O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (19.1.-20.1.2012)

21.01.2012 14:08

20.1.2012 - V sekcii Mayovia je vložený dnešný odkaz.

 

19.1.2012 -  Ktorú cestu si si vybral človek? Strach či lásku? Len srdce plné lásky je kompasom ku šťastiu. Ja som a splývam v jedno, cez srdce, ktoré je kľúčom. V galérii Féva je vložených 6 strán kódov. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad. V galérii Mandala je vložený kód svetla - Otvorená matrica nového veku...

 

 

Féva 19.1.2012 - Prepis dejín transkripciou lásky a jej vedomím. - klik pre video

 

feva srdce

 

 

Féva 19.1.2012 – Prepis dejín transkripciou lásky a jej vedomím.

 

Láska a čas, dve slová, z ktorých každé niečo vyjadruje, niečo znamená. Sú pohladením i letom časovou bránou, sú vyjadrením pocitov, túžby vzostupujúceho ja, lebo ten čas je tu pre teba človek, aby spúšťal čo je potrebné, aby vypúšťal strach i obavu zo všetkého čo príde. Evolúcia, ako symbol nového času a jeho brány ako vzostúpenie do nového vedomia, nesúc so sebou správu o všetkom, čo denne človek a jeho kolektívne vedomie prežíva. Sú tu na Zemi všetci, ktorí túžili aby čas zmeny a zmien, ktoré prebiehajú boli čo najmenšou záťažou, minimálne bolestivou premenou všetkého, čo súvisí s človekom, so Zemou. Aby záplavou svetla prenikla na Zem jeho túžba byť lepším, krajším, byť pozitívnym. Nezaslepene sa pozerať na svoje vnútorné svetlo, odhrnúť ťažké závoje hmotnej sféry, ktorá sleduje len jeden svoj cieľ, byť bohatým, byť hmotne smelým a nedovoliť nikomu, kto oproti sedí, mať iný názor na šťastie. Hmotný svet, hmotná realita, ktorá je súčasťou trojdimenzionálnej sféry, má svoje zákonitosti a pravidlá, ktorými sa snaží vládnuť … a nič iné, len meniaci sa čas, len ten jej môže ukázať inú, tú skutočnú pravdu, ktorá je za hranicami hmotného sveta. Viete, že čas predstavuje jednoliaty tok vesmírnej vibrácie, ktorá sa spúšťa po svojich časových uzloch, z územia jednej, na územie druhej dimenzie, určujúc tak tokom fotónov po jednotlivých časových pásmach pravidlá časového letu, prechádzajúc dimenziami svetla, ktoré vie, pretože nesie prapodstatný základ, ako si aj vy v sebe, vo svojom srdci nesiete prazáklad svetla, ktoré vás vedie i pretvára, tak aj Zem sa mení. Naberá časom rýchlosť zmien, aby vznikla Zem nová, nepoškodená potokmi sĺz svojho pôvodného plášťa, s nevybratým vnútrom svojho bohatstva, s novým, krištáľovým stredom svojho hrubohmotného jadra. Prepájaním vibrácii frekvenciou lásky, sa mení časom Zem, aby vzhliadla k oblohe vášho sveta, už v inom kabáte odetá, inou žiarou naplnená, iné tóny vydávajúca, iným spevom znejúca, iným šumením vetra, iným prístupom človeka.

 

Zem je okrúhla a kotúľa sa trojdimenzionálnym časom, aby lepšie skĺzla do nového oblúka jej vedomia opúšťaním trojrozmerného času, naberá rýchlosť vetra, víchrice, tornáda, aby sa lepšie prispôsobila novej frekvencii. Roztáčajúc sa okolo svojej osi, hľadá nové miesto svojho svetla, točiac sa rýchlosťou pripravujúcou ju k letu. Zem preniká časom, aby vzlietla na nové poschodie svojej existencie a len čas a spôsob života človeka, jeho myslenie, konanie, vzájomný prístup pravidlami lásky ukáže ako sa všetko na tejto ceste gigantickej premeny časom zvládne, pretože človek tvorí svoj nový svet, svoju novú Zem, svoj nový čas, bez záplav nenávisti, odmietania, negativity, ubližovania, násilia a ponižovania. Len človek, tvor tohto sveta, ktorý je jeho životným priestorom rozhodne ako sa zvládne ten či ten staronový čas, uvedomením si seba, uvedomením si seba a reality, ktorú v sebe nesie.

