O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (16.12.2011)

17.12.2011 16:38

16.12.2011 - Láska je múdrosť ľudskosti. V sekcii Féva sú vložené dva linky na dnešné odkazy a aj ich textová verzia. V galérii Féva je vložených 7 kódov aj s popisom.

 

Féva 16.12.2011

Féva 16.12.2011 - posolstvo druhé

 

Féva 16.12.2011

Človek sa nachádza v určitom priestore časovej reality. Pootočením časovými spinami o 45 a 45 stupňov sa mení jeho časová realita vibráciou korešpondujúcou novej časovej vrstve. Stáva sa tak súčasťou novej reality cez časový čakrálny tunel tvoriaci akoby komín nad hlavou, prechádzajúci chrbticou a nohami vystupujúci smerom k jadru Zeme a k jadru galaxie. Preniká priestorom času akoby letí týmto komínom, kde čas nepozná obmedzenia, nemá hranice, nikde nekončí a nikde nezačína. Vlieva sa do tela a spodnou časťou vyteká do priestoru. Je to čas nula, zameraný na vedomie každej bytosti, uvedomenie si a prijatie všetkého čo s časovým fraktálom súvisí – s jeho rastom. Je to čas sebarealizácie svetla a jeho detí prichádzajúcich na svet do nového časového pásma, kde sa budú učiť prijímať nové vibrácie a ich časové roviny. Je to čas rozpamätania sa na princíp evolúcie, na všetko čo dávno bolo zabudnuté aby sa opäť vrátil do vedomia človeka a mohol touto zmesou svetelného spektra disponovať. Sám a súčasne ako jednotné vedomie tých, ktorí sú súčasťou nového časového pásma. Je to jednota myslenia, konania kde pragmatičnosť sa stáva nepragmatická a zaniká vedomie ľavo-hemisférové, aby bolo nahradené vedomím spirituálnej úrovne.

 

Je to čas zmien, v ktorom každý podlieha tlaku na telesný systém kedy hmota a jej organická podstata sa zjemňuje, ale objemom pritom zväčšuje do jemnohmotného priestoru. Vedomie expanduje, stáva sa všade prítomné a je zahrnuté do multidimenzionálneho časového pásma. Čas a jeho časopriestorové schémy sú dôležitou súčasťou pre každého jedinca. Je to vstupujúca zmes časových spin, ktorá vrámci novej vibrácie uvoľňuje staré dogmy a dáva priestor novému mysleniu. Je to realita, ktorá sa mení, aby sa človek ktorý je jej časovou bunkou rozhodol či chce byť súčasťou pôvodného časového zloženia, jeho frekvencie alebo nového, prichádzajúceho. Preto je potrebné vedieť, že v dejinách ľudstva tento moment, táto chvíľa, nastala už mnoho krát a nikdy sa nepodarila. Vždy v konkrétny moment bol človek nedostatočne pripravený a nedokázal prijať danú realitu.

 

Na poslednú chvíľu sa rozhodne kto vstúpi do novej reality a kto nie, pretože vedomie neustále rastie a vyvíja sa, ako kvet, ako strom pričom časový fraktál je súčtom nie len dimenzií ale i opakujúcich sa javov Zeme i človeka, čo je potrebné k zavŕšeniu jeho vývoja. Časová slučka je čas nula, nultého bezpolaritného pásma. Ste v ňom akoby uväznení, pretože je to spln starého času a vstupujúci čas nový. Je to vesmírna symbióza, kde každý v tomto priestore akoby pláva, padá, je v stave pripomínajúcom kómu. Vaše myslenie, vaše vedomie sa ponáhľa, a súčasne stagnujete v časovom priestore v ktorom sa nachádzate. Je to kóma starého vedomia, kedy vaša pamäť má problém si čokoľvek zapamätať, zmietate sa v pochybnostiach o sebe o svete, žijete v ilúzii niečoho, čo s vysokou frekvenciou, ktorá do vás vstúpila neladí. Je to stav podobný rozdvojenému vedomiu, konaniu, mysleniu, stav nula, v ktorom fyzické telo odmieta spolupracovať a svetelné je pritom aktívne. Táto vibrácia, ktorá vás na jednu stranu vybičováva do krajnosti a na druhej strane núti stagnovať je dôležitá aby sa oddelili frekvenčne 3D štruktúry tela a mohlo vstúpiť do nového časopriestoru, do inej časovej reality. Sú to premiestňované časopriestorové vlákna každej bunky Zeme i človeka. Je to čas napojený na jeho novú realitu.

