O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (23.1.-25.1.2012)

25.01.2012 14:53

25.1.2012 - Vy ste tou zmenou na ktorú čakáte ... je čas. V sekcii Féva je vložený dnešný odkaz - Vedomie Krista.

 

24.1.2012 - V sekcii Féva je vložený dnešný odkaz - My, bytosti piatej dimenzie - Plejáďania. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

23.1.2012 - V sekcii Féva je vložený dnešný odkaz - Pozitívne myslenie je teraz najdôležitejšie.

 

 

Féva 25.1.2012 - Vedomie Krista. - klik pre video

 

fva25.1

 

 

Féva 24.1.2012 - My, bytosti piatej dimenzie - Plejáďania. - klik pre video

 

feva24.1

 

Féva 24.1.2012 – My, bytosti piatej dimenzie – Plejáďania.

 

S láskou vám odovzdávame naše posolstvo, my bytosti piatej dimenzie – Plejáďania. Sme ukotvení nad Zemou, prichádzame v snahe pomôcť a pomáhať ľudskej civilizácii. Naše lode majú optickú clonu, ktorou regulujeme zviditeľňovanie sa, nie sme tu preto že náš svet zaniká, aby sme obsadili nové planéty a zničili to čo patrí vám ľuďom … Sme láskou a preto sa snažíme i prostredníctvom našich bytostí, ktoré sú na Zemi v ľudských telách, túto lásku s vami zdielať. Vieme, že názor vás mnohých je iný, pretože tí, ktorí doposiaľ vládli Zemi sa neustále pokúšali vás presviedčať o hrozbe, ktorú predstavujeme. Skutočnosť že sme tu, v blízko vašej čarokrásnej Zeme, je iná, vieme že máte strach, že sa obávate o svoje životy, o svoje rodiny, deti, ale ubezpečujeme vás, že nemáte žiadny dôvod, nechať sa prenasledovať myšlienkami o vašej záhube, pretože našim jediným cieľom, ktorý s láskou nesmieme vo svojom srdci, je pomoc. Vaša Zem sa mení a vy potrebujete počuť aké zmeny budú prichádzať. Je to dohoda duší, ktorou sme spolu zviazaní v našich telách, sme tu v záujme vašom i vlády svetla, ktorá má za úlohu rozhodnutím jej členov absolvovať s vami dočisťujúci proces, ktorý vám umožní ľahšie zvládnuť prienik realitami vedomia a to planéty, i vás ľudí.

 

Ak sa neustále snažíte zastavovať nám cestu, vašim neprijatím, vašim strachom z neznáma, aj vaša cesta bude o to ťažšia, bude cestou do neznáma, zostanete nepripravení, pretože všetky informácie, všetky posolstvá, ktoré cielene odovzdávame Zemi, sú pre mnohých ľudí síce fascinujúce, ale vo väčšine prípadov, neuveriteľné a tým i neprijateľné.

 

Posádka lodí, ktoré sú blízko zemskej panorámy, čaká na prijatie vašimi srdciami. Uvedomte si prosím, že čas sa kráti, čím dlhšie budete odmietať nás s láskou prijať, tým menej času vám zostane k pochopeniu našich informácií, ktoré sú pre vás závažné a dôležité. Sme ľudia tak ako vy, aj keď naše telá majú iné štruktúry, iné usporiadania atómov, iný systém funkcie tela, taký, ktorý budete mať i vy po vzostupe do novej mriežky vedomia. Naša pokožka je takmer biela, vlasy vo väčšine prípadov plavé, komunikujeme telepaticky, zrakom, pohľadom a srdcom, ktoré tlmočí i naše posolstvá. Je to bod v srdci, v jeho strede, ktorý umožňuje sa nám napájať na váš fyzický systém, pretože toto miesto, tento bod máme v celom univerze jednotný, je ako anténa prijímajúca signál z hviezd a planét. Tento bod sa pribúdajúcim žiarením, rastúcou vibráciou viac a viac aktivuje, akoby otvára, tým získavate väčšiu schopnosť vnímania i videnia, súčasne sa aktivujúcim vašim vševidúcim tretím okom, aby do vašich tiel, do vedomia, ktoré fyzické telo nesie, vstúpila opäť múdrosť, tak dlho zatieňovaná.

