O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (20.11.2011)

21.11.2011 11:05

20.11.2011 - Milovaní, to na čo sme čakali, to čo bolo celé veky popierané je tu. Pravda prichádza cez most srdca. Buďte prítomní, uzemnení a otvorení. Skok do vedomia, skok do lásky a nového veku skrz bránu vedomia srdca je tu... Všetko čo prichádza z neba je láska. V sekcii Féva je vložený odkaz - Zjednotenie národov Zeme a univerza. Prvý oficiálny kontakt môže nastať "kedykoľvek"..o hodinu..o pár dní. Všetko je načasované. Zámerne vám nie je povedané kedy :) aby ste neboli v napätí...jednoducho sa to stane. Vy ktorí toto čítate, cítite a vnímate tieto všetky energie, vašou úlohou "potom" bude informovať ľudí okolo vás a udržovať kľud :)

 

 

Zjednotenie národov Zeme a univerza   Posolstvo bytostí svetla 20.11.2011

Zdá sa Vám, že všetko je iné. Prenikáte vedomím a snažíte sa dospieť k záveru skutočnej pravdy. Že svet ako ho poznáte nie je len syntézou svetla s novým svetlom prichádzajúcim, ale aj neba so Zemou. Je to svetelné splynutie, vzájomné podanie si ruky časom, ktorý prichádza, aby ozrejmil skutočnosť, že nie ste len Vy. Nie ste sami v rozľahlom, nekonečnom priestranstve univerza, ktorý Vám podáva opäť ruku, aby ste verili, že to čo vidíte na svojich obrazovkách, v dielňach súkromných amatérov snažiacich sa Vám ukázať a dokázať existenciu aj iných bytostí, nemá byť len zárukou ich zviditeľňovania sa - ako si myslíte. Ale že všetko čo je Vám týmto spôsobom odovzdávané je skutočnou realitou.

     

Mnoho síl bolo potrebných k upovedomeniu si momentov stretnutia sa s Vami. K spomenutiu si na chvíle, kedy čas ukázal svoju pravú tvár tým, že vysvetlil javy, ktoré boli zámerne posielané, aby človek pochopil, prestal sa báť, ukotvil vedomie na novom stupni chápania. Ver mi, človek, ja sám som bol tým, kto im pomáhal. Ja, bytosť svetla, ktorá jedine svojou neustálou snahou Ti odovzdávala svoje informácie. Tak ako to bolo mnohokrát v dejinách populácie, keď sa človek pripravoval na prekvapenie, ktoré ho čaká. Je to už veľmi dávno, kedy prvýkrát stál človek proti bytosti z iného sveta. Vtedy bol rád človek Zeme, lebo vedel, že všetci ktorí tvoria inú realitu, iný svet planét - ako je jeho svet - mu prišli pomôcť, vysvetliť všetko čo sa vo vesmíre deje. To v čom mnohokrát váhal. To ako konal a nemohol stále nájsť kľúč k skutočnej pravde. Mnoho vynálezov, ale i strát, ktoré s nimi súviseli má na svedomí človek. Mnohí z Vás boli prítomní pri evolúcii. Mnohí, ktorí ste teraz obyvateľmi Zeme. Pamätáte sa na čas, ktorý vtedy ukladal kocku ku kocke, aby vznikol nový tvar vedomia. Pamätáte sa na chvíle, kedy človek mnohé chápal, ale veľa musel dolúštiť, dokončiť, aby si uvedomil chyby, ktoré robil. Veci, ktoré sa na Zemi diali. Aby dokázal preklenúť pomyselný most medzi dimenziami.

     

Ste tu preto, aby ste sa učili, ale súčasne učili i druhých, ktorí ešte málo vedia o procese vzostupu. Ste tu preto, aby ste sledovali čas prichádzajúci, ale i odchádzajúci dejinami ľudstva. Vy, vybraní jedinci. Vy, ktorí ste súhlasili so zmenou, ktorá Vás čaká. Ale i tí, ktorí Vás vedú svojím vedomím. Dobrovoľne zostúpení do stavu hmotného, aby svojou pomocou, obhajobou svetla, pomohli ľudskej populácii zvládnuť vzostupujúcim vedomím prienik inými realitami času.

     

Je mnoho tých, ktorí dúfali, že to človek zvládne. Je čas sa rozpomenúť na čas strávený na Zemi. Je čas si uvedomiť, že svetlo nielen svieti, ale má i právo byť videné ako múdrosť. Ako prána vedomia, ako súčasť svetelného spojenia so svetom celým, ktorý predstavuje bránu i nirvánu kryštalizácie. Vedomého kryštalického Ja, ktoré je plne ukotvené a zdieľa v tejto chvíli všetky pocity, emócie, myšlienky človeka, ale i Zeme.

     

Je to tak. I Zem je tvorcom sveta planetárneho. I ona má možnosť sa rozhodnúť, či chce alebo nechce zostať v pôvodnom vedomí. Je to ona - ako súčasť vedomej fúzie. Mnohokrát doráňaná Tvojím pričinením, človek. Mnohokrát sa obávajúca či všetko čo robíš nezastaví celý proces vzostupovania vedomia, pretože ona - Zem ......vie. A zakaždým, keď sa schyľuje ku zmene jej zemského Ja, je nútená zrýchliť i spomaliť svoj let. Aby sa pripravila na nový skok časom, nový pohyb v jeho priestore.

