O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (26.11.2011)

26.11.2011 16:15

26.11.2011 - Nesieme lásku, nesieme nehu, prišlo svetlo a rozžiari náš deň. Oslava lásky začína. V sekcii Féva je vložený dnešný odkaz.

 

Dni 26.11.2011, 27.11.2011, 28.11.2011

Počas týchto dní bude prebiehať splývanie s nultým časovým pásmom, kedy človek preciťuje všetko čo s absolútnou nulou súvisí. Hmotne, čiže aj finančne, fyzicky, emocionálne, akoby deštrukčne. Kedy čas ukazuje svoju tvár v absolútnom bode nula.

     

Ste teraz tými, ktorí vedia i pochybujú. O všetkom aj o sebe. Vedomí si pravdy, ktorou prechádzajú, uvedomujúci si sami seba do každej nitky tela i duše. To všetko s časom nula súvisí. Imaginárne /nefyzickým zrakom/ naplno preciťujete, že už ste v mieste, kde je všetko absolútnou nulou, ale súčasne všetkým. Vedomí si skutočnosti, že tento stav je záverom toho čo deštrukciu Zeme i človeka tvorilo. Výbuchy, erupcie na hladine pocitov. Nestotožňovanie sa so všetkým čo sa deje, pocity prázdna, ničoty, snaha niekam utiecť a nevrátiť sa späť do "bahna", "močiarov", ktoré Vás neustále držali a nedovolili Vám uvolniť sa, nadýchnuť, vyštverať na breh iného života. To všetko teraz naplno preciťujete na všetkých úrovniach. Je to spln starého a súčasne nov. Novorodiaci sa systém so svojimi novými pravidlami. Novo-vychádzajúca hviezda žiariaca plameňmi času nula i času nového súčasne. Ako súčasť nového sveta. Pochybnosti, či to zvládnete sú zbytočné. Prechod týmto časovým pásmom, touto slučkou času, ktorá Vás už skoro v bezvedomí nesie so sebou je nutnou fázou vzostupu.

     

Čas je len jeden. A jeho spájanie sa s novou časovou vrstvou je prechodom do novej jednopólovosti. Pôsobí na Vás meniaci sa magnetizmus Zeme, pôsobia na Vás nové prúdy vedomia ukotvujúce sa nad Zemou, ale i na Zemi. Čas, ktorý prichádza a prelína sa s časom starým má svoje pravidlá, ktoré sa s pôvodným časom nestotožňujú. Preto láme tých, ktorí ako nové vedomie sú ešte v starom postavení a súčasne doslova od nich "odstreľuje" predstaviteľov vedomia 3D reality. Prelína sa týmto spôsobom nezlučiteľné s nezlučiteľným, aby sa v závere spojilo a vstupom nového vedomia, splynutím s pôvodnou sférou, sa ukotvilo v rámci všetkého čo s novým časom súvisí. A čo tvorí jeho súčasť.

     

Preto je potrebné túto záverečnú fázu zvládnuť. Počas týchto dní robte to čo cítite a na čo máte chuť. Nezamýšľajte sa nad ničím. Relaxujte, vnímajte prírodu, choďte von, zhlboka vdychujte vzduch. Pohládzajte si telo vodou. Či už kúpeľom, alebo plávaním. Užívajte si plným dúškom tieto dni spôsobom, ktorý vyhovuje Vám. Ničím sa nezaťažujte a ani sa nikým nenechajte obmedzovať. Je to čas plne nastavený na zmenu, ktorá k Vám prichádza. Vykĺznutím z absolútneho stredu sa všetko zmení na nepoznanie. Prídu tí, ktorých očakávate, zakývajú Vám svojou láskou a budú Vám pomáhať až do chvíle splynutia časov. Sústreďujú sa okolo Zeme. Čas ich vpustil bránou k Vám a súčasne donútil stáť do chvíle, kedy prejdete tým čím ešte prejsť potrebujete. Ukážu Vám všetkým čo je svetlo a ako vyzerá. Srdcom prineseným z neba, svetlom svojich očí, letom, ktorý predvedú, aby už všetci videli, že sú súčasťou Vášho času nového.

     

Rozihrá sa vlna šťastia, ktorá Vás ponesie - držiac sa s nimi za ruku - do nového času a jeho ukotvenia všetkého a všetkých, ktorí jeho vedomie tvoria a sú tu na Zemi medzi Vami. Stanú sa Vašou súčasťou, súčasťou Vašej Zeme až do chvíle vzostupu. Svojou múdrosťou, vedou, informáciami. Vytýčením spoločných jednotných cieľov smerujúcich k jednote svetelnej - k jednote univerzálnej.

     

Je osem časových kruhov, osem zlatých pečatí. Vždy dve a dve. Vstupujeme vykĺzavaním z pečate ôsmej, prechádzajúc cez absolútny stred času nula do záverečnej - deviatej - ktorá je už jednotou. Ukotvuje ľudstvo časom nula v inej nadpozemskej sfére, čiže inej realite nového sveta, nového zlatého veku ľudskej populácie. Svetlo, ktoré k Vám preniká je svetlom novoveku, čiže tým, čomu hovoríte osvietenie. Svetelné spojenie na základe zjednoteného vedomia so všetkými, ktorí ho tvoria. Čas nula je bezpodmienečným časovým spojením. Je v ňom všetko so všetkým prepojené, akoby splynuté a zlúčené. Pričom tento proces prebieha na úrovni tela i vedomia. Má za následok akoby celkový kolaps systémov sveta i človeka ako samostatného jedinca. Tento krok je potrebný pred expanziou vedomia zlučujúceho sa cez nultý čas a jeho bariéru, ktorá prechodom zaniká. Brána sa zatvára za starým časom, aby umožnila vstup nového, bezpolaritného času. Zameraného na čisté kryštalické vedomie. Je to plazmatická premena všetkých štruktúr populácie. Kedy preniká plazma z iného sveta, inej reality / objektívnej/. Mení telá, vedomie, mení všetko čo bolo doteraz jednoliatou realitou sveta.

     

Tým okamihom sa začína písať prvé písmeno, prvý tvar, prvý zvuk, prvá hláska novej abecedy /poslednej pečate/, ktorej základným predpokladom je bezpodmienečná jednopólová láska, bezpolaritný svet s jeho systematickým usporiadavaním systémov sveta na princípoch jednoty. Na princípoch jednotného univerzálneho hviezdneho sveta.

 

                                                                                                                                     

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (26.11.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.