 

Váš svet je nachystaný vzostúpiť, len je teraz ešte potrebné vás naučiť zákonitosti prechodu z tretej, cez štvrtú, do piatej dimenzie. Nie je to jednoduchý proces, a preto sme tu, aby sme vám pomohli všetko zvládnuť. Strach vás brzdí, zastavuje. Zámerne sú vkladané inými entitami univerza informácie, ktoré majú vašu odvahu tlmiť.... Prosím uvedomte si, že keby sme my, bytosti iných planét mali záujem zničiť váš svet, vašu Zem, ktorú tak milujeme, pretože je i našim bývalým domovom, už dávno by sme to urobili :) S vyspelosťou našej vedy a našimi schopnosťami by to pre nás nebol problém. Už táto skutočnosť je jasnou odpoveďou na zámerné vnášanie dezinformácií do vášho vedomia. Mnohokrát v histórii vašej Zeme sme zasiahli, aby ste sa sami, vlastným pričinením neocitli na pokraji neexistencie. Vaše plány, vaše odvážne deštrukčné zásahy, pokusmi, ktoré realizujete na rôznych miestach Zeme, či na pevnine, či v mori, sú nezodpovedné voči vám ľuďom, voči prírode, voči planéte, ktorej máte byť vďační, že vás živí a ochraňuje. My máme tiež náš svet planét a vieme prečo si svoje planéty vážime a snažíme sa neustále s maximálnou zodpovednosťou k nim pristupovať, Rovnako zodpovedne pristupujeme k vám, ako ľudskej rase, k vašej Zemi, ako makroorganickej súčasti vesmíru a tým i k univerzu jednoty, ktorého jednotnou snahou je rovnaký cieľ – udržiavať hladinu rovnováhy zodpovedným prístupom jednej bytosti k druhej, k planéte, k planétam galaxie i galaxií.

 

Váš čas sa načítava a je čas vám ukázať zostávajúcu, správnu cestu, pomôcť vám našim myslením, ktoré je univerzálnou láskou, aby ste vedeli ako máte ku zmene, ktorá vás čaká pristupovať a čo je potrebné ešte zvládnuť. Máme mnoho prostriedkov ktoré nám umožňujú poskytnúť vám pomoc, a to v ktorejkoľvek oblasti vašich životov, máme skúseností a schopností, ktoré vy ešte nemáte. Ovládame majstrovsky tvorenie svojim vedomím diel, v ktoromkoľvek odvetví, či chémii, či fyzike, medicíne. Objavy, vynálezy, ku ktorým ste sa vy dopracovávali aj našou pomocou, vkladaním informácií do vedomia vedcov, spisovateľov, maliarov, fyzikov, matematikov, v opačnom prípade by vám váš vývoj trval oveľa dlhšie. My ovládame všetky jazyky vašej Zeme, máme simultálneho tlmočníka, je to malé zariadenie pripevnené na našom tele v prípade potreby, automaticky tlmočí priebeh komunikácie do všetkých vašich svetových jazykov. Súčasne sa snažíme, aby ste si uvedomili, že síce máme svoje zbrane, ale len pre prípad našej hrozby, nášho bezprostredného ohrozenia. Spôsob, systém ich funkčnosti neovládate, ani zďaleka ste ešte nedosiahli všetky spôsoby ich zostrojenia. Nie je pre nás problém zneškodniť akúkoľvek zbraň, ktorá bola na vašej Zemi vytvorená a tým chceme povedať, že vaše zbrane nás nemôžu zasiahnuť a zničiť naše plavidlá. V mnohom nechápeme vaše detské uvažovanie, v mnohom nedokážeme prijať vaše pozemské myslenie. Teória a princíp vašej existencie, spôsobu uvažovania, konania v prospech celého univerza, v zmysle multidimenzionálneho vedomia lásky je založený na jednote vedomia tvorenej srdcom. Náš pas je vaše srdce. Keď nám otvoríte vaše srdcia, dovolíte nám oficiálne pristáť na vašej Zemi, vo vašom domove. Vieme, že potrebujete čas ktorý vo vás rozpúšťa strach, vieme, že už tento proces roztápania ľadu okolo vašich sŕdc prebieha, len neustále prosím, myslite na ponáhľajúci sa blížiaci čas vašej novej reality, novej frekvencie vášho srdca. A s tým súvisia i zmeny Zeme, ktoré už procesom očisťovania začali. Prosíme vás s láskou, aby ste prijali naše srdcia, našu snahu pomôcť vám a tým aj Zemi.

