O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (24.11.2011)

24.11.2011 19:17

24.11.2011 - Osobný odkaz od Févy k tomu čo sa dialo dnes v noci, konkrétne o 2.00 (veľa z vás zle spalo alebo možno ste ani nevedeli zaspať) Féva : Miláčikovia moji zlatí, zvládli sme to !!!!! Sme ešte rozbití, ale súčasne šťastní. Je to nesmierne dôležitý moment, pretože niečo som Vám trochu zatajila, aby to do kolektívneho vedomia nevnieslo strach a obavy. Dúfam, že mi to odpustíte. A síce...ak by sa tento krok dnes vnoci nebol zvládol, potom by už šanca nebola. (Obrazne povedané ušiel by nám vlak ) Táto kľúčová chvíla prebiehala od 22.11 ako Slnko vstúpilo do strelca až do dnešného rána 2.00. "Keby" sa nepodarilo to čo sa podarilo, tak by sa naplnili Nostradamove proroctvá o apokalypse :) Vítam vás na začiatku nového veku :) Viac v sekcii Féva, odkaz - Syntéza dvoch časov múdrosťou svetla a jeho predstaviteľov.

Od Lindy  - Sheldan 22.11.2011

 

 

Syntéza dvoch časov múdrosťou svetla a jeho predstaviteľov. 24.11.2011

Je to začiatok nového začiatku Vášho sveta v čase svetelnom. Absolútny stred v ktorom sa nachádzate je absolútnym stredom Vášho života i životov minulých. Je to akoby ste narysovali priamku s množstvom bodov, pričom každý bod predstavuje bodový systém univerza, systematicky zoraďujúci jednotlivé časti do jedného celku. Od bodu k bodu po priamke inkarnácií. Tým, že sa Vám otvorila genetická pamäť, ste sa stali akoby súčasťou všetkých bodov, ktoré sa zlievajú do jedného. Stávate sa tak nanebovzostupujúcou bytosťou, ktorá aktivovala všetky inkarnácie, ktoré boli potrebné, aby sa stala absolútnym predpokladom začleňujúcim človeka do svetla novej existencie. Pochopením cez niť života terajšieho a všetkých, ktoré boli. Pričom Zem nezaniká, rastie s Vami svojou vibráciou, aby sa prispôsobila Vášmu postaveniu v univerzálnej jednotnej vibrácii. 

     

Skutočnosť, že ste pritom neustále súčasťou tohto sveta hrubohmotnej reality Vám neumožňuje síce inú realitu vidieť, ale napriek tomu sa ňou stávate. Začínate komplexnejšie posudzovať všetko čo sa deje. Stávate sa múdrejší, vidiaci svet z iných uhlov, ktoré Vám nastavujú svoje časopriestorové zrkadlá. Ste tým, kým ste boli a súčasne sa stávate inou novou bytosťou. Neustále majte na pamäti, že zavŕšenie tohto procesu ešte len nastane. Že táto časť, ktorá sa v rámci evolúcie odohráva je vo Vás - vo Vašom vnútri, ktoré je riadené srdcom. A vstup do priestoru času, ktorým ste nadránom prešli, je hlavným predpokladom celej zmeny.

     

