O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (30.12.2011)

31.12.2011 14:06

30.12.2011 - Objatí svetlom, podávame pomocnú ruku všetkým, kto chcú. V sekcii Féva je vložený link na dnešný odkaz - Subjektívny a objektívny čas v novej realite.

 

Féva 30.12.2011 - Subjektívny a objektívny čas v novej realite. - klik pre video

 

Féva 30.12.2011 – Subjektívny a objektívny čas novej reality.

 

Subjektivita času, ktorý preniká novým priestorom, je zámerne expanziou posúvaná vyššie do časovej brány aby sa postupnosťou rastu rozptýlili pochybnosti človeka, ktorý je zvyknutý stáročia zdieľať svoj čas hrubej hmoty. Hmoty, ktorá ho učila že systém polarít je zameraný na vytvorenie si predstavy o jeho existencii. Kedy človek skúma život trojdimenzionálny, krúži vo svojom uzavretom čase, presvedčujúc sa sám každým okamihom čo hmota a jej stav obnáša, že je to hra s časom dimenzie, ktorý blúdi zákrutami šťastia i smútku a vstupuje hlboko do srdca, do každej bunky tela a do každej špáry, hľadajúc svoj cieľ. Človek sa musí sám presvedčiť o všetkom čo tento trojvrstvový čas nesie, aby bol schopní vzostúpiť do jeho vyššej vrstvy. Potrebuje pochopiť, že jeho cieľ je síce ešte v existencii tohto času vzdialení, ale smeruje k nemu, prechádzajúc jednotlivými vrstvami času trojdimenzionálnej prítomnosti. Je zameraný na hmotno, na hrubohmotný svet, plný polarít vo všetkom čo ho v živote stretne. Je napĺňaný odvahou riešiť zadané situácie, ktoré si dávno v čase predinkarnačnom sám vybral. Vedel čo sa potrebuje naučiť, čo zvládnuť, aby mohol vstúpiť do nového, multipriestorového času evolúcie. Nič nie je len čierne alebo biele. Všetko, čo existuje v priestore času vášho i multidimenzionálneho času je farebné... s odtieňmi žltej, modrej i ružovej, aby prímes týchto farieb zjemnila svojimi tónmi život v danej dimenzii. Každá dimenzia je zákonite iná, má iné požiadavky, predpoklady, väzby na bunky, na štruktúru a celý systém tela i na jeho vedomie. Sú to vedomé matrice, ktoré zdieľajú posolstvá svojho sveta, o tom ako to v nich vyzerá, aká je tam stavba tela, aký polaritný systém. Jednopólovosť vibrácii času piatej dimenzie je závratnou rýchlosťou vedomia, tokom fotónov, pozitrónových väzieb. Tokom, prívalom informácií, ktoré nadväzujúc na seba, prienikom realít, vám vysvetľujú celú pravdu.

 

