O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (29.2.2012)

29.02.2012 14:27

29.2.2012 - Preberám plnú zodpovednosť sám za seba a svoje činy. Hovorím jasne, v láske a tvorím srdcom svoju prítomnosť. V sekcii Féwa je vložený dnešný odkaz. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

 

Féwa 29. 2. 2012

 

Ste v čase prijímania novej časovej synchronicity, väzbou na slnečnú koronu a stred Slnka, kde sa rovnako ako v Zemi nachádza krištál. Obehom Zeme okolo Slnka /kedy Slnko tvorí centrálne vedomie slnečnej sústavy/ sa na Zem navíja postfragmentačne nová výška /hutnosť/ žiarenia, ktoré je síce neviditeľná Vaším zrakom, ale je energeticky existujúcou súčasťou procesu vzostupu ľudskej populácie.

 

Váš čas je ukotvený /ohraničený výškou frekvenčnej krivky/ vo frekvencii 3D reality, čiže dimenzie. Trigonometricky tvorí tvar dvoch štvorstenov /tetraederov/. Tieto štvorsteny sa pribúdajúcim žiarením roztáčajú - žiarením navíjajúcim sa na Zem a do Zeme vstupujúcim. Štvorsten tak získava tvar ihlanu, vytvárajúceho akoby lievik okolo severnej a južnej časti Zeme. Tento lievik pohlcuje žiarenie vstupujúce k zemskému jadru cez severný a južný pól, ktorý je otvorom do časopriestorovej spirituality. Pretože aj Vaša Zem - i keď sa nachádza v hrubohmotnej 3D realite - nesie vo svojom strede spirituálnu esenciu. Jej stredový krištál tvorí množstvo informačných kódov.

 

Roztáčajúcimi sa štvorstenmi /Mar-Ka-Bou/ a súčasne prebiehajúcou väzbou na univerzálny fraktál, vzniká na póle Zeme väčší a väčší otvor. Zem sa skutočne otvára, aby prijala komplexnosť žiarenia fotónových zväzkov. A ukotvovaním sa v jednotlivých časových pásmach sa preprojektovala týmto rozširujúcim sa lievikom do svojej vyššej časofej sféry - do novej frekvenčnej kvadratúry. Čiže dimenzie. Mohli by sme to prirovnať k dvom lotosom, ktoré sú v jadre Zeme spojené miestom vyrastajúcej stopky. Roztáčajú sa okolo ich jednotnej stredovej línie, pribúdajúcim žiarením, ktoré je "zavlažovaním" rozkvitajúcich dvoch kvetov. Až do chvíle, kedy obe časti rozkvitnú nespočetným množstvom trblietavých lístkov. A vrcholy týchto lístkov tvoria novú Zem. Pričom jej rozmer je väčší ako Zeme pôvodnej. Tvorí jej ďalšiu nadpozemskú vrstvu. Aj tu sa jedná o zrkadlenie intenzity vibrácie a rýchlosti rozkvitania.

 

Do cca polovičnej vzdialenosti od povrchu zemského jadra, smerom k povrchu Zeme siahajú hroty gigantických krištalických hranolov, nesúce informačné kódy zemskej prapodstaty. Sú akoby vsadené do jadra. 6-úholníkový tvar je základným tvarom tretej dimenzie - teda i Zeme. Je to základ zemskej mriežky. Pribúdajúcim žiarením, väzbou na fotonické zväzky v kombinácii so slnečným žiarením sa vytvára nová energetická mriežka. Nová matrica, ktorá sa ukotvuje v časopriestore novej dimenzie. Sú to dimenzionálne zemské okruhy. V každej vrstve, tak ako i vo vesmíre pulzuje život. Svojou energetickou formou. V mnohom podobný, ale i nepodobný Vám. Sú to entity, bytosti, ktoré si i v rámci 3D Zeme vytvorili svoj frekvenčný priestor počas tisícročí prebiehajúcej evolúcie. Jedná sa o bytosti s pozitívnou i negatívnou vibráciou. Jednou z častí podzemných priestorov je priestor Agharty. Jedná sa o ríšu Lemuriáncov, tvoriacich pozitívnu vibráciu, čakajúcich na znovuotvorenie ľudského vedomia a zviditeľnenie sa v čase vzostupu.

 

Časový uzol kvantového skoku v ktorom sa nachádzate nie je ničím iným ako suspenziou jemnohmotných štruktúr a schém, ktorá dovoľuje človeku uchopiť svoj život do svojich rúk už iným spôsobom ako doteraz. Pretože sa znovu otvára jeho pôvodné vedomie. Obzvlášť dôležité je podotknúť, že čas, ktorý sa delí na 2 časové sféry týmto momentom - vstupom do kvantového časového uzla - je tvarovateľný Vami samotnými. Vy ste energetickou geometrickou syntézou krištalickej mriežky. Tvoríte konkrétnu bodovú schému svojím telom dvoch tetraederov, ktoré okrem iného, ohraničujú Vašu frekvenciu a majú svoj stred. Rovnaká situácia je u Zeme. Tým, že sa fotónovým žiarením roztáča Vaša svetelná Mer-Ka-Ba a súčasne Mer-Ka-Ba Zeme, dostávate sa do rýchlosti inej frekvencie. A napájate sa /bez toho, že by ste proces videli fyzickým zrakom / na novú frekvenciu Novej Zeme. A tu nastáva dôležitý moment delenia populácie na 3D realitu a 5D realitu. Pretože vedomie predstavujúce konkrétnu vedomú matricu človeka 3D reality sa viaže na nové vibračné body, čiže na novú matricu len vtedy, ak dokáže svojou frekvenciou /výškou/ vedomia uchopiť nový časový parameter.

