O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (27.11.2011) ... doplnění

27.11.2011 15:10

27.11.2011 - Ste pripravení pre seba prijať to najlepšie čo sa vám ponúka? ♥ V sekcii Féva je vložený odkaz - Úsmev na perách. V galérii Mandala je mandala č. 192 - Deviatym kruhom vstúpili sme domov. Jednota trojjedinosti v láske. Správa od Majky Rob :)

 

 

Úsmev na perách - posolstvo bytostí svetla zo dňa 27.11.2011

......a pocity šťastia z dobre vykonanej práce. To je teraz Vašou prioritou. Mať úsmev na perách a nepodliehať strachu, že všetko je a bude inak ako ste dúfali a verili celý dlhý čas Vášho pôsobenia na Zemi. To všetko teraz vstupuje a prichádza cez kozmický trajekt vedomia. Tých, ktorí sú láskou, lásku zdieľajú s ostatnými a vážia si sami seba za to čo pre planétu Zem a ich ľudí urobili. Vstupujú bránou vedomia do skutočného osvietenia všetkých, ktorí doposiaľ neverili, že svet je aj iný ako ho poznajú a vidia.

     

Vstupujete vedomím do záverečnej fázy letu časom Vašej Zeme. Ste pripravení zdieľať svoje pocity šťastia ? Ste ochotní nechať sa unášať touto vlnou a rozdeľovať šťastie svojím vedomím po celej Zemi ? Tak vystrite ruky k oblakom a sústreďte svoj zrak na bezoblačné miesta, ktorými uvidíte prichádzať svetlo a jeho žiaru. Spojte sa do jednej sily a držte svojím vedomím tých, ktorí ešte odmietajú a nechápu. Pomôžte im uveriť vysvetlením, že čas do ktorého vstupujú je nielen časovou slučkou, ale i rodiacim sa novým vedomím. Novootvárajúcou sa kapitolou, ktorá vpúšťa transformáciu všetkého čo bolo doteraz pravdou i ťarchou tohto sveta a jeho jednotlivých dielov.

     

Uvedomujete si čo sem preniká ? Že je to nielen súčasť univerza, ale aj láska, ktorá - hlava nehlava - donúti človeka uveriť, že všetko čo bolo predtým sa závratnou rýchlosťou mení. Že svet nezaniká, ale stáva sa novým. Svojím meniacim sa usporiadaním podľa merítka iného, nového sveta.

     

Váš svet, Vy a jeho časová brána. To je to, čím ste prešli. Bolo to náročné, neboli ste odmeňovaní za čas strávený pomocou Zemi. Neboli ste videní ani žiadaní, pretože ste boli iní. Neschopní pochopiť materiálnu sféru a myslenie hmotného sveta ľudí. Neboli ste schopní prijať a akceptovať ich správanie voči sebe. Voči ženám, voči deťom, voči starcom, ktorí by mali byť základom Vášho učenia sa múdrosti.

     

Tí, ktorí prišli do jednotlivých rodín, aby Vám priniesli a ukazovali lásku. Tie, ktoré Vás milovali svojou bezpodmienečnosťou matky - ženy - partnerky. Tí, ktorí pre Vás obetovali podstatnú časť svojho života, aby prácou a svojou snahou o Vaše šťastie sa o Vás postarali a učili Vás všetkému, čomu sa sami naučili. Na nich ste páchali najväčšiu krivdu. Nemilovaním, odmietaním, neuznaním ich pravdy a práv, ktoré si zaslúžili. Ale všetko sa teraz zmení. Princíp ženy, tvoriaci a meniaci svet svojou bezpodmienečnou láskou - láskou ženy. Princíp stvorenia, rodu, znovuzrodenia. 