 

Nemáte už čas sa príliš zaoberať všetkým čo bolo doteraz, nemáte už chuť, neustále opakovať dôležitosť situácie, chvíle v ktorej sa nachádzate, preto je potrebné, aby ste každý sám, za seba, sám v sebe, sa rozhodol čo chcete a ktorý smer cesty vám niečo hovorí, je čas premeny všetkého, čo ste doteraz poznali, je čas zmeny spôsobu života jeho novou fúziou s ďalším stupňom ľudského vedomia.

 

Mnohí sa neustále točíte na jednom mieste, prešľapujete, majúc pri tom vo svojom vnútri inú túžbu … Stagnáciou nič nezmeníte, keď budete krúžiť na jednom mieste a nič nové do svojho sveta nevpustíte, bude sa neustále diať a opakovať to isté, budete sústavne v jednej svojej časovej bunke vášho života. Keď bez obáva vykročíte, vedomí si lásky, ktorá vo vás a všade okolo je, pretože vy, jej základ nesiete a tvoríte, bude sa aj váš život uberať smerom šťastia. Keď otvoríte dvere a vpustíte dnu všetko o čom snívate. Váš sen je ako návšteva z iného sveta, inej dimenzie, predstavujúcej všetko po čom túžite. Ak ju nepozvete ďalej a neukážete jej svojim prístupom, že je vítaná … nepríde, nesadne si na svoje ponúknuté miesto, preto bez obáv zdieľajte svoje túžby, bez obáv snívajte svoj sen, zviditelňujte si s pocitom radosti a šťastia všetko, čo vo svojom sne vidíte.

Máte schopnosť vizualizácie, máte schopnosť túžbou vidieť až za hranice doterajšieho vášho poznania. Vaše tretie oko sa otvorilo a otvára ďalej, aby ste mohli do svojej reality preniesť a zhmotniť láskou váš nový svet. Vy viete, čo a kto ho tvorí, expanziou vedomia nadobúdate nové schopnosti novej reality, expandujúce vedomie do priestoru času, vám umožňuje a dovoľuje priniesť do svojho života nový stupeň existencie podmienený láskou. Zamerajte sa na sebe, na svoj vnútorný svet. Poskladajte si ako kocky na správne miesto, novú realitu, ktorú si predstavujete. Geometria svetla vám dáva šancu, ponúka vám to, po čom túžite. Uvedomte si, že ste to vy, kto určuje čas zmeny, aj v zmysle seba, aj v zmysle Zeme. Ak budete vítať nový čas plne pripravení, akceptovaním nového svetla, splyniete s ním ľahučko do jedného celku a prenesiete sa na jeho krídlach nesení láskou do nového veľkolepého systému nového sveta, do jeho svetla.

Odmietaním, stavaním barikád svojho srdca, budete čakať ďalšie tisícročia na chvíľu, kedy vás opäť zaplaví svetelná vlna šťastia. Váš svet hmoty, ktorý vo svojom ohraničenom pásme určuje pravidlá života je ilúziou v tom zmysle, že je tvarovaný svetlom, vašim spôsobom myslenia, myšlienkovým procesom, ktorý si v matrici zostupujúcej k Zemi, vyberá jednu alebo druhú možnosť, cestu svetla. Nakreslite si kruh života rozdelený ako pomaranč na jednotlivé kliny, dieliky času. Jeho stred tieto diely spája, vonkajší okruh uzatvára, je to kruh vášho času, časový harmonogram, ktorý je vytvorený z nespočetného množstva bodov. Každý bod niečo znamená, nesie konkrétnu časť pamäti génov, nesie informácie. Postupným rastom vedomia sa body spájajú do kružnice, zhusťovaním, ukotvovaním, matricou, schémou svetla. Keď sa kruh dotvorí, prichádza chvíľa naplnenia, už niet čo dokresliť, dobodkovať, dofarbiť, dospievať, a treba otvoriť nový kruh – čas, novým, prvým jeho bodom, otvorením novej časovej brány, jej oktávy, prijatím, naladením sa, zosúladením sa so všetkým, čo prichádza. To je novootvárajúci sa čas nového vedomia, svetelná matrica, preposielaná k Zemi, vám dáva šancu zachytiť prvý, nový, svetelný tón, pochopiť, čo vám chce nové svetlo povedať, vpustiť ho do svojho vedomia srdca, vedieť a naučiť sa, ho novým spôsobom chápať.