Je čas si spomenúť, uvedomiť, predstaviť si bunku, ako vibrujúcu súčasť atómov. Je možné, že vaše vedomosti o tejto sfére sú nedostatočné … bunka tvoriaca základ s membránou svojho bunečného tela sa viaže na telo svetelné, preniká ním veľkou rýchlosťou, kontaktujúc ďalšie bunky, aby nastal prenos informácií z jemnohmotnej sféry. Bunky rozprúdia obeh svetelného tela, riečište energií, ktoré držia telo svetelné v existencii svojho sveta. Bunka ako princíp, bunka ako brána, ako expanzia, bunka aj jej zjednotenie s novou bunkou a súčasne prepólovanie do jej novej podoby – náročnej štruktúry svetla, ktoré už nie je len tmavým základom vášho sveta, ale jasne, žiarivo pastelovou maľbou tela. Telo je zamerané na svoj rast, vie čo bude následovať, keď prekročí bránu času. Vie, že vojde do intenzívneho bieleho svetla, kde vedomie je jediným prvkom stavebným. Vedomie, ktoré tak povediac na vlastnú päsť tvorí všetko, čo potrebuje. Nemyslite si, že váš svet polarít je jediným svetom dimenzie, kde svieti životodarné Slnko, ktoré objíma Zem, a spĺňa jej požiadavky. Sú i iné hviezdne, planetárne systémy, veľmi podobné vášmu, obývané a obývateľné, striedmejšie ako u vás. Skutočnosť, že vaša planéta je premnožená, je nezodpovedné voči Zemi, ktorá túto záťaž musí niesť, voči prírode, ktorá nestíha dávať obživu, voči vám samotným, neumožňujúcim zďaleka tak s ľahkosťou žiť akoby bolo potrebné. Zdieľanie lásky, ktorú v živote potrebujete, je dôležité. A deti, ktoré sú vašou radosťou, šťastím, ďalšou evolučnou bunkou v rámci vašej Zeme … je ale treba myslieť na ich budúcnosť, uvažovať, plánovať, aby sa nestávali situácie, kedy nechcete, alebo nemáte prostriedky aby ste sa o ne mohli starať a pripraviť im taký život, aký potrebujú. Je preto potrebné vnímať vašu realitu ako celok, ako celok možností priestoru, obživy. Vaša planéta pracuje už nad rámec svojej únosnosti.. Zem a jej fraktál, čas delený dvomi, to všetko je evolúcia. Matematické výpočty, logaritmy, rovnice času, vyrátavajúce každý nový, časový, životný priestor … nového človeka, novú Zem. Aj to je odľahčenie vrstvy času, vrstvou vedomia, vedomím prenikajúcim a prichádzajúcim do času Zeme. Je oddelením neutralitou dvoch časových pásiem – subjektívneho a objektívneho. Je krížením, kĺbením dvoch polarít, dvojpólového zemského času a jednopólového vedomia. Vedomie tvorené fraktálom, jeho množinami, tendrom vedomia, nuansami jeho vzostupujúcich vrstiev sa viaže na čas fraktálu, kĺbi sa s ním prenikajúc do nových písmen vesmírnej abecedy, krúžiac po nových diaľniciach časopriestoru, uvedomujúc si už dominantnosť lásky. Vy, ktorí zdieľate svoj trojvrstvový čas máte potrebu, buďto v ňom zostať, alebo preniknúť do jeho vyššej hladiny. Časová brána je bránou vedomia do ríše multidimenzionality, ako sa otvára, otvára sa časový chrám, trhá pupočná šnúra i blana tretej dimenzie pre tých, ktorí sú vzostupujúci. Je to čas premeny, je to čas, kedy vy, ktorí ste na Zem poslaní, podávate intenzívne svoju pomocnú ruku a zdieľate svoju univerzálnu múdrosť so všetkými, ktorí majú záujem ju počuť. Že niektorí neveria, vzďaľujú sa od týchto planetárnych informácií, alebo nerozumejú kontextu, to je ich viera, ich výška vedomia.. majú ešte zostať súčasťou trojdimenzionálnej reality, aby sa doučili posledné stránky, ktoré počas tohto života nepochopili. Nezaťažujte sa tým, nebuďte smutní, keďže viete … je to ich voľba, ich pravda, ich zámer vedomia. Teraz už u nich jednoducho nie je čas triediť a dopĺňať vedomosti, ktoré „nezvládli“ za roky svojich životov a života. Je to manufaktúra vedomia tretej dimenzie, v ktorej pracujú skupiny ľudí na svojom raste, postupujúc z triedy do triedy, z vrstvy do vrstvy, aby dosiahli hladinu, výšku päťdimenzionálnej reality. Váš čas je zámerne delený dvomi, postupne, zvoľna, od bodu k bodu, aby ste celý proces premeny čo najlepšie zvládli, pretože potom, keď príde časový zlom, už nebude kedy rýchlo doháňať to, čo potrebujete vedieť, či vidieť. Evolúcia tohto sveta, tohto času, je o postupnom zdokonalovaní vedomia i tela, aby nadobudlo základné atribúty vzostupu.

 

Nachádzate sa v čase, veľmi nakumulovanom tlakom zvonku i zvnútra. Je to vaša praskajúca bunečná blana, ako i blana vedomia a je náročné vydržať tento enormný tlak, preto je potrebné zosúladiť svoj denný režim, jesť ľahké jedlá, veľa spať, oddychovať, relaxovať. Ak máte tú možnosť, kľudne bez výčitiek prespite celý deň, pomôže vám to uvoľniť svaly, chrbticu i emócie. Je nutné dodržiavať pitný režím, pretože voda odvádza toxíny z tela, je živou, organickou tekutinou, dopĺňa vám telo zemskou miazgou. Strava by mala byť málo kalorická, pretože zjemnohmotňujúce sa telo neznesie veľkú záťaž, potrebuje menej a menej prijímať stravy. Sami to cítite, sami viete kedy máte dosť, aj v tomto prípade vás vedie vedomie, ktoré doslova na všetkých frontoch reguluje čo je potrebné. Vy ako súčasť vzostupujúceho vedomia, ste naplno frekvenčne pripravení na záver vzostupu. Váš pocit tlaku na fyzickej i duševnej úrovni, presahuje zvládnuteľnú hranicu. Je to graf výpočtov záťaže duše klasifikáciou vedomia. Tlak je výsledkom už maximálneho vzdialenia sa frekvencii trojdimenzionálnej reality. Znie to síce absurdne, ale čím bližšie ste k pôvodnému domovu, tým viac stúpa tlak a napätie, pretože sa od pôvodnej frekvencie vzďaľujete. Ale teraz ste tu, na prahu vedomia nového, vtesnávajúc sa cez dve dimenzie do nového časopriestoru. Je to pôrod vás samotných, pôrod novej Zeme so všetkým čo s pôrodom súvisí. Keď budete stáť pred rozhodnutím, či zostať alebo ísť, vždy si na tieto slová spomeňte, že nie len tam, kde ste zvyknutí určitú dobu žiť, je najlepší, najideálnejší priestor existencie, plný darov Zeme, plný lásky, naplnený všetkým, čo k životu potrebujete … je mnoho iných, krajších svetov, časových bublín, spájaných medzi sebou vedomím, kde už inak kvitne kvet, rastie tráva, má inú farebnosť, usmieva sa človek, očami, i viditeľne žiarivým srdcom, plným pochopenia, plným lásky, plným odvahy tvoriť vedomím svoj multifibrilujúci, širokospektrálny, magnetický svet.

 

S láskou Féva

 

Odkaz a video je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (30.12.-31.12.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.