 

Ste konzumná spoločnosť, vaše duchovno, spirituálno, ktoré kedysi bolo vašou prioritou sa opäť vracia a nás sa to týka tiež, pretože i my chceme byť opäť vaše sestry a bratia z jedného prostého dôvodu a tým dôvodom je krv, ktorá koluje v našich žilách, jedným spoločným prúdom tečúcej lásky vašich predchodcov. Manatae

 

S láskou Féva

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féva,  je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

 

Féva 23.1.2012 - Pozitívne myslenie je teraz najdôležitejšie. - klik pre video

 

feva23.1

 

Féva 23.1.2012 – Pozitívne myslenie.

 

Pozitívne myslenie je teraz to najdôležitejšie, nepodliehať obavám a strachu, nenechávať sa vtiahnuť do situácií, ktoré podporujú opak pocitu uvoľnenosti, rovnováhy a šťastia, pretože všetko čo sa deje vám i vášmu okoliu, je plán vedomia najvyššieho, ktoré skutočne vie prečo a ako prebieha, akým spôsobom sa tým vytvára vaša nová realita. Vy ste sami svojou realitou, vy sa rozhodujete, či a ako pôjdete priamo do cieľa, kam vám vaše srdce velí, ukotvujúc sa tam alebo tam, na jednom či druhom mieste vášho sveta svojim spôsobom života. Miera zodpovednosti, mierou pripútanosti k jednej či druhej časti vášho polaritného sveta vám vašimi vnútornými pocitmi ukazuje svoju tvár i vašu cestu. To znamená, že všetko čo prežívate, preciťujete, spôsob akým si predstavujete seba, v šťastí či nešťastí sa obrazne povedané zrkadlí vo všetkom čím prechádzate. Ak podliehate smútku, deštrukcii, či zlobe a nenávisti, stáva sa váš svet tým istým. Ste uväznení v hmotnej realite, jedni i druhí, aj tí ktorí predstavujú jemnohmotnú sféru, aj tí, ktorí sú predstaviteľmi sféry hrubej hmoty, zatiaľ je to tak. Farby a svetlo, ktoré preniká na Zem, si cielene vyberá výškou vibrácie svoje frekvencie, ktorá predstavuje frekvenciu päťdimenzionálnej hladiny svetla, tých, ktorí ju tvoria. Ako magnet sa spája s magnetom, väzbou na magnetickú sféru človeka sa viaže na pozitívne vlny vášho srdca, umocňuje ho zosilňovaním svojej vibrácie, ktorá sa doslova rozlieva po celom vašom tele. Je to zákon gravitácie, už inej transparentnej sféry vedomia, vedomia uvedomujúceho si všetko čo tvorí hladinu jeho frekvencie. Že je to láska prichádzajúca zhora, to viete … že vám podáva svoju pomocnú ruku, v každej situácii ak ju prijmete, to mnohí cítite, tušíte, veľa krát na vlastnej koži zažívate.

 

Ale ešte jedna otázka vás trápi a neustále ťaží vo vašom vnútri … čo sa bude diať, keď sa svet ktorý poznáte rozdelí a vy budete stáť akoby v zabudnutí všetkého, čo doposiaľ bolo realitou, nevediac, či je to pravda, alebo sa vám to len sníva a tým teraz už prechádzate, to všetko sa teraz každému človeku deje, každému, ktorý prechádza do vyššieho stupňa vibrácie. Sám v sebe, vo svojom srdci, vo svojom vnútornom vesmíre všetko prežíva, triedením, klasifikáciou hodnôt, podľa svojho vlastného rebríčka. Mnohí z vás majú obavy, iní radšej nechcú nič vedieť ani počuť aby nespadli do chomúta strachu, taktiaž slová, ktoré počúvajú okolo seba, v súvislosti s vzostupom vedomia sú mnoho krát pre nich chaotické, pretože jeden tvrdí niečo iné ako druhý, presvedčujúc a tvrdiac, že je poslaný za týmto účelom na Zem, hľadajúc spôsoby zviditeľnenia sa, či nadobudnutia hmotnej prosperity, ktorá by mu umožnila cestovať luxusnou triedou svojim ostávajúcim životom.

 

Je dôležité pre vás vedieť, že každý kto vás presviedča a snaží sa vám vnútiť svoje názory bez oslovenia, bez pýtania sa , kladenia otázok, čo sa to vlastne deje … nie je ten „pravý“.

