bránu novej magnetickej dimenzie. Aby do Vás vstúpil a preorientoval priority Vami stanovených hodnôt. Je to krížová cesta Zeme a jej detí cez Pacifik, vyvolávajúca neistotu a strach pôsobením iného magnetizmu ako doteraz. Zemi narastajú krídla - deliacou sa časovou zónou dvoch sĺnc. Rytmom planét galaxií. Ľudského i planetárneho sveta.

 

A tento čas Vás tlačí a tisne doslova ku každému múru. Nesúc svoju požiadavku - byť vzpriamený, byť presný, byť naplnený svedomím. Len stáť a pozerať sa ako na nový film Vášho širokospektrálneho panoramatického sveta. V ktorom je jeden z Vás vojakom s rozbuškou v ruke, ďalší opodiaľ hladká svojho psíka a plnou mierou ľudskosti mu prejavuje lásku. Na druhej strane chodníka stojí matka a hojdá svoje dieťa v náručí. Hneď vedľa nej....tisíce zbrojnošov chystajúcich sa k nepovolenému vstupu do iného štátu. A ďaleko za hradbami miest už svitá nové ráno, ružovým oparom prinášajúcim cez časovú slavobránu nový stav Zeme a jej detí. To všetko sa deje, prebieha na Vašej Zemi, milovaní.

 

Zápasíte s tlakom dvoch dimenzií, pričom jedna /Vaša/ sa mení a druhá /magnetická/ jej pomáha. Odstrániť zo sveta zlostnú nevedomosť, ktorá by Vás najradšej spútala a držala v tajnom zovretí. Aj o tom je meniaci sa čas. O množstve stavov a meniacich sa situácií. Násilnou i nenásilnou formou, podľa individuálnych životov a ich ľudských pochopení. Jeden z Vás má možnosť si meniacu sa realitu viac vychutnať, pohrať sa s jej energiou. Druhý naopak.

 

Je to o Vás. O učení sa novým zákonitostiam života. Novým pohľadom na svet, novým argumentom meniaceho sa časového grafu. Čas rozpúšťa staré negatívne vzorce, spomienky - Vašou genetickou pamäťou. Aby ich doslova spláchol s odchádzajúcimi dogmami a ponechal len tie pekné. Meniacim sa magnetizmom Zeme i človeka.

 

Ešte stále ste v náručí pôvodného času, ktorý Vás drží vo svojej úzkej šachte úskalí. A Vy leziete, šplháte bez dychu, dusiac sa absenciou kyslíka Vášho sveta, pozerajúc sa touto šachtou hore a nemôžete sa dočkať, kedy sa opäť nadýchnete. Ste zovretí úzkosťou jej štrbiny, ktorou prenikáte. Raz zprava, raz zľava dostávate úder skaly trčiacej do Vášho zúženého životného priestoru. Nevadí Vám bolesť, či nepochopenie. Len sledujete svoju cestu hore. Bez dychu. Túžobne očakávajúc. Pretože Vy už jednoducho chcete konečne volne dýchať. S nádejou, že vzduch tam bude iný. Bez odpadu, výparov, splodín. Bez špiny a plesne, ktorá sa na Vás v úzkej šachte lepí.

 

Len nádych a výdych...sem tam zastavujúc dych. Aby ste nemuseli do seba vdychovať chaos svojho okolia. Len nadýchnuť sa a zotrvať myšlienkami vo svojom vševedúcom strede. Aby ste cestu tam hore zvládli. Sami za seba, ale aj za svoju Zem. 

 

Vstupujúci nový čas neguje panoptikum stresových situácií, aby vytvoril priestor pre nové, pozitívne ladené. Čas sa trie s časom ako ryba s rybou a ikry, ktoré z tela vypúšťa sú novým jedincom, ktorý v sebe nesie svoj nový pohľad. Na seba, na celosvetové dianie. Stačí len chcieť. Neobzerať sa za seba, ale dívať sa pred seba. Do nového svetla a jeho očí. Argumentom lásky.

 

Chce sa Vám výskať od šťastia. Chce sa Vám i plakať. Raz tak - raz inak. Je to striedanie vlastných nálad, striedavými sprchami pribúdajúceho svetla /žiarenia/, ktoré sa snaží rozžiariť Vám Váš stred tela. Stredovou slnečnou a svetelnou čakrou.

 

Pribúda žiarenie frekvenciou nultého poludníka, ktorý väzbou na nový čas vytvára podmienky pre zostúpenie z neba a súčasný vzostup z morí a oceánov. Z centrálnych zemských tepien a krvného riečišťa - LÁSKY. Vlnou, ktorou opäť vyrastie nový kmeň, nového života. Na okrajoch priepastí a úžľabín, na vrcholoch hôr. Udržiavajúc tým rovnovážny balance. Aby sa očistilo len to, čo sa očistiť má a je už nepotrebné. Vo Vašom svete, ktorý sa stáva svetom Vášho zajtrajška. Vedomím Zeme i Vás, ktoré sa prebúdza.

 

Je čas čistenia lásky láskou. Jej farebným tónom škály nula. Pozerajte sa na všetky zmeny Zeme i Vás očami dieťaťa - jeho nadšením z novoobjaveného... jeho dôverou. A rozumom dospelého, ktorý - aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá - dobre vie, že zámerom všetkého čo prebieha je láska. Skryté záznamy genetických vlákien odhaľujú svoju tvár popisom všetkého čím človek doteraz prešiel. Prežívajúc stále to isté dokola, točiacim sa časom fraktálov. Spevom rovnakej piesne vesmíru. Dotýkajúc sa čela i hrude a ďalších fyzických bodov človeka i Zeme. Aby sa svojou silou rozsvietila centrálna svetelno-srdcová čakra, solárnou korono-syntézou. Aby človek zaspieval jednotne pieseň lásky. Vyslovil jednotnú modlitbu vzývajúcu a vyzývajúcu nie svoju individuálnu modlu - ale seba. Žiadosťou o múdrosť, lásku a pochopenie.

 

Chápete už ? Letíte časom a rekapitulujete jeho uzatvárajúcim sa starým časovým tunelom. Nemôžete chcieť, aby všetko bolo presne tak ako to bolo doteraz. Máte za sebou čas premien, kedy postupnosťou vpúšťania najprv vánku, potom vetra, víchrice a nakoniec tornáda ste privykali novej frekvencii. Niektorí v závere tohto transformačno-transmutačného procesu okolo seba zúrivo bijete, neuvedomujúc si všetky súvislosti. Vy ostatní sa jednoducho - ĽÚBITE. Majúc už v hlave rozsvietené. To ste Vy "dospelí", ktorí ešte vyčkávate na klbčiace sa "deti", ktoré dohrávajú svoju úlohu. Aby ste im podali svoje múdre ruky a povedali - tak už poď. Je čas Ti ukázať čarokrásno nového sveta.

 

Nevyhnete sa zmenám Zeme, to nie, ale pochopíte, že sa nejedná o planetárne násilie. Je to len praskajúca blana pôvodného starého sveta a jeho vedomia. Verte, že súdržnosťou všetko zvládnete. I vírenie víchric a tornád. I var vulkánov...i zemetrasenie. V Zemi aj vo Vás. Magnetickými vlnami nového sveta a jeho dielov.

 

Nebudem menovať jednotlivé miesta a štáty, ktoré prejdú čistením. Všetky záchvevy, ktoré na Zemi doposiaľ prebiehali mali vždy tri stupne. Od najslabšieho po najsilnejší.

 

S láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (15.3.2012) Více zde: https://www.rahunta.cz/news/anjelska-sk-novinky-dne-15-3-2012-/

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.