O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (26.3.2012)

26.03.2012 19:04

26.3.2012 - V sekciií Féwa sú vložené dve správy z 24. a 25.3.2012. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

 

Féwa 25.3.2012 - Čas multidimenzionality - chrámom múdrosti človeka a jeho vzťahov 

 

Symbiózou hemisfér hmotna a jemnohmotna, ich ľavej a pravej časti Zeme i človeka, sa dostávate do jednoty dvoch diametrálne odlišných svetov. Z ktorých jeden je racionálnou hmotnou sférou, preferujúcou hmotné pravidlá a druhý jemnohmotnou - spirituálnou. Je to spojenie spojkou jednoty, dotýkajúcou sa oboch strán vzájomným pochopením, uvedomením si, že cesta ku prosperite sveta je len jedna. Jednotne spoločná.

 

Čím viac sa snažíte o jej rozdelenie, tým viac Vás jedného i druhého trhá a tlačí k múrom Vášho času. Už nie ste v dobe, na mieste univerza, kde je možné oddeľovanie sa od seba. Strážením svojej oklieštenej sféry. Nachádzate sa v čase krúžiacej spoločnej jednoty. V špirále vedomia spolupatričnosti. Spojením síl mužského a ženského princípu - zjednocujúcou bezpodmienečnou láskou. Je to tak, milovaní. Už ste celí. Nie delení na dve polky jabĺčka. Váš svet - vetou Pythagora - je súčtom dvoch rovnakých odvesien času a jeho brán. Cez ktoré sa každý zvlášť /sám a pritom v jednote/ poberá svojou individuálnou cestou vedomia a jeho sféry.

 

Už je čas uvedomenia si, že celok tvoria nie dve oddelené polky jablka či jadra. Že kruh má mnoho ďalších bodov či tvarov. Že štvorec prenikajúci dimenziami môže mať i iný tvar, meniaci sa kružnicami času. Že zajtra bolo už včera a chvíľa, ktorá je teraz už nikdy viac nebude. V túto chvíľu, v tento nezabudnuteľný moment spojenia do absolútnej jednoty. Jednotne dvíhajúc prostredný prst smerujúci k srdcu a ukazovák smerujúci k slnečnej bráne. Srdcom a šipkou smerujúcou do závratných výšok univerza.

My sme pripravení - tak ako aj Ty, človek. Viesť Ťa, kráčať spolu s Tebou do náručia hviezd. Po Tvojom pravom boku, kde má srdce iný tvar ako malo doteraz. Kde žiarivá hviezda na ktorú sa zo Zeme pozeráš, už nie je hviezdou, ale planétou. I keď ju fyzickým zrakom ešte nevnímaš, ale vidíš už aj Ty sám, že sa viac a viac trblieta. Na Tvojom nebi. Keď príde Tvoj vzácny čas a Ty svoju hviezdu "uchopíš" do dlaní, zistíš sám, že je i životodarnou planétou. Že vták letiaci na oblohe môže byť i inou zaujímavou súčasťou nového sveta. Že svietiaci oblak v daľke nie je vždy oblakom. Ale bielou kuklou krajiny, ktorý zatiaľ nepoznáš.

 

Tak leť, človek. Rozhliadni sa, roztiahni krídla svojho vedomia. A báseň, ktorú máš na perách a derie sa z úst - tak dlho skrývaná - už prúdi slovo za slovom. Aby rozihrala, oslávila, rozžiarila svetlo svetelných poslov svojou vyslovenou láskou. Že miluje, ľúbi a hladká svojím prvým, druhým, tretím........trinástym čakrálnym kódom dimenzie.

 

5. - 10. je svetelná, 11. - je spájaním,

12. - božským tvorením,  

13. - podstatou láskavej energie lásky

 

A Ty už vieš, že čierna je i bielou a naopak. Že rodiaca sa nová mužská energia dáva žene prednosť vo dverách. Odomykajúc jej svojím kľúčom srdca dvierka do svetelného zajtrajška. A ona, posmeľujúc ho svojou krásou, citom, empatiou, nehou a bezpodmienečnou láskou mu ukazuje cestu.