 

Stačí len dýchať a byť a podvedome konať. Nesnažte sa nasilu lámať novým časom, vibráciiou, ktorá do vás vstúpila. Všetko čo sa deje, je to čas nula v ktorom akoby sa ako skladačka prestavujú kocky všetkého čo sa v pásme nula nachádza, aby sa dotvoril nový človek, jeho nový dom svetom do ktorého vstupuje. Fyzické prejavy, pocity úzkosti, i lietanie v priestore, nestabilita, závrate, blok myslenia i pamäti, to všetko je súčasťou času nula a vy z neho pomaly vystupujete cez jeho blanu aby ste opäť tvorili, žili, premiestňovali sa v čase svojim vedomím, ale už inej, interdimenzionálnej zóny človeka a jeho novej Zeme. Fraktál dimenzií je súčasťou premeny, čiže evolúcie, je preto potrebné aby všetko čo bolo doteraz, bolo ukončené. Je dôležité zodpovedne pristupovať vzájomne jeden k druhému ale i k sebe s prihliadnutím na skutočnosť aký výnimočný je človek, každý, ktorý tvorí nekonečnú špirálu časového fraktálu, každý jeho kvet, záhyb, zárez, väčší či menší. Každý je jednou časťou skladačky vedomia. Je možné že tento proces potrvá dlhšie ako sa očakávalo, pretože človek ako organická súčasť, je v mnohom podobný fraktálu, čiže všetky jeho zákruty, vlnenia a kresby sa musia dotiahnuť a uzavrieť, pretože vstupom do kozmického priestoru vedomia už bude potrebné aby bolo všetko dokonalé a dokonalo ladilo novým časopriestorom. Týždeň, možno dva potrvá tento stav a nehovorte že to nevydržíte...vydržíte, zvládnete to. Je to čas, v ktorom idete akoby do seba, do svojho vnútra, premietajúc si celé spektrum všetkých skúšok vašich životov a života súčasného, ľudí, ktorí boli vtedy pre vás dôležití. Je to rekapitulácia. Uvedomte si že čas vám dáva vybrať, ponúka možnosť zostať alebo ísť, ale našou snahou je aby človek ako jednotný celok so Zemou pochopil a prijal. Aby si uvedomil aké dôležité je toto obdobie sebarealizácie, kedy svetlo naplno ukazuje svoju tvár. Triedením nepodstatného vo vedomí a pripravuje tak každého na jeho vstup splynutím s novou realitou. Je to už náš i váš čas spoločný, jednotná vibrácia na ktorú ste si ešte nezvykli, ste prekvapení, ohúrení, ešte sa nestotožňujete s danou skutočnosťou v čase nula, to ani nie je možné. Ste pripútaní k starej Zemi a súčasne k novej dimenzii. Je to situácia presne zodpovedajúca rodiacemu sa dieťaťu...je tesne pred pôrodom. Kedy sa hojdá a pláva vo svojej dimenzii ale pod obrovským tlakom kŕčov, sťahov maternice pričom blana je napnutá na prasknutie, dieťa plne pripravené, aktivované. Vie čo sa deje a súčasne sa bojí, obáva i teší na nový svet, dimenziu do ktorej vstúpi … to je čas nula. To je vzostup vedomia, vzostupujúceho cez časopriestorovú blanu do nového sveta, času, dimenzie. To je kríž vedomia, ktorý nesiete a ním sa presúvate, otáčajúcim sa kruhom života.

 

Princíp premeny – Sú situácie, ktoré by sa mohli pomenovať ako odovzdanie sa do rúk všemocného stvorenia, pocitom nemohúcnosti, pocitom, ktorý do vás vpúšťa všetko čo súvisí s vašim minulým životom aby to rozptýlil, vymazal, vygumoval z mysle a bolo tak vytvorené všetko a miesto pre nový časopriestor. Tak je to aj s časom ktorý do vás prúdi, žehnajúc láske a láskou mení a pretvára. Rozpúšťa vo vás staré pocity, ktoré si v pásme nultého času opakujete, pripomínate, ukončením deštrukcií, ktoré vás vtedy trápili, ničili, miatli na ceste životom. Súčasne vznikajú nové tvary vedomia, jeho nové bunky, ktoré aktivovaním samých seba aktivujú všetko nové čo je vo vás hlboko ukryté a čaká na čas svojho návratu do ľudského ja, do jeho nového stupňa vývoja.

