O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (23.2.2012)

23.02.2012 16:13

23.2.2012 - Buď už človekom, človek, nie prázdnym telom, ale láskou, žiarivým srdcom, ktoré tancom lásky rozprúdi nehu a radosť v každom, s kým sa stretneš. Je čas radosti, smiechu a vzájomnosti. Tak tancuj tanec srdca, ktorým si.

V sekcii Féwa je vložený odkaz z 21.2.2012. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

 

 

Féwa 21. 2. 2012

 

Fotónová vlna, približujúca sa k Vašej planéte a celej slnečnej sústave, spôsobuje enormný tlak na cievny systém. Čiže v prvom rade na srdce a mozog. Jedná sa o kompresiu dvoch silových polí. Dvoch frekvencií Univerza. 

 

Je potrebné, aby sa každý človek maximálne možným spôsobom snažil uvolniť /zvieratká tak fungujú automaticky/. Zavrel do "priečinku" strach a obavy. Pretože tieto negatívne emócie sú podporované aj zhora, aj z vnútra Zeme negatívnymi entitami. Tieto bytosti sa neustále snažia zvyšovať vo Vás tlak a napätie svojím spôsobom konania a rozhodovania. Čo Vás samozrejme rozbíja na všetkých úrovniach. A pretože žijete na Zemi, v priestore 3D frekvencie a ste súčasťou hrubohmotného sveta, zákonite ich tlaku podliehate. Sú to situácie v ktorých je Vám neustále vkladané jedno prioritné pravidlo tohto sveta. A tým je hmota a jej funkčný systém.

 

Váš svet sa mení a to vo všetkom. Pozorujete to okolo seba aj sami v sebe. Neustále sa zvyšujúcou rýchlosťou. Kedy už nemáte čas sa ani nadýchnuť a prichádza ďalšia pohroma. Duševne či fyzicky hmatateľná. Dlho trval proces príprav na evolučnú časovú vlnu. Dlho ste zápasili, merali si sily s rastúcou vibráciou žiarenia dopadajúceho na Zem. Aby ste si zvykli na jej zámer. Byť odolní voči najvyššej frekvencii. Je to tlak na centrálny čakrálny systém. Tlak na vedomie - jeho 3D štruktúry /čiže mozog/. Tlak na srdce a jeho celý cievny systém. Množia sa prípady náhlych srdcových a mozgových príhod.

 

Bez lásky, bez jej nehraných prejavov, bez prehodnotenia skutočným rebríčkom hodnôt, sa proces prieniku vlnou zvládnuť nedá. Neustále Vás upozorňujeme na dôležitosť slova - všeobjímajúca láska. Slova, ktoré zvyknete používať i vtedy, keď ju necítite a neprejavujete. Klamete tým len samých seba. Sami sebe spôsobujete opačný tremor vo fyzických bunkách. Pretože narastajúca frekvencia je frekvenciou tachyónov lásky. Nestotožňujúca sa s jej opačnými prejavmi. S negativitou, ktorá na Zemi vládne. Pokúste sa - prosím - uvedomiť si túto skutočnosť. Zapojte do procesu zvyšujúcich sa vibrácií seba a aj všetkých ľudí žijúcich na Vašej Zemi. Sila tachyónov sa nepýta, ale koná. Je potrebné byť neustále pripravený pomôcť druhému človeku. Ochraňovať, podávať pomocnú ruku - a nie vysmievať sa jeho nemohúcnosti. Či už fyzickej, alebo hmotne-zabezpečujúcej. Zastaviť sa pri každom dieťati, či starcovi, ktorý pomoc potrebuje. Neprekračovať s pohŕdaním človeka ležiaceho na zemi. Jednoducho povedané - obaliť láskou každý organizmus Zeme ako aj Zem samotnú. A to vzájomným úsilím - nenútene - chcene. Vlastným presvedčením o správnosti svojho konania.