 

Ste dvojicou, ste párom kráčajúcim od dnešného dňa a zajtrajšieho rána svojou jednotne spoločnou cestou do novej dimenzie. Túžobne očakávajúc všetko krásne a zázračné, čo Vás na Vašej ceste má stretnúť. Pretože Vy už viete.

 

S láskou Féwa

 

 

Féwa 24. 3. 2012 - Človek a jeho vzostup - preprojektovanie sa cez centrálnu slnečnú čakru 

 

Človek - ako každá bytosť univerza - je energiou. Energetickou projekciou atomárnej mriežky, kedy každá mriežka predstavuje vrstvu vedomia. Väzbou na Slnko, ktoré je centrálne vedomie. Vo Vašom prípade, v tretej dimenzii, je to atóm uhlíka /obvod dvoch tetraederov - body ich šiestich vrcholov/.Každý atóm je viazaný na jadro Slnka. Vytvára elektromagnetický plus a mínus pól /náboj/. Je to troj-dimenzionálna sféra a jej prioritnou úlohou, postupným evolučným rastom od kraja ku kraju tejto časovej vrstvy je - opäť načítať genetickú pamäť. Načítanie genetickej pamäti je záverečnou etapou univerzálnej hrubohmotnej sféry, pred vstupom do sféry spirituálnej. So súčasným pochopením princípu plus a mínus, pozitívna a negatívna. Triedením podstatného a nepodstatného triangularitou prvopočiatočna.

 

Je to len hra, ilúzia, ktorou sa hmotne predierate vyššie a vyššie, aby ste pochopili i hrubohmotnú hutnú štruktúru univerzálnej existencie. Učením sa všetkých jej zákonitostí. Je to paragliding vesmírom, kedy letíte závratnou rýchlosťou v čase, pričom skackáte po zemi, udierate sa o hmotnú sféru, ktorá Vás svojou príťažlivosťou nepustí. Štartom naberáte väčšiu a väčšiu rýchlosť k letu. Behom na /svojím vedomím/ vybranom kopci z ktorého vrcholu je prekrásny výhľad na celý svet. 

 

Kým sa k miestu na svojom vrchole dopracujete....doskackáte....doplazíte.....nakúpite si všetko potrebné, získate písomnou či ústnou formou informácie, trvá to určitý čas. Niekto sa naučí rýchlo a hneď, niekomu to trvá dlhšie. Keď máte kompletnú výbavu k letu, vyberiete si svoj kopec. Každý vie, svojím vedomím, čo zvládne. A tak....plne pripravení stojíte na jeho vrchole. Keď v prvej chvíli zbadáte výšku a rozľahlosť priestoru, dostanete na pár sekúnd strach, alebo máte obavu. Máte pocit, že sa radšej chcete vrátiť späť a v sebe váhanie, či to skutočne zvládnete. Ale viete, že všetko čo potrebujete k letu máte na sebe, pri sebe, so sebou. S odhodlaním, nemysliac už na nič iné....pozerajúc pred seba....sa nadýchnete....a ......letíte. Pevne sa držiac svojho "kormidla". Najprv so zatajeným dychom prvého skoku v živote. Po chvíli sa uvolníte, začnete sa usmievať a vychutnávať si krásu nekonečného priestoru bez času, ktorý by Vás niekam tlačil, alebo hnal. Nad Vami je len Slnko a bielomodrá obloha - pod Vami všetky farby Vášho bývalého sveta. Už sa nebojíte. Len letíte priestorom Vášho času, vychutnávajúc si stav uvolnenia sa zo všetkého čo Vás tam dole ťažilo, alebo ťaží. Očarení a na nič nemysliaci plávate priestorom. Ste nad bývalou realitou, ktorú máte pod sebou a už sa Vám ani do nej nechce vrátiť. Cítite sa ľahučkí, ničím nezaťažení, ničím nepriťahovaní. Ako obláčiky pohybujúce sa okolo Vás. Ako motýľ, vážka, vták. V tom je rozdiel hrubohmotného a jemnohmotného sveta držaného uhlíkovou mriežkou tretej dimenzie. 

