O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (22.3.2012)

22.03.2012 20:28

22.3.2012 - Sila lásky vašich sŕdc zvládla "nezvládnuteľné". Je čas na nádych, nádych jari/začiatku vašeho nového života. Nastáva čas odhalenia jedinej pravdy, ktorou je láska. V sekcii Féwa je vložená skvelá správa. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

 

Féwa 22. 3. 2012

 

Milovaní, som vďačná za túto chvíľu, tak dôležitú pre celú ľudskú civilizáciu nachádzajúcu sa na planéte Zem. Bola som požiadaná predstaviteľmi Andromédy, aby som Vám odovzdala - ako predstaviteľka Plejád vyslaná Andromédou na Zem - posolstvo o priebehu "Solárneho projektu Zeme". Všetky informácie Vám odovzdám, vrátane kódov. Teším sa, veľmi sa teším. Kvôli Vám všetkým, kvôli rozprávkovo krásnej Zemi. Kvôli múdrosti lásky, ktorou sa podarilo mnohé zachrániť. V blízkosti Slnka prebiehali boje bytostí zo systémov vysokého vedomia lásky a tých druhých, negatívnych, zastúpených predovšetkým systémom Zeta Reticuli.

 

S láskou Vás všetkých objímam

Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

Beloved, I am grateful for this moment, so important for the whole human civilization located on planet Earth.

 

I was asked by representatives of Andromeda, to give you - as a representative of the Pleiades, sent by Andromeda to Earth - the message about course of "Earth's solar project." 
All information will be transmitted to you , including codes. I have a huge joy, due to you all, due to the fabulously beautiful planet. Due to the wisdom of love, which managed to save many.
The battle took place near the Sun, between high consciousness and love beings, and  others… negative, mainly represented by the Zeta Reticuli system.

 

I embrace you with love. 

 

Féwa

 

 

22.3.2012 – 3 CIMI – IMPULZ - VYKROČ VPRED! NAPOJENÍM SA NA ENERGIU BIELEHO SPÍNAČU 

6

 

 

ENERGIA CIMI PREDSTAVUJE CYKLUS ŽIVOTA A SMRTI, TEDA ZNOVUZRODENIA

SKVELÝ DEŇ VYTVORIŤ NOVÉ SPOJENIA V ŽIVOTE

 

Bude uvoľnené všetko čo je skostnatelé vo vašom živote. Bolesť z odlúčenia je mostom, ktorý vás privedie k cieľu. Odteraz prestávam lipnúť na všetkom, čo pominulo, púšťam minulosť. Odpor k zmene len vytvára pochybnosti. To čo bolo, nemusí byť teraz vhodné a žiaduce. Dobrovoľné odovzdanie sa a pustenie všetkého starého prináša nádhernú úľavu. Tu a teraz púšťam strach z posledných tieňov (svojej) transformácie. Opúšťam snahu byť dokonalým.

 

Počúvnite svoj vnútorný hlas, ktorý vás vyzýva k absolútnej transformácii. Otvorte sa svojej vnútornej múdrosti.

 

Rovnováha, minulosť, zmena …

 

Dopad dnešnej energie CIMI sa prejaví ako silná zmena. Zmena, ktorá vás oddelí od všetkých starých programov, starého systému a zlých návykov. Energia CIMI prelamuje všetky väzby, ktoré sú skostnatelé. Čím väčšia je skostnateľosť/tuhosť a neochota pústiť všetko staré, čo neslúži vášmu vývoju, tým „bolestnejší“ je tento proces. Aj keď energia Bieleho spínaču často prináša „bolesť a utrpenie“, aj tak je našim najväčším spojencom v ceste k osobnej evolúcii.

 

CIMI nám týmto umožňuje urobiť veľký krok VPRED!

 

Ak ste sa naučili vedome rozlišovať to čo bolo a je minulosťou, energia CIMI vás bezbolestne prevedie a privedie do novej oblasti a nového obzoru vašeho života.

 

V jednom ľudskom živote umierame tisíckrát, pretože každý krok k novému cieľu, je akousi pomyselnou smrťou (starého).

 

Energia Bieleho spínaču pracuje v tele ako biele krvinky, proti všetkému čo nám bráni v žití, a tak odstraňuje všetko čo je potencionálnou hrozbou pre náš duchovný život.

Ak je niekto, alebo niečo, čo vám bráni v prijatí nového do svojho života, poproste energiu CIMI o pomoc a uvoľnenie.

 

Biely spínač je mocná energia, ktorá vás doslova vytiahne zo všetkých negatívnych vzťahov na úrovni fyzickej, emocionálnej, mentálnej aj duchovnej. Môžu to byť aj všetky ideologické a škodlivé duchovné praktiky, z ktorých by ste sa mali okamžite vymaniť, ale doteraz ste na to nemali vnútornú silu.

 

3 – TÓN PULZNEJ ELEKTRICKEJ ENERGIE

Trojka otvára pred vami cestu, ktorá umožní začleniť sa všetkým pozitívnym zmenám do prirodzeného toku života. Nahmatajte si pulz, ktorý vás privádza k novému. Dovoľte aby jeho sila vprúdila do všetkého, čo je zdanlivo stratené, oddelené, neprístupné alebo neviditeľné. Ak máte sklon k roztekanosti, zamerajte sa len na jeden zámer. Pozbierajte vnútornú silu aby ste mohli dať vyniknúť pravde. Je čas na odhalenie veľkého tajomstva skrz vašu osobu.

 

UMOŽNITE SI SA TVORIVO A KREATÍVNE PREJAVIŤ!

 

Pulzný zdroj (•) udrie do Zeme (••), a tým spustí perpetum mobile žitia. V tóne Tri sa rodí nový, kreatívny duch. V elektrickom TÓNE sa rodí všetok podnet k evolúcii. V súvislosti s pečaťou CIMI sa stáva hybnou silou každej vlny. Tón Tri je určený k úpravám a prispôsobeniam smerovania. Táto energia spúsťa vysoký nárasť aktivity.

Tieto energie priamo ovplyvňujú nervovú sústavu, ktorá u citlivých ľudí môže spôsobiť hyperaktivitu či neuralgiu. Na druhú stranu táto energia prináša veľkú chuť k aktivite a tým zvyšuje produkciu.

 

Autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com

voľný preklad Alexandra Zezulová

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (22.3.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.