O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (26.2.2012)

26.02.2012 11:10

26.2.2012 - Využite dnešok na rekapituláciu, odložte záťaže a "upracte si". Zamerajte sa na dýchanie, hlboké dýchanie, kedy výdychom vypúšťate zo seba všetko staré a nádychom do seba prijímate iskrivý vzduch plný lásky. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

 

 

Féwa 23. 2. 2012Slnko a jeho nová tvár

 

Slnečná korona narastá. Vytvára mnohopočetné krištalické línie, vyzerajúce ako ihličky rozmiestnené po obvode Slnka. Slnko krištalizuje pôsobením vlny osvietenia. Prispôsobovaním sa novej frekvencii. 

 

Vírením fotónov smerujúcich zo stredu Galaxie prebieha proces, ktorý by bolo možné prirovnať k rozhorievajúcemu sa plameňu srdca. Kedy impulzom Univerza a jeho galaktického stredu, úmerne rastu blížiacej sa frekvencie vzrastá i frekvencia Slnka. Pribúdajú slnečné erupcie, ktoré sú toho dôkazom. Slnko sa aktivuje - akoby ožíva. Žiarenie, ktoré rozvibrováva každé slnečné vlákno, čiže líniu spájajúcu jednotlivými rastúcimi bodmi frekvenčného grafu krištalický stred Slnka, je žiarením refrakčne sa odrážajúcim ku každej planéte Vašej slnečnej sústavy. 

 

Pociťujete zvýšenú únavu a ospanlivosť. Pretože fotónová vlna, prenikajúca zo stredu Galaxie, spôsobuje tlak na celý cievny systém. Jedná sa o 10 ročné slnečné cykly. Pričom 11. rok je spúšťačom ďalšieho stupňa hutnejúcej transformácie. Je to slnečný graf evolúcie. Spojením bodov každého 11. roku slnečného cyklu dostávate rastúcu frekvenciu slnečnej aktivity, ktorá je smerodajným ukazovateľom thermokoagulačnej fotónovej vlny. Jednotlivé body tejto krivky Vás dovedú ich súčtom jednotlivých rokov k momentu ukončenia transformácie - čiže vzostupu - ktorý je transmutačným procesom nanebovstúpenia. To znamená nie smrťou, ale zjemnohmotneným telom. Dochádza k ukotveniu sa parabolou refrakčných solárnych zmien vo vyššom stupni vedomia. Jeho novej vrstvy času, novej hutnosti. Predpokladom je súhrn slnečných vibrácií v rámci centrálnej pamäti vedomia Slnka, ukotvujúcej vo Vašich génoch Vašu genetickú pamäť, ktorá tým taktiež prechádza metamorfózou. Zo zabudnutia k znovuotvoreniu všetkých jej kódov. Medzi jednotlivými bodmi ukončenia 10 ročného solárneho cyklu, kedy sa 11-ym dobiehajúcim rokom prekódováva ďalší dosiahnutý stupeň novej slnečnej vibrácie, nastáva proces akoby spánku. Je to i grafologicky utlmená slnečná aktivita. 

 

Celý proces transformačných cyklov Zeme ako aj človeka a súčasne každého bioorganizmu tým prechádza postupnou premenou, meniacou parabolicky každú planétu Vašej slnečnej sústavy. Pretože Slnko Vašej slnečnej sústavy je súčasťou celého slnečného systému - jeho siete - zjednocuje sa rastúca slnečná vibrácia i medzi jednotlivými Slnkami Galaxie. Postupujúca vlna vysokofrekvenčného žiarenia rovnakou intenzitou /energetickým prepojením/ zvyšuje frekvenciu jednotlivých sĺnc. Žiarenie doslova zaplavuje týmto spôsobom aktivácie všetky hviezdne a planetárne súčasti Galaxie.

 

Rastom vibrácií, tokom fotonických častíc sa dematerializuje fyzické telo, ktoré je schopné absorbovať danú výšku rastúcej frekvencie. Dochádza k prejavom únavového syndrómu, bolestí hlavy, kĺbov, svalov. Prebiehajú zmeny nálad. Striedanie pocitov odmietania i prijímania všetkého čo sa momentálne vo Vás /s Vami/ ....so Zemou /na Zemi/ deje. Jedná sa vždy o /dá sa povedať/ nárazovú vibračnú vlnu, priebežne ďalšieho a ďalšieho stupňa zvyšujúcich sa vibrácií /od 80. rokov/. V realite Vašej dimenzie je to moment, kedy zrazu a neopodstatnene ste veľmi unavení. Následne po takejto "prílivovej" vlne prebiehalo vždy ukotvovanie sa v nových vibračných parametroch danej frekvencie. Jedná sa súčasne o postupnú dematerializáciu - zjemnohmotňovanie - fyzična, kedy sa väzbou na pôvodnú "stavbu" buniek mení ich frekvencia. Človek sa tak stáva jemnohmotnejšou /rýchlejšie vibrujúcou/ bytosťou. Jednotlivé atómy sa svojou mriežkou prispôsobujú novej mriežke. Jedná sa o nanosekundové prepájanie jednotlivými vibračnými stupňami. 