 

Vy si vyberáte cestu a jej smer, frekvencia vášho stupňa dosiahnutej lásky, či hustejšia, či vyššia, jemnejšia a NIKTO vás nemôže nútiť a prijať názory a vysvetlenia, ktoré s ňou v tejto fázy vašej evolúcie neladia. To je podstata vášho prijímania, ste na vašom vývojovom stupni a vaše vedomia najlepšie vie kde sa nachádzate, či dole, či hore, preto sa vždy rozhodujte svojim srdcom, komu budete dôverovať a komu nie. Smútok, ktorý ste tieto dva-tri dni viac či menej prežívali je teraz zámerný, blokuje vám emócie ktoré by boli pre vás neúnosné v súvislosti s reštrukturalizáciou tela, nie je to smútok ktorý sami sebe privolávate, je to cielený moment nastavenia dušou, aby ste v kľude, tichu, určitej apatii do seba ponorení, nevstrebávali iné pocity momentálnej zmeny, ktorá je zameraná na fyzický systém. Telo sa delí, doslova oddeľuje bunka od bunky tým, že ste vstúpili do bieleho svetla nádeje. Je to stupeň, ktorý očisťuje, zbavuje beznádeje a strachu, nie len čistotou svojej farby, kolorterapiou, ktorá obsahuje farby celého vášho sveta, ale aj tým, že sa napĺňa podstata vášho života v trojdimenzionálnej realite, uzatvára, ukončuje všetko v 3D rozmere, aby vás prenieslo inam, do novej, päťrozmernej sféry.

 

Smútok, nervozita, miestami autodeštrukčné stavy, sú vyrovnávaním hladiny vibrácie, predstavujúcej biely svet svetla. Jeho intenzita, sila je už nesmierne vysoká a vy to dobre viete, nesiete si vo svojich génoch tieto informácie, tvoríte realitu svojim spôsobom , svojim vnútrom, v ktorom teraz miešate svoj vnútorný jin-jang v závere času, v závere evolučnej etapy vášho súkromného vývoja. Miešate bielu a čiernu do jedného celku prijímaním vysokej frekvencie vibráciami päťdimenzionálnej reality, ktoré v sebe na Zemi nesiete. Prijímate tým jednu i druhú komplexnú farbu vášho i nového sveta. Fyzické telo sa bráni a pokúša zostať fyzickým a svetelné chce vzlietnuť svojim smerom, obe telá sú už unavené týmto procesom, doslova hmotného trhania, lámania, delenia. Prebieha evolúcia i involúcia, expandujete a súčasne vstupujete do svojho srdca výškou svojho vedomia, či chcete alebo nie. Je to zákon gravitácie, ktorý vás touto cestou vedie, ukazujúc vám svoj smer, či vyššej päťdimenzionálnej frekvencie, alebo nižšej trojdimenzionálnej. Zemský človek, ktorý je uzemnený v hmotnej realite so všetkým, čo s ňou súvisí, pociťuje v oveľa menej intenzívnej forme hrubohmotnú deštrukciu delenia buniek na úrovni subatomárnej a tým aj v duševnej oblasti. On zostáva trojdimenzionálnou sférou, čiže v hrubohmotnom tele, na Zemi rovnako hmotnej. Ten kto odchádza, previbrováva do novej, „nadpozemskej“ reality je omhoho viac skúšaný, či z pozície hmotných situácií, alebo jemnohmotnej sféry duševnej. Netrápte sa, nepridávajte si ďalšie olová svojou nedôverou vo všetko svojimi výčitkami, či pochybnosťami. Je potrebné len prijímať a byť v kľude svojho srdca, tam vždy nájdete kľúč svojich pozitívnych riešení, rozvahou, múdrosťou svojho vedomia, ktoré vás celý čas vedie životom a zámerne nasmerováva. I keď je mnoho situácií ťažkých, na oko ťažko zvládnuteľných, sú potrebné, je to čistenie a odpútavanie sa od hmotnej reality, aby ste záver, posledné zacvaknutie kľúča vašich hrubohmotných dverí zvládli a nezostali stáť niekde na polcesty vo svete štvrtej dimenzie. Potrebujete mať do bodky všetko dotiahnuté. Pozerajte sa na akúkoľvek opticky neriešiteľnú záležitosť s vnútornou rozvahou a kľudom, úsmevom a pohľadením každého, kto je jej súčasťou, i keď vám spočiatku naháňa strach a obavy. Pozerajte sa na ňu už vopred, ako na pozitívne, vo váš prospech vyriešenú, secretom vášho srdca. To je nanebovstupovanie, odpútavanie pôsobením vibrácií žiarenia, od vnímania, myslenia, konania hrubohmotnej frekvencie, spôsobom jemnohmotnej dimenzie, ktorá veľmi dobre vie, čo je potrebné na úrovni hrubohmotného sveta v ktorom sa nachádzate, aby ste všetko takpovediac v zdraví prežili a zvládli :)