 

A tí druhí, ktorí sa rozhodli pokračovať doterajším spôsobom života - sami si vybrali. Len majte prosím na pamäti, že sa skutočne jedná o celú Vašu Zem. Od severného po južný pól, od jednej po druhú stranu rovníka. To je zemský kríž, ktorý Vám neustále ukazujeme. So svojím stredom v jadre. V jeho strede sa začína premena frekvencie. Z tohto miesta sa šíria vlny nového magnetizmu zasahujúceho refrakčne - odrazom fotónovej vlny - celú Zem a každý organizmus. Či chcete, alebo nie.

 

Niet už času nazvyš. Zamerajte sa na seba. Na svoj stredový stĺp Vášho tela.V ňom teraz prebiehajú intenzívne zmeny frekvenciou nového vedomia. Tam je ukrytý Váš nový čas, nesúci pravidlá existencie a funkcie nového tela. A VERTE, ŽE TO ZVLÁDNETE ! Pretože Vaša sila je veľká, dokážete oveľa viac ako si myslíte. Len chcieť a vedieť...aká je skutočná pravda. Pretože jedine týmto spôsobom, vedomí si každého momentu, ktorým prechádzate, dokážete lepšie prijímať, chápať a reagovať na meniaci sa stav človeka i Zeme. 

 

Preto - uvolnite sa, ničoho sa nebojte. Zostaňte v kľude Vášho srdca, ktoré Vám pomôže. Pretože veľmi dobre vie. Pozná proces vzostupu Galaxie.

 

A ešte otázka pre Vás, ktorí neustále odmietate svojím strachom. Kedy pochopíte, že všetky slová vysvetľujúce proces dematerializácie nehovoria o trilobite, ale o ľudskej populácii. O celej civilizácii človeka. Inteligentnej, múdro uvažujúcej, objavujúcej kozmos...a pritom na vlastnej Zemi si nevšímajúcej všetky prebiehajúce zmeny. Kedy sa konečne pozastavíte nad množstvom bytostí vyslaných a vysielaných k Vašej Zemi odovzdávajúcich informácie svojej i inej frekvencie ku prospechu a pomoci zemského človeka. Alebo sa domnievate, že sa len tak - zhutňujúc svoje telá - hrajú na piesku troj-dimenzionálnej hrubohmotnej abstrakcie? Uvedomte si konečne, že všetko z ich strany je podávanou rukou, hľadajúcou spôsoby ako byť vo Váš prospech pochopení.

 

S láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

 

23.2.2012 1 ETZNAB TÉMA ILUZE BÍLÝM MAGNETICKÝM ZRCADLEM

 

18

 

Výzvou této Vlny je postavit se před zrcadlo duše svlečený a neomezený strachem, nejistotou, slabostí či nepravdivostí jakéhokoliv druhu. Mějte odvahu podívat se přímo do srdce, těla, mysli a to bez soudu, bez názoru, bez srovnání. Zaměřte se na svoje pravdy a přijměte je jako vlastní. Tímto je třeba začít, strhnout záclony, clony mlhy a kouře, které zůstaly stažené nad životem a nad naší duší, a poznat, kdo doopravdy jsme a proč jsme tady. Pokud tak učiníte, život se stane jasným a cesta, kterou jdeme získá směr a účel.

 

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠOVAT EMOCE A SKUTEČNOST

DNES JE DOBRÝ DEN NA SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI

KRYSTAL ETZNAB JE ZRCADLO SKUTEČNOSTI

 

Dnešní den otevírá 3denní období neotřesitelné pravdy, jasnosti a poznatků – dnes nebudeme dělat nic, co by skrývalo naše stíny. Teď spatříme své slabiny a iluze v nichž žijeme, pod lupou, takže dostaneme vedlejší zprávy od toho, kdo nám nejvíce vadí – to je náš duchovní učitel a my musíme zjistit, co po nás naši protivníci a falešní nepřátelé chtějí, a co chtějí, abychom se odnaučili.

 

TRANSFORMACE STÍNU

Lidé, s kterými se setkáváte jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně velkým přínosem pro vás. Přijměte je jako sebe. Spatřete v nich sebe. Uvidíte, jak pěstujete iluzi ve svém životě. Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY rozhodnutí odseknout je v tomto životě, abyste mohli odpustit a spor ukončit.