 

 

Féva 16.12.2011 – druhé posolstvo

 

Dni ktoré máte za sebou, vás napĺňali stavom akoby ste boli súčasne mŕtvi i živí, fyzicky prítomní, duchom v inej sfére. Všetky reality sa teraz kĺbia. Záleží na vás ako teraz tento stav prijmete a nakoľko sa uvoľníte. V tomto štádiu sú vhodné meditačné techniky odbúravajúce stavy napätia a navodzujúce kľud ako aj pobyt na slnku cez ktoré prechádzajú všetky kódy zmien. Výbornou relaxačnou metódou je tanec a spev, ktorý zodpovedá vysokým vibráciám. Ste v čase nula, pretancujte ním svojim vnútorným kľudom, rovnováhou, doslova apatiou, aby ste plne mohli akceptovať nový stav vedomia.

 

Upozornenie pre 3D realitu : Táto realita sa uzatvára a s ňou všetko čo ju tvorí. To znamená finančný systém, vlády, ktoré nezodpovedali pravidlám hry času lásky, zaoberaním sa potrebami každého jednotlivca zvlášť, neprihliadaním na skutočnosť, že človek je slobodný a má právo si vybrať neobmedzujúcimi spôsobmi svoj život. Že hojnosti je na Zemi toľko, že by ste ju mohli hrsťami rozdávať pre každého kto je zemskou súčasťou, že láska, ktorá je systémom nového sveta už otvára svoju náruč aby ňou obdarovala každého človeka, každý mikroorganizmus organického sveta. Je tou, ktorá víťazí i odoláva starému režimu krívd a nespravodlivosti, ktorou tento svet doteraz vládol. Súhrou dimenzií, začínajúcim sa vytváraním nového vedomia, prienikom dvoch realít sa celá vaša Zem stáva jeho súčasťou. Možno sa vám zdá, že je to odvážne tvrdenie vášho prichádzajúceho času zmien, ale my vieme aká je jednotná realita času v ktorej vy existujete so svojim vytvoreným časovým oklieštením. Vieme čo bude. Že cirkev, ktorá nezjednocovala ale delila bude opäť jednotná, že prídu nové vlády, ktorých podstatou bude vláda svetelná, že váš svet sa nebude uzatvárať hranicami ohraničujúcimi pásma jednej spoločnej Zeme. Že tí, ktorí sú na pokraji biedy už biedni nebudú. Že bohatstvo jednotlivcov je na hranici krachu, že svet bude jedna spoločná ľudská komunita vládnuca pre seba, pre svoje deti. To všetko sa začne diať a nikto a nič tok nového času nezastaví. Tí, ktorí ho tvorili a tvorili čas starý budú odmietaní ľudstvom ako celkom, aby sa nastolil nový poriadok, nová organizácia, nový ľudský svet.

 

Svet človečenstva. To je láska – múdrosť ľudskosti. Stavom všeobecného blaha, stavom v ktorom bude každý sám za seba zodpovedný a pritom bude konať v záujme najvyššej pravdy, ktorá dáva rovnaké podmienky každému človeku, rozlieva rovnakú čašu hojnosti, sebavedomia, odvahy kráčať novou cestou, pretože človek je človekom a zostáva ním do konca svojho života. Človekom, ktorý má rovnaké právo na šťastie, človekom, ktorý vie, že celý svet patrí jemu a že peniaze ako investičný fond mnohých z terajšieho sveta sa okľukami dostávali tam kam nepatria, pretože každý má právo mať rovnakú hojnosť. Každý má rovnaké právo žiť, pracovať, mať kde dôstojne bývať, mať čím nakŕmiť seba i svoje deti a ísť tak spoločnou cestou, rovnakým spôsobom a delením láskou.

 

S láskou Féva

 

Odkaz a video je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (16.12.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.