O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (25.10.2011)

25.10.2011 15:44

25.10.2011 - Féva : Prekódovávajú sa 3D a 5D polarity, prehadzujú sa priority. Náročný proces premeny /dnešným dňom/, ktorý môže opticky pôsobiť silne deštrukčne. Nezabúdajte stále, že všetko sa deje vo Váš prospech. Jedine svojím srdcom - jeho rovnováhou- dokážete tento čas  plynule prekonať a povzniesť sa nad toto náročné obdobie, ktoré v intenzívnej miere potrvá  do 11.11.2011, kedy naplno vstúpi frekvencia 5D. Vzhľadom na skutočnosť, že nastal prudký vzostup frekvencie, je potrebné zpomaliť a viac sa sústrediť pri každej Vašej aktivite. Uzemňujte sa, predstavte si že vaše srdce je kryštál a je prepojené na kryštalickú mriežku Zeme a na centrálny kryštál Zeme.V sekcii Féva je vložený dnešný odkaz - čas a jeho nová vrstva.

Čas a jeho nová vrstva. 25.10.2011

Prudkým frekvenčným vzostupom vzrastá seizmická činnosť, solárna aktivita, zrýchľujú sa funkcie celého tela, aby sa čas prekódoval trigonometrickým spájaním jeho spin do jeho novej vrstvy. Nastáva proces podobný emulgácii /pri ktorej sa zlučujú dva v podstate nezlučiteľné prvky/ tkanív, kedy sa všetko ožiarením cez ionosféru mení. Ionosféra je väzbou na systém tela. V tomto pásme sú systematicky triedené lúče žiarenia. Kozmické žiarenie je nebezpečné pre telo človeka, preto bola vytvorená clona nadzemských vrstiev, ktoré chránia človeka i Zem. Prienikom žiarenia - ktoré je, dá sa povedať inou realitou, pretože toto žiarenie je súčasťou iných dimenzií - nastáva koagulácia tela diferencovaním jednotlivých stupňov žiarenia. Čiže thermo-zjemnohmotňovanie štruktúr fyzického tela. Je to proces, akoby ste boli v prúde slnečného žiarenia, pričom by jeho lúče na seba viazali bunky Vášho tela, deliac ich na jednotlivé bunečné vrstvy.

     

Tento proces prieniku žiarenia je náročným procesom premeny celého tela - všetkých oragizmov. Je posvätením pránou, ktorá vzájomnou väzbou na thermokoagulačný proces sa stáva súčasťou Vášho tela ako nový druh energie, ktorá Vás živí. Preto mnohí v oveľa menšej miere prijímate stravu. Je pránou nahrádzaná.

     

Ľudia, ktorí sú súčasťou vibrácie trojdimenzionálnej pozorujú na svojom tele menšie zmeny ako ostatní. Niečo ich niekde bolí, či už kĺby /členky, zápästia, krčná, hrudná, krížová časť chrbtice, hlava/. Veľakrát sa stáva, že človek absolvuje lekársku prehliadku a výsledok je negatívny. Problém je dôsledkom žiarenia. Súčasne je jeho prejavom ospanlivosť a malátnosť, ktoré začnú nečakane a prichádzajú v nárazových vlnách. Je to proces postupne prebiehajúcej dematerializácie, kedy telo vstrebáva žiarenie, ktoré ho mení ako sa mení bunka. Vstupujúce vibrácie doslova rozkladajú bunky tela do prípustnej miery trojdimenzionálnej sféry. Celý proces je o postupnosti do chvíle, kedy telo absorbuje posledný stupeň vibrácie - "0". Nastáva prechod do novej časovej sféry "premietnutím", prenesením cez bránu času, ktorá je niečo ako časová čierna diera /súčasť časovej slučky/, ktorá otáča čas o 90 stupňov - vychýlením z jeho 3D sféry.

     

Čas je jeden. Vo Vašej vrstve času nevidíte, nepozorujete všetkých a všetko čo inému času korešponduje, pretože ste svojím fyzičnom neprispôsobení jednotnej mnohodimenzionálnej vlnovej dĺžke, kde síce každá vrstva času /dimenzia/ má inú frekvenciu, ale už jednotne jednosmernú. Akoby spolu splývajúcu.

     

Váš čas je hrubohmotná sféra delená bunečnou blanou Zeme a planét patriacich do sveta hrubohmotnej existencie. Je to pamäťová sféra v ktorej je pamäť ohraničená. A tým i multidimenzionálne vedomie je oddeľované blanou multidimenzionálneho vesmíru. I v tomto prípade existujú dve polarity a tými je hrubohmotný a jemnohmotný svet ako 2 vibrácie. Vibrácia po 3D realitu ako vibrácia hrubohmotná a od 3D reality ako jemnohmotná. Tvoria jeden celok, ktorý predstavuje univerzum ako jednu bunku. Následujú multiverzá tvoriace multiverzálnu sféru vedomia začleňujúcu všetky dimenzionálne, medzidimenzionálne sféry vesmíru a vesmírov. I v tomto prípade sa dá z Vášho pohľadu povedať, že multiverzá sú akoby gorálky navlečené na jemnohmotnej energetickej niti. Každé multiverzum má svoje zákonitosti a pravidlá. Z multiverzálneho pohľadu sa jedná o ďalšie zvyšovanie frekvencie, ktorá je vo Vašom univerze skutočne nepredstaviteľná. 

     

A čo, alebo kto je tam hore? Najvyššie v celom systéme časov, dimenzií, svetov a polarít? Je to multiverzálna energetická čakrálna sféra. Čakrálny systém tvoriaci gro celého procesu a fungovania jednotlivých jednovrstvových či mnohovrstvových sfér. Na jej vrchole je prioritný multiverzálny svet tvoriaci jadro celého systému. Jadro, ktoré je svetelným informačným multiverzálnym kódom /matricou, vedomím/. Spolutvoriacou láskou, ktorej intenzita preniká cez jednotlivé multiverzá. Je to vo Vašej sfére vedomie Krista, božskej prapodstaty, kĺbiace najvyššie vibrácie lásky, preposielajúc ich cez univerzá. Najvyššou energiou tvoriacou Váš svet je multiverzálna vibrácia, energia nepredstaviteľnej hutnosti a rozmerov silových polí. A kto ju stvoril ? Vy sami. Vy všetci, ktorí sa spolupodieľate na procese existencie a tým i evolúcie.

     

Rastom vedomia a nepretržitým prepojením vkladáte cez časovú bránu svoju dávku životmi nadobudnutej múdrosti. Stávate sa múdrosťou, pochopením skutočnej reality. Pochopením a prijatím existencie mnohovrstvových sfér - srdcom.Vaše vedomie rastie a stáva sa jednotným vedomím Krista.

 

                                                                                                                                         

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (25.10.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.