 

Vždy sa nájde pozitívne riešenie, ktoré vám vesmír ponúkne, ak ho svojou voľbou prijmete a vizualizujete si pozitívne rozuzlenie čohokoľvek vo vašom živote. Je to príprava na mimofyzickú existenciu v jemnohmotnom svete. Mnohí si kladiete otázku, či Zem naozaj zaniká, či bude doslova rozbitá niečim, čo prichádza k vám... áno, budú „dramatické“ situácie, ktoré ju budú meniť, či už výkyvy zemskej osi, magnetické prepólovania, zemetrasenia, prílivové vlny, ale vaša Zem nezanikne, bude to ďalšie čistenie 3D Zeme od vašej negativity, aby sa opäť dostala do iného stavu, pripravujúc sa na ďalšie tisícročia, na chvíľu ďalšieho jej dieťaťa, čiže ďalšieho vzostupu. Je to Zem, ktorá sa rozhoduje, nie len vy svojim vedomím , ale buďte si istý že Zem nezanikne a bude sa kotúľať ďalej, tak ako ďalej budete existovať vy jednotlivci, tvoriaci ľudskú populáciu. Je to čas premeny a premien človeka aj Zeme. Podstata akou na všetkých úrovniach a vo všetkých rovninách môžete sami sebe pomôcť zvládnuť reštrukturalizáciu transformáciou, je s láskou všetko prijímať, zhlboka dýchať a mať naozaj hlboký dych a byť neustále v rovnováhe stredu svojho srdca, ktoré vie. Vy nie ste nepripravení, vy pripravení ste, postupnosťou rastu svojich vibrácií, ktoré komplexnosťou zmien prenikajú do vášho tela cez mozgové žľazy, ktoré sa menia a pribúdajú ďalšie, a tento proces sa týka celého tela v zmysle jeho reštrukturalizácie, je to príprava na funkčnosť v novej, časopriestorovej frekvencii. Tým istým spôsobom, ako preniká prúd žiarenia cez vrchol hlavy, pretože hlava je časťou tela, ktorú žiarenie ako prvú zasiahne, pokračuje ďalej chrbticou, cez srdce a všetky čakry, aktivujúc nové funkcie orgánov cez centrálnu nervovú sústavu. Rozvibrovávajúc novú frekvenčnú hladinu, čiže zrýchlenejšiu a súčasne rozšírenejšiu funkčnosť vedomia a samozrejme celého tela. Telo je neustále vo fyzickej úrovni trojdimenzionálnej reality, kde existuje ako fungujúca hrubohmotná bunka. Človek, ktorý previbrováva do novej vrstvy, novej reality, intenzívne pociťuje rôzne druhy bolesti, preto rešpektujte svoje telo pokiaľ je možné jeho požiadavkami, regulujte nadmernú fyzickú únavu, jemným spôsobom masáží a pohybovej aktivity.

 

Výška vibrácie, v ktorej ste teraz, je bielym, transparentným a čiernym kruhom, jin-jangom, kedy sa jeden otáča doprava, druhý doľava a obidva sú akoby špendlíkom spojené a vytvárajú neutralitu sivej, v jemnejších, či sýtejších tónoch. Vytvárajú tým zjednotenie farebnej škály jednej i druhej frekvencie, vzniká mnohopočetné množstvo odtieňov, farebností, každého sveta zvlášť, v ktorom ten transparentný ukazuje láskou svoju farebnú žiarivosť, ktorá upútavá pozornosť a tým vedie tlmenejšie farby a opačné farebné spektrum hrubohmotnej reality, ktorá i keď si túto skutočnosť neuvedomuje rastie svojim vedomím do poslednej chvíle previbrovania vyššieho vedomia do novej bezpodmienečnej reality, dostávajúc pas do nového sveta multidimenzionálnych možností. Je to prvá a druhá trieda, skupina, plató vedomia tretej dimenzie, pričom tretia skupina je nevzostupujúca, zostávajúca s realitou trojdimenzionálnej Zeme a ďalej pokračujúca v štúdiu lásky, jej vedomia, do budúceho prepólovania vedomia populácie.