Doteraz ste žili myšlienkovým procesom tvorenia svojho času a života, obsahujúceho všetky vaše predstavy a túžby, zameriavajúc sa na prijímanie matrice mozgovými štruktúrami, ľavou hemisférou, ktorá je dominantná pre trojdimenzionálnu realitu. Svojim racionálnym prístupom a uvažovaním, prelínaním nového času, bodom, v ktorom sa nachádzate, nastáva zmena celého vašeho spôsobu myslenia. Teraz ste vo víre nového, prichádzajúceho svetla, ktoré sa riadi inou matricou, symbolizujúcu matricu novej Zeme, krištalickej. Táto matrica nového vedomia je zameraná na pravú hemisféru, ktorá je v novom čase, novej dimenzie prioritná. Pravohemisférovosť tvorí základ nového sveta, svetelného. Je to spiritualita, ktorá vstupuje do vašej zemskej sféry. Zhusťuje sa čas, pribúdajú doposiaľ neznáme javy, pribúdajú momenty videnia, niekoho a niečoho, čo ste zatiaľ nevideli, vaša vrstva, výška vedomia, vám túto možnosť nedala. Je to spirituálny, jemnohmotný, vstupujúci svet hladinou nového svetla, nového vedomia, jeho predstaviteľov, ktorých cieľom je vytvoriť nový, človečenský svet založený na iných princípoch prosperity a šťastia každého jedinca. Preto je potrebné vedieť, že doteraz platné myšlienkové formy, matrice hrubohmotného sveta, sa zameriavajú na novú zostupujúcu matricu, ktorá už je prepojená a nasmerovaná na pravohemisférovú oblasť a toto pravohemisférové pásmo je zjednotené s vedomím srdca, ktoré tvorí realitu iným spôsobom, koalíciou svetelnej lásky.

Aj vy, každý jednotlivec zvlášť máte možnosť prijať novú svetelnú matricu, secretom svojho srdca, jeho myslením, konaním, tvorením, najvyšším vedomím lásky, jednoty, spravodlivosti, rovnocenným prístupom ku každej bytosti Zeme. Či mladý, alebo starý, dieťa alebo dospelý, bez rozdielu pohlavia a farby pleti, rovnakým prístupom z najvyššej pozície lásky a jej vedomia jednoty. To je princíp novej, na Zem zostupujúcej matrice a Zeme prenikajúcej evolúciou do novej časovej vrstvy.

TVORTE SRDCOM VÁŠ SVET, TVORTE SRDCOM VÁŠ ČAS, TVORTE SRDCOM VAŠE TÚŽBY A ROZHODNUTIA, PREDSTAVOU, ŽE UŽ VŠETKO, PO ČOM TÚŽITE, JE VAŠOU, NOVOU, REÁLNOU REALITOU.

 

S láskou Féva

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féva,  je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

20.1.2012 6 KAN SÍLA VYROVNÁNÍ TALENTU A SCHOPNOSTÍ ŽLUTÝM RYTMICKÝM SEMENEM

 

4

 

 

DOBRÝ DEN OČISTIT VŠECHNY VZTAHY A VYTVOŘIT NOVÉ

SEMENO, TO JE MAGIE KLÍČENÍ, RODINY A SEXUÁLNÍ AKTIVITY

 

Od této chvíle v sobě probouzíme přátelské city k lidem, prolamujeme ledy a potíže v komunikaci s okolím. Snižujeme mylné obrazy a zprávy, propouštíme komplexy. My máme také právo na štěstí, a na štěstí je třeba zapracovat. Jak se uvolnit od chudoby a bídy, když nic neděláme? Dnes ani jednou neřekneme : Dej mi radu. Nemůžu. Nejde to. My sami jsem architekty svého osudu.

