O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (3.3.2012)

03.03.2012 14:58

3.3.2012 - Nikto za vás nič neurobí, je čas prevziať za seba plnú zodpovednosť. Nachádzame sa v neopakovateľno-výnimočnom čase...tak to neprepásnite. Nečakajte, buďte srdcom plným lásky, bez obáv a váhania. Vedené láskou tvoríme jednotu. V plnej sile, prepojení, odhodlaní, som nová Zem, som láska, som my. Hudbou srdca tancujem v láske. Vystrite chrbát, hlavu hore ... plným dychom, vdychujem lásku.

V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

 

 

3.3.2012 10 MANIK MANIFESTACE LÉČENÍ MODROU PLANETÁRNÍ RUKOU

 

7

 

Vlna ZRCADLA přináší do života neotřesitelnou pravdu a absolutní jasnost. DESÁTÝ den poukazuje na povinnost vyléčit svůj osobní život, a na jakých charakterových rysech je třeba tvrdě pracovat.

 

Na konci Vlny ZRCADLA dosáhneme v životě okamžiku zvaném ČASOVÁ OSA nebo PRŮLOM ČASU. Mezi Vlnou ZRCADLA a Vlnou OPICE nachází se tzv. pupek TZOLKINU, který tvoří čtyři klíny : 129, 130, 131, 132. Zachytíme-li čas vertikálně, pojmeme–li ho v systému fraktálů, získáme tak možnost, připomenout si úspěchy minulých věků, obohatíme svůj potenciál, a tím můžeme zkorigovat chyby v našem současném životě. ČASOVÁ OSA protíná náš životní cyklus, ale světy existují paralelně. Pokud vezmeme úvahu TZOLKIN jako velký kalendář, zjistíme že ČASOVÁ OSA učinila prví řez před 13 000 lety (přechod z geneze DRAKA do geneze OPICE). Zvláštní pozornost si zaslouží období v prvním tisíciletí před narozením KRISTA a to právě v období od roku 747 do roku 353 př.n.l (v polovině cyklu 3113 – 2012 n.l ). To byla doba inkarnace Buddhy v Indii, Lao Tse a Konfucia v Číně a také řeckých filozofů Pythagora, Sokrata, Platóna a Aristotela. V tomto příchodu času se objevila první vlna galaktických Mayů, v Mexiku bylo vybudováno místo Monte Alban a tady také vznikl Mayský Kalendář.


Takže si uvědomte, že předposlední a poslední pozice Vlny určuje polovinu pupku ČASU. Z tohoto důvodu jsou tyto dva dny velmi důležité k tomu - dívat se do svého Středu. Je to universální centrum ve které se točí vaše vlastní JÁ. Tyto dva dny – bezprostředně k přímým a nepřímým vazbám – jsou skutečným dolem pro pravdu. Využijte tuto příležitost!


Nenechte si ujít ostré hrany bílé Vlny, protože tady nebude přehlídnut žádný detail! Vlna ZRCADLA nedovolí odsouvat či podvádět sama sebe. Je jasná a neúprosná! Nerozčilujte se na ZRCADLO, protože z jeho pohledu – kdo stojí na druhé straně? Tím jste VY! Těšte se, jestli vás odtud vítá dobrosrdečný, veselý a šťastný pozdrav.To všechno, co nyní vidíte je odraz vašeho JÁ. Všechny informace na které narazíte v této Vlně, mají co do činění s vaším Sředem. Zacházejte s nimi velmi vážně!

 

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO DOBRÉHO PRO DRUHÉ

MANIK TO JE NÁSTROJ DUCHA ZAHÁNĚJÍCÍ ŠPATNÉ VLIVY A NEGATIVNÍ ENERGIE

JE TO DOBRÝ DEN UDĚLAT COKOLIV DOBRÉHO PRO DRUHÉ

 

Nyní jsme Pravou RUKOU Boha odhalující faleš, svět iluzí a nedostatků – místo očekávání a požadování se dáme sami do práce, máme dostatek síly, Dnes uvidíme, co je ještě nutné vyléčit v sobě, nebýt v rozporu se sebou. Nyní se učíme lehce brát i dávat.

 

TRANSFORMACE STÍNU

Spatřete svoje rozpory a vnitřní rozptýlení. Naučte se dokončit to, co začnete, zvažujíc každý krok na vaší cestě. Využijte dar těchto znamení a staňte se sami sebou. Otevřete se a zažijte sebe jako dokonalý duchovní nástroj v rukou Božích.

 

Znalosti, léčení, aktivita….

 

Většina lidí pracujících po léta s Mayským Kalendářem odkazuje na Pečeť MANIK se zvláštním zřetelem. Za tímto symbolem se skrývají Energie, jejichž úkolem je léčení. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože on nás nejčastěji vyzývá, jelikož musíme uzdravit ani ne tak tělo fyzické, jako tělo jemněhmotné. MODRÁ RUKA působí hlavně na naši stránku emocionální a nerovový systém. Každé léčení emocionálního těla je obvykle velmi bolestné, přinejmenším v jeho první fázi procesu.

 

Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně zralost,i a má nemnoho práce s léčením svého Nitra, toho obdaruje MODRÁ RUKA krásou ZÁZRAČNÉ MOCI. Tvrzení BÝT PRAVOU RUKOU BOHA nabírá nyní skutečného významu. Tento vzorec – poháněný silnými impulzy uspokojování zvědavosti – směřuje tato osoba do roviny spirituálního poznání a duchovního uznání. Od této doby se bude násobit motivace dále se vzdělávat a zároveň prohlubovat učení a umění léčení.

 

Ti, kdož chtějí probudit ve svém nitru léčitele, se doporučuje věnovat zvláštní pozornost dnům MODRÉ RUKY. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy – trpí nespavostí, podrážděním, stresem – bez touhy jednat a dotáhnout věci ke konečnému výsledku – je velice vhodné obrátit se na obr MANIK. MODRÁ RUKA se také doporučuje těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím o dosažených výsledcích a tajemství léčivé moci.


10. PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE

DESÍTKA otevírá brány do tajemných sil uskutečnění. Čeká tady na vás mnoho možností. Zde se spojují dva světy – duchovní a fyzický. Uvědomte si, že klíč k realizaci vaší Božské podstaty spočívá v čistotě úmyslů. Myslíte na to, co by chtělo uskutečnit vaše srdce?


Pokud jste bezprostředně spojení s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zvažte na jakých systémech víry a na jakých základech vaší reality stojí váš přístup k životu. Jakými se řídíte zásadami a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou - musíte chtít ztělesnit podstatu vaší Hvězdné Esence ve všem kde jste a kdo jste NA ZEMI! DESÍTKA je klíčem k nalezení vaší pravé identity!

 

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM

VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD

ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

 

V každém DESÁTÉM dni dosáhne každá Vlna uskutečnění. Všechno, co vzlétlo v PRVNÍM Tónu dosáhne v Tónu DESÁTÉM svého cíle. Co se stane očividně na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící v Tónu DESET.

 

TÓN DESÁTÝ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

 

DESÁTÝ Tón má jedinečnou sílu výrazu. To se týká jak procesů karmických, běžících v dané Vlně, tak ve vlně duchovního rozvoje. Tyto dny jsou velmi důležité, protože ukazují na propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

 

Autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com

Překlad Lenka Sýkorová

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (3.3.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.