 

Identita, pravda, sebereflexe……


Pečeť BÍLÉHO ZRCADLA má zvláštní úkol – roli Nejvyššího kontrolního orgánu kvality. Vše bude opět dáno pod mikroskop a velice pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné nejen pro svět, pro kolektivní Vědomí ale i pro další vývoj Evoluce.

 

Proto by se nikdo neměl cítit uražený, jestliže bude ve dni BÍLÉHO ZRCADLA podroben osobní kontrole. Kromě nejdůležitějších hodnocení, se promítnou rovněž v hodnocení i zdánlivě nedůležité věci – a v případě potřeby budou vráceny k opravě. Dny ETZNAB silně zdůrazní všechny rozdíly, všechny chyby v myšlení. BÍLÉ ZRCADLO je naprosto spolehlivé, protože jeho obraz nemůže nikdo popřít. Například ostatní lidé ve dni ETZNAB nám ukazují naše výhody, nevýhody, slabé stránky, které si nechceme připustit. Pokud nám někdo leze na nervy, znamená to, že je chyba v nás, ne v té osobě. Pokud si myslíme, že je někdo špatný – my jsme ti špatní – a nechceme, nebo nemůžeme to vidět. Tento člověk nám přišel do cesty jen proto, aby odrážel naši vlastní charakteristiku. Nic se neděje bez příčiny. V našem celém životě jsme konfrontováni s našimi vlastními myšlenkami a činy. Pochopením a přijetím této skutečnosti je prvním a rozhodujícím krokem k nové dovednosti jakou je telepatie. Dny ETZNAB v tomto přináší neocenitelnou pomoc.

 

Kdo je ochoten podívat na vlastní sebereflexi a přijmout informace BÍLÉHO ZRCADLA – dostane kouzelnou pilulku na uvolnění stresu. Čím dříve pochopíme smysl sebereflexe, tím rychleji dosáhneme míru, harmonie vnitřního pocitu bezpečí a tím snazší pro nás bude boj s infekcí, odstranění hluku a tak budeme připraveni na překročení prahu Evoluce.


BÍLÉ ZRCADLO je největším spojencem na cestě k Osvícení, možnosti spatřit Nejvyšší Pravdu a odkrýt tajemství osudu. Duchovním mottem ETZNAB je : Jen to, co se děje plynule, je pravda. To, co naráží na překážky, musí být dáno pod mikroskop.

 

1. MAGNETICKÝ TÓN URČUJÍCÍ SÍLU PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce bezpodmínečné lásce. Dovolte, aby se ve vás probudil posvátný akt Sjednocení. Vnímejte v sobě vibrace vašeho pravdivého JÁ. Vnímejte tep uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do její hloubky. Spatříte nepopsatelný žár Bezpodmínečné Lásky. Před vámi je začátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou! Buďte sami sebou v celém vašem pozemském vtělení, umožňující růst vašemu Světelnému Tělu.


Objevte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem nových věcí. Vy jste jediný, kdo může najít cestu. Jste jedinečným výchozím bodem i vyvrcholením konce. Možná se cítíte osamoceni a odpojeni od ZDROJE. Jestli tomu tak je, spatřete sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si existenci JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.


VY JSTE MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

 

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI LÁSKY, která v dané chvíli je ZDROJEM. Síla jeho působení se koncentruje na stvoření OHNISKA, anebo jinak – na přípravu zářivého CENTRA pro invokaci DUCHA ve HMOTĚ. Tady se nachází síla startu – zahájení začínající EVOLUCE.

 

Vzhledem ke spojení se ZDROJEM se odhalí obsah spojený s Pečetí. Magnetický tón zde představuje PRAZDROJ, z kterého vycházejí všechny další impulzy pólu definovaného touto Pečetí.


Dny s energií JEDNA nám oznamují počátek nové etapy. Téma Pečeti tohoto dne se stane programem realizovaným po dobu příštích DVANÁCTI DNŮ VLNY.

 

Autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com/

Překlad Lenka Sýkorová

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (23.2.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.