 

TRANSFORMACE STÍNU

Uvědomte si, že problémy ve vašem životě vám chtějí jen pomoci k osvobození od iluze bezpečí. Odvažte se využít nových možností. Osvoboďte se od nadměrné opatrnosti, nepříznivých situací, které vás konfrontují, chopte se příležitosti. Probuďte v sobě sny a představy.


KAN ŽLUTÉ SEMENO

Cíl,schopnost,příležitost…..


Dny označené KAN bolestně odhalí velké nedbalosti, že ve skutečnosti vůbec nerozvíjíme co je nám vrozené, nevyužíváme životních příležitostí a jedinečných možností. ZEMĚ je v evoluční fázi, jsme povinni zdokonalit naše hvězdné ŽLUTÉ SEMENO. KAN klade velký důraz na to, co je Božské a co v sobě nejvíce zanedbáváme. Ten, kdo se honí za iluzemi, zanedbává své úkoly, uvidí ve dnech ŽLUTÉHO SEMENA bolestivý odraz svého jednání. Zatímco ten, kdo se řídil moudrostí srdce, toho Energie KAN bude podporovat, nasměruje ho k cíli, ukáže efekty práce a odkloní úkoly inkarnace, které si sám vybral. Lidem, kteří se domnívají, že jejich síla výrazně pohasla, je doporučeno věnovat zvláštní pozornost informacím dne ŽLUTÉHO SEMENE. Díky tak jednoduché magii se před námi otevře duchovní oblast, která nabízí okamžitou pomoc v každé situaci. Síla KAN je aktuální v každém TEĎ, objeví se vždy v pravý čas, přináší nejvyšší obsah energie, která je neprogresivnější. Obr KAN vás nikdy nezklame, když jste v tísni – podsune vám to nejlepší řešení, ale musíte si ho Vědomě k sobě přivolat.

 

6.RYTMICKÝ TÓN ROVNOVÁHY SÍLY VYROVNÁNÍ

Rovnováha organizmu má kořeny v celistvosti toho, kým jste. Nechte své kořeny prorůst hluboko do duchovní půdy a ukotvit schopnost rezonance Země s Vyššími Světy. Stojíc pevně na Zemi, dovolte projevit se svému Světelnému Já. Zjistěte stav svého pozemského Já v tuto chvíli.


Život začíná ve Vyšším Bytí a odsud se vrací na Zemi. Vězte, že i Hvězdy mají své kořeny. Ty jsou podstatou která harmonizuje procesy změn. Jsou zdarma a v neomezené míře. Můžete si vybrat kdy, s čím, nebo s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete o tom co přijmete.


ŠESTKA vás nabádá, abyste odpovídal na život s láskou, jen tak si stáhnete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v zemské matérii to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Teprve tehdy, když do vás pronikne vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. A když se vrátíte do NEBE, ZEMĚ půjde za vámi.

 

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY

 

V ŠESTÉM TÓNU přijatý program vstupuje do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k Zemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřením síly lidského jedince, absolutní moci EGA, stagnací, apatií a tvrdohlavostí. Na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítajíc pochyby a zasláním útěchy a úlevy. TÓN ŠESTÝ vysílá silný podnět k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vstoupí na cestu úspěchu, který označuje začátek fáze realizace.


Jestli se u vás rozběhla vlna důležitého osobního programu (který byl načrtnutý v minulých čtyřech dnech), doporučujeme vám, abyste Vědomě zůstali ve svém STŘEDU. ŠESTKA vám pomůže vyvážit problémy. Je životně důležité, abyste také v následujících dnech se zdrželi hodnocení jevů a udržovali si přátelský přístup k lidem.