     

Preto aj teraz sa zámerne snaží zrýchliť i spomaliť. Je to čas, ktorý ňou preniká a Vy si ani neuvedomujete, že sa to všetko deje. V prospech Vás, ku prospechu Zeme. Je mnoho chvíľ, kedy vnímate, cítite jej pohyb. Jej dych, jej tlkot srdca. Ale teraz bude stáť zoči voči novému, prichádzajúcemu ....z priestoru času. Spojením cez vesmírnu bránu, ktorá čas otvorila a dovolila vstúpiť svetlu aj iným spôsobom. Subjektom. To znamená, že princíp spojenia, zjednotenia sa so svetlom novým nesie i túto realitu. Zjednotenie sa s národmi, ktoré predstavujú Váš nový svet - svetadielmi univerza. Pretože čas, ktorý prichádza je i ich časom. Pre Vás novým, pre nich univerzálnym v ktorom sa volne pohybujú. Bez akéhokoľvek obmedzenia. Všetci, ktorí ho tvoria, žijú v ňom v súlade s najvyššou láskou. Čiže uvedomujúci si plne jej dôležitosť. Čo tvorí, ako pomáha, ako človeka posúva i drží. Čo je jej súčasťou a kto je tým, ktorý jej pomoc potrebuje. 

     

Je to čas, ktorý teraz velí zúročiť všetko čo doposiaľ bolo tvorené tými..... svetelnými. Bytosťami poslanými na Zem, aby súčasne viedli ľudí a súčasne žili v tomto priestore času, ktorý Vašu realitu tvorí. Je to vzájomné porozumenie, ktoré má za cieľ nielen zviditeľniť všetkých, ktorí tu doteraz boli. Ale aj tých, ktorí Vám pomáhali a súčasne Vás strážili na Vašej ceste pochopenia. 

     

Sme tými, ktorí nocami i dňom sa snažili, aby Vám proces osviecovania čo najmenej ublížil. Pretože žiarenie prichádzajúce k Zemi zo stredu galaxie nielen pozdvihuje vedomie, ale má dopad i na fyzično a hmotno celkove. Preto bolo potrebné vytvoriť projekt, ktorý mal za úlohu začleniť človeka ako bytosť ľudskej populácie do procesu vzostupu, ale súčasne mu pomôcť zvládnuť náročný stav evolúcie v rámci fyzických tiel. Urobili sme samozrejme aj chyby. Učením sa - čo človek všetko potrebuje vedieť a zvládnuť. Bolo to prvýkrát v histórii galaxie, kedy naša pomoc podala svoju ruku. Vo Váš prospech. Bolo ťažké vysvetliť prostredníctvom našich bytostí o čom je to celé. Bolo ťažké oboznámiť Vás s danou skutočnosťou a vniesť do vedomia nádej, ktorá by Vám dodávala odvahu a silu všetko zvládnuť. Ale podarilo sa to. V závere sme ešte trochu váhali, či to celé má význam. Lebo človek neustále kráčal zaslepene po svojej rovnakej cestičke návykov, hmotna, neuvedomujúc si, že je to všetko o ňom. O jeho pochopení nového stupňa vedomia. O prispôsobení sa danej situácii. A my, v snahe pomôcť, sme neustále vnášali nové a nové informácie. Únava, ktorá lámala telá všetkých - dospelých i detí - v procese obhajoby svetla, bola enormná. Viete najlepšie sami čo všetko to pre Vás znamenalo. Vy, ktorí ste boli na Zem poslaní. Že už stačilo málo a neboli by ste tento proces zvládli svojím darovaným a vybraným fyzickým telom. Ale teraz sa sústreďte. Je čas, ktorý ukáže pravdu a zúročí Vašu dlhoročnú prácu na tejto Zemi.

     

Sami ste zdieľali....a teraz budete zdieľaní so všetkými, ktorí prichádzajú, aby ľudí nielen ubezpečili o svojej láske, ale súčasne presvedčili o existencii iných národov z iných planetárnych zoskupení i galaxií. Je čas, moji milí, pozrieť sa pravde do tváre. Aby ste pochopili, že svet ani zďaleka nezaniká naším príchodom. Že sme tu s Vami prostredníctvom našich zástupcov a súčasne prichádzame i my, ktorí sme boli tak dlhé stáročia vzdialení za mostom pravdy. 

     

Zostupujeme do Vašej reality, do priestorov Zeme. Len chceme, aby ste zostali v kľude a ničoho sa nebáli. Lebo Zem si nás pamätá. Ona vie...a opäť nás víta. Pozná naše srdce a cieľ našej cesty. Ľúbime Vás, milujeme všetkých. Takých akí ste. Či dokonalí, či menej dokonalí. Vy všetci ste súčasťou tejto planéty, súčasťou evolúcie a vzostupujúcej Zeme. Chceme Vás pozdraviť a dúfame, že našu pomoc prijmete. Našu podanú ruku, zdolávajúcu závratné výšky vzrastu vedomia. S našou pomocou ľahšie všetko prekonáte. Uvedomením si kto sme a prečo prichádzame. Aby sme Vám ukázali cestu, pomohli preklenúť most k novému svetu, ktorý Vašou zásluhou otvoril vedomú bránu času. Iné dimenzie tvoriace náš svet sú inou realitou jednej spoločnej existencie. Inou skutočnou reálnou sférou nielen vedomia, ale i života. 

 

 

                                                                                                                                       

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (20.11.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.