Vzhľadom na tvárnosť časových pružín, preniká frekvencia do celej Zeme /tela človeka/. Ak je vedomie človeka "naplnené"  potrebnou magnetickou vibráciou /čo je žiarenie tachyónov - čiže frekvencia najvyššej lásky/, kontaktom s touto energiou sa ukotví v novej frekvencii. Novej časovej vrstve Zeme. V tom je celé tajomstvo previbrovania, ktoré vo Vás driemalo a prebúdza sa Vašou vlastnou snahou, presvedčením, vierou a nestrojenou láskou. To je podstatou celého procesu. A preto nie je dôležité akú farbu pleti človek má, kým je, či je muž alebo žena, malý alebo veľký. Dôležité je srdce človeka. Jeho vnútro. Schopné, alebo neschopné túto frekvenciu lásky prijať a zdieľať.

 

Času niet nazvyš. A skutočne treba konať, milovaní. V prospech seba a Zeme. Pretože kvantový skok je už pred Vami. To znamená, čas nula na fyzickej i energetickej úrovni. Je vo Vás. Je v Zemi. Je v nadpozemskej sfére a spája sa s bytosťami poslanými na Zem, aby sa cez tieto bytosti z rôznych planetárnych systémov prepojili všetci vzostupujúci. A títo sa momentálne - v rámci kvantového uzla - nachádzajú energeticky už v čase nula. Blížiac sa k jeho stredu. Stredu nuly. To si uvedomte, milovaní, ak hovoríme o roku 2012. Že Vy - ktorí budete previbrovávať vyššie - síce ešte žijete v 3D realite, ale frekvenčne s ňou už nesúvisíte. Previbrovanie nastane v momente aktivácie novej mriežky jemnohmotnej nanosféry piatej časovej kvadratúry. Napriek tomu, kde sa ľudstvo nachádza, je nutné do poslednej sekundy oddelenia vedomia naďalej tvoriť a láskou zdieľať.

 

S láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk 

 

 

 

29.2.2012 7 KAN MYSTICKÁ CESTA ŽIVOTA ŽLUTÝM REZONANČNÍM SEMENEM

 

4

 

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT NAŠE VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ

SEMENO TO JE MAGIE KLÍČENÍ, ZRODU A SEXUÁLNÍ AKTIVITY

 

Dnes vidíme rozdíly mezi zdravým rozumem a názory „vševědoucího“ Ega. Dnes se cvičíme v trpělivosti sami k sobě i ke svým nejbližším, sejeme nová semena do hluboké půdy, a byli bychom rádi, aby vyklíčila (vyměníme sen).To, co vyroste, odkryje naši pravou povahu. Máte dostatek nadšení živit to, co jste zaseli?

 

TRANSFORMACE STÍNU

Představte si, že životní problémy vám chtějí pomoci osvobodit se od iluze bezpečí. Odvažte se využívat nové příležitosti. Zbavte se nadměrné opatrnosti, konfrontující události vám to jen ukazují. Probuďte v sobě pole snů a vizí.

 

KAN – ŽLUTÉ SEMENO

 

Cíl, schopnost,příležitost….

 

Dny označené KAN bolestně odhalí i nepatrná zanedbání skutečností, že nerozvíjíme jedinečné vrozené schopnosti, nevyužíváme životní příležitosti jako možnosti. Země je Evoluční Scéna, kde můžete zdokonalit naše Hvězdné Semeno. KAN klade zvláštní důraz na to, co je Božské a co v sobě nejvíce opomíjíme. Ten, kdo se honí za iluzemi a zanedbává svojí práci,uvidí ve dnech ZLATÉHO SEMENE bolestný odraz v zrcadle. Zatímco ten, kdo se řídí moudrostí srdce, bude podporován zaplavován energií ZLATÉHO SEMENE - bude nasměrován k cíli – bude to o vlivu činnosti a inkarnačních úkolech, které nám ukáží, co jsme si my sami vybrali. Osobám vnímajícím, že jejich síla je výrazně utlumená, se doporučuje věnovat zvláštní pozornost informacím ŽLUTÉHO SEMENE. S takovým jednoduchým kouzlem se nám otevře duchovní pole, které nabízí okamžitou pomoc v každé situaci. Síla KAN je přítomna v každém TEĎ, objevuje se vždy v pravý čas, přináší nejvyšší energii a je velmi progresivní. Obr KAN vás nikdy nezklame, když jste v nouzi – podsune vám nejlepší řešení, ale musíte ho vědomě k sobě přivolat.

 

SEDMÝ REZONANČNÍ TÓN SÍLY SOUZNĚNÍ

Přivolejte si svojí mystickou moudrost a připomeňte si vztah se Zdrojem. Spojte sílu sedmi čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla.

 

Jestli se ptáte na užitečnost těchto mystických sil v životě na Zemi – vězte, že teorie Vědomí SEDMIČKY funguje v praxi. VY integrujete světy fyzické i duchovní v jeden NOVÝ svět. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte matérii v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. Přijměte sami sebe bezpodmínečně. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odkryjte svojí přirozenou mystickou sílu!

 

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU

SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA

SE SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY

KTERÉ SPOJUJE JEDNOTA VĚDOMÍ SEDMI

 

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s Nejvyšší Energií Zdroje, nazývanými též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře se SEDMÝM tónem jsou zaplavované potoky Nejčistší Energie, která prostupuje celou naší tělesnost. SEDMÝ den Vlny je den tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním akcím či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný především ŠESTÝ SMYSL – čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém záznamu léčby objeví kombinace symbolu s Tónem DRUHÝM, SEDMÝM, DVANÁCTÝM – léčí se vycentrování – doporučuje se nic extrémně nepřehánět.

 

Autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com

Překlad Lenka Sýkorová

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (29.2.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.