 

 

 

19.1.2012 5 AKBAL PŘÍČINA NEDOSTATKU VEDENÍM MODRÉ NOCI

 

3

 

DOBRÝ DEN PRO ROZJÍMÁNÍ A HVĚZDNOU INSPIRACI PŘICHÁZEJÍCÍ Z VESMÍRU

 

NOC SYMBOLIZUJE PRÁZDNOTU VESMÍRU, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE VLASTNĚ SE TAM SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL, JE TO LŮNO TVOŘENÍ ….. A V TÉTO PRÁZDNOTĚ SE OBJEVUJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ A UMĚLECKÉ INSPIRACE, TO ROZPTYLUJE STRACH ŘEŠIT OBAVY A NEJISTOTY


Všechna omezení a nedostatky se rodí v našem Vědomí. Dnes změníme směr myšlení, doplníme nedostatky. Přestaneme se bát NEZNÁMÉHO BOHATSTVÍ, které se neskrývá vně ale uvnitř. Teprve potom k nám může plynout dostatek – tedy matérie.

 

TRANSFORMACE STÍNU

Buďte ochotni podstoupit test. Jak byste charakterizovali sami sebe? Odkryjte duchovním okem všechny negativní procesy spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary jaké v sobě nosíte..


Sny, představy….


Ve dnech MODRÉ NOCI se mohou objevit velmi racionální obrazy. Především se odhaluje svět nedostatku, který vyplývá z přerušení s Božským Zdrojem.Pokud se lidské Vědomí koncentruje pouze na hmotné statky, energie MODRÉ NOCI toto musí někde utnout, aby se mohly projevit dary MODRÉ NOCI. Může se objevit nejen pocit bezmoci a malichernosti, ale také silný pocit frustrace a nedostatek smyslu života. Jestliže najdete přístup do vnitřního světa, dny MODRÉ NOCI vám přinesou tvůrčí impulsy, z nichž vyvstanou skvělé nápady, vynalézavost, ale i pomoc při překonávání obtíží a vytváření nedostatků na všech úrovních Bytí.


MODRÁ NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšíření Vědomí a vyprovází ze všech materiálních omezení. V této Pečeti dřímá magická síla, která nám umožňuje přístup do dosud neznámých možností. Dny MODRÉ NOCI jsou skutečnou truhlou s pokladem, který nám posílá Božský Zdroj. Ale jen ten, kdo se řídí intuicí, kdo implicitně důvěřuje svému Zdroji, může dosáhnout na kosmické bohatství a s jeho pomocí rozdrtit všechny pozemské nedostatky.


5.VEDOUCÍ TÓN SMĚRU SÍLY VEDENÍ

Jen lidská ruka může otevřít brány do Nitra. Překlouzněte přes hvězdnou bránu směrem nahoru, vysoko, a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř bránu vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho limity. Pronikněte do středu vašeho křišťálového srdce. Co tam nacházíte? Jestli vidíte NOVÝ ZAČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány vašeho srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho STŘEDU? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě – k poznání vaší Hvězdné existence. Vyšší Pravdu najdete na Zemi. Když akceptujete své lidství a Bytí na Zemi, objevíte i moudrost NOVÉHO - Vyššího Bytí. Vraťte se do STŘEDU a přineste více SVĚTLA do svého fyzického těla. Odkryjte Světelnou Cestu, vycházející z vašeho Svatého Středu. Jestliže přestanete myslet na to kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a skromný. Nebojte se toho, co říkají ostatní!!!!

 

JSTE STŘEDEM VLASTNÍHO VESMÍRU

JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO VESMÍRU

 

TÓN PÁTÝ je autoritou Vlny. Z této pozice vycházejí nejdůležitější impulsy i obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA, spojující duchovní pořádek s pořádkem pozemským. Zaměřují se zde všechny síly, které se budou realizovat v pozdějších obdobích. PĚT reprezentuje harmonický pořádek ve světě matérie. PÁTÉ pozici připadá vyjímečná role – díky níž je možné realizovat konkrétní aspekt vzorce určení. TÓN PÁTÝ nám ukazuje potřebné nástroje k plnění úkolů. I když s tímto dnem nejsou spojené žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou jasně pocítit jedinci vysoce citliví.

 

autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com/

 

překlad Lenka Sýkorová

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (19.1.-21.1.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.