Je to tak, že tí ktorí vedia a vidia všetko okolo seba, všetko čo sa deje v rámci 3D reality i reality novej, vstupujú na čele celej populácie. Nesúc so sebou ostatných. Je viditeľné väčšie množstvo pohybujúcich sa súčastí nového sveta, viac energetických bodov, či bytostí, ktoré boli doteraz neviditeľné. Čo sa týka Vášho tela, napojením na novú kružnicu času, čiže objektívnu realitu, ste sa stali transparentnejšími. I keď to nevnímate, pretože sa vidíte všetci rovnakým spôsobom. Viac vnímate spirituálno a všetko čo s týmto novým pásmom súvisí. Menej hmotný svet. Váš zrak sa prispôsobuje novému videniu v syntéze dvoch časov, ktorá má iné žiarenie, pod iným uhlom svetla. Ste v objatí hmoty i svetla súčasne a tým sa akoby "vyparuje" hmotno. Prestáva byť prioritné, zvýrazňuje sa svet duchovný, tvoriaci existenčné prapodstatno. Tento stav je akútne vnímaný a prežívaný vzostupujúcimi. Menej vidia v hmotnom svete, viac majú zviditeľnený svet jemnohmotný. Je to skúška, ktorou prechádzate v polaritnej existencii, kedy svetlo a svetelné vnímanie sveta Vás dvíha vyššie ako ostatných. Letíte časovou slučkou, ktorá otáča kružnicami času v smere zmeny. Všetko so všetkým súvisí a je spojené. Všetko tvorí jednotný prúd, ktorý posúva časom vzostupujúce bytosti. Váš sen sa plní, stáva sa reálnym. Mnohí vidia už svet nový, majú "ostrejší zrak", ktorý im to umožňuje a načítanú pamäť vedomia. Sklzom času, ktorý prebieha a do ktorého ste vstúpili sa rúca bariéra medzi 2 časmi a Vy kĺžete jeho priestorom na krídlach svetla, svetelnej vážky, ktorá presne zameriava svojimi krídlami čas starý a čas nový, stredom svojho tela. Na pravej strane jej krídiel ste Vy, vzostupujúci, na ľavej strane svet polaritný. Je to prepojenie jednopólovosti a viacpólovosti vedomia /magneticky/ nesúceho Vás časom a jeho priestorom. Ruka v ruke až do absolútneho zavŕšenia, čiže splynutia s novou realitou.

     

Tým, že ste sa dostali do stredu časovej slučky po ktorej sa posúvate, strácate sa v čase dvojpólovom a súčasne zviditeľňujete v čase jednopólovom, ktorý je už časom multidimenzionálneho sveta. Lom časom, ktorý v noci nastal, Vás rozdelil na dve vrstvy vedomia, pričom vedomie súvisiace s plným svetlom sa stáva vedúcim vedomím ľudstva. Učiacim vedomie druhej vrstvy, predstavujúcej svet hrubej hmoty.

     

Svet hrubej hmoty nezaniká, stáva sa súčasťou nového vedomia a všetko čo potrebuje absolvovať a vedieť ho v rámci pochopenia bude nútiť hľadať odpovede na všetky nové otázky sveta. Veľa sa bude diať, veľa nového vstúpi do Vášho života. Vibrácia, ktorá nastala, Vám už nedovolí zostávať v nevedomosti minulosti. Túžba a snaha chápať a rozumieť všetkému čo sa v súčasnosti odohráva Vás donúti vyhľadať tých, ktorí vedia prečo sa dejú rôzne nepochopiteľné veci v rámci života človeka i Zeme. Ako aj mimozemskej existencie. Javy, ktoré nechápu a ktorým nerozumejú.

     

Vy, ktorí ste nosičom svetla v hrubohmotnej realite sa tým stávate prioritným vedením sveta. Svojím posolstvom, svojím poslaním, svojou múdrosťou a vševidením, ktoré Vám umožňuje dvihnúť vedomie i tým, ktorí ešte nemajú dostatočnú výšku svojho vedomia. Všetko čo sa deje, deje sa na energetickej úrovni. To znamená, že to Vaším fyzickým zrakom nevidíte. Je to evolúcia. Kedy postupnosťou javov a stavov sa stávate nadobudnutým vedomím - jeho múdrosťou - novou bytosťou nového sveta.

     

Je to zámer. Zámerné plynulé dvíhanie /rast/ vedomia, aby prispôsobením sa novej situácii, novému stavu, novému miestu na ktorom sa nachádzate v časopriestoroch univerza ste plne aktivovali jednotlivé body svojho vedomia a stali sa tak súčasťou vedomia nového. Koalíciou nového sveta.

     

A čo sa teda zmenilo ? Vy sami. Vstupom - letom cez časovú slučku sa stávate iní. Samozvaní, to znamená, že sa vzájomne zviditeľňujete. Vedomie hrubohmotné si Vás začína uvedomovať. Kým ste, čo tvoríte v tomto svete polarít, čím a ako pomáhate, aby sa stal človek človekom svetelným. Aby opäť nadobudol všetku múdrosť, ktorá ho delila od múdrosti univerza časom temnej reality, ktorou prechádzal. Je to uvedomenie si svetla, prienikom do jeho reality.