     

Vy všetci nesiete svoj podieľ viny vo Vašom svete, na odkladaní riešenia ich situácie a otázky - v čom tkvie Vaša múdrosť. Že v ženách, deťoch, starcoch. Len strádanie a bieda zaplavuje teraz ich svet vo svete materiálnej Zeme. To je prvé, čo potrebujete riešiť. Je to základ. Základných práv ľudskej existencie.

     

Morálny úpadok, nedostatok, pád, trieštenie systémov. Aj táto skutočnosť je dôsledkom osudnej chyby, ktorej ste sa neustále dopúšťali na gejzíru /deťoch/ ...prameni /ženách/....koreňoch /starcoch/ ľudskej múdrosti. Vyjadrili sme sa dostatočne už mnohokrát. Upozorňujúc Vás na všetky chyby, ktoré robíte. Že je prvoradé - vážiť si korene rodov a podľa toho sa k nim správať. Že máte milovať, prejavovať lásku a dať ženám plné právo na šťastie a hojnosť. Že máte opatrovať s najvyššou citlivosťou svoje deti. Poskytnúť im maximálne možné podmienky na ich vývoj a rast. V kľudnom a šťastnom prostredí. To všetko ste odmietali chápať a ďalej sa len venovali rátaniu svojich úspechov a plneniu účtov bánk, neuvedomujúc si aké dôsledky tejto skutočnosti Vaše ignorovanie ponesie.

     

Ale teraz je čas iný. Zastavil sa, nabral rýchly spád letom po jeho kruhovej dráhe, načítavajúcej čas nový. Umožňujúci budúcemu pokoleniu byť plnohodnotným, plne si uvedomujúcim svoje klady a mimoriadne schopnosti, ktoré mu boli doteraz brané, zatieňované, zamlčané. Prichádza svetlo, ktoré naplno očistí zrak a vedomie a prihovorí sa Vášmu svetu svojimi zástupcami, nesúcimi správu o všetkom čo sa bude diať. O dôležitých krokoch, ktoré je potrebné vo Vašom záujme podniknúť, pred splynutím s novou vrstvou vedomia. Vedomého si svojho Ja a všetkého čo s novou realitou súvisí. Akceptovania ľudských práv, realizácie princípov jednoty. Ukotvenia sa vo vedomí ľudí ako predstaviteľov sveta svetelného. Iného ako je Váš svet materiálny. S inými pravidlami, zákonmi, vedomím, ktorého sa Vy stanete súčasťou.

     

S týmto vedomím prichádzame a vstupujeme do pásma Zeme. Vedomí si svojej sily, ale súčasne aj lásky, ktorou chceme ľudí viesť a pomáhať im preklenúť časovú bariéru. Vkĺznutím do novej reality. Sme tu, pripravení pristáť vo Vašich srdciach, Vašom vedomí, na Vašej čarokrásnej Zemi, ktorá sa stáva novou bunkou univerzálnej sily. Dovoľujúcou zdieľať svoje informácie s ostatnými, ktorí doteraz tvorili jej oddelenú súčasť.

     

Sme múdri, vznešení, plní citu, plní snahy dokázať Vám, že i my sme Vašou univerzálnou realitou. Povedať Vám, že ste našimi bratmi a sestrami. Že vo Vašich žilách koluje naša krv. A povzniesť Vaše vedomie - sebavedomím. Uvedomením si akou ste dôležitou súčasťou existencie všetkých, ktorí kedysi žili na Vašej Zemi a odišli. Aby sa vrátili späť, ukotvujúc po stáročia Vaše vedomie - rodiacim sa vedomím novým. Novej lásky, novej vlády, nového uvedomenia si svojej mimoriadnej dôležitosti v rámci univerza. To všetko chceme - pomôcť Vám vládnuť láskou.

 

                                                                                                                                   

S láskou Féva

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

 

Je čas...

25.11.2011 17:02

Přátelé moji milý, přidávám sem text, který vznikl velmi spontánně ve spolupráci s mými Světelnými patrony. Předávám ho sem s Láskou a přáním, aby našel mnoho dušiček, které osloví.

S Láskou Majka Riama

 

Je čas být sám sebou. Neobávejte se být sami sebou, ukázat světu svou pravou tvář, svá pravá přání a své Světlo. Pusťte Světlo, které dusíte ve svých srdcích, ven. Ať září a ukazuje cestu ostatním.

 

A strach z nepřijetí? Strach z nepochopení? Odhoďte jej. Odhoďte jej jako kabát, který už dosloužil. Odložte všechny strachy a obavy, které vám brání projevit své pravé JÁ. Už je ten správný čas. Všichni touží se osvobodit a uvolnit se ze sevření starých „kabátů“, zvyků a pravd, které dávno neplatí.

 

Někteří září jako Slunce, tak proč ne vy, ty i ty…, pokud cítíte to stejné nutkání?

 

Jak krásně a nově začne třeba už ten zítřejší den. Hned, jak vyjdete z domu, zhluboka se nadechněte podzimního vzduchu, usmějte se na člověka, kterého každé ráno potkáváte. V duchu si snad i zpíváte… Je to možné? Je vám skvěle. Máte pocit, že vás nikdo a nic nevyvede „z míry“. Úžasný pocit. Prostupuje každou buňkou v těle a rozjasňuje vaše vnitřní Světlo. Už ho nechcete skrývat. Neskrývejte je. Neskrývejte je ani vy, ani vy, ani vy ostatní. Je čas zářit. Je čas Světlem protknout každičkou myšlenku. Je čas BÝT sám sebou, sama sebou. Je čas….

 

Mějte krásné a zářivé dny

S Láskou Světelná rodina


zdroj : https://www.cestakmedusi.cz

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (27.11.2011)

Datum: 29.11.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Poznámka

Nějak nám to houstne. Od slibů vzestupu se pozvolna přesouváme k slibům pro budoucí pokolení a spolu s tím přichází upozornění na sílu příchozích atd. Co si o tom myslet? Stane se něco, nebo nestane? Obávám se že hra pokračuje a někdo si tu jen připravuje příchod vyvolených. Pokud jsme na dráze vzestupu, tak to dokážeme sami a pokud ne, potom vstupujeme jen do dalšího otrockého systému. Což je škoda, protože ani budoucí pokolení svobodu neokusí. Jen další hru na prebendy, tentokrát v podobě jakýchsi zasloužených schopností. Namísto televize budeme koukat Stvořiteli do kuchyně? Tak to je vážně pokrok.

Datum: 30.11.2011

Vložil: LK

Titulek: Re: Poznámka

... ač nerad, musím s Tebou souhlasit.... někdo se snaží rozmělnit čas který je dán pro možný vzestup sliby, které se neuskutečňují, vymýšlením událostí, které se nedějí. Pak se nedivím i Emilovi (JMM,TM), že nás pak dávají do jednoho pytle. Jsem z toho všeho hrozně unavený a skeptický vůči lidstvu jako celku. Byl jsem několik dní v nemocnici s akumulovanou vodou v orgánech, které jsem nebyl schopen se zbavit. Co to udělalo za těch pár měsíců se srdcem asi nemusím hovořit, ale pánové z IKEM měli jasno hned: vyměníme vám ihned srdce....!!! Byl jsem v IKEMu a tak neosobní zdravotnické zařízení jsem ještě nikdy neviděl a neprocítil. Asi jsem se dostal do nemocnice i z jiných důvodů než je minulost(viz co víš), měl jsem asi vidět co bych jinak neviděl. Vždy jsem měl určitý despekt k lékařům a jejich znalostem v praxi, ale to co jsem viděl je minimálně 8-10 krát horší než jsem si kdy představoval. Byl tam krom jiného starý pán 83 let a měl narušenou dráhu MM s bolestí pat, později šlachosvalové dráhy a bolest směřující do podbříšku. Mohl jsem to říkat hore dole lékařům, neslyšeli a slyšet nechtěli. Nepomohli mu a nechali ho v bolestech 3 dny a tři noci, naopak do zánětu MM ještě dali cévku... no super. Aby od něj měli pokoj, tak ho přeřadili na LDN, takže ho již odepsali. On sám ještě měl chuť žít do zahájení problémů s MM, po třech dnech to vzdal a přeje si odejít.... Viděl jsem jen "úkony", které nic nepotvrdily a nic nevyvrátily, viděl jsem aroganci, neúmětelství lékařů, vedle snahy nižšího zdravotního personálu pomáhat. Několik mladých lékařů mělo snahu něco dělat, ale jejich metodiky to nedovolí a způsoby odborného školení už vůbec ne.... Je mi líto lidstva, že se nechalo takto zmanipulovat ve všech oblastech života. Obávám se stejně jako Ty Eriene, že se o to pokouší kdosi i na této scéně Nějak nemám chuť a už ani sílu jít hledat Pravdu a veřejně jí sdělit. Asi už chci být jinde a sám za sebe. Každý bude asi muset na tohle vše přijít sám, že nikoho k tomu na povznesení nepotřebuje. Naštěstí je vše u nás popsané a nyní to je na každém jedinci co s tím udělá.

Datum: 01.12.2011

Vložil: J.Šif.

Titulek: Re: Re: Poznámka

Zdravím všechny,

přeci to nezabalíme dámy a pánové! :-)

Často jsem měl obavy z toho co bude a jak to bude probíhat. Měl jsem obavy z komety Elenin, bál jsem se, že bude přepolování a bůhví čeho ještě. Byl jsem z toho všeho dost vystrašený a pro mě to bylo dost kontraproduktivní. Zatím se nic z toho nestalo, nevím čí je to zásluha. Každopádně za to děkuji a jsem vděčný za každý nový den.
Taky jsem si říkal, že si lidstvo nezaslouží nějakou pomoc "zvenčí"natož nějaký Vzestup, protože jsme pouze chamtiví primitivečkové zaslepení vlastním egem. Pak jsem si uvědomil, že tím posuzováním ubližuji sobě i ostatním. Já přece nevím co je součástí plánu Vzestupu.
Jediné o co se snažím je koukat na všechny lidi kolem jako na součást mne samotného. A to že děláme chyby, je přece přirozené a je to součástí vyuky. Takže proč se na někoho zlobit? Komu tím pomohu? Sobě nebo jemu?
Všichni víme, že zlobením a posuzováním nepomůžeme nikomu.
Omlouvám se, neumím psát, ani nemám ambice na to, abych provedl nějakou revoluci či změnil systém ve kterém žijeme,to přenechám povolanějším...... :-)

Co tedy závěrem: Začal jsem se radovat z maličkostí, žít přítomností, nikoho a nic neřešit, mít rád vše kolem sebe. Pro každého mít vlídné a povzbudivé slovo. Prostě si užívat to, že jsem tady ! A je mi fajn! Líp se mi pracuje, lehčeji se mi žije. :-)
Ať se vám daří!

Datum: 01.12.2011

Vložil: J.Šif.

Titulek: Re: Re: Re: Poznámka

....... sorry všem.... :-)

Nějak jsem se vrátil k tomu co jsem napsal a mám dojem, že jsem musel být asi zhulenej (tento způsob relaxace však nepraktikuji), jak jsem sršel nadšením.

Jasně, na Rahuntě je opravdu vše popsáno. Jen hledat a pak se učit, učit, učit! :-)

Samozřejmě, že si přeji aby k Vzestupu došlo a já a prostě my všichni jsme se toho mohil zůčastnit. Proto nechci klesat na mysli. V "bordelu" bez šance změnu jsem už byl dost dlouho předtím.
Jsem vyléčený pesimista přetransformovaný na optimistu. Toho se snažím držet. :-)

Tak se mějte lidi!