 

Tá nová, ktorá na Vás čaká je krištalická. Vpísaná novým chemickým vzorcom do Vášho tela a každej jeho bunky. Poskladaná do nespočetných úhlov transparentnosti. Je kremíkom, zirkonom, diamantom....Všetkými formami a tvarmi novej sústavy prvkov. Kedy Mendelejevova tabuľka zaniká, pripravovaním chemickej pôdy, pochopením väzieb jednotlivých mriežok a ich schém. Aby prišiel nový chemický systém a človek sa stal -väzbou svojej uhlíkovej mriežky- jeho súčasťou.

 

Rozpúšťa sa výplň tkanív. Ochabujú a mäknú svalové bunky, aby sa lepšie prispôsobili svojou denzito - tenziou princípu premeny. V ktorom sa jadro stáva jadrom krištalickým. Prepojením cez solárnu sieť a jej thermo - systém. 

 

Pochopte, prosím, že sa skutočne nemáte čoho báť. Slnko sa mení vo vlnách planetárnej akcelerácie. To znamená, že sa vo vlnách mení postupne svojou intenzitou i žiarenie. Slnko je /čím ďalej menej/ miestami ešte žlté a vzápätí opäť biele. Rovnaký proces postupného zjemnohmotňovania a plynulého prispôsobovania sa vášho tela prebieha i vo Vás. Vo vlnách. Žiarenie fyzickým zrakom nevidíte. Preto nedokážete posúdiť stav Vášho meniaceho sa tela, ktoré je už plne pripravené.

 

Nič už neriešite - len žijete a tvoríte. Len sem tam Vás zaplaví prúdiacou vlnou žiarenia vlna únavy, spavosti, alebo naopak nespavosti. 

 

Vaša atómárna mriežka sa bortí - v tom zmysle - že sa zánikom pôvodnej súčasne prekódováva na novú atomárnu mriežku. Projekciou do novej krištalickej mriežky. Do 8-lístkového priestorového kvetu života piatej dimenzie. Vo chvíli, kedy sa preprojektuje posledný bod a jeho tvar, okamžite sa aktivuje nová krištalická mriežka a Vy sa ocitnete v novej časovej vrstve. Vaše vedomie vie. Je sonarom rastúceho žiarenia bieleho paprsku svetla. Zeme i človeka.

 

Sú Vám odovzdávané informácie pre 3D realitu i pre rodiacu sa 5D realitu. Pretože v jednej i druhej realite budú žiť ľudia. A i troj-dimenzionálni potrebujú vedieť ako majú správne konať, aby ich Zem - nachádzajúca sa v tretej časovej vrstve - rozkvitala. Vzájomnou pomocou, uvedomením si, že i ona je živým organizmom a zemsky-ľudskou matkou.

 

Je dôležité zamyslieť sa nad svojím konaním voči sebe, voči Zemi, ale netreba sa zamýšľať nad informáciami, ktoré budia vo Vás strach. Buďte kľudní a vyrovnaní. Vy ste tvorcovia svojho nového sveta, novej časovej vrstvy. Vy ju tvoríte svojím vlastným srdcom, láskou. Podľa svojich individuálnych predstáv o absolútnom šťastí. A či by ste si sami pre seba zámerne tvorili, vedomím projektovali, negatívny nový čas ?