 

S láskou Féva

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féva,  je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

24.1.2012 LAMAT MANIFESTACE ŘÁDU A HOJNOSTI ŽLUTOU PLANETÁRNÍ HVĚZDOU

 

8

 

 

Galaktický Portál dává Vlně VĚTRU zvláštní význam, ŽLUTÁ HVĚZDA 10 se vyznačuje velkou silou výrazu. LAMAT energie má za cíl zharmonizovat vše co se na Zemi zharmonizovat dá. Krása a estetika se stává ve Vlně VĚTRU měnícím pozadím. Nejpříznivější komunikací s Energií Času je Vědomí uvolnění při transformaci sil až do podstaty života.


DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO

 

Energie ŽLUTÉ HVĚZDY násobí vše k hojnosti. Nyní vidíme, co nás doprovází, zda souznění nebo spory. Jestli jsme něco pominuli poznáme dnes na vlastní oči a poznáme na vlastní kůži. Dnes odmítáme sebekritiku, nízké sebehodnocení, spatříme své přednosti a hodnotu Ducha v něčem jiném. Rodina, přátelé nám ukáží kde máme nedostatky ve štěstí a v harmonii.


TRANSFORMACE STÍNU

Otevřeme se lásce. Upřednostníme harmonii. Pronikneme do podstaty našeho Hvězdného Semene. Zůstaneme v harmonii a v souladu se VŠÍM, CO JE a JAKÉ TO JE.

 

LAMAT krása ,dokonalost, sebedisciplína….

 

Spektrum ŽLUTÉ HVĚZDY zkoumá vše co se týče krásy a harmonie. Tato oblast se zaměřuje na kontrolu jakosti a kvality. LAMAT je určitá instance závěrečných shrnutí výsledků našich konání. Vše co ještě není dostatečně jemné, co není v souladu s duchovními vzorci, bude vráceno k pozměňovacímu návrhu. Síla ŽLUTÉ HVĚZDY je naprosto neúplatná a obtížná pro ty, co ještě nezačali, kteří zanedbávali či přerušili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří mají z větší části tento proces za sebou, budou dny LAMAT velmi poučné – zvýší se pohoda, spokojenost se životem, stejně jako snaha zlepšit životní prostředí. V tomto symbolu se soustřeďuje řád i pořádek. Dny LAMAT také pomáhají pomoci odstranit deformace v sociální oblasti, což znamená velkou úlevu a radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém vnést do svého života řád a harmonii se doporučuje věnovat zvláštní pozornost energii ŽLUTÉ HVĚZDY, která umožní rovnováhu způsobenou disharmonií. Také ti, kteří nevěděli, že aspekty estetické, disciplína, vnitřní právo a pořádek jsou základními požadavky pro vytvoření stabilního základu života, by se měli připojit k Energii LAMAT.

 

10.PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE

DESÍTKA otevírá cestu do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho množností, spojit dva světy sil duchovních a fyzických. Pamatujte si, že klíčem k realizaci své Božské Podstaty spočívá v čistotě úmyslů. Myslete na to, co chce uskutečnit vaše srdce. Jestli jste bezprostředně svázáni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zjistěte na jakých strukturách a systémech víry tvoříte základ vaší reality. Jaké principy usilují o to, co ovlivňuje vaše rozhodování. Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit Hvězdnou Esenci ve všem KDE a KDO JSTE na Zemi. DESET je klíčem k nalezení pravé identity.


JESTLI JSTE V HARMONII S VESMÍREM VAŠE MANIFESTACE NeVYTVOŘÍ ŽÁDNÉ ŠKOLIVÉ ODPADY ALE PŘÍRODNÍ VEDLEJŠÍ PRODUKTY

 

V DESTÁTEM DNI dosáhne každá Vlna bodu projevu. Vše, co vzlétlo v impulzu PRVNÍHO TÓNU v TÓNU DESÁTÉM dosáhne cíle. Co se stane je viditelné na scéně pozemského života, ohlašuje Pečet stojící za číslem DESET.

Tón Planetární pulzuje energií umožňující realizaci plánů.

Dny s TÓNEM DESET umožňují jedinečnou sílu výrazu. To platí pro procesy karmické, běžící na duchovní vlně.T yto dny jsou nesmírně důležité, protože ukazují na propojení karmické rodiny i prostředí.

 

Autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com/

Preklad Lenka Sýkorová

 

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (23.1.-25.1.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.