O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (26.1.2012)

26.01.2012 23:02

26.1.2012 - V sekcii Féva je vložená Modlitba anjela svetelnej Zeme a Odkaz pre bytosti jednotlivých planetárnych systémov na Zemi. V galérii Féva je vložených 11 strán kódov aj s popisom, prosím venujte im pozornosť. Nastáva prepojenie sfér, zostup a zároveň vzostup Kristovho vedomia. Otvorte srdcia a dovoľte si byť láskou, ktorou ste.

 

 

Odkaz pre bytosti jednotlivých planetárnych systémov - 26.1.2012

Vedomie Krista tvoriace vedomie jednoty je energiou lásky. Energiou, ktorá prechádzala tým istým, čím prechádzate Vy, ktorí ste vyslancami iných svetov vo sfére tretej dimenzie. Aby ste z krajnosti do krajnosti rôznych situácií, utápajúc sa v hmotnej realite, pochopili tento svet. Pretože on je záverečným svetom hmoty a súčasne i hladín pochybností, ktoré sú súčasťou polaritnej sféry.

Je to ponáranie a vynáranie sa pod hladinu a nad hladinu hmotnej reality. Je najťažšie zvládnuteľnou dimenziou. Svojím rastom cez trojrozmerný časopriestor, tápajúc, hľadajúc, pomáhajúc druhým rásť, vnímate každý jeho detail. Učením detí Zeme - učiac sa sami iným, neznámym zemským pravidlám. Aby ste v závere cestou späť našli bod, ktorým sa budete vracať do svojho pôvodného domova. Je to sen aj skutočnosť. Snením sa vraciate späť a udržiavate svoju hviezdnu frekvenciu, aby ste fyzičnom zvládli svoje poslanie. Vy nesnívate, Vy bdiete a posúvate sa postupnosťou zmien človeka i Zeme k jednotlivým bodom vzostupu a súčasne Vášho vracania sa do svojich pôvodných domovov. Vašej planéty, či novej Zeme. Tam, kam kto patrí svojím vedomím multidimenzionality.

Ste súčasne tu aj tam. A to neustále. Či si to uvedomujete, alebo nie. Nachádzate sa tak akoby v určitom medzipriestore dvoch realít. Jedni menej, druhí viac - podľa "objemnosti" svojho poslania. A táto skutočnosť je pre Vás najťažšia. Aby ste ľahšie zvládali všetky situácie trojdimenzionálnej reality, je pre Vás mimoriadne dôležité Vaše dýchanie. Neustále vedome dýchať. Dych - hlboký nádych - hlboký výdych. Hlbokým dychom sa reguluje centrálna nervová sústava a Vy si týmto spôsobom udržiavate uvoľnenie aj vo chvíľach zvýšeného napätia.

S láskou Féva

 

 

Modlitba anjela svetelnej Zeme. 26. 1. 2012

Anjel Zeme - Zeme svetelnej

 

Modlím sa za matku Zem. Ja, anjel Zeme svetelnej. Aby jej

krása, aby jej sila a láska sa znásobila a jej túžba prenikla do

všetkých sŕdc detí Zeme trojdimenzionálnej. Modlím sa za mat-

ku Zem. Ja, anjel Zeme svetelnej.

 

Prijímam pránu svetelného sveta, otváram bránu srdca a dú-

fam, že každý dospelý, každé dieťa, bude súčasťou Zeme svetla.

Skláňam sa pred Zemou starou a objímam ju svojou bezpodmie-

nečnou láskou, objatím svetla.

 

Som i s Tebou stará matička Zem. Som Tvoje dieťa. Som die-

ťaťom Zeme pôvodnej, som ženou nového svetla, spájajúce-

ho svojou láskou jej krištalické jadro, jej nadpozemskú sféru

novú krištalickú Zem.

 

Som svetlo, som viera, som nádej, som láska. Objímam Ťa,

hladkám a milujem. Matka Zem, Gaia.

Vlievam Ti do žíl novú energiu svetla, vlievam Ti do srdca lásku.

Ja, anjel svetelnej Zeme, Zeme päťdimenzionálnej.

 

S láskou Féva

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féva,  je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (26.1.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.