 

Súčasne si prosím uvedomte, že zo všetkých strán k Vám prúdi pomoc. Nedôvera a obava držiaca stáročia rukami temna vo Vás strach sa sem-tam ešte vo Vašich bunkách hojdá. Ale máte pomoc na Zemi i mimo svojej Zeme. A to neustále. Ochranou Zeme vstupujúcej do náručia svetla, pozitívnymi bytosťami hviezdnych systémov. A každý krok z ich strany nie je zásahom do evolučného vývoja, ale len ich pomocou, aby ste tentokrát všetko zvládli bez modrín a zbytočných strát.

 

S láskou Féwa

 

 

Info k 24.3.2012 - 

 

Súčasný stav mikro a makro reality - 24. 3. 2012

 

Prebieha krištalizácia vrcholov uhlíkovej atomárnej mriežky a súčasne slnečnej. Projekciou krištalického slnečného jadra. Na fyzickej úrovni môžu byť problémy s pokožkou /výsyp, alergie, akné, dermatitída, pocity extrémne suchej pleti, pálenie, svrbenie/. Jedná sa o aktiváciu bunečného jadra, meniacou sa - prekrištalizovávajúcou sa - atomárnou mriežkou. Telo sa pripravuje na vzostup. Na všetkých svojich úrovniach. Dolaďovaním načítaných kódov - záverečným slnečným kódom.

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

26.3.2012 7 OC - PŘÁTELSKÉ POCITY EMOCÍ BÍLÝM REZONANČNÍM PSEM

 

6

 

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

 

Dnes na scénu vstupuje naše nižší tělo (emocionální, mentální fyzické). Dnes krotíme naše emoce, odřízneme se od životních dramat. LÁSKA – to je slunce i déšť, bez kterých nemůže vyrůst naše Hvězdné Semeno, smích a slzy jsou zárukou zdravého vývoje. Dnes jsme obklopeni vlastní láskou, milujeme své bližní.

 

TRANSFORMACE STÍNU

Získejte přístup k objektivní moudrosti, která – přichází nestranně do emocionálních dramat – ve vás záměrně vyvolávající nepříjemné pocity, abyste začali hledat způsoby, jak z toho ven. Přestaňte se na sebe zlobit. Nehledejte vinu venku. Vyveďte své emoce z dramatu života - do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte v pokoře vaše životní lekce a uzdravte jejich příčiny. Otevřete se tvořivému osudu. Přijměte jeho pomoc.

 

Pocity, loajalita, přátelství…


Dny s Tónem BÍLÉHO PSA prostupují emocionální tělo a diagnostikují v něm téma LÁSKY. BÍLÝ PES vyvolává otázky lásky v partnerských vztazích a prozařuje pocity v kruhu rodinném i mezilidských vztazích. Jak dlouho člověk není schopen uvidět lásku vyšší pravdy, tak dlouho se bude potýkat se závody v lásce a těžkým rozčarováním.

 

Pokud se lidské Vědomí opírá o moudrost srdce, může brát a dávat lásku – milovat a být milován. Setkává se souhlasem ve vnějším světě, ochoten obejmout svět, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního hlediska, jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechno – i ty nepříjemné situace.

 

Nicméně jakékoliv potíže či negativní pocity jsou příznakem příliš malého probuzení lásky. Komu toto zrcadlí jeho vlastní pole, měl by pečlivě prozkoumat zkušenosti zaregistrované ve Dni OC. Dovolte si - zalít se zářícím Světlem BÍLÉHO PSA. Otevřete se radosti. ŽIVOT JE KRÁSNÝ.


7.REZONANČÍ TÓN SPOJENÍ SÍLY SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě – vězte že skrze vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. Přijměte sami sebe bezpodmínečně. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odkryjte svojí přirozenou mystickou sílu.

 

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU

JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA

SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,

KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI

 

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU úrovní. Dny Kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité Nejčistší Energií, která proniká až do naší tělesnosti.


SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7,12, doporučuje se být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

 

Autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com

Překlad Lenka Sýkorová

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (26.3.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.