 

Ako už bolo povedané, jednotlivé prebiehajúce zmeny pociťujete od 80. rokov. Pričom boli spočiatku nenápadné, s jemne rastúcou frekvenciou, ktorej intenzita rástla úmerne gradujúcej frekvencii centrálnej energie, tvoriacej galaktivký stred.

 

Na prebiehajúci proces reagujú všetky planéty a hviezdy nielen Vašej slnečnej sústavy, ale celej Galaxie. Centrálna fotónová vlna, tvoriaca stred približujúcej sa vysokej frekvencie Vás zasiahne vo chvíli, kedy budete plne pripravení a ukotvení jednotlivými vibračnými stupňami. Vo chvíli prijatia tejto frekvencie sa dostanete do stavu podobnému hypnóze. Kedy každá Vaša bunka bude akoby uspaná, pričom budete pretransformovaní do nového aktivovaného tela. Absolútnym zjemnohmotnením - na úroveň tela multidimenzionálneho, čiže multifrekvenčného. To znamená, že Vaše fyzično sa len "prepne" na iný nachystaný "program", ktorý otvorí všetky doteraz zastreté schopnosti. Budete multifunkčne fungujúci. To znamená - telepatia, telekinéza, teleportácia.....budú opäť vo Vás prebudené. Zažiarite ako supernova, pretože tento proces je kĺbením supravodivej vlny - stretom 2 frekvencií - v bode absolútna.

 

Vy všetci, ktorí ste súčasťou Zeme, sa pretransformujete do novej podoby /samozrejme nie všetci zodpovedajú potrebnej výške vedomia v tomto živote/. Už nie fyzického, ale fluidného tela, v ktorom atómy vibrujú už inou frekvenciou. Fluidné telo neznamená, že budete tekutí. Je to /dá sa povedať/ v momente absolútneho prieniku 2 realít zmes uhlíkovej a kremíkovej mriežky súčasne. Prekrištalizovaním do nového tvaru, novej krištalickej mriežky. A prechod do novej sústavy chemických prvkov a ich zlúčenín. Jedná sa o postfragmentačný proces dematerializácie a súčasne materializácie, nepostrehnuteľný zrakom. Jednoducho cvak...a budete na inom časovom mieste, už v inom nefyzickom tele /telo budete mať aj naďalej, len bude vibrovať na inom princípe ako doteraz /. Fotónová vlna, jej rýchlosť, akou obsiahne Vaše planéty vrátane Slnka, Vás zaplaví svetlom stredu Galaxie a prenesie inam. 

 

Snažíme sa Vám čo najjednoduchším spôsobom vysvetliť celý proces, ktorý je fyzikálne veľmi náročným procesom prerodu bioorganizmu. Aby ste pochopili princíp a nemali strach. Pretože strach Vás zastavuje. Vaše odmietanie, kedy sa skrývate za nevedomosť a na jednej strane tajne staviate kryty, hromadíte zásoby - a na druhej strane pritom súčasne zosmiešňujete skutočnú pravdu procesov, ktoré prebiehajú. Je to Váš strach a obava, ktorými sa balíte do svojej vlastnej kukly. Súčasne sa stávate akoby loptou pre tých, ktorí sa snažia Vás vzostupom nepustiť, pohadzujúc si Vás medzi sebou. Raz tak a inokedy inak. Je to zmietanie sa v rukách inej energie ako je energia svetla.

 

Mayovia, ktorí prešli vzostupom, zaznamenávali podľa pohybu planét a hviezd, vrátane Vášho Slnka, jednotlivé cykly. Mali dva kalendáre. Podľa jedného z nich má proces planetárne prebehnúť v decembri roku 2012. Podľa druhého už prebehnúť mal. Je potrebné si uvedomiť, že vzostup /previbrovanie/ je procesom kolektívneho vedomia, ktoré reaguje striedavými vlnami. Raz je hore, raz dole. Podľa situácií, ktoré na Zemi prebiehajú. Tým sa môže spomaľovať, ale aj zrýchľovať vzostup. Všetky Vaše negatívne prejavy sa snažia využívať nízkofrekvenčné entity. Sú to chvíle, kedy berú do rúk "oprate" prostriedkami svojej sily. A toto je odpoveďou na čas vzostupu.

 

Nikto nemôže s presnosťou minúty a dňa povedať vtedy a vtedy sa to stane. Fotónová vlna reaguje na Vaše vedomie. Zároveň podotýkame, že každý evolučný cyklus a tým aj transformácia vedomia je iná. Nie je možné jednu s druhou a ďalšou ....stotožňovať. Môžeme Vám povedať len jeden časový údaj. Ste blízučko, veľmi blízko pri cieli Vašej evolučnej cesty.

 

S láskou Féwa 

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (26.2.2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.