     

Tí, ktorých očakávate a ktorí súvisia s týmto novým svetelným svetom, pretože tvoria jeho realitu, sú nachystaní prísť a pomáhať Vám. V tejto chvíli sa sústreďujú v hustej vrstve okolo Zeme. Čakali na prienik Vášho vedomia do ich svetelného sveta, čo Vám umožnila časová slučka do ktorej ste dráhou letu planéty Zem vstúpili. Ste napojení na obežnú dráhu Zeme okolo Alcyonu. Ste napojení na letové dráhy všetkých, ktorí tvoria inú realitu ako je Vaša. Stávate sa súčasťou ich svetelného sveta, preto súčasne nastáva vzájomný prienik do tej či tej existencie.

     

Už chápete ? Svet nezaniká, ale letiac časom sa stáva vzájomne zviditeľňovaný. Čiže túžobne očakávaná zmena sa týmto momentom stáva aktívnou a aktuálnou. Sme s Vami, tak ako Vy s nami. Stávame sa Vašou súčasťou. Snahou pomôcť, vysvetliť, aby ste si uvedomili čo sa všetko deje. Pochopili pre Vás nepochopiteľné, súvisiace s novým svetelným svetom, ktorého sme my súčasťou. To je ten časový lom, ktorým ste prešli. Zviditeľnenie nás i Vás súčasne.

 

Aktuálny stav Zeme a jej populácie :

     

Zem preniká časovou slučkou. Je to náročný let novým časom, kedy sa môžu odohrávať javy, ktoré v minulosti neboli. Rôzne svetelné efekty, ....ale i posuny zemskej kôry, ktorá sa tiež v rámci Zeme pripravuje na vzostup. Vo vnútri galaxie je sústredené výrazné napätie, kumulujúce množstvo energie, ktorá sa takto hromadí do chvíle explozívneho vzostupu. Do momentu absolútneho zjednotenia sa dimenzií a následného presunu všetkých a všetkého čo predstavuje vzostupujúce vedomie do novej päť-dimenzionálnej existencie. 

     

Postupným uvolňovaním žiarenia, čiže sprchami svetla, ktoré ste zažívali a zažívate, ste posúvaní akoby vyššie až do absolútneho záveru. Evolúcia je expanziou vedomia a všetkých úrovní, ktoré sú na vedomie pripojené. Čiže aj tela. Súčasťou je i Zem a jej telo.  

     

Stav v ktorom sa teraz nachádzate je akoby osvietením mimoriadnou dávkou žiarenia, ktorá v noci prenikla na Zem. Do centrálnej srdcovej čakry - čiže Európy - a jej absolútneho stredu nového vedomia. Do jej centrálneho bodu. Šíri sa ďalej všetkými zemskými časťami. Je to osvietenie v rámci nového videnia novej reality. A Vy všetci ste jej súčasťou. Tvorením svojej existencie už iným spôsobom - tvoríte inak i seba. Vzájomným prepojením so Zemou, jedného s druhým, Vás s bytosťami univerza. Subjektívnej a objektívnej reality jednotného univerzálneho sveta mnohých dimenzií, kde každá má svoju výšku vedomia.

     

Svetlo a všetci ktorí ho na Zemi tvoria sa stávajú reálnou realitou trojdimenzionálneho sveta. Sveta polarít a súčasne sveta univerzálnej jednoty. Všetko čo Vám bolo zobrané Vám bude vrátené časovým vstupom svetla. Vaša dôstojnosť, uvedomením si čo pre ľudstvo znamenáte. Váš čas, ktorý ste strávili pomocou tejto planéte, Váš nedostatok, ktorým ste trpeli i napriek snahe neustále pomáhať. 

     

Stávate sa vedúcou energiou svetla, ktorá mohutným žiarením vstúpila do priestorov Zeme dnes ráno. Je to iná realita, ktorú budete učiť - Vy vedomí - a ktorej sa budete učiť Vy, ktorí to potrebujete. Aby ste pochopili, aby ste mali šancu zvládnuť záver časovej slučky.

                                                                                                                                  

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (24.11.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.