O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (28.2.2012)

28.02.2012 20:06

28.2.2012 - Zastav sa človek, zastav sa čas, nadýchni sa, zadrž dych a vnímaj zázrak dneška. Si pred bránou srdca, ešte krok, krok lásky a ty vkročíš do lásky. Tak sa stíš, vnímaj a len buď. Ja som, my sme jednotou.

V sekcii Féwa sú vložené dnešné planetárne info. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad. V galérii mandala sú tri nádherné kódy.

 

 

 

Féwa 28. 2. 2012

 

Planetárne sa nachádzate na mieste najväčšieho skoku v dejinách ľudstva. Je to kvantový časový uzol. Ste v presnej opozícii piatej vrstvy času / v zmysle napojenia sa na špirálu časového fraktálu/ planétami Jupiter, Saturn, Mars, Venuša, Mesiac, Slnko. Dostávate sa do konjunkcie časov. Smerom od Japonska v prepojení s Madagaskarom /cez pravú hemisféru Zeme/ preniká frekvenčný pás lásky /žiarenia/. Prechádza cez jadro Zeme. Navíja sa na Zem v opačnom smere jej otáčania sa okolo osi. Preniknúc cez jadro na druhú stranu planéty - sa napája na energetický tok a vytvára tak prstenec. Postupne ovíjajúci celú pravú zemskú hemisféru. Letíte časom, aby ste opäť mohli nájsť sami seba. Láskou. Skratkou cez dimenzie. Je to iný level, aký ste doteraz poznali. Level bezpodmienečnej lásky. Napájate sa magnetickou vlnou smerujúcou od Japonska na novú časovú vrstvu. Planetárne smerom od Jupitera a jeho dvoch planetoidov. Refrakciou červeného Slnka. Planetoidy IO a EURÓPA sú umelo vytvorené, aby Vás ukotvili v inej časovej parabole. Jedná sa o cyklicky sa opakujúci čas evolúcie.

 

S láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

 

 

28.2.2012 6 AKBAL ROVNOVÁHA NOCI RYTMICKOU MODROU NOCÍ

 

3

 

DNES JE DOBRÝ DEN ROZJÍMAT O HVĚZDNÉ OBLOZE – ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE

 

NOC SYMBOLIZUJE VESMÍRNOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ VEŠKERÝ POTENCIÁL – NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI – Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ UMĚLECKÁ INSPIRACE – ROZJASŇUJE SE STRACH A OBAVA O POCIT BEZPEČÍ


Nyní nám přichází na pomoc podvědomí, pole snů přináší na povrch důležité otázky, které jsme uložili pod vlivem uložených systémů víry, naučených výchovných vzorů, ideologických omezení. Dnes rozpoznáme, co v nás zůstalo utopené.

 

TRANSFORMACE STÍNU

Buďte ochotni podstoupit test. Jak byste ocenili sami sebe? Obejměte duchovním okem všechny negativní procesy, spusťte se až na samé dno, abyste uviděli dary, které v sobě nosíte.


Sny, představy….


Dny nesené MODROU NOCÍ vám odhalí iracionální obrazy. Především odhalí nedostatky, vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud se lidské Vědomí zaměřuje pouze na věci fyzické, energie MODRÉ NOCI toto přetne, abyste skoncovali s těmito „dary“. Dny MODRÉ NOCI se mohou projevit pocitem bezmoci, malichernosti, ale také pocitem silné frustrace a nesmyslnosti. Jestliže člověk najde cestu do Vnitřního Světa, dny MODRÉ NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, nabízejíc skvělé nápady a pomoc při vynalézavosti, překonávání obtíží a nedostatků na všech úrovních Bytí.

 

MODRÁ NOC podporuje lidské úsilí v otázkách rozšíření Vědomí a pomáhá vyvést ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla, která umožňuje přístup k dosud neznámému potenciálu. Dny MODRÉ NOCI jsou pravdou skrývající poklad, který nám posílá Božský Zdroj. Pouze ten, kdo se řídí intuicí, kdo bezmezně věří ve svůj Zdroj, může dosáhnout vesmírného bohatství a s jeho pomocí odstranit všechny pozemské nedostatky.

 

6.RYTMICKÝ TÓN ROVNOVÁHY SÍLY VYROVNÁVÁNÍ

Rovnováha organizmu má své kořeny v celistvosti toho, kdo jste. Nechte své duchovní kořeny prorůst hluboko do půdy, zakotvit je v Zemi a rezonovat s Vyššími Světy. Stojíc pevně na Zemi, dovolte vyjádřit své Světelné Já. Zkontrolujte stav svého Pozemského Bytí Teď a Tady.


Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zem. Vězte, že i Hvězdy mají své kořeny. Jsou základem, který harmonizuje procesy změn. Jsou zdarma a v neomezené míře. Můžete si vybrat kdy a s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete kdy dávat, kdy přijímat.


ŠESTKA volá, abychom reagovali na život s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v zemské matérii to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy, pronikne- li k vám vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEM. A když se vrátíte DOMŮ, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

 

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE A ZEMI DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY!

 

V Tónu ŠESTÉM přijatý program vstoupí do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k Zemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřuje na moc lidského Ega, absolutní moc podporující stagnaci, strnulost a odpor. Na druhé straně se koncentrují Energie harmonie odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy.

 

Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento Den vstupuje každá Vlna na dráhu konání, což znamená započetí realizace.

 

Jestliže v dané Vlně odstartoval důležitý osobní program ( naskicovaný v prvních čtyřech dnech) doporučujeme, abyste velmi Vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami. Je životně důležité, aby jste se také v následujících dnech, zdrželi hodnocení jakýchkoliv jevů a udržovali přátelský přístup k lidem.

 

Autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com

Překlad Lenka Sýkorová

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (28.2.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.