O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (17.12.-18.12.2011)

18.12.2011 15:26

18.12.2011- Féva : Dnešným dňom sa začala trhať trojdimenzionálna blana. Rozhorieva sa plameň - žiara - nad hlavou v zmysle vedomia. Prepojením s čakrálnym kanálom multidimenzionálneho: "Ja som človek svetelný - Homo Lumen." Predstavte si to ako sviečku, ktorej knôt prechádza Vašou chrbticou a vyčnieva nad úrovňou 7. čakry. Plameň sa z tohto miesta začína rozohrievať expanzívne do všetkých strán. Rozhorievajúcou sa "sviečkou" - expandujúcim ohňom vedomia - vstupujeme medzipriestorom do dvoch časopriestorových dimenzií (ako aj v rámci mozgolebečných štruktúr medzi pravou a ľavou hemisférou) do jednopólovosti novej dimenzie. Absolútnou rovnováhou dvoch dimenzií. Tým aj absolútnou rovnováhou pravej a ľavej hemisféry. Všetko sa deje súčasne. Mikrokozmicky aj makrokozmicky. Prepájaním cez čakrálny kanál hviezdneho systému galaxie. Vytvárajúcim sa novým svetelným spektrom nad hlavou. Vstupovaním do nového vedomia návratom k prapodstatnu. Trhaním interdimenzionálnej blany času, čiže vedomia.

 

17.12.2011 - Kolektívne vedomie je nastavené. Láska prúdi vašim srdcom, začína čas lásky a očista starej reality. Buďte láskou, ktorou ste, v tichu a v srdci. Vstupujeme do zatiaľ najvyššej vibrácie svetla. Bude sa to odzrkadlovať v pohybe zemskej kôry a v sopečnej činnosti. Prosím veľmi sa "nerozrušujte" vianočnými prípravami :) nestresujte sa viac než "musíte". Je len tu a teraz. Dýchajte, ste piesňou Slnka nového veku. Otvorte svoje srdce ako slnečnica k slnku a staňte sa láskou ktorá drží vesmír v jednote.

www.anjelska.sk

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